Həbib Hseynov

       1971 - ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 

     Ali təhsilini Azərbaycan İnşaat Mhəndisləri İnstitutunda almışdır (1988-1994-ci illər).

      2000-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Fəlsəfə və  Siyasi-Hquq İnstitutunun əkəkdaşıdır. Azərbaycan, rus, ingilis dillərində yazılmış 25-dən artıq elmi əsərin məllifidir. Hazırda zərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Fəlsəfə və  Siyasi-Hquq İnstitutunda elmi işi vəzifəsində alışır.