HİMAYƏDARLAR ŞURASI

 

 

Bəxtiyar Vahabzadə

 Arif Məlikov

 Ömər Eldarov