Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından Frensis Bekonla bağlı ıxış etmişdir.

 1-ci hissə. Həyatının ilk dvrləri



 

 

 

Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından Frensis Bekonla bağlı ıxış etmişdir.

 2-ci hissə. Əsərləri




 

 

Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından Frensis Bekonla bağlı ıxış etmişdir.

 3-ci hissə. Bekon və Şekspir




 

 

Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından Frensis Bekonla bağlı ıxış etmişdir.

 4-c hissə. Həyatının ətinlikləri



 

 

 

Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından Frensis Bekonla bağlı ıxış etmişdir.

 5-ci hissə. Atlantida




 

 

Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından Frensis Bekonla bağlı ıxış etmişdir.

 6-cı hissə. Elmin metodologiyası vı məntiqi. Yeni Orqanon




 

 

Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından İmmanuel Kantla bağlı ıxış etmişdir.

 1-ci hissə: Kant. Fikirlərindən və həyatından paralar



  

 

Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından İmmanuel Kantla bağlı ıxış etmişdir.

 2-ci hissə: Kant. Əsərləri



 

 

Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından İmmanuel Kantla bağlı ıxış etmişdir.

 3-ci hissə: Kant. Xalis zəkanın tənqidi



 

 

Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından İmmanuel Kantla bağlı ıxış etmişdir.

 4-c hissə: Kantın həyatından paralar



 

 

Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından İmmanuel Kantla bağlı ıxış etmişdir.

 5-ci hissə: Kantın əxlaqi grşlərinə dair

 


 

 

Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından İmmanuel Kantla bağlı ıxış etmişdir.

 6-cı hissə: Kant mrnn son akkordları



 

 

Adil Əsədov Zəka nuru proqramı zrə Dahilər seriyasından Frensis Bekonla bağlı ıxış etmişdir.

 7-ci hissə. Bekon Avropanın mədəni mərkəzinin İnaliyadan İngiltərəyə keməsinin mcəssiməsi kimi