«FƏLSƏFİ MAARİFÇİLİK ASSOSİASİYASI»

İCTİMAİ BİRLİYİ

 

«Fəlsəfi Maarifçilik Assosiasiyası» İctimai Birliyinin fəaliyyətində başlıca məqsəd Azərbaycanda fəlsəfi biliklərin inkişaf etdirilməsinə və cəmiyyət içərisində geniş yayılmasıına nail olmaqdan ibarətdir.

Assosiasiya qarşısında qoyduğu məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir:

·        Dünya fəlsəfi irsini Azərbaycan oxucusuna təqdim etmək.

·        Azərbaycan fəlsəfəsinin nailiyyətlərini beynəlxalq səviyyəyə çıxarmaq.

·        Azərbaycanın sosial və mənəvi inkişafından doğan fəlsəfi problemləri müəyyənləşdirmək və onların həlli yollarını tapmaq.

·        Fəlsəfənin ümumelmi-metodoloji funksiyalarının Azərbaycan elmi üçün gerçəkləşmə yollarını müəyyənləşdirmək;

Assosiasiyanın fəaliyyət predmetinə daxildir:

        Assosiasiya Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində 28 sentyabr 2005-ci il tarixində dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Qeydiyyat № 1105-Q5-1885.

        Assosiasiyanın saytı Həbib Hüseynov və Tural Əsədov tərəfindən yaradılmışdır.

 

.