İDARƏ HEYƏTİ

 

Adil Əsədov - sədr

Həbib Hüseynov - müavin

Natalya Əliyeva - müavin

Düranə Nəzərli - üzv

Nailə Əsədova - üzv