Журнал -

"Fəlsəfə dünyası"

("Мир философии")

 

2009, № 1