FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR

XXI   ƏSR

(2011-2012)

2011  

 

 

2011

 Hilary Gatti

Video-Az. 

 

 Essays on Giordano Bruno

 

İtalyan filosofu və filoloqu, 1964-1969-cu illərdə Milan Universitetində ingilis dili müəllimi, 1972-2006-cı illərdə Roma Sapienza Universitetinin Fəlsəfə Fakultəsində ingilis dili və ədəbiyyatı üzrə assistant professor və dosent(associate professor) Hilari Qattinin "Cordano Brunoya dair esselər" adlı əsəri.  

 Video-En. 

 

 

2011

  Gregory Loewen

 Video-Az.

 

Aesthetic Subjectivity: glimpsing the shared soul

 

  Kanada filosofu Qreqori Lovenin (1966) "Estetik subyektivlik: ruha bir diqqət yetirərkən" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2011

  Brian Massumi

 Video-Az.

 Semblance and Event:

Activist Philosophy and the Occurrent Arts

  Kanada-Amerika yazıçısı və filosofu, London  Universitetinin, Los Anceles və Kaliforniya Universitetinin, hazırda Monreal Universitetinin professoru,  son dövr fransız filosoflarının - Liotarın, Delezin, Qvattarinin ingilis dilinə tərcüməçisi kimi tanınan Brian Massuminin(1956) "Görüntü və hadisə: Aktiv Fəlsəfə və Okkurrent İncəsənət" adlı əsəri. 

 Video-En.

 


2011

  25th Solvay Conference on Physics. Chair -David Gross

 Video-Az.

 

 

  The theory of the quantum world

 

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Kvant dünyanın nəzəriyyəsi" mövzusu üzrə keçirilən 25-c Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

 

2011

Кузин Иван Владиленович

 Video-Az.

 

 Идентификация субъекта:

социально-философский анализ

 

 Rus filosofu, Sankt-Peterburq  Universitetinin Fəlsəfə fakultəsinin müəllimi İvan Kuzinin redaktəsi altında çap olunan "Subyektin identifikasiyası: sosial-fəlsəfi təhlil" adlı əsəri. 

Video-En. 

 

 

2011

Jimena Canales

Video-Az. 

 

Tenth of a Second

 

  Amerikan filosofu, 2003-2009-cu illərdə Harvard Universitetinin köməkçi professoru, 2013-cü ildən Urbana-Şampeyn İllinoys Universitetinin professoru Jimena Kanalesin (1973) "" adlı əsəri.

 Video-En


 

 

2011

  Colin McGinn

 Video-Az.

 Basic Structures of Reality:

Essays in Meta-Physics

Britaniya-Amerika filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "Reallığın əsas strukturu: Meta-Fizikaya dair esselər" adlı  əsəri.

 Video-En.

 

2011

  Sir Peter Frederick Strawson

 Video-Az.

 

 Philosophical Writings

  Britaniya filosofu Peter Strosonun(1919-2006) "Fəlsəfi yazları" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2011

  Berys Gaut,

Morag Gaut

 Video-Az.

 Philosophy for Young Children:

A Practical Guide

Britaniya filosofu, Sent Andryus Universitetinin(Şotlandiya) fəlsəfə professoru, Britaniya Estetika Cəmiyyətinin prezidenti  Beris Qautun(1958-ci ildə doğulmuşdur) və müəllimə Moraq Qautun "Fəlsəfə gənc nəsil üçün" adlı  dərs vəsaiti.

 Video-En.

 

 

2011

 Robert B. Pippin

Video-Az. 

 

 

 Hegel on Self-Consciousness:

Desire and Death in the Phenomenology of Spirit

 

  Amerikan filosofu, Çikaqo Universitetinin professoru Robert Pippinin(1948) "Hegel özünüdərk barədə: Arzu və ölüm Ruhun fenomenologiyasında" adlı əsəri.  

 Video-En. 

 

 

 

2011

 Tom Rockmore

 Video-Az.

 

 Before and After 9/11: A Philosophical Examination of Globalization, Terror, and History

Amerikan filosofu, Dyukeyn Universitetinin (Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania) professoru Tom Rokmorun (1942) "Əvvəl və  sonra9/11: Qloballaşmanın, terrorun və tarixin fəlsəfi sınağa çəkilməsi" adlı əsəri 

 

 Video-En.

 

 

2011

Asif Əfəndiyev

 Video-Az.

 

 Anlam İnsaniliyi

 

Azərbaycan filosofu(1935-1997), 1952-1957-ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutuunun tələbəsi, M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun, Dillər Universitetinin, Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin Qərb ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi fənləri üzrə müəllimi, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, 1975-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində, sonradan “Bilik” cəmiyyətində Etik və Estetik Klubunun yaradıcısı və başlıca siması Asif Əfəndiyevin (həmçinin Əfəndiyev Asif Qasım oğlu, Asif Ata, İnam Ata adları ilə də tanınır) ölümündən sonra filosofun irsini öyrənən və özünəməxsus bir şəkildə təbliğ edən Mütləqə İnam Ocağı adlı təşkilat tərədindən On Kutsal Bitiq ümumi başlıq altında çap etdirilən oncildliyinin "Anlam İnsaniliyi" adlı üçüncü cildinə filosofun "Təzadlar", "Rəmzlər"  və  "Mənalar" əsərləri daxil edilmişdir.    

 Video-En.

 

 

2011

  Galen Strawson

 Video-Az.

 

 The Evident Connexion: Hume on Personal Identity

Britaniya-Amerika filosofu, Oksford Universitetinin, Nyu Yorkda Şəhər Universitetinin professoru, hazırda Texas Universitetinin Fəlsəfə Departamentinin(Austin şəhəri) rəhbəri, Peter Strosonun oğlu Qalen Strosonun(1952-ci ildə anadan olmuşdur) "Aşkar əlaqə: Hyum fərdi identiklik barədə" əsəri.

 Video-En.

 

 

2011

  Steve Fuller

 Video-Az.

 

 Humanity 2.0: what it means to be human past, present and future

 

  Amerikan filosof-sosioloqu, Pittsburq Universitetinin və Uorvik Universitetinin (University of Warwick, İngiltərə, Koventri şəhəri) professoru, Avropa Elmlər və Sənətlər Akademiyasının üzvü Stiv Fullerin(1959)  "İnsanlıq 2.0: insani keçmiş, indi və gələcək olmaq nə deməkdir" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2011

  Derek Parfit

 Video-Az.

 

  On What Matters

(two volumes)

 Vol. 1

  Britaniya filosofu, 2015-ci ildə Harvard Universitetinin dəvət olunmuş professoru Derek Parfitin (1942) "" adlı ikicildliyini adlı əsərin birinci cildi

 Video-En.

 

 

2011

Ted Sider

 Video-Az.

 

 Writing the Book of the World

 

 Amerikan filosofu, Rutger Universitetinin(Nyu-Cersi ştatında nəhəng tədqiqat universiteti) professoru Ted Sayderin "" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

 

2011

Seyla Benhabib

 Video-Az.

 

  Dignity in Adversity: Human Rights in Troubled Times

Türk-yəhudi mənşəli Amerika filosofu, Boston Universitetinin müəllimi, Harvard Universitetinin və Yel Universitetinin professoru Seyla Benhabibin(1950) "" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

2011

 Stefano Giacchetti

 Video-Az.

 

  Critique of Rationality in Schopenhauer, Nietzsche and Adorno: Aesthetics and Models of Resistance

İtalyan filosofu Çikaqo Loyola Universitetinin Roma Mərkəzinin professoru Stefano Ciakettinin "Rasionallığın Şopenhauerdə, Nitşedə və Adornoda tənqidi: müqavimətin estetikası və molelləri" adlı əsəri  

 Video-En.

2011

  Colin McGinn

 Video-Az.

 Truth by Analysis:

Games, Names, and Philosophy

Britaniya-Amerika filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "Analiz vasitəsilə həqiqət: oyunlar, adlar və fəlsəfə" adlı  əsəri.

 Video-En.

 

2011

  Zakir Məmmədəliyev

 Video-Az.

 

 Fəlsəfə kursu üzrə seçmə mühazirələr

 

Azərbaycan filosofu, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin professoru Zakir Məmmədəliyevin  "Fəlsəfə" kursu üzrə seçmə mühazirələri

 Video-En.

 

 

2011

  Alain Badiou

 Video-Az.

 

  La Relation énigmatique entre politique et philosophie

  Fransız filosofu Alen Badyunun(1937) "Siyasət və fəlsəfə arasında müəmmalı əlaqə" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2011

 Ərəstü Həbibbəyli

 Video-Az.

 

  Sivilizasiyaların kəsişməsində türk dünyası

 

 

Azərbaycan alimi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası Xarici əlaqələr şöbəsinin müdir müavini
 
Ərəstü Həbibbəylinin(1980) "Sivilizasiyaların kəsişməsində türk dünyası" adlı əsəri

 Video-En.

 

2011

 Owen Flanagan

 Video-Az.

 

 The Bodhisattva's Brain: Buddhism Naturalized

 Amerikan filosofu, Dyuk Universitetinin fəlsəfə və sinir elmləri üzrə silver professoru Ouen Flanəqənın(1949) "Bodhisattvanın beyni: Naturallaşdırılmış buddizm" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2011

 

 Əziz Məmmədov,

Azər Mustafayev.

 Video-Az.

 

 Təbii-elmi idrak və insan dünyası.

  Azərbaycan filosofları Əziz Məmmədovun(1938) Azər Mustafayevin(1954) "Təbii-elmi idrak və insan dünyası" adlı əsəri

 Video-En.

 

2011

  Colin McGinn

 Video-Az.

 The Meaning of Disgust

Britaniya-Amerika filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "Nifrətin mənası" adlı  əsəri.

 Video-En.

 

2011

  Derek Parfit

 Video-Az.

 

  On What Matters (two volumes)

Vol. 2

  Britaniya filosofu, 2015-ci ildə Harvard Universitetinin dəvət olunmuş professoru Derek Parfitin (1942) əxlaq fəlsəfəsinə həsr olunmuş  "" adlı ikicildliyini adlı əsərin ikinci cildi

 Video-En.

 

2011

  Stephen William Hawking

Co-written with his daughter Lucy.

 Video-Az.

 

George and the Big Bang

 

  İngilis fiziki və astronomu  Stiven Vilyam Hokinqin (1942) qızı Lusi ilə birgə uşaqlar üçün yazdıqları  "Corc və böyük partlayış" adlı elmi-fantastik əsər. 

 Video-En.

 

2011

 Səlahəddin Xəlilov

 Video-Az.

 

 Elm haqqında elm

 

Azərbaycan filosofu Səlahəddin Xəlilovun(1952) "Elm haqqında elm" adlı monoqrafiyası.  

 Video-En.

 

 

2011

 Paul Feyerabend

 Video-Az.

 

 The Tyranny of Science

 

Avstriya-Amerika filosofu, Berkli Koliforniya Universitetinin professoru Pol Feyerabendin (1924-1994)ölümündən sonra çap olunan "Elmin tiraniyası" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

 

2011

  Galen Strawson

 Video-Az.

 

 Locke on personal Identity:

Consciousness and Concernment

Britaniya-Amerika filosofu, Oksford Universitetinin, Nyu Yorkda Şəhər Universitetinin professoru, hazırda Texas Universitetinin Fəlsəfə Departamentinin(Austin şəhəri) rəhbəri, Peter Strosonun oğlu Qalen Strosonun(1952-ci ildə anadan olmuşdur) "Lokk Personal Identiklik barədə: Şüur və aidiyyət" əsəri.

 Video-En.

 

 

2011

  Gregory Loewen

 Video-Az.

 

The Sociological Vision: an interpretive introduction

 

  Kanada filosofu Qreqori Lovenin (1966) "Sosioloji baxış: İlkin Şərh" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

2011

Борзых Станислав Владимирович

 Video-Az.

 

Теория потребления 

 

  Rusiya filosofu, Tomsk Dövlət Memarlıq və İnşaat  Universitetinin dosenti Stanislav Borzıxın "İstehlak nəzəriyyəsi" adlı əsəri.

Video-En. 

 

 

2011

Sue Donaldson,

Will Kymlicka 

 Video-Az.

 

 Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights

 

Kanadalı müəllif Syu Donaldsonun() həyat yoldaşı, Kanada-Amerika filosofu, 1987-88-ci illərdə Prinston Universitetinin mühazirəçisi, hal-hazırda Kinqstounda Queen's Universitetinin professoru və siyasi fəlsəfə kafedrasının müdiri, Amerika multikulturalizmi və multikultural vətəndaşlıq nəzəriyyəsinin müəllifi  Uill Kimlikanın(1962) ilə birgə yazdığı "Zoopolis: Heyvan hüquqların siyasi nəzəriyyəsi" adlı əsər.  

 Video-En. 

 

2011

Daniel A. Bell

Video-Az. 

 

 The Spirit of Cities: Why the Identity of a City Matters in a Global Age

 

Kanada-Amerika-Çin filosofu, Prinston və Stanford Universitetlərinin tədqiqatçısı, Şanxay, Sinqapur, Honq Konq Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, hazırda  Çin Xalq Respublikasının Pekin şəhərində yerləşən Tsinxua Universitetinin professoru Daniel A. Bellin(1964)"Şəhərlərin ruhu: Qlobal əsrdə şəhər məsələlərinin identikliyi niyə gərəkdir" adlı əsəri. 

 Video-En. 

 

 

2010

Daniel A. Bell

Video-Az. 

 

 China’s New Confucianism: Politics and Everyday Life in a Changing Society

 

Kanada-Amerika-Çin filosofu, Prinston və Stanford Universitetlərinin tədqiqatçısı, Şanxay, Sinqapur, Honq Konq Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, hazırda  Çin Xalq Respublikasının Pekin şəhərində yerləşən Tsinxua Universitetinin professoru Daniel A. Bellin(1964)"Çinin yeni konfüsiçiliyi: Dəyişən Cəmiyyətdə Siyasət və gündəlik həyat" adlı əsəri. 

 Video-En. 

 

2011

  Francis Fukuyama

 Video-Az.

 

 The Origins of Political Order

 

  Yapon mənşəli Amerika politoloqu, filosofu və sosioloqu, Samuel Hantingtonun keçmiş tələbəsi, Stanford Universitetinin professoru Fransis Fukuyamanın(1952)  "Siyasi Nizamın mənbələri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

 

 

 

2012  

 

2012

  Gary Tedman

 Video-Az.

 

Aesthetics & Alienation

 

  Briyaniya filosofu, Şimali London Universitetinin dəvət olunmuş mühazirəçisi Qeri Tedmanın (1958) "Estetika və özgələşmə" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

2012

  Gregory Loewen

 Video-Az.

 

On the Use of Art in the Construction of Personal Identity: toward a phenomenology of aesthetic self-consciousness

 

  Kanada filosofu Qreqori Lovenin (1966) "Personal Personal identikliyin qurulmasında incəsənətdən istifadəyə dair: Estetik şüurun fenomenologiyasına doğru" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2012

  Gregory Loewen

 Video-Az.

 

Our Memory of Things: a phenomemnemonics of the object

 

  Kanada filosofu Qreqori Lovenin (1966) "" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

 

2012

  Gregory Loewen

 Video-Az.

 

Hermeneutical Apprenticeships: Essays. Epigrams, Verse

 

  Kanada filosofu Qreqori Lovenin (1966) "Hermenevtik şagirdlik: Essekər. Epiqramlar, şeir" adlı əsəri. 

 Video-En.

 


2012

 Səlahəddin Xəlilov

 Video-Az.

 

 Əbu Turxanın hikmət dünyası. Prof.Dr.Səlahəddin Xəlilovun təqdimatında

 

Azərbaycan filosofu Səlahəddin Xəlilovun(1952) "Əbu Turxanın hikmət dünyası" adlı monoqrafiyası.  

 Video-En.

 

 

2012

  Gregory Loewen

 Video-Az.

 

Hermeneutic Pedagogy:

teaching and learning as dialogue and interpretation

 

  Kanada filosofu Qreqori Lovenin (1966) "Hermenevtik pedaqogika: tədris və təlim dialoq və şərh kimi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2012

 Tim Maudlin

Video-Az. 

 

 

Philosophy of Physics:

Volume 1: Space and Time

 

  Amerikan filosofu, elmin fəlsəfəsi üzrə mütəxəssis, hazırda Nyu-York Universitetinin professoru Tim Mudlinin (1958) "Fizikanın fəlsəfəsi" adlı əsərinin birinci cildi: məkan və zaman.

 Video-En. 

 

 

2012

  Hilary Putnam

 Video-Az.

 

  Philosophy in an Age of Science: Physics, Mathematics, and Skepticism

 

Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Hans Reyxenbaxın tələbəsi, Noam Çomskinin dostu və intellektual opponenti, Harvard Universitetinin professoru, 1976-ci ildə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti, 1960-cı illərdən 1980-ci illərin ortalarına qədər analitik fəlsəfənin aparici nümayəndəsi, sonradan isə onun kəskin tənqidçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Hilari Patnemin(1926-2016) "Fəlsəfə elm əsrində: Fizika, Riyaziyyat və Skeptisizm" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2012

Asif Əfəndiyev

 Video-Az.

 

 Görmək İnsaniliyi

 

Azərbaycan filosofu(1935-1997), 1952-1957-ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutuunun tələbəsi, M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun, Dillər Universitetinin, Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin Qərb ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi fənləri üzrə müəllimi, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, 1975-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində, sonradan “Bilik” cəmiyyətində Etik və Estetik Klubunun yaradıcısı və başlıca siması Asif Əfəndiyevin (həmçinin Əfəndiyev Asif Qasım oğlu, Asif Ata, İnam Ata adları ilə də tanınır) ölümündən sonra filosofun irsini öyrənən və özünəməxsus bir şəkildə təbliğ edən Mütləqə İnam Ocağı adlı təşkilat tərədindən On Kutsal Bitiq ümumi başlıq altında çap etdirilən oncildliyinin "Görmək İnsaniliyi" adlı dördüncü cildinə filosofun "Mütləqilik", "Olan və Olmayan", "Varlıq – Yoxluq", "Ruhani Xətt", "Münasibətlər"  və "Hallar" adlı əsərləri daxil edilmişdir.    

 Video-En.

 

 

 

2012

  Michael Sandel

 Video-Az.

 

What Money Can't Buy:

The Moral Limits of Markets

 

  Amerika siyasi filosofu, Harvard Universitetinin professoru, Amerika Sənətlər və Elmlər Akademiyasının üzvü Maykl Sandelin(1953)  "Pul nəyi satın ala bilməz: Bazarların əxlaqi hədləri" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

2012

 Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.

  

 

Философия – мысль и поступок:

Статьи, доклады, лекции, интервью.

   Rusiya filosofu, 2005-2015-ci illərdə Rusiya Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, akademik Abdusalam Guseynovun(1939) XXIII Ümumdünya Fəlsəfə Konqresində "Fəlsəfə - filir və əməl" başlığı altında məqalələr, məruzələr, mühazirələr, intervyular toplusu.  

 Video-En.

 

2012

 

 Adil Əsədov,

Nailə Əsədova

 Video-Az.

 

 Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafinda regional resurslarin əhəmiyyəti

Azərbaycan filosofu Adil Əsədovun(1958) və Nailə Əsədovanın(1967) "Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafinda regional resurslarin əhəmiyyəti" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

2012


  Elisabeth Roudinesco, Alain Badiou

 Video-Az.

 

  Jacques Lacan, passé présent. Dialogue

  Fransız psixoanalitiki Elizabet Rudineskonun(1944) və filosof Alen Badyunun(1937) "Jan Lakan: Keçmiş indiki zamanda" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2012

 Noam Chomsky

 Video-Az.

 

  The Science of Language.

Interviews with James McGilvray

 Yəhudi mənşəli Amerika filosofu, linqvisti və politoloqu, Kolumbiya Universitetinin və Kaliforniya Berkli Universitetinin professoru, Hilari Patnemin dostu və intellektual opponenti Noam Çomskinin (1928) "Dil elmi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2012

 Lotfi A. Zadeh

 Video-Az.

 

 Computing With Words. Principal Concepts and Ideas

Azərbaycan mənşəli Amerika alimi, qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisi, Kaliforniya Berkli Universitetinin professoru Lütfi Zadənin (Lütfəli Rəhim oğlu Əsgərzadə, 1921) "Sözlərlə hesablama. Prinsipial anlayışlar və ideyalar" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

2012

Maks Statkiyeviç   

 Video-Az.

  Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazması”ndan yarımçıq əlyazmaya doğru: yazı eposa qarşı

Məşhur yazıçı-filisof Kamal Abdullanın Azərbaycan, türk, rus, fransız, italyan, ingilis, polyak, ərəb, portuqal, alman və qazax dillərində çap edilən Yarımşıq əlyazma romanı ilə bağlı Amerikan alimi, professor Maks Statkiyeviçin tənqidi-fəlsəfi qeyləri.

 Video-En.

 

2012

 Evandro Agazzi

 Video-Az.

 Philosophy and the Origin and Evolution of the Universe

 İtalyan filosofu, Genuya Universitetinin professoru, Pittsburq və Stanford Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru Evandro Aqazzinin(1934) "Fəlsəfə və Kainatın mənşəyi və təkamülü" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

2012

Борзых Станислав Владимирович

 Video-Az.

 

Социальные смыслы 

 

  Rusiya filosofu, Tomsk Dövlət Memarlıq və İnşaat  Universitetinin dosenti Stanislav Borzıxın "Sosial mənalar" adlı əsəri.

Video-En. 

 

2012

 Michael Lynch

 Video-Az.

 

 Science and technology studies: critical concepts in the social sciences

 

 Amerika filosofu, Kornell Universitetinin professoru Maykl Linçin(1948) "Elm və texnologiya tədqiqatları: Sosial elmlərdə tənqidi anlayışlar" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1912

  Михаил Горбачёв

 Video-Az.

 

Наедине с собой

 

 Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin sonuncu Baş Katibi (1985-1991), SSRİ-nin ilk və son prezidenti (1991) Mixail Sergeyeviç Qorbaçovun (d.1931) "Özünlə təkbətək" adlı kitabı 

 Video-En.

 

 

2012

 

Philip Pettit

Video-Az.

On The People's Terms:

A Republican Theory and Model of Democracy

Avstraliya-Amerika filosofu, Prinston Universitetinin professoru Filip Pettitin (1945)  "Xalqın şərtlərilə: Respublika nəzəriyyəsi və Demokratiya Modeli" adlı əsəri.

Video-En.