FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR

XVI ƏSRLƏR

 

 

 

 

 

XVI ƏSR

 

1511 Erazm Rotterdamlı. Səfehliyin təriflənməsi

Video-En.

 

1515 Tomas Mor. Utopiya

Video-En.

 

 

1520

Martin Luther

De libertate christiana

Martin Luterin "Xristianın azadlığı haqqında" əsəri

 

 

 

1520

Martin Luther

An den christlichen Adel deutscher Nation

 

 

 

1522

  فضولی‎‎

Video-Az.

 

 

 

  Azərbaycan və Şərq ədəbiyyatı tarixində görkəmli rol oynayan şair və mütəfəkkir Məhəmməd Füzulinin (1494-1556) Rindü Zahid əsəri. Əsər Azərbaycan dilinə Q.İhami tərəfindən tərcümə olunmuşdur.

Video-En.

 

 

 

1522

  فضولی‎‎

Video-Az.

 

 

 

  Azərbaycan və Şərq ədəbiyyatı tarixində görkəmli rol oynayan şair və mütəfəkkir Məhəmməd Füzulinin (1494-1556) Mətləül-etiqad əsəri. Əsər Azərbaycan dilinə H.Zərrinəzadə tərəfindən tərcümə olunmuşdur.

Video-En.

 

 

 

 

 

1525

Martin Luther

De Servo Arbitrio

Martin Luterin "İradənin köləliyi haqqında" əsəri


 

1532  Machiavelli, Niccolo. Il principe (Makiaveli. Hökmdar)

Video-En.

 

 

1533

 

  Agnolo Firenzuola

Video-Az.

 

 Ragionamenti

 

  İtalyan yazıçısı Agnolo Firenzuolanın(1493—1543)  "Söhbətlər" əsəri. Əsərdə diqqət mərkəzində səmavi və dünyəvi məhəbbətin qarşı-qarşıya qoyulması dayanır. Bu əsəri bir bir çox hallarda «Məhəbbət barədə söhbətlər» də adlandırırlar.

Video-En.

 

 

1535

 

  Leon Evreo

Video-Az.

 

 Les Dialoghi d' Amore

 

  Yəhudi mənşəli italyan mütəfəkkiri Leon Ebreonun  "Məhəbbət haqqında dialoqlar" əsəri

Video-En.

 

 

 

 

 

1540

 

  Agnolo Firenzuola

Video-Az.

 

 Dialogo delle bellezze delle donne

 

  İtalyan yazıçısı Agnolo Firenzuolanın(1493—1543)  "Qadınların gözəllikləri barədə dialoq" əsəri

Video-En.

 

 

 

1541 Parasels

Video-En.

 

1543

 

  Benedetto Varchi

Video-Az.

 

 Il discorso della bellezza e della grazia

 

  İtalyan humanisti və yazıçısı Benedetto Varkinın(1503-1565)ilk dəfə 1590-cı ildə çap olunan  "Gözəllik və qratsiya haqqında söhbətlər" əsərində gözəlliyin iki növü - səmavi və dünyəvi gözəllik nəzərdən keçirilir və ustünlük səmavi gözəlliyə verilir.

Video-En.

 

 

 

1543  Nikolas Copernicus. De revolutionibus orbium coelestium (Kopernik, Nikolay. Göy qübbəsinin fırlanması haqqında)

Video-En.

 

1549

 

  Benedetto Varchi

Video-Az.

 

 Due lezzione

 

  İtalyan humanisti və yazıçısı Benedetto Varkinın(1503-1565) 1547-ci ildə rəssamlarla və heykəltaraşlarla sorğu keçirdikdən sonra Florensiya Akademiyasında rəssamlığınmı, yoxsa heykəltaraşlığınmı daha nəcib sənət olması barədə mühazirə oxuyur və bu məsələ ilə bağlı Leonardo da Vinçidən başlayan diskussiyanı davam edtdirir. 1549-cu ildə  "İki disput"un mətnini çap etdirir.

Video-En.

 

 

1566

  Jean Bodin

Video-Az.

 

 Methodus ad facilem historiarum cognitionem

 

  Fransız siyasətçisi, iqtisadçısı, hüquqşünası və filosofu, Tuluzada hüquq professoru, Paris parlamentinin üzvü Jan Bodenin latın dilində yazdığı "Tarixin anlaşılmasını asanlaşdıran metod" əsəri

Video-En.

 

 

1576

 

  Jean Bodin

Video-Az.

 

 Les six livres de la République

 

  Fransız siyasətçisi, iqtisadçısı, hüquqşünası və filosofu, Tuluzada hüquq professoru, Paris parlamentinin üzvü Jan Bodenin  "Dövlət haqqında altı kitab" əsəri

Video-En.

 

 

 

1580

 Michel de Montaigne

Video-Az.

  Essais

   

  Fransız yazıçısı və filosofu Mişel de Montenin "Esselər" əsəri

Video-En.

 

1580

 

  Jean Bodin

Video-Az.

 

 La Démonomanie des Sorciers

 

  Fransız siyasətçisi, iqtisadçısı, hüquqşünası və filosofu, Tuluzada hüquq professoru, Paris parlamentinin üzvü Jan Bodenin "Cadugarların demonamaniyası" əsərində cadugarların təqib olunmasının hüquqi aspektlərini araşdırır.

Video-En.

 

1581

 

  Jean Bodin

Video-Az.

 

 Heptaplomeres sine colloquium de rerum sublimum areanis abditis

 

  Fransız siyasətçisi, iqtisadçısı, hüquqşünası və filosofu, Tuluzada hüquq professoru, Paris parlamentinin üzvü Jan Bodenin latın dilində yazdığı "Ali həqiqətlərin sirlərinə dair yeddihissəli söhbət" əsəri dünya dinlərinin nümayəndələrinin və naturfilisifun mübahisəsinə həsr olunmuşdur.

Video-En.

 

 

 


1584 Cordano Bruno. Sonsuzluq, Kainat və dünyalar haqqında

Video-En.

 

1595

 

  Jean Bodin

Video-Az.

 

 Amphithéâtre de la nature

 

  Fransız siyasətçisi, iqtisadçısı, hüquqşünası və filosofu, Tuluzada hüquq professoru, Paris parlamentinin üzvü Jan Bodenin  "Təbiətin Amfiteatrı" əsəri

Video-En.

 

 

 

1596 Johannes Kepler. Mysterium Cosmographicum

Alman riyaziyyatçısı, astronomu İlhann Keplerin "Kainatın sirri" əsəri

Video-En.

 

 

1596

  Jean Bodin

Video-Az.

 

 Universae naturae theatrum

 

  Fransız siyasətçisi, iqtisadçısı, hüquqşünası və filosofu, Tuluzada hüquq professoru, Paris parlamentinin üzvü Jan Bodenin latın dilində yazdığı "Təbiətin hər şeyi əhatə edən teatrı" əsəri təbii-elmi məsələlərə həsr olunmuşdur.

Video-En.

 

 

1597 Francis Bacon. Essays

İngilis filosofu, tarixçisi, siyasi və dövlət xadimi, 1584-cü ildən (23 yaşından) parlamentin üzvü Frensis Bekonun "Esselər, və ya əxlaqi və siyasi nəsihətlər" əsəri onun çap etdirdiyi ilk əsərdir. Burada o, həyatın müxtəlif sahələri - həqiqət, ölüm, din, qisas, bədbəxtliklər, ikiüzlülük, hiyləgərlik, var-dövlət, xoşbəxtlik və s. barədə ibrətamiz mülahizələr irəli sürür.

Video-Az 1, 2, 3, 4 5.

Video-En.