FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR

XXI ƏSR

(2013-2016)

2013  

 

2013

23rd World Congress of Philosophy. Athens,  Greece

 Video-Az.

 

Philosophy as Inquiry and Way of Life

 Yananıstanın Afina şəhərində "Fəlsəfə tədqiqar kimi və həyat tərzi kimi" mövzusu üzrə keçirilən 23-cü Ümumdünya  Fəlsəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

 

2013

 Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.

 Философия как этический проект: Доклад на XXIII Всемирном философском конгрессе (Афины, 4–10 августа 2013 г.) 

 Rusiya filosofu, 2005-2015-ci illərdə Rusiya Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, akademik Abdusalam Guseynovun(1939) XXIII Ümumdünya Fəlsəfə Konqresində "Fəlsəfə etik layihə kimi" mövzusunda çıxışı 

 Video-En.

 

 

2013

 Hilary Gatti

Video-Az. 

 

 The Renaissance Drama of Knowledge: Giordano Bruno in England

 

İtalyan filosofu və filoloqu, 1964-1969-cu illərdə Milan Universitetində ingilis dili müəllimi, 1972-2006-cı illərdə Roma Sapienza Universitetinin Fəlsəfə Fakultəsində ingilis dili və ədəbiyyatı üzrə assistant professor və dosent(associate professor) Hilari Qattinin "Biliyin Renessans Dramı: Cordano Bruno İngiltərədə" adlı əsəri.  

 Video-En. 

 

2013

Paul Guyer

Video-Az. 

 

 A History of Modern Aesthetics: Volume 1, the Eighteenth Century

 

  Amerika filosofu, 2012-ci ildən Braun Universitetinin professoru, 2011–2013-cü illərdə Amerika  Estetika Cəmiyyətinin prezidenti, 2011-1912-ci illərdə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının Şərq Bölümünün  prezidenti  Pol Qayerin(1948) "Müasir estetika tarixi: 1-cü cild, XVIII əsr" adlı əsəri. 

 Video-En. 

 

 

2013

Paul Guyer

Video-Az. 

 

 A History of Modern Aesthetics: Volume 2, the Nineteenth Century

 

  Amerika filosofu, 2012-ci ildən Braun Universitetinin professoru, 2011–2013-cü illərdə Amerika  Estetika Cəmiyyətinin prezidenti, 2011-1912-ci illərdə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının Şərq Bölümünün  prezidenti  Pol Qayerin(1948) "Müasir estetika tarixi: 2-cü cild, XIX əsr" adlı əsəri. 

 Video-En. 

 

 

2013

Paul Guyer

Video-Az. 

 

 A History of Modern Aesthetics: Volume 3, the Twentieth Century

 

  Amerika filosofu, 2012-ci ildən Braun Universitetinin professoru, 2011–2013-cü illərdə Amerika  Estetika Cəmiyyətinin prezidenti, 2011-1912-ci illərdə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının Şərq Bölümünün  prezidenti  Pol Qayerin(1948) "Müasir estetika tarixi: 3-cü cild, XX əsr" adlı əsəri. 

 Video-En. 

 

 

 

2013

Asif Əfəndiyev

 Video-Az.

 

 Fəlsəfənin Təməli

 

Azərbaycan filosofu(1935-1997), 1952-1957-ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutuunun tələbəsi, M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun, Dillər Universitetinin, Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin Qərb ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi fənləri üzrə müəllimi, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, 1975-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində, sonradan “Bilik” cəmiyyətində Etik və Estetik Klubunun yaradıcısı və başlıca siması Asif Əfəndiyevin (həmçinin Əfəndiyev Asif Qasım oğlu, Asif Ata, İnam Ata adları ilə də tanınır) ölümündən sonra filosofun irsini öyrənən və özünəməxsus bir şəkildə təbliğ edən Mütləqə İnam Ocağı adlı təşkilat tərədindən On Kutsal Bitiq ümumi başlıq altında çap etdirilən oncildliyinin "Fəlsəfənin Təməli" adlı beşinci cildinə filosofun "İnam Fəlsəfəsi" "Təməl" adlı əsərləri daxil edilmişdir.    

 Video-En.

 

2013

  Peter Osborne

 Video-Az.

 

Anywhere Or Not At All: Philosophy of Contemporary Art

 

  Briyaniya filosofu, Kinqston Universitetinin (London) professoru Peter Osbornun (1958) "Hər yerdə və ya qətiyyən yox: Müasir incəsənətin fəlsəfəsi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2013

  Arthur Danto

 Video-Az.

 What Art Is

  Amerika filosofu və tənqidçisi, Kolumbiya Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1983), Amerika Estetika Cəmiyyətinin prezidenti(1989–90) Artur Dantonun(1924-2013) "İncəsənət nədir" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2013

  Gregory Loewen

 Video-Az.

 

The Reason of Unreason

(and the Risus Sardonicus of Rationality)

 

  Kanada filosofu Qreqori Lovenin (1966) "" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2013

 Adil Əsədov

 Video-Az.

 Siyasətin fəlsəfəsi:

mahiyyətin gerçəkləşdirilməsinə yönələn insani iradə və onun tari­xi taleyi üzərində düşüncələr (insan, cəmiyyət, hakimiyyət və siyasət spiritualist aristokratizm fəlsəfəsi kontekstində).

  Azərbaycan filosofu Adil Əsədovun(1958) "Siyasətin fəlsəfəsi: mahiyyətin gerçəkləşdirilməsinə yönələn insani iradə və onun tari­xi taleyi üzərində düşüncələr (insan, cəmiyyət, hakimiyyət və siyasət spiritualist aristokratizm fəlsəfəsi kontekstində)" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2013

  Erin Manning

 Video-Az.

 Always More Than One: Individuation's Dance

  Kanada filosofu, Konkordiya Universitetinin(Kanada) professoru Erin Manninqin(1969) "Həmişə birdən daha çox: Fərdiləşmənin rəqsi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2013

   Buzz Aldrin

 Video-Az.

 Mission to Mars: My Vision for Space Exploration

  Amerikan astronavtı, Ay səthinə ayaq basan ikinci insan Bazz Oldrinin(1930) "Mars Missiyası: Kosmosun tədqiqinə mənim baxışım" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1913

   Harlow Shapley (Editor)

 Video-Az.

 

Climatic Change: Evidence, Causes, and Effects

  Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885—1972) redakrəsi altında hazırlanan, lakin onun ölümündən sonra çap olunan "İqlim dəyişikliyi: əsasları, səbəbləri və nəticələri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2013

 Jaron Lanier.

 Video-Az.

 Who Owns the Future?

 Yəhudi mənşəli amerikan alimi, filosof, futuroloq, bəstəkar, kompyuter elmləri sahəsində görkəmli mütəxəssis, virtual reallıq anlayışını kompyuter texnologiyaları sahəsinə aid edən (1989) Caron Lanierin(1960) "Gələcəyə kim sahiblik edur" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2013

  Roberto Marchesini

 Video-Az.

 

  A Cognitive-Relational Approach to Animal Expression: Revisiting Cognitive Paradigms, in Methode. Analytic Perspective

İtalyan filosofu və ekoloqu Roberto Marçesininin (1959) əsəri.

 Video-En.

 

2013

  Tehran Alişanoğlu    

 Video-Az.

 

  Kamal Abdullanın metafizik Labirinti (düşüncə fraqmentləri)

Məşhur yazıçı-filisof Kamal Abdullanın hekayələrindən ibarət Labirint ümumi adı ilə çap olunankitabı ilə bağlı tənqidçi Tehran Alişanoğlunun tənqidi-fəlsəfi qeyləri.

 Video-En.

 

2013

  Stephen William Hawking

 Video-Az.

 

My Brief History

 

  İngilis fiziki və astronomu  Stiven Vilyam Hokinqin (1942) "Mənim qısa tarixim" adlı populyar əsəri. 

 Video-En.

 

 

2013

  Порус Владимир Натанович

 Video-Az.

 

Перекрестки методов. Опыты междисциплинарности в философии культуры

 

  Rus filosofu Vladimir Porusun(1943) "Metodların yolayrıcları. Mədəniyyət fəlsəfəsində fənlərarası təcrübə" adlı monoqrafiyası. 

 Video-En.

 

2013

 Səlahəddin Xəlilov

 Video-Az.

 

 Həyatın özü və görünən üzü (Fəlsəfi publisistika)

 

Azərbaycan filosofu Səlahəddin Xəlilovun(1952) "Həyatın özü və görünən üzü (Fəlsəfi publisistika)" adlı monoqrafiyası.  

 Video-En.

 

 

2013

   Закир Мамедалиев

 Video-Az.

 

 Культура и рациональное. Философский и сравнительно-исторический анализ

 

Azərbaycan filosofu, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin professoru Zakir Məmmədəliyevin Almaniyada rus dilində çap olunan  "Mədəniyyət və rasional" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2013

 Evandro Agazzi

 Video-Az.

 The legacy of A. M. Turing.

 İtalyan filosofu, Genuya Universitetinin professoru, Pittsburq və Stanford Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru Evandro Aqazzinin(1934) "Türinqin mirası" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

2013

  Gary Tedman

 Video-Az.

 

Marx and Democracy

 

  Briyaniya filosofu, Şimali London Universitetinin dəvət olunmuş mühazirəçisi Qeri Tedmanın (1958) "Marks və Demokratiya" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

2013

Борзых Станислав Владимирович

 Video-Az.

 

Концепция глобализации 

 

  Rusiya filosofu, Tomsk Dövlət Memarlıq və İnşaat  Universitetinin dosenti Stanislav Borzıxın "Qloballaşma konsepsiyası" adlı əsəri.

Video-En. 

 

 

 

 

2014  


 

2014

 Robert B. Pippin

Video-Az. 

 

 

 After the Beautiful:

Hegel and the Philosophy of Pictorial Modernism

 

  Amerikan filosofu, Çikaqo Universitetinin professoru Robert Pippinin(1948) "Gözəllikdən sonra: Hegel və Piktorial Modernizm fəlsəfəsi" adlı əsəri.  

 Video-En. 

 

 

2014

 Kamal Abdulla.

 Video-Az.

 Arifə 100 min işarə.

 Azərbaycan oxucusuna Kamal Abdullanın düşüncələri konteksində təqdim olunan və tanınmış müəllif tərəfindən fəlsəfi esse üslubunda yazılan, müəyyən dərəcədə Kamyunun özünəməxsus üslublu yazdığı məşhur Qeyd dəftərçələrini xatırladan bu əsər Azərbaycan mədəniyyətinin Qərb düşüncə üslubu nöqteyi-nəzərindən yenidən mənalandırılması kimi dəyərləndirilə bilər. Azərbaycan mədəniyyətinin belə bir səpkidə yenidən mənalandırılması və vahid müəllif mövqeyi əsərin bütün hissələri arasında üzvi vəhdət yaradır:

 I  hissə. Gözəl görünmək hər gözələ yaraşmır,

 II  hissə. Dava nə davasıdır axı?,

 III  hissə. Yaxında bir nəsil yaranacaq ki...

IV  hissə. Bu boyda dəniz bizdən yan keçdi.

III  hissə. Səmimi Ramiz Rövşən təsəvvür edirsinizmi?

VI  hissə. Ədəbiyyatın mayasında qan durur .

VII  hissə. Nəinki xəbərləri, heç "ətərləri" də yoxdur.

VIII  hissə. Yaddaş, paralel dünyalar və oxucu.

 Video-En.

 

2014

  Dominic Lopes

 Video-Az.

 Beyond Art

Kanada filosofu, Britiş Kolumbiya Universitetinin(Kanada) fəlsəfə professoru, Amerika Estetika Cəmiyyətinin keçmiş prezidenti, Journal of the American Philosophical Association, the Journal of Aesthetics and Art Criticism, Cognitive Semiotics, and Imaginations: Journal of Cross-Cultural Image Studies jurnallarının redaksiya heyətinin üzvü Dominik Lopezin "İncəsənətdən o tərəfdə" adlı  əsəri.

 Video-En.

 

 

2014

 Татьяна Малевич

 Video-Az.

 Теории мистического опыта:

историография и перспективы.

 Rus filosofu Tatyana Maleviçin(1986) "Mistik təcrübə nəzəriyyələri: tarixşünaslıq və perspektivlər" adlı monoqrafiyası. 

 Video-En.

 

2014

Asif Əfəndiyev

 Video-Az.

 

 Kutsal Quruculuq

 

Azərbaycan filosofu(1935-1997), 1952-1957-ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutuunun tələbəsi, M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun, Dillər Universitetinin, Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin Qərb ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi fənləri üzrə müəllimi, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, 1975-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində, sonradan “Bilik” cəmiyyətində Etik və Estetik Klubunun yaradıcısı və başlıca siması Asif Əfəndiyevin (həmçinin Əfəndiyev Asif Qasım oğlu, Asif Ata, İnam Ata adları ilə də tanınır) ölümündən sonra filosofun irsini öyrənən və özünəməxsus bir şəkildə təbliğ edən Mütləqə İnam Ocağı adlı təşkilat tərədindən On Kutsal Bitiq ümumi başlıq altında çap etdirilən oncildliyinin "Kutsal Quruculuq" adlı altıncı cildinə filosofun "Yol.Ata Sözü", "Sədaqət",  "Ruhani Hökmlər", "Ruhani Sənədlər" "Müqəddəs Kəlamlar"  adlı əsərləri daxil edilmişdir.    

 Video-En.

 

 

2014

Asif Əfəndiyev

 Video-Az.

 

 Yetməli Olduğunuz

 

Azərbaycan filosofu(1935-1997), 1952-1957-ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutuunun tələbəsi, M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun, Dillər Universitetinin, Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin Qərb ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi fənləri üzrə müəllimi, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, 1975-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində, sonradan “Bilik” cəmiyyətində Etik və Estetik Klubunun yaradıcısı və başlıca siması Asif Əfəndiyevin (həmçinin Əfəndiyev Asif Qasım oğlu, Asif Ata, İnam Ata adları ilə də tanınır) ölümündən sonra filosofun irsini öyrənən və özünəməxsus bir şəkildə təbliğ edən Mütləqə İnam Ocağı adlı təşkilat tərədindən On Kutsal Bitiq ümumi başlıq altında çap etdirilən oncildliyinin "Yetməli Olduğunuz" adlı yeddinci cildinə filosofun "Adamlıq – İnsanlıq", "Adamdan İnsana", "İnsana Yaramaq", "Özümlük – Özgəlik", "Dünənçilik – Sabahçılıq", "İnsanilikdən Yaranan", "Müqəddəslik", "İnsanilik İmkanı", "Həqiqət İnsaniliyi" "İnsanilik" adlı əsərləri daxil edilmişdir.    

 Video-En.

 

 

2014

Asif Əfəndiyev

 Video-Az.

 

 Özüllər Özülü

 

Azərbaycan filosofu(1935-1997), 1952-1957-ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutuunun tələbəsi, M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun, Dillər Universitetinin, Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin Qərb ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi fənləri üzrə müəllimi, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, 1975-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində, sonradan “Bilik” cəmiyyətində Etik və Estetik Klubunun yaradıcısı və başlıca siması Asif Əfəndiyevin (həmçinin Əfəndiyev Asif Qasım oğlu, Asif Ata, İnam Ata adları ilə də tanınır) ölümündən sonra filosofun irsini öyrənən və özünəməxsus bir şəkildə təbliğ edən Mütləqə İnam Ocağı adlı təşkilat tərədindən On Kutsal Bitiq ümumi başlıq altında çap etdirilən oncildliyinin "" adlı səkkizinci cildinə filosofun "Ruhaniyyat", "Əxlaq" "Mahiyyət"  adlı əsərləri daxil edilmişdir.    

 Video-En.

 

 

2014

Asif Əfəndiyev

 Video-Az.

 

 İçdən Yaranma

 

Azərbaycan filosofu(1935-1997), 1952-1957-ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutuunun tələbəsi, M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun, Dillər Universitetinin, Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin Qərb ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi fənləri üzrə müəllimi, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, 1975-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində, sonradan “Bilik” cəmiyyətində Etik və Estetik Klubunun yaradıcısı və başlıca siması Asif Əfəndiyevin (həmçinin Əfəndiyev Asif Qasım oğlu, Asif Ata, İnam Ata adları ilə də tanınır) ölümündən sonra filosofun irsini öyrənən və özünəməxsus bir şəkildə təbliğ edən Mütləqə İnam Ocağı adlı təşkilat tərədindən On Kutsal Bitiq ümumi başlıq altında çap etdirilən oncildliyinin "İçdən Yaranma" adlı duqquzuncu cildinə filosofun "Dünyaçılıq – İnsançılıq", "Kamilləşmə Əməli", "Daxildən Gerçəkləşmək" "Gerçəkliyi Ötmək", "Özündən Yüksək" "Dünyadan Üstün"  adlı əsərləri daxil edilmişdir.    

 Video-En.

 

2014

Борзых Станислав Владимирович

 Video-Az.

 

Идея мышления 

 

  Rusiya filosofu, Tomsk Dövlət Memarlıq və İnşaat  Universitetinin dosenti Stanislav Borzıxın "Təfəkkür deyası" adlı əsəri.

Video-En. 

 

 

 

2014

  Erin Manning,

Brian Massumi

 Video-Az.

 Thought in the Act: Passages in the Ecology of Experience

  Kanada filosofu, Konkordiya Universitetinin(Kanada) professoru Erin Manninqin(1969) və Kanada-Amerika yazıçısı və filosofu, London  Universitetinin, Los Anceles və Kaliforniya Universitetinin, hazırda Monreal Universitetinin professoru,  son dövr fransız filosoflarının - Liotarın, Delezin, Qvattarinin ingilis dilinə tərcüməçisi kimi tanınan Brian Massuminin(1956) "Fikir və əməl: Təcrübənin ekologiyasında keçidlər" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2014

  Brian Massumi

 Video-Az.

 What Animals Teach Us about Politics

  Kanada-Amerika yazıçısı və filosofu, London  Universitetinin, Los Anceles və Kaliforniya Universitetinin, hazırda Monreal Universitetinin professoru,  son dövr fransız filosoflarının - Liotarın, Delezin, Qvattarinin ingilis dilinə tərcüməçisi kimi tanınan Brian Massuminin(1956) "Heyvanlar bizə siyasət haqqında nə öyrədir" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2014

 Steve Woolgar,

Michael Lynch,

Catelijne Coopmans,

Janet Vertesi

 Video-Az.

 

 Representation in scientific practice revisited
 

   Britaniya sosioloqu, Oksford Universitetinin professoru Stivn Volgarın(1950), Amerika filosofu, Kornell Universitetinin professoru Maykl Linçin(1948) "Elmi təcrübədə nümayəndəlik yenidən" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2014

Asif Əfəndiyev

 Video-Az.

 

 Hüquqdan Haqqa

 

Azərbaycan filosofu(1935-1997), 1952-1957-ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutuunun tələbəsi, M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun, Dillər Universitetinin, Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin Qərb ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi fənləri üzrə müəllimi, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, 1975-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində, sonradan “Bilik” cəmiyyətində Etik və Estetik Klubunun yaradıcısı və başlıca siması Asif Əfəndiyevin (həmçinin Əfəndiyev Asif Qasım oğlu, Asif Ata, İnam Ata adları ilə də tanınır) ölümündən sonra filosofun irsini öyrənən və özünəməxsus bir şəkildə təbliğ edən Mütləqə İnam Ocağı adlı təşkilat tərədindən On Kutsal Bitiq ümumi başlıq altında çap etdirilən oncildliyinin "Hüquqdan Haqqa" adlı onuncu cildinə filosofun "Haqq", "Ölçü", "Siyasətdən Üstün", "Haqq – Haqqsızlıq", "İqtisadiyyat İnsansızlığı – İqtisadiyyat İnsaniliyi" "Həqiqət Azadlığı – Cəfəngiyyat Əsarəti"  adlı əsərləri daxil edilmişdir.    

 Video-En.

 

 

2014

  Thomas Michael Scanlon

 Video-Az.

 

Being realistic about reasons

 

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru Tomas Maykl Skanlonun (1940) "Əsaslar haqqında real olan" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2014

 .

 Video-Az.

 Are You an Illusion?

Britaniya filosofu, Nyukasl Universitetinin böyük mühazirəçisi (1919) "Sən bir illüziyasanmı?" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2014

 Kamal Abdulla.

 Video-Az.

 Birun-Əndərun (ədəbi-fəlsəfi esse).

Azərbaycan yazıçısı və filisofu, dövlət xadimi Kamal Abdullanın(1950) Birun-Əndərun adlı ədəbi-fəlsəfi essesi.  

 Video-En.

 

2014

 Sarah-Jane Leslie

 Video-Az.

 

 The Original Sin of Cognition: Fear, Prejudice and Generalization

 

  Amerikan filosofu, Prinston Universitetinin fəlsəfə professoru Sara-Ceyn Leslinin"İdrakın ilkin günahı: Qorxu, mövhumat Ümumiləşdirmə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2014

 Jakob Hohwy.

 Video-Az.

 The Predictive Mind.

Avstraliya  filosofu, Monaş Universitetinin (Melburn, Avstraliya) Universitetinin fəlsəfə professoru Ceykob Houvinin"Qabaqcadan xəbər verən zəka" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2014

  Susanna Rinard

 Video-Az.

 

The Principle of Indifference and Imprecise Probability. // In:

Thought: A Journal of Philosophy 3(2):110-114

 

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin Fəlsəfə deparmentinin professoru Suzanna Rinardın "Qərəzsizlik və qeyri-dəqiq ehtimal" adlı məqaləsi 

 Video-En.

 

 

2014

  Kamal Abdulla

 Video-Az.

 

  Səhvlərimizin qrammatikası

 Azərbaycan yazıçısı və filisofu, dövlət xadimi Kamal Abdullanın(1950) Səhvlərimizin qrammatikası fəlsəfi hekayəsi.

 Video-En.

 

2014

Noam Chomsky

 Video-Az.

 

 Language and Philosophy (Lecture)

 Yəhudi mənşəli Amerika filosofu, linqvisti və politoloqu, Kolumbiya Universitetinin və Kaliforniya Berkli Universitetinin professoru, Hilari Patnemin dostu və intellektual opponenti Noam Çomskinin (1928) "Dil və fəlsəfə" mövzusunda mühazirəsi 

 Video-En.

 

2014

Tehran Alişanoğlu  

 Video-Az.

 

  Zəmanə sirrinə vaqif olanda. Kamal Abdullanın "Sirri-Zəmanı" kitabı üzərinə qeydlər

Məşhur yazıçı-filisof Kamal Abdullanın hekayələrindən ibarət Sirri-zəmanəkitabı ilə bağlı tənqidçi Tehran Alişanoğlunun tənqidi-fəlsəfi qeyləri.

 Video-En.

 

2014

 Sarah-Jane Leslie

 Video-Az.

 

 Philosophical Conversations

 

 Amerikan filosofu, Prinston Universitetinin fəlsəfə professoru Sara-Ceyn Leslinin video formatında "Fəlsəfi söhbətlər"i

 Video-En.

 

2014

Борзых Станислав Владимирович

 Video-Az.

 

Социальная грамматика 

 

  Rusiya filosofu, Tomsk Dövlət Memarlıq və İnşaat  Universitetinin dosenti Stanislav Borzıxın "Sosial qrammatika" adlı əsəri.

Video-En. 

 

 

2014

Alan Patten

 Video-Az.

 

 Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights

 

Amerika filosofu, Prinston Universitetinin siyasət professoru Alan Pattenin(1967) "Bərabərliyin tanınması: Azlıqın hüquqlarının mənəvi əsasları" adlı əsəri.  

 Video-En. 

 

2014

  Francis Fukuyama

 Video-Az.

 

 Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy

 

  Yapon mənşəli Amerika politoloqu, filosofu və sosioloqu, Samuel Hantingtonun keçmiş tələbəsi, Stanford Universitetinin professoru Fransis Fukuyamanın(1952)  "Siyasi nizam və siyasi süqut: Sənaye inqilabından demokratiyanın qloballaşmasına qədər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

 

2015  

 

 

2015

 Scott Soames

Video-Az. 

 

 Rethinking Language, Mind, and Meaning

 

  Amerikan filosofu, Cənubi Kalifornia Universitetinin fəlsəfə professoru Skott Soumsun (1946) "Yenidən düşümdürən dil, zəka və məna" adlı əsəri.

 Video-En. 


2015

 Salidə Şərifova

 Video-Az.

 

  Çağdaş Azərbaycan postmodern romanı

 

  Azərbaycan filoloq alimi və yazıçısı, filologiya üzrə elmlər doktoru, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Müstəqillik dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin aparıcı elmi işçisi Salidə Şərifovanın(1971) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2015

 Justin E. H. Smith

Video-Az. 

 

 Nature, Human Nature, and Human Difference: Race in Early Modern Philosophy

 

  Amerikan filosofu, Cənubi Kalifornia Universitetinin fəlsəfə professoru Skott Soumsun (1946) "Təbiət, İnsan təbiəti və insani fərq: irq ilkin yeni dövr fəlsəfəsində" adlı əsəri.

 Video-En. 

 

2015

Станислав Сергеевич Гусев

 Video-Az.

 

 Логические основания коммуникации

 

Bakıda doğulmuş Rusiya filosofu, Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin professoru Stanislav Qusevin(1939) "Kommunikasiyanın məntiqi əsasları" adlı əsəri.

Video-En. 

 

2015

 Dallas G. Denery II

Video-Az. 

 

 

 The Devil Wins:

 A History of Lying from the Garden of Eden to the Enlightenment

 

Amerikan filosofu, Men ştatının Bransvik şəhərində yerləşən Boudin Kolleinin Orta əsr və ilk Yeni gövr intellektual və dini tarixi üzrə müəllimi Dallas Dinərinin() "İblis udur. Yalanın tarixi Eden bağından maarifçiliyə qədər" adlı əsəri.  

 Video-En. 

 

2015

Борзых Станислав Владимирович

 Video-Az.

 

Критика знания 

 

  Rusiya filosofu, Tomsk Dövlət Memarlıq və İnşaat  Universitetinin dosenti Stanislav Borzıxın "Biliyin tənqidi" adlı əsəri.

Video-En. 

 

2015

 Robert B. Pippin

Video-Az. 

 

 

 Interanimations:

Receiving Modern German Philosophy

 

  Amerikan filosofu, Çikaqo Universitetinin professoru Robert Pippinin(1948) "Qarşılıqlı canlandırma: Qəbul edən müasir alman fəlsəfəsi" adlı əsəri.  

 Video-En. 

 

2015

 John Marenbon

 Video-Az.

 

  Pagans and Philosophers. The Problem of Paganism from Augustine to Leibniz

 

Britanoya filosofu, Kembric Universitetinin fəxri professoru və Pekin Universitetinin dəvət olunmuş professoru  Con Marenbonun(1955) "Bütpərəstlər və filosoflar. Bütpərəstlik problemi Avqustindən Leybnitsə kimi"" adlı əsəri.

 Video-En. 

 

2015

Jimena Canales

Video-Az. 

 

The Physicist and the Philosopher:

Einstein, Bergson, and the Debate That Changed Our Understanding of Time

 

  Amerikan filosofu, 2003-2009-cu illərdə Harvard Universitetinin köməkçi professoru, 2013-cü ildən Urbana-Şampeyn İllinoys Universitetinin professoru Jimena Kanalesin (1973) "Fizik və Filosof: Eynşteyn, Berqson, və bizim zaman anlamımızı dəyişən debat" adlı əsəri.

 Video-En. 

 

 


2015

 Kamal Abdulla

 Video-Az.

 

  Düma ilə Coys arasında, yaxud sonsuz lüğət

 

  Azərbaycan yazıçısı və filisofu, dövlət xadimi Kamal Abdullanın(1950) fəlsəfi esselər toplusu. Əsərdə müəllif həmçinin Umberto Eco ilə görüşünün təəssüratlarını oxucu ilə bölüşür.

 Video-En.

 

2015

 Steven Nadler

Video-Az. 

 

 The Philosopher, the Priest, and the Painter. A Portrait of Descartes

 

  Amerikan filosofu, Viskonsin-Medison Universitetinin professoru, hal-hazırda "Journal of the History of Philosophy" jurnalının redaktoru Steven Nadlerin (1973) "Filosof, kahin və rəssam. Dekartın portreti" adlı əsəri.

 Video-En. 

 

2015

 Hilary Gatti

Video-Az. 

 

 Ideas of Liberty in Early Modern Europe:

From Machiavelli to Milton

 

İtalyan filosofu və filoloqu, 1964-1969-cu illərdə Milan Universitetində ingilis dili müəllimi, 1972-2006-cı illərdə Roma Sapienza Universitetinin Fəlsəfə Fakultəsində ingilis dili və ədəbiyyatı üzrə assistant professor və dosent(associate professor) Hilari Qattinin "Erkən Modern Avropada azadlıq ideyaları: Makiavellidən Miltona kimi" adlı əsəri.  

 Video-En. 

 

2015

Нижников Сергей Анатольевич

 Video-Az.

 

 Метафизика веры в русской философии. 

 

  Rusiya Xalqlar Dostluğu Universitetinin professoru Sergey Nijnikovun "Rus fəlsəfəsində inamın metafizikası" adlı əsəri.

Video-En. 

 

2015

Daniel A. Bell

Video-Az. 

 

 The China Model:

Political Meritocracy and the Limits of Democracy

 

Kanada-Amerika-Çin filosofu, Prinston və Stanford Universitetlərinin tədqiqatçısı, Şanxay, Sinqapur, Honq Konq Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, hazırda  Çin Xalq Respublikasının Pekin şəhərində yerləşən Tsinxua Universitetinin professoru Daniel A. Bellin(1964)"Çin Modeli: Siyasi Meritokratiya və Demokratiyanın hədləri" adlı əsəri. 

 Video-En. 

 

2015

  Kamal Abdulla

 Video-Az.

 

  
Allah bilməyənləri bilənlərin
qəzəbindən qorusun

 Azərbaycan yazıçısı və filisofu, dövlət xadimi Kamal Abdullanın(1950) Kulis saytında Qan Turalı Şərif Ağayar ilə müsahibəsi.

 Video-En.

 

2015

ред, Кузин Иван Владиленович

 Video-Az.

 

 Метаморфозы телесности: Сб. статей / Под ред. И. В. Кузина 

 

Rus filosofu, Sankt-Peterburq  Universitetinin Fəlsəfə fakultəsinin müəllimi İvan Kuzinin redaktəsi altında çap olunan "Cismaniliyin metamorfozaları" adlı məcmuə. 

Video-En. 

 

 

2015

 Benjamin Bagley

 Video-Az.

 

 Loving Someone in Particular // Ethics 125 (2):477-507 (2015)

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin dəvət olunmuş mühazirəçisi Benjamin Baqlinin "Sevgi kiməsə konkret olaraq" məqaləsi

 Video-En.


2015

 Kamal Abdulla

 Video-Az.

 

  Düma ilə Coys arasında, yaxud Don Kixotun ölümü

 

  Azərbaycan yazıçısı və filisofu, dövlət xadimi Kamal Abdullanın(1950) ədəbi-fəlsəfi essesi.

 Video-En.

 

 

2015

 Amie Thomasson

 Video-Az.

 

  Ontology Made Easy

Amerikan filosofu Mayami Universitetinin professoru Eymi Tomassonunun (doğulmuşdur-1968) "Asanlıqla yaradılan ontologiya" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1915

  Александр Пятигорский

 Video-Az.

 

 Свободный философ Пятигорский

 

  Yəhudi mənşəli rus-Britaniya filosofu, filoloqu, şərqşünası, yazıçısı, MDU Fəlsəfə fakultəsinin məzuni, Tartu-Moskva semiotika məktəbinin banilərindən biri, sansrtit və Tibet dillərinin bilicisi, onlarla əsərin o cümlədən bir neçə romanın müəllifi, hüquq medafiəçisi, 1973-cü ildə SSRİ-dən Almaniya Federativ Respublikasına mühacirət edən, 1974-cü ildən Böyük Britaniyada yaşayan, London Universitetinin professoru, 2006-cı ildə Moskvaya gələrək siyasi fəlsəfə üzrə və "Mifologiya və müasir insanın şüuru" mövzusunda mühazirələr oxuyan Aleksandr Piatiqorskinin(1929-2009) ölümündən sonra Sankt-Peterburqda çap olunan "Azad filosof Piatiqorski" adlı məcmuədə dünya fəlsəfəsinin Buddadan və Zərdüştdən başlayaraq Sartra qədər görkəmli nümayəndələri barədə Piatiqorskinin "Azadlıq radiosu"nda oxuduğu mühazirələrin mətni yer alır.

 Video-En.

 

2015

  Colin McGinn

 Video-Az.

 Philosophy of Language

Britaniya-Amerika filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "Dilin fəlsəfəsi" adlı  əsəri.

 Video-En.

 


2015

 Kamal Abdulla

 Video-Az.

 

  Yaşanmamış həyatın ilğımı, yaxud Leyli və İbn Salam, yaxud cavabsız suallar-1, 2

 

  Azərbaycan yazıçısı və filisofu, dövlət xadimi Kamal Abdullanın(1950) ədəbi-fəlsəfi essesi.

 Video-En.

 

 

 

2015

  Steve Fuller

 Video-Az.

 

 Knowledge: the philosophical quest in history

 

  Amerikan filosof-sosioloqu, Pittsburq Universitetinin və Uorvik Universitetinin (University of Warwick, İngiltərə, Koventri şəhəri) professoru, Avropa Elmlər və Sənətlər Akademiyasının üzvü Stiv Fullerin(1959)  "Bilik: tarixdə fəlsəfi axtarış" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2015

  Молчанов Виктор Игоревич

 Video-Az.

 

 

  Феномен пространства и происхождение времени

  Rus filosofu, fenomenoloji fəlsəfə üzrə mütəxəssis, fəlsəfə elmləri doktoru, 1971-95-ci illərdə Rostov Dövlət Universitetinin, 1996-cı ildən Rusiya Dövlət Humanitar Universitetinin(Moskva) professoru Viktor Molçanovun(1948) "Məkan fenomeni və zamanın mənşəyi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2015

 

Philip Pettit

Video-Az.

The Robust Demands of the Good: Ethics with Attachment, Virtue, and Respect

Avstraliya-Amerika filosofu, Prinston Universitetinin professoru Filip Pettitin (1945)  "Sağlam tələblər: Etika  ülfətlə, dəyərlə və hörmət ilə birgə" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

2015

 Peter Singer

V Video-Az.

 

 The Most Good You Can Do: How Effective Altruism Is Changing Ideas About Living Ethically

 

Yəhudi-Avstriya mənşəli Avstraliya-Amerika filosofu, Melburn Universitetinin və Prinston Universitetinin professoru Peter Singerin(1946) "Sizin edə bilərsiniz ən böyül yaxşılıq: Effektiv altruizm etik həyat haqqında ideyaları necə dəyişir" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2015

  Brian Massumi

 Video-Az.

 The Power at the End of the Economy

  Kanada-Amerika yazıçısı və filosofu, London  Universitetinin, Los Anceles və Kaliforniya Universitetinin, hazırda Monreal Universitetinin professoru,  son dövr fransız filosoflarının - Liotarın, Delezin, Qvattarinin ingilis dilinə tərcüməçisi kimi tanınan Brian Massuminin(1956) "İqtisadiyyatın sonunda hakimiyyət" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2015

  Brian Massumi

 Video-Az.

 Politics of Affect

  Kanada-Amerika yazıçısı və filosofu, London  Universitetinin, Los Anceles və Kaliforniya Universitetinin, hazırda Monreal Universitetinin professoru,  son dövr fransız filosoflarının - Liotarın, Delezin, Qvattarinin ingilis dilinə tərcüməçisi kimi tanınan Brian Massuminin(1956) "Siyasətin affekti" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2015

  Brian Massumi

 Video-Az.

 Ontopower: War, Powers, and the State of Perception

  Kanada-Amerika yazıçısı və filosofu, London  Universitetinin, Los Anceles və Kaliforniya Universitetinin, hazırda Monreal Universitetinin professoru,  son dövr fransız filosoflarının - Liotarın, Delezin, Qvattarinin ingilis dilinə tərcüməçisi kimi tanınan Brian Massuminin(1956) "Ontopouer: Müharibə, hakimiyyət və qavrayış dövləti" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2016  

 

 

 

2016

  Hilary Putnam,

Mario De Caro

 Video-Az.

 

 Naturalism, Realism, and Normativity 

 

Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Hans Reyxenbaxın tələbəsi, Noam Çomskinin dostu və intellektual opponenti, Harvard Universitetinin professoru, 1976-ci ildə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti, 1960-cı illərdən 1980-ci illərin ortalarına qədər analitik fəlsəfənin aparici nümayəndəsi, sonradan isə onun kəskin tənqidçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Hilari Patnemin(1926-2016) və italyan filosofu Mario De Karonun(1963) "Naturalizm, Realizmin və Normativlik" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2016

Борзых Станислав Владимирович

 Video-Az.

 

Бремя разума 

 

  Rusiya filosofu, Tomsk Dövlət Memarlıq və İnşaat  Universitetinin dosenti Stanislav Borzıxın "Zəkanın ağır yükü" adlı əsəri.

Video-En.