FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR

XXI   ƏSR

(2006-2010)

 

2006  


 

2006

  Gregory Loewen

 Video-Az.

 

How can we Explain the Persistence of Irrational Beliefs?

Studies in social anthropology

 

  Kanada filosofu Qreqori Lovenin (1966) "İrrasional inancların dönməzliyini biz necə izah edə bilərik? Sosial antropologiyaya dair tədqiqatlar" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2006

  Susan Haack

 Video-Az.

 

Pragmatism, Old and New

 

  Britaniya-Amerika filosofu, Mayami Universitetinin professoru Süzen Haekin (1945) "Praqmatizm, köhnəsi və yenisi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2006

  Steve Fuller

 Video-Az.

 

 The philosophy of science and technology studies

 

  Amerikan filosof-sosioloqu, Pittsburq Universitetinin və Uorvik Universitetinin (University of Warwick, İngiltərə, Koventri şəhəri) professoru, Avropa Elmlər və Sənətlər Akademiyasının üzvü Stiv Fullerin(1959)  "Elmin fəlsəfəsi və texnikaşünaslıq" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2006

  Steve Fuller

 Video-Az.

 

 The new sociological imagination

 

  Amerikan filosof-sosioloqu, Pittsburq Universitetinin və Uorvik Universitetinin (University of Warwick, İngiltərə, Koventri şəhəri) professoru, Avropa Elmlər və Sənətlər Akademiyasının üzvü Stiv Fullerin(1959)  "Yeni sosioloji təxəyyül" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2006

  Hermann Haken

 Video-Az.

 

 Synergetik in der Psychologie

 

  Alman fiziki, sinergetikanın yaradıcısı, Stuttqart Universitetinin nəzəri fizika üzrə professoru,
Stuttqart Universitetinin nəzəri fizika və sinergetika İnsitituniun direktoru Hermann
Hakenin(1927) "Sinergetika psixologiyada" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2006

  Hermann Haken

 Video-Az.

 

 Information and self-organization

 

  Alman fiziki, sinergetikanın yaradıcısı, Stuttqart Universitetinin nəzəri fizika üzrə professoru,
Stuttqart Universitetinin nəzəri fizika və sinergetika İnsitituniun direktoru Hermann
Hakenin(1927) "İnformasiya və özünütəşkil" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2006

 Tom Rockmore

 Video-Az.

 

 Kant and Idealism

Amerikan filosofu, Dyukeyn Universitetinin (Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania) professoru Tom Rokmorun (1942) "Kant və idealizm" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

2006

 Tom Rockmore

 Video-Az.

 

 In Kant’s Wake

Amerikan filosofu, Dyukeyn Universitetinin (Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania) professoru Tom Rokmorun (1942) "Kant barədə" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

 

2006

  Гайденко Пиама Павловна

 Video-Az.

 

Время. Длительность. Вечность.

Проблема времени в европейской философии и науке

 

  Rus filosofu və fəlsəfə tarixçisi Piama Qaydenkonun(1934) "Zaman. Sürəklilik. Əbədiyyət. Avropa fəlsəfəsində və elmində zaman problemi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2006

  Jaron Lanier

 Video-Az.

 

 Digital Maoism:

The Hazards of the New Online Collectivism

 

 Yəhudi mənşəli amerikan alimi, filosof, futuroloq, bəstəkar, kompyuter elmləri sahəsində görkəmli mütəxəssis, virtual reallıq anlayışını kompyuter texnologiyaları sahəsinə aid edən (1989) Caron Lanierin(1960) "Rəqəmsal maoizm: yeni onlayn kollektivizmin təhlükəsi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2006

  Alvin Toffler

 Video-Az.

 

Revolutionary Wealth

  

 Yəhudi mənşəli Amerika yazıçısı və filosofu Elvin Tofflerin(1928) "İnqilabi sərvət" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2006

  Mark Poster

 Video-Az.

 

 

Information Please: Culture and Politics in the Age of Digital Machines

  Amerika filosofu, İrvaynda Koliforniya Universitetinin professoru Mark Posterin (1941-2012) "İnformasiya: Rəqəmli maşınlar əsrində mədəniyyət və siyasət" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2006

  Vasim Məmmədəliyev

 Video-Az.

 

Quran və elm

 

Azərbaycan alimi Vasim Məmmədəliyevin() "Quran və elm" adlı əsəri

 Video-En.

 

2006

 Səlahəddin Xəlilov

 Video-Az.

 

 Məhəbbət və intellekt. Fəlsəfi esselər.

 

Azərbaycan filosofu Səlahəddin Xəlilovun(1952) "Məhəbbət və intellekt. Fəlsəfi esselər." adlı monoqrafiyası.  

 Video-En.

 

 

2006

Michael Dummett

Video-Az.

 Thought and Reality

Amerikan-Britaniya filosofu, 1979-92-ci illərdə Oksford Universitetinin məntiq professoru, sonradan Birmingen Universitetinin, Berklidə Kaliforniya Universitetinin, Prinston və Harvard Universitetlərinin professoru, analitik fəlsəfənin tarixçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Maykl Dammitin (1925-2011) "Təfəkkür və reallıq" adlı əsəri

Video-En.

 

 

2006

  Galen Strawson

 Video-Az.

 

 Consciousness and Its Place in Nature:

Does physicalism entail panpsychism?

Britaniya-Amerika filosofu, Oksford Universitetinin, Nyu Yorkda Şəhər Universitetinin professoru, hazırda Texas Universitetinin Fəlsəfə Departamentinin(Austin şəhəri) rəhbəri, Peter Strosonun oğlu Qalen Strosonun(1952-ci ildə anadan olmuşdur) "Şüur və onun təbiətdə yeri: Fizikalizm öz ardınca panpsixizmi aparacaqmı?" əsəri.

 Video-En.

 

 

2006

  Colin McGinn

 Video-Az.

 Shakespeare's Philosophy:

Discovering the Meaning Behind the Plays

Britaniya-Amerika filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "Şekspirin fəlsəfəsi: Pyesin arxasında qalan mənanın kəşfi" adlı  əsəri.

 Video-En.

 

 

2006

  Adil Əsədov

 Video-Az.

 

 İdeal və reallıq arasında:

estetik və ontoloji prinsiplərdə uygunsuzluq və müvazinət məqamlarına dair (fəlsəfi dialoq)

 

Azərbaycan filosofu Adil Əsədovun(1958) "İdeal və reallıq arasında: estetik və ontoloji prinsiplərdə uygunsuzluq və müvazinət məqamlarına dair (fəlsəfi dialoq)" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

2006

  Аршинов Владимир Иванович, Буданов В.Г.

 Video-Az.

 

Синергетика на рубеже ХХ– ХХI вв

 

  Rus filosofu Vladomir Arşinovun(1941) "Sinergetika XX-XXI əsrlərin qovşağında" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2006

 བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་

 Video-Az.

 

 

 

  Tibet, Monqolustan, Buryatiya, Tuva, Kalmıkiya və digər regionlarda yaşayan buddistlərin dini lideri, Sülh üzrə Nobel mükafatı laureatı, ABŞ-ın ali mükafatı sayılan - Konqressin Qızıl medalı ilə təltif olunan, 2011-ci ilə qədər sürgündə olan Tibet hökumətinə başçılıq edən XIV Dalay Lamanın (1935) "Bioloji amilə və zəkaya əsaslanan rəhm" adlı əsərinin rus dilinə tərcüməsi.

 Video-En.

 

2006

Asif Əfəndiyev

 Video-Az.

 

 Bədiiyyat

 

Azərbaycan filosofu, 1952-1957-ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutuunun tələbəsi, M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun, Dillər Universitetinin, Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin Qərb ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi fənləri üzrə müəllimi, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, 1975-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində, sonradan “Bilik” cəmiyyətində Etik və Estetik Klubunun yaradıcısı və başlıca siması Asif Əfəndiyevin (həmçinin Əfəndiyev Asif Qasım oğlu, Asif Ata, İnam Ata adları ilə də tanınır, 1935-1997) ölümündən sonra "Bədiiyyat" adı altında çap olunan bədii əsərləri.    

 Video-En.

 

 

2006

  Alain Badiou

 Video-Az.

 

  Logiques des mondes. L’Être et l’Événement, 2

  Fransız filosofu Alen Badyunun(1937) "Dünyaların məntiqləri. Varlıq və hadisə 2" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2006

 Ted Cohen,

Ruth Cernea

Video-Az.

 

 The Great Latke-Hamantash Debate

  Çikaqo Universitetində 1946-ci ildən ənənəvi olaraq hər il keçirilən Debatın hazırkı iştirakçıları - Amerikan filosofu, Çikaqo Universitetinin fəlsəfə professoru, estetik və yumorist Ted Kohen(1939-2014) və Amerikan antropoloqu Ruts Sörnea(1934–2009).

Video-En.

 

 

2006

  Sevda Məmmədəliyeva

 Video-Az.

 

Qloballaşma dövründə mədəniyyətin fəlsəfi aspektləri

 

  Azərbaycan filosofu Sevda Məmmədəliyevanın() "Qloballaşma dövründə mədəniyyətin fəlsəfi aspektləri" adlı əsəri

 Video-En.

 

2006

 Seyla Benhabib

 Video-Az.

 

Another Cosmopolitanism. Hospitality, Sovereignty and Democratic Iterations

 

Türk-yəhudi mənşəli Amerika filosofu, Boston Universitetinin müəllimi, Harvard Universitetinin və Yel Universitetinin professoru Seyla Benhabibin(1950) "" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

2006

Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 The Scope and Truth of Theology

 

 Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı, Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin(1939) "" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

 

2006

Daniel A. Bell

Video-Az. 

 

 Beyond Liberal Democracy: Political Thinking for an East Asian Context

 

Kanada-Amerika-Çin filosofu, Prinston və Stanford Universitetlərinin tədqiqatçısı, Şanxay, Sinqapur, Honq Konq Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, hazırda  Çin Xalq Respublikasının Pekin şəhərində yerləşən Tsinxua Universitetinin professoru Daniel A. Bellin(1964)"Liberal Demokratiyadan o tərəfdə: Siyasi Düşüncə Şərqi Asiya kontekstində" adlı əsəri. 

 Video-En. 

 

2006

  Francis Fukuyama

 Video-Az.

 

 After the Neo Cons: Where the Right went Wrong

 

  Yapon mənşəli Amerika politoloqu, filosofu və sosioloqu, Samuel Hantingtonun keçmiş tələbəsi, Stanford Universitetinin professoru Fransis Fukuyamanın(1952)  "Neokonservatorlardan sonra: Hüquq harada səhv oldu" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2006

  Francis Fukuyama

 Video-Az.

 

 America at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy

 

  Yapon mənşəli Amerika politoloqu, filosofu və sosioloqu, Samuel Hantingtonun keçmiş tələbəsi, Stanford Universitetinin professoru Fransis Fukuyamanın(1952)  "Amerika yol ayrıcında: Demokratiya, hakimiyyət və neokonservativ miras" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

2007  


 

2007

 John Marenbon

 Video-Az.

 

  Medieval Philosophy: an historical and philosophical introduction

 

Britanoya filosofu, Kembric Universitetinin fəxri professoru və Pekin Universitetinin dəvət olunmuş professoru  Con Marenbonun(1955) "Orta əsr fəlsəfəsi: tarixi və fəlsəfi giriş" adlı əsəri.

 Video-En. 

 

 

2007

  Александр Пятигорский

 Video-Az.

 

 Введение в изучение буддийской философии

 (девятнадцать семинаров)

 

  Yəhudi mənşəli rus-Britaniya filosofu, filoloqu, şərqşünası, yazıçısı, MDU Fəlsəfə fakultəsinin məzuni, Tartu-Moskva semiotika məktəbinin banilərindən biri, sansrtit və Tibet dillərinin bilicisi, onlarla əsərin o cümlədən bir neçə romanın müəllifi, hüquq medafiəçisi, 1973-cü ildə SSRİ-dən Almaniya Federativ Respublikasına mühacirət edən, 1974-cü ildən Böyük Britaniyada yaşayan, London Universitetinin professoru, 2006-cı ildə Moskvaya gələrək siyasi fəlsəfə üzrə və "Mifologiya və müasir insanın şüuru" mövzusunda mühazirələr oxuyan Aleksandr Piatiqorskinin(1929-2009) "Buddiizm fəlsəfəsinin öyrənilməsinə giriş" mövzusunda apardığı on iki seminarın materialları.

 Video-En.

 

2007

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 Critical Modernism — Where is Post Modernism going?

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Tənqidi modernizm - Post-modernizm haraya gedir?" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2007

  Berys Gaut

 Video-Az.

 Art, Emotion and Ethics

Britaniya filosofu, Sent Andryus Universitetinin(Şotlandiya) fəlsəfə professoru, Britaniya Estetika Cəmiyyətinin prezidenti  Beris Qautun(1958-ci ildə doğulmuşdur) "İncəsənət, emosiya və etika" adlı  monoqrafiyası.

 Video-En.

 

 

2007

 Səlahəddin Xəlilov

 Video-Az.

 

 Mənəviyyat fəlsəfəsi

 

Azərbaycan filosofu Səlahəddin Xəlilovun(1952) "Mənəviyyat fəlsəfəsi" adlı monoqrafiyası.  

 Video-En.

 

2007

 Tim Maudlin

Video-Az. 

 

 

The Metaphysics Within Physics

 

  Amerikan filosofu, elmin fəlsəfəsi üzrə mütəxəssis, hazırda Nyu-York Universitetinin professoru Tim Mudlinin (1958) "Metafizika fizika daxilində" adlı əsəri.

 Video-En. 

 

 

 

2007

  Гасан Кулиев

 Video-Az.

 

 Научная стратегия малых стран

 

  Azərbaycan filosofu Həsən Quliyevin(1941-2008) "" monoqrafiyası.  

 Video-En.

 

 

2007

David Braddon-Mitchell,

Frank Jackson

Video-Az.

The Philosophy of Mind and Cognition

 Avstraliya filosofu, Sidney Universitetinin professoru Deyvid Braddon-Mitçellin (1958) və Avstraliya-Amerika filosofu, Prinston Universitetinin professoru Frank Ceksonun (1943) "Zəkanın fəlsəfəsi və idrak" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

2007

 Sarah-Jane Leslie

 Video-Az.

 

Generics and the Structure of the Mind 

 

 Amerikan filosofu, Prinston Universitetinin fəlsəfə professoru Sara-Ceyn Leslinin"Generiklər və ruhun struktiru" məqaləsi

 Video-En.

 

2007

  Steve Fuller

 Video-Az.

 

 The knowledge book key concepts in philosophy, science, and culture

 

  Amerikan filosof-sosioloqu, Pittsburq Universitetinin və Uorvik Universitetinin (University of Warwick, İngiltərə, Koventri şəhəri) professoru, Avropa Elmlər və Sənətlər Akademiyasının üzvü Stiv Fullerin(1959)  "Bilik kitabı: fəlsəfədə, elmdə və mədəniyyətdə açar anlayışları" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2007

  Steve Fuller

 Video-Az.

 

 New frontiers in science and technology

 

  Amerikan filosof-sosioloqu, Pittsburq Universitetinin və Uorvik Universitetinin (University of Warwick, İngiltərə, Koventri şəhəri) professoru, Avropa Elmlər və Sənətlər Akademiyasının üzvü Stiv Fullerin(1959)  "Elmdə və texnologiyada yeni sərhədlər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2007

 Owen Flanagan

 Video-Az.

 

 The Really Hard Problem:

Meaning in a Material World

 Amerikan filosofu, Dyuk Universitetinin fəlsəfə və sinir elmləri üzrə silver professoru Ouen Flanəqənın(1949) "Həqiqətən çətin problem: Maddi dünyada məna" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2007

Editors:

Ted Sider,

John Hawthorne,

Dean W. Zimmerman

 Video-Az.

 

 Contemporary Debates in Metaphysics

 

 Amerikan filosofu, Rutger Universitetinin(Nyu-Cersi ştatında nəhəng tədqiqat universiteti) professoru Ted Sayderin və digərlərinin redaktəsi altında çap olunan "Metafizikada müasir debatlar" əsəri

 Video-En. 

 

2007

  Editors - Susana Nuccetelli, Gary Seay;

Contributors - J L. Austin, Anthony Brueckner, Noam Chomsky, Donald Davidson, Keith Donnellan, Michael Dummett, Gareth Evans, Gottlob Frege, H P. Grice, Paul Horwich, David Kaplan, Saul Kripke, David Lewis, John McDowell, Michael McKinsey, Ruth Millikan, Stephen Neale, Hilary Putnam, W V. Quine, Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 Philosophy of Language: The Central Topics

 

  Amerikan və Avropa filosoflarının əsərlərindən götürülən fraqmentlərdən ibarət tərtib edilmiş "Dilin fəlsəfəsi: mərkəzi mövzular" adlı məcmuə.

 Video-En.

 

 

 

2007

  Fredric Jameson

 Video-Az.

 

 The Modernist Papers

 

  Özünü marksist kimi tanıyan Amerikan fəlsəfə tarixçisi və postmodernist filosofu, Dyuk(Duke) Universitetinin müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq üzrə professoru Fredrik Ceymsonun(1934) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2007

  Bill Gates

 Video-Az.

 

 Bill Gates Speech at Harvard (part 1, 2, 3, 4, 5 )

 

  Amerikan alimi, Microsoft şirkətinin yaradıcılarından biri, milliarder Bill Qeytsin (1955) Harvard Universitetində çıxışı.

 Video-En.

 

 

2007

   Harlow Shapley

 Video-Az.

 

Starlight

  Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885—1972) ölümündən sonra çap olunan "Ulduzların işığı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2007

  Stephen William Hawking

Co-written with his daughter Lucy.

 Video-Az.

 

  George's Secret Key to the Universe

 

  İngilis fiziki və astronomu  Stiven Vilyam Hokinqin (1942) qızı Lusi ilə birgə uşaqlar üçün yazdıqları  "Corc və Kainatın sirləri" adlı elmi-fantastik əsər. 

 Video-En.

 

2007

  Steve Fuller

 Video-Az.

 

 Science vs. religion?:

intelligent design and the problem of evolution

 

  Amerikan filosof-sosioloqu, Pittsburq Universitetinin və Uorvik Universitetinin (University of Warwick, İngiltərə, Koventri şəhəri) professoru, Avropa Elmlər və Sənətlər Akademiyasının üzvü Stiv Fullerin(1959)  "Elm dinin əleyhinə?: ağıllı dizayn və təkamül problemi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

 

2007  

  John Rawls

 Video-Az.

 

 Lectures on the History of Moral Philosophy

 

Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Con Rolzun(1921-2002)  "Əxlaq fəlsəfəsinin tarixinə dair mühazirələr"i 1600-ci ildə 1700-cü ilə qədər dövrü əhatə edir. Burada həmçinin Leybnitsə, Hyuma, Kana və Hegelə dair mühazirələr də yer alır.

 Video-En.

 

 

2007

  Michael Sandel

 Video-Az.

 

Justice:

A Reader // the sourcebook of readings

 

  Amerika siyasi filosofu, Harvard Universitetinin professoru, Amerika Sənətlər və Elmlər Akademiyasının üzvü Maykl Sandelin(1953)  "Ədalət: oxu kitabı" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

2007

 Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.

 

Негативная этика

 

   Rusiya filosofu, 2005-2015-ci illərdə Rusiya Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, akademik Abdusalam Guseynovun(1939)  "Neqativ etika" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2007

  Michael Sandel

 Video-Az.

 

The Case Against Perfection: Ethics in the Age of Genetic Engineering

 

  Amerika siyasi filosofu, Harvard Universitetinin professoru, Amerika Sənətlər və Elmlər Akademiyasının üzvü Maykl Sandelin(1953)  "Mükəmməlliyə qarşı dəlillər: Etika gen mühəndisliyi dövründə" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

2007

  Аршинов Владимир Иванович,

Лайтман М.С.,

Свирский Я.И.

 Video-Az.

 

 

 Сфирот познания

 

 

  Rus filosofu Vladomir Arşinovun(1941) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2007

 Екатерина Таратута

 Video-Az.

 

 

Философия виртуальной реальности

 

 

  Rus filosofu, Sankt-Peterburqda Ali İqtisadiyyat Məktəbinin dosenti Yekatrina Taratutanın(1976) "Virtual reallığın fəlsəfəsi" adlı əsəri.

 Video-En.


2007

  Adil Əsədov

 Video-Az.

 

Fəlsəfə tarixindən etüdlər:

İdeal və reallıq arasında ziddiyyət və onun Qərb, rus və Şərq təfəkküründə həll imkankarı

 

  Azərbaycan filosofu Adil Əsədovun(1958) "Fəlsəfə tarixindən etüdlər: İdeal və reallıq arasında ziddiyyət və onun Qərb, rus və Şərq təfəkküründə həll imkankarı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2007

 Richard Rorty

 Video-Az.

  

 Philosophical Papers vol. IV / Philosophy as Cultural Politics

 Amerikan filosofu, Prinston Universitetinin fəlsəfə professoru Riçard Rortinin(1931-2007) "Fəlsəfi məqaləlr" silsiləsinndən dördcildliyinin VI cildi: "Fəlsəfə mədəni siyasət kimi".

 Video-En.

 

2007

  བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་

 Video-Az.

 

 

 

  Tibet, Monqolustan, Buryatiya, Tuva, Kalmıkiya və digər regionlarda yaşayan buddistlərin dini lideri, Sülh üzrə Nobel mükafatı laureatı, ABŞ-ın ali mükafatı sayılan - Konqressin Qızıl medalı ilə təltif olunan, 2011-ci ilə qədər sürgündə olan Tibet hökumətinə başçılıq edən XIV Dalay Lamanın (1935) "Yeganə həqiqətəmi, yoxsa çoxlu həqiqətlərəmi inam" adlı əsərinin rus dilinə tərcüməsi.

 Video-En.

 

2007

Asif Əfəndiyev

 Video-Az.

 

 Uluyurd aqibəti – Bütöv Azərbaycan

 

Azərbaycan filosofu, 1952-1957-ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutuunun tələbəsi, M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun, Dillər Universitetinin, Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin Qərb ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi fənləri üzrə müəllimi, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, 1975-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində, sonradan “Bilik” cəmiyyətində Etik və Estetik Klubunun yaradıcısı və başlıca siması Asif Əfəndiyevin (həmçinin Əfəndiyev Asif Qasım oğlu, Asif Ata, İnam Ata adları ilə də tanınır, 1935-1997) ölümündən sonra çap olunan "Uluyurd aqibəti – Bütöv Azərbaycan" adlı əsəri.    

 Video-En.

 

 

2007

  Bernhard Nickel

 Video-Az.

 
 Against Intentionalism. Philosophical Studies, 136(3), (2007), 629-648.

 

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin fəlsəfə professoru Bernhard Niklın "İntensionalizmin əleyhinə" məqaləsi

 Video-En.

 

 

2007

  བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་

 Video-Az.

 
 

 

  Tibet, Monqolustan, Buryatiya, Tuva, Kalmıkiya və digər regionlarda yaşayan buddistlərin dini lideri, Sülh üzrə Nobel mükafatı laureatı, ABŞ-ın ali mükafatı sayılan - Konqressin Qızıl medalı ilə təltif olunan, 2011-ci ilə qədər sürgündə olan Tibet hökumətinə başçılıq edən XIV Dalay Lamanın (1935) "Dövrümüzdə dinin əhəmiyyəti" adlı əsərinin rus dilinə tərcüməsi.

 Video-En.

 

2007

 Amie Thomasson

 Video-Az.

 

  Ordinary Objects

Amerikan filosofu, Mayami Universitetinin professoru  Eymi Tomassonunun (doğulmuşdur-1968) "Adi obyektlər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2007

  Fredric Jameson

 Video-Az.

 

Jameson on Jameson: Conversations on Cultural Marxism

 

 Özünü marksist kimi tanıyan Amerikan fəlsəfə tarixçisi və postmodernist filosofu, Dyuk(Duke) Universitetinin müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq üzrə professoru Fredrik Ceymsonun(1934) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2007

  བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་

 Video-Az.

 

 

 

Tibet, Monqolustan, Buryatiya, Tuva, Kalmıkiya və digər regionlarda yaşayan buddistlərin dini lideri, Sülh üzrə Nobel mükafatı laureatı, ABŞ-ın ali mükafatı sayılan - Konqressin Qızıl medalı ilə təltif olunan, 2011-ci ilə qədər sürgündə olan Tibet hökumətinə başçılıq edən XIV Dalay Lamanın (1935) "Dini harmoniya, rəhm və islam" adlı əsərinin rus dilinə tərcüməsi.   

 Video-En.

 

2007

  Erin Manning

 Video-Az.

 Politics of Touch: Sense, Movement, Sovereignty

  Kanada filosofu, Konkordiya Universitetinin(Kanada) professoru Erin Manninqin(1969) "Toxunmanın siyasəti: məna, hərəkət, suverenlik" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

2007

  Александр Пятигорский

 Video-Az.

 

 Что такое политическая философия

 

  Yəhudi mənşəli rus-Britaniya filosofu, filoloqu, şərqşünası, yazıçısı, MDU Fəlsəfə fakultəsinin məzuni, Tartu-Moskva semiotika məktəbinin banilərindən biri, sansrtit və Tibet dillərinin bilicisi, onlarla əsərin o cümlədən bir neçə romanın müəllifi, hüquq medafiəçisi, 1973-cü ildə SSRİ-dən Almaniya Federativ Respublikasına mühacirət edən, 1974-cü ildən Böyük Britaniyada yaşayan, London Universitetinin professoru, 2006-cı ildə Moskvaya gələrək siyasi fəlsəfə üzrə və "Mifologiya və müasir insanın şüuru" mövzusunda mühazirələr oxuyan Aleksandr Piatiqorskinin(1929-2009) "Siyasi fəlsəfə nədir" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2007

Will Kymlicka 

 Video-Az.

 

 Multicultural Odysseys:

Navigating the New International Politics of Diversity

 

Kanada-Amerika filosofu, 1987-88-ci illərdə Prinston Universitetinin mühazirəçisi, hal-hazırda Kinqstounda Queen's Universitetinin professoru və siyasi fəlsəfə kafedrasının müdiri, Amerika multikulturalizmi və multikultural vətəndaşlıq nəzəriyyəsinin müəllifi  Uill Kimlikanın(1962) "Multicultural Odisseylər: Müxtəlifliyin Yeni Beynəlxalq Siyasətinin naviqasiyası" adlı əsəri.  

 Video-En. 

 

 

 

 

 

2008  


 

2008

 22nd World Congress of Philosophy. Seoul,  South Korea

Host - Peter Kemp  Denmark

 Video-Az.

 

 

 

  Cənubi Koreyanın Seul şəhərində "Fəlsəfənin yenidən mənalandırılması" mövzusu üzrə keçirilən 22-ci Ümumdünya  Fəlsəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

 

2008

  Adil Əsədov

 Video-Az.

 

 Yunan fəlsəfəsiindən etüdlər:

yunan fəlsəfəsiində idealin və realliğin münasibətlərinə dair

 

  Azərbaycan filosofu Adil Əsədovun(1958) "Yunan fəlsəfəsiindən etüdlər: yunan fəlsəfəsiində idealin və realliğin münasibətlərinə dair" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2008

  Hilary Putnam

 Video-Az.

 

  Jewish Philosophy as a Guide to Life:

Rosenzweig, Buber, Levinas, Wittgenstein

 

Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Hans Reyxenbaxın tələbəsi, Noam Çomskinin dostu və intellektual opponenti, Harvard Universitetinin professoru, 1976-ci ildə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti, 1960-cı illərdən 1980-ci illərin ortalarına qədər analitik fəlsəfənin aparici nümayəndəsi, sonradan isə onun kəskin tənqidçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Hilari Patnemin(1926-2016) "Yəhudi fəlsəfəsi - həyata bələdçi kimi: Rozensverq, Buber, Levinas, Vittgensteyn" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2008

Paul Guyer

Video-Az. 

 

 Knowledge, Reason, and Taste:

Kant’s Response to Hume

 

  Amerika filosofu, 2012-ci ildən Braun Universitetinin professoru, 2011–2013-cü illərdə Amerika  Estetika Cəmiyyətinin prezidenti, 2011-1912-ci illərdə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının Şərq Bölümünün  prezidenti  Pol Qayerin(1948) "Bilik, Zəka və Zövq: Kantın  Hyuma cavabı" adlı əsəri. 

 Video-En. 

 

 

 

2008

 Nərmin Kamal

 Video-Az.

 

Umberto Eko və Postmodernizm fəlsəfəsi

 

  Azərbaycan yazıçısı Nərmin Kamalın(1981) "Umberto Eko və Postmodernizm fəlsəfəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

2008

 Adil Əsədov

 Video-Az.

 

Anqlo-amerikan fəlsəfəsiindən etüdlər:

Anqlo-amerikan fəlsəfəsiində idealin və realliğin münasibətlərinə dair

 

  Azərbaycan filosofu Adil Əsədovun(1958) "Anqlo-amerikan fəlsəfəsiindən etüdlər: Anqlo-amerikan fəlsəfəsiində idealin və realliğin münasibətlərinə dair" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

2008

  Galen Strawson

 Video-Az.

 

  Real Materialism and Other Essays

Britaniya-Amerika filosofu, Oksford Universitetinin, Nyu Yorkda Şəhər Universitetinin professoru, hazırda Texas Universitetinin Fəlsəfə Departamentinin(Austin şəhəri) rəhbəri, Peter Strosonun oğlu Qalen Strosonun(1952-ci ildə anadan olmuşdur) "Real Materializm və digər Esselər" əsəri.

 Video-En.

 

2008

  Steve Fuller

 Video-Az.

 

 Dissent over descent: intelligent design's challenge to Darwinism

 

  Amerikan filosof-sosioloqu, Pittsburq Universitetinin və Uorvik Universitetinin (University of Warwick, İngiltərə, Koventri şəhəri) professoru, Avropa Elmlər və Sənətlər Akademiyasının üzvü Stiv Fullerin(1959)  "Mənşə ilə razılaşmama: Darvinizmə qarşı ağıllı dizaynın çağırışı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2008

  Gregory Loewen

 Video-Az.

 

What is God? Musings on Human Anxieties and Aspirations

 

  Kanada filosofu Qreqori Lovenin (1966) "Allah nədir? İnsan qayğıları və istəkləri üzərində düçüncələr" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2008

  Hermann Haken

 Video-Az.

 

 Selbstorganisation

 

  Alman fiziki, sinergetikanın yaradıcısı, Stuttqart Universitetinin nəzəri fizika üzrə professoru,
Stuttqart Universitetinin nəzəri fizika və sinergetika İnsitituniun direktoru Hermann
Hakenin(1927) "Özünütəşkil" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2008

  Hermann Haken

 Video-Az.

 

 Brain dynamicsy

 

  Alman fiziki, sinergetikanın yaradıcısı, Stuttqart Universitetinin nəzəri fizika üzrə professoru,
Stuttqart Universitetinin nəzəri fizika və sinergetika İnsitituniun direktoru Hermann
Hakenin(1927) "Beyin dinamikası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

 

2008

  Colin McGinn

 Video-Az.

 Sport:

A Philosopher's Manual

Britaniya-Amerika filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "İdman: filosofun dərsliyi" adlı  əsəri.

 Video-En.

 

2008

 Ted Cohen

Video-Az.

 

 Thinking of others:

on the talent for metaphor

  Amerikan filosofu, Çikaqo Universitetinin fəlsəfə professoru, estetik və yumorist Ted Kohenin(1934–2009) (1939-2014) "Başqaları barədə düşünərkən: metafora istedadına dair" adlı əsəri.

Video-En.

 

2008

 Səlahəddin Xəlilov

 Video-Az.

 

 Philosophy, science, culture. Their peculiarities in the East and the West

 

Azərbaycan filosofu Səlahəddin Xəlilovun(1952) "Fəlsəfə, elm, mədəniyyət. Şərqdə və Qərbdə onların xüsusiyyətləri" adlı monoqrafiyası(Ön sözün müəllifi prof. Anna-Tereza Timineçka).  

 Video-En.

 

 

2008

  Mark Richard

 Video-Az.

 

When Truth Gives Out

 

  Amerikan filosofu, 2010-cu ildən Harvard Universitetinin Fəlsəfə deparmentinin professoru Mark Riçardın(1955) "Həqiqət özünü göstərdikdə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2008

  Thomas Michael Scanlon

 Video-Az.

 

Moral Dimensions: Permissibility, Meaning, Blame

 

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru Tomas Maykl Skanlonun (1940) "Mənəvi Ölçülər: yol verilənlər, məna, məzəmmət" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

2008

 Robert B. Pippin

Video-Az. 

 

 

 Hegel’s Practical Philosophy:

Rational Agency as Ethical Life

 

  Amerikan filosofu, Çikaqo Universitetinin professoru Robert Pippinin(1948) "Hegelin praktik fəlsəfəsi: Rasional vasitəçi əxlaqi həyat kimi" adlı əsəri.  

 Video-En. 

 

 

 

2008

Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 Ritual and Deference: Extending Chinese Philosophy in a Comparative Context

 

 Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı, Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin(1939) "" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

2008

  Tommie Shelby

 Video-Az.

 

Race, Incarceration, and American Values

 

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin Fəlsəfə deparmentinin professoru Tommi Şelbini "İrq, Həbs, və Amerika Dəyərləri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2008

 Sarah-Jane Leslie

 Video-Az.

 

Generics: Cognition and Acquisition

 

 Amerikan filosofu, filosofu, Prinston Universitetinin fəlsəfə professoru Sara-Ceyn Leslinin"Generiklər: İdrak və mənimsəmə" məqaləsi

 Video-En.

 

2008

  བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་

 Video-Az.

 

 

 

  Tibet, Monqolustan, Buryatiya, Tuva, Kalmıkiya və digər regionlarda yaşayan buddistlərin dini lideri, Sülh üzrə Nobel mükafatı laureatı, ABŞ-ın ali mükafatı sayılan - Konqressin Qızıl medalı ilə təltif olunan, 2011-ci ilə qədər sürgündə olan Tibet hökumətinə başçılıq edən XIV Dalay Lamanın (1935) "Dini müxtəliflik çərçivəsində harmoniyanın qurulması" adlı əsərinin rus dilinə tərcüməsi.

 Video-En.

 

2008

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  Écrits et conférences. Tome I :

Autour de la psychanalyse.

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenomenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) ölümündən sonra çap olunan "Yazılar və mühazirələr" adlı ikicildliyinin birinci cildi "Psixoanalizə dair" adını daşıyır.

 Video-En.


2008

  Susan Haack

 Video-Az.

 

 Putting Philosophy to Work: Inquiry and Its Place in Culture

 

  Britaniya-Amerika filosofu, Mayami Universitetinin professoru Süzen Haekin (1945) "Fəlsəfənin işə yönəldilməsi: Tədqiqat və onun mədəniyyətdə yeri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2008

 བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་

 Video-Az.

 

 

 

Tibet, Monqolustan, Buryatiya, Tuva, Kalmıkiya və digər regionlarda yaşayan buddistlərin dini lideri, Sülh üzrə Nobel mükafatı laureatı, ABŞ-ın ali mükafatı sayılan - Konqressin Qızıl medalı ilə təltif olunan, 2011-ci ilə qədər sürgündə olan Tibet hökumətinə başçılıq edən XIV Dalay Lamanın (1935) "Daxili sakitlik vasitəsilə sülhə nail olunması" adlı əsərinin rus dilinə tərcüməsi.  

 Video-En.

 

2008

 Гумилёв Лев Николаевич

 Video-Az.

 

Чёрная легенда

 

Görkəmli Rus tarixçisi və filosifu Lev Qumilyovun(1912-1992) "Qara əfsanə" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

2008

 Alexander Nehamas

 Video-Az.

 

Only A Promise of Happiness:

The Place of Beauty in a World of Art

 

  Yunan-Amerikan filosofu, Prinston Universitetinin professoru Aleksander Nehamasın (1946) "Yalnız xoşbəxtlik vədi: Sənət dünyasında gözəlliyin yeri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2008

  བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་

 Video-Az.

 

 

 

Tibet, Monqolustan, Buryatiya, Tuva, Kalmıkiya və digər regionlarda yaşayan buddistlərin dini lideri, Sülh üzrə Nobel mükafatı laureatı, ABŞ-ın ali mükafatı sayılan - Konqressin Qızıl medalı ilə təltif olunan, 2011-ci ilə qədər sürgündə olan Tibet hökumətinə başçılıq edən XIV Dalay Lamanın (1935) "Daxili sakitliyə və xoşbəxtliyə nail olma" adlı əsərinin rus dilinə tərcüməsi.  

 Video-En.

 

2008

  Aydın Şirinov

 Video-Az.

 

Sosial fəlsəfə və sosial gerçəklik

 

  Azərbaycan filosofu Aydın Şirinovun(1938) "Sosial fəlsəfə və sosial gerçəklik" adlı əsəri

 Video-En.

 

2008

  Həbib Hüseynov

 Video-Az.

 

 Mühəndis təfəkkürü

 

  Azərbaycan filosofu Həbib Hüseynovun() "Mühəndis təfəkkürü" adlı əsəri

 Video-En.

 

2008

  བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་

 Video-Az.

 

 

 

Tibet, Monqolustan, Buryatiya, Tuva, Kalmıkiya və digər regionlarda yaşayan buddistlərin dini lideri, Sülh üzrə Nobel mükafatı laureatı, ABŞ-ın ali mükafatı sayılan - Konqressin Qızıl medalı ilə təltif olunan, 2011-ci ilə qədər sürgündə olan Tibet hökumətinə başçılıq edən XIV Dalay Lamanın (1935) "Etik həyat tərzinə necə əməl etmək olar" adlı əsərinin rus dilinə tərcüməsi.   

 Video-En.

 

2008

  24th Solvay Conference on Physics. Chair -Bertrand Halperin (Harvard)

 Video-Az.

 

  Quantum Theory of Condensed Matter

 

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Qatılaşdirılmış materiyanın kvant nəzəriyyəsi" mövzusu üzrə keçirilən 24-c Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

2008

  བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་

 Video-Az.

 

 

 

  Tibet, Monqolustan, Buryatiya, Tuva, Kalmıkiya və digər regionlarda yaşayan buddistlərin dini lideri, Sülh üzrə Nobel mükafatı laureatı, ABŞ-ın ali mükafatı sayılan - Konqressin Qızıl medalı ilə təltif olunan, 2011-ci ilə qədər sürgündə olan Tibet hökumətinə başçılıq edən XIV Dalay Lamanın (1935) "Rəhm xoşbəxtliyin mənbəyi kimi" adlı əsərinin rus dilinə tərcüməsi.

 Video-En.

 

2008

  editor, Francis Fukuyama

 Video-Az.

 

 Falling Behind: Explaining the Development Gap between Latin America and the United States

 

  Yapon mənşəli Amerika politoloqu, filosofu və sosioloqu, Samuel Hantingtonun keçmiş tələbəsi, Stanford Universitetinin professoru Fransis Fukuyamanın(1952) redaktoru olduğu  "Geridə qalma: Latın Amerikası və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında inkişaf fərqinin izahı" adlı əsər.

 Video-En.

 

 

 

2009  


 

2009

  Jaron Lanier

 Video-Az.

 

 You Are Not a Gadget:

A Manifesto

 

 Yəhudi mənşəli amerikan alimi, filosof, futuroloq, bəstəkar, kompyuter elmləri sahəsində görkəmli mütəxəssis, virtual reallıq anlayışını kompyuter texnologiyaları sahəsinə aid edən (1989) Caron Lanierin(1960) "Siz qurğu deyilsiniz: Manifest" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2009

  Dominic Lopes

 Video-Az.

 Understanding Pictures, Sight and Sensibility: Evaluating Pictures,
A Philosophy of Computer Art

Kanada filosofu, Britiş Kolumbiya Universitetinin(Kanada) fəlsəfə professoru, Amerika Estetika Cəmiyyətinin keçmiş prezidenti, Journal of the American Philosophical Association, the Journal of Aesthetics and Art Criticism, Cognitive Semiotics, and Imaginations: Journal of Cross-Cultural Image Studies. jurnallarının redaksiya heyətinin üzvü Dominik Lopezin "Şəkli, işarəni anlaşma və hissiyyat: qiymətləndirən şəkillər. Kompüter sənətinin fəlsəfəsi" adlı  əsəri.

 Video-En.

 

2009

  Erin Manning

 Video-Az.

 Relationscapes: Movement, Art, Philosophy

  Kanada filosofu, Konkordiya Universitetinin(Kanada) professoru Erin Manninqin(1969) "Relationscapes: Hərəkatı, Art, Fəlsəfə" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

 

2009

  Berys Gaut, editor

 Video-Az.

 Thinking About Art: Classic and Contemporary Philosophical Readings

Britaniya filosofu, Sent Andryus Universitetinin(Şotlandiya) fəlsəfə professoru, Britaniya Estetika Cəmiyyətinin prezidenti  Beris Qautun(1958-ci ildə doğulmuşdur) redaktəsi altında çap olunan "İncəsənət haqqında düşünərək: Klassik və müasir fəlsəfi qiraət" adlı  əsər.

 Video-En.

 

 

2009

 Оруджев Заид Меликович

 Video-Az.

 

  Природа человека и смысл истории

 

  Azərbaycan mənşəli Rusiya filosofu, MDU Fəlsəfə fakultəsinin məzunu, 1969-1985-ci illərdə MDU Fəlsəfə fakultəsinin professoru, 1985-1987-ci illərdə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun direktoru Zahid Orucovun (1932) "İnsan təbiəti və tarixin mənası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2009

  Michael Sandel

 Video-Az.

 

Justice: What's The Right Thing To Do?

 

Episode 01: THE MORAL SIDE OF MURDER

Episode 02: PUTTING A PRICE TAG ON LIFE

Episode 03: FREE TO CHOOSE

Episode 04: THIS LAND IS MY LAND

Episode 05: HIRED GUNS

Episode 06: MIND YOUR MOTIVE

Episode 07: A LESSON IN LYING

Episode 08: WHATS A FAIR START?

Episode 09: ARGUING AFFIRMATIVE ACTION

Episode 10: THE GOOD CITIZEN

Episode 11: THE CLAIMS OF COMMUNITY

Episode 12: DEBATING SAME-SEX MARRIAGE

 

  Amerika filosofu, Harvard Universitetinin professoru, Amerika Sənətlər və Elmlər Akademiyasının üzvü Maykl Sandelin(1953) Harvard Universitetində ümumi "Edilməli olan düzgün iş nədir?" adı altında oxuduğu mühazirələr.

Birinci mühazirə: Qətlin əxlaqi tərəfi

İkinci mühazirə: Həyata qiymət yarlığını vurma

Üçüncü mühazirə: Seçim azadlığı

Dördüncü mühazirə: Bu diyar mənim diyarımdır

Beşinci mühazirə: İcarəyə götürülmüş silah

Altıncı mühazirə: Motivinizi yadda saxlayın

Yeddinci mühazirə: Uzanmış vəziyyətdə dərs

Səkkizinci mühazirə: Alicənab başlanğıc nədir

Doqquzuncu mühazirə:İqrari əməlin argumentasiyası

Onuncu mühazirə: Yaxşı vətəndaş

On birinci mühazirə: İcmanın iddiaları

On ikinci mühazirə: Eynicincli nikahın müzakirəsi

 Video-En.

 

 

2009

  Steve Fuller

 Video-Az.

 

 The sociology of intellectual life:

the career of the mind in and around the academy

 

  Amerikan filosof-sosioloqu, Pittsburq Universitetinin və Uorvik Universitetinin (University of Warwick, İngiltərə, Koventri şəhəri) professoru, Avropa Elmlər və Sənətlər Akademiyasının üzvü Stiv Fullerin(1959)  "Intellektual həyatın sosiologiyası: akademiyada və ətrafında ruhun karyerası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2009

  Alan Musgrave

 Video-Az.

 

Secular Sermons: Essays on Science and Philosophy

 

İngilis mənşəli Yeni Zelandiya filosofu, Otaqo universitetinin(Yeni Zelandiya) fəlsəfə professoru Alan Masgreyvin(1940) "Dünyəvi moizələr: Elm və fəlsəfəyə dair esselər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2009

  Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.

 

Великие пророки и мыслители. Нравственные учения от Моисея до наших дней

 

  Rusiya filosofu, 2005-2015-ci illərdə Rusiya Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, akademik Abdusalam Guseynovun(1939)  "Böyük peyğəmbirlər və mütəfəkkirlər. Əxlaqi təlimlər Musadan bizim günlərə qədər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2009

  Fredric Jameson

 Video-Az.

 

Valences of the Dialectic

 

 Özünü marksist kimi tanıyan Amerikan fəlsəfə tarixçisi və postmodernist filosofu, Dyuk(Duke) Universitetinin müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq üzrə professoru Fredrik Ceymsonun(1934) "" adlı əsəri.

 Video-En.

  

2009

 Mark Poster

 Video-Az.

 

 Deleuze and New Technology

 Amerika filosofu, İrvaynda Koliforniya Universitetinin professoru Mark Posterin (1941-2012) "Delez və yeni texnologiya" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2009

  Kamal Abdulla

 Video-Az.

 

 

  Mifdən Yazıya və yaxud Gizli Dədə Qorqud

Azərbaycan yazıçısı və filisofu, dövlət xadimi Kamal Abdullanın(1950) Mifdən Yazıya və yaxud Gizli Dədə Qorqud monoqrafiyasında Kitabi-Dədə-Qorqud  dastanı dünya ədəbiyyatı kontekstində, obrazların özünəməxsus müqayisəli təhlili fonunda orijinal bir tərzdə təhlil olunur.

 Video-En.

 

2009

 Адиль Асадов

 Video-Az.

 

  Мышление. Творчество. Эпоха:

мыслительная и предметная формы деятельности, их взаимообусловленность и исторические типы в контексте общей теории потребностей

  Azərbaycan filosofu Adil Əsədovun(1958) "Təfəkkür. Yaradıcılıq. Dövr. fəaliyyətin təfəkkür və predmet formaları, onların qarşılıqlı şərtlənməsi tələbatların ümumi nəzəriyyəsi kontekstində" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2009

  Stefano Giacchetti

 Video-Az.

 

 Nostalgia for a Redeemed Future: Critical Theory

  İtalyan filosofu Çikaqo Loyola Universitetinin Roma Mərkəzinin professoru Stefano Ciakettinin "Satın alınan gələcək üçün nostalgia: Tənqidi nəzəriyyə" adlı əsəri  

 Video-En.

 

2009

 Səlahəddin Xəlilov

 Video-Az.

 

 Любовь и интеллект

 

Azərbaycan filosofu Səlahəddin Xəlilovun(1952) "Məhəbbət və intellekt" adlı monoqrafiyası.  

 Video-En.

 

 

2009

 Rahid S. Ulusel

 Video-Az.

 

 Esseistika

Azərbaycan filosofu Rahid S. Uluselin() "Esseistika" adlı əsəri  

 Video-En.

 

2009

 Mətanət Abdullayeva

 Video-Az.

 

 

 Klassik poeziya: ezoterik xəzinə

Azərbaycan filosofu Mətanət Abdullayevanın() "Klassik poeziya: ezoterik xəzinə" adlı əsəri  

 Video-En.

 

2009

 Alison Simmons

 Video-Az.

 

The Gen Ed Difference, Harvard University, September 2, 2009. With Louis
Menand.

 Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin əlsəfə professoru Alison Simmonsun

 Video-En1, 2.

 

 

2009

  Adil Əsədov

 Video-Az.

 

 Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyası prosesində milli mədəniyyətin inkişaf perspektivləri

 Azərbaycan filosofu Adil Əsədovun(1958) "Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyası prosesində milli mədəniyyətin inkişaf perspektivləri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2009

 Paul Feyerabend

 Video-Az.

 

 Naturphilosophie.

Posthumously published, recentliy discovered manuscript from the 1970s - found in the Philosophisches Archiv der Universität Konstanz (Germany).

 

Avstriya-Amerika filosofu, Berkli Koliforniya Universitetinin professoru Pol Feyerabendin (1924-1994)ölümündən sonra çap olunan "Naturfəlsəfə" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

 

2009

  Stephen William Hawking

Co-written with his daughter Lucy.

 Video-Az.

 

George's Cosmic Treasure Hunt

 

  İngilis fiziki və astronomu  Stiven Vilyam Hokinqin (1942) qızı Lusi ilə birgə uşaqlar üçün yazdıqları  "Corcun Kosmik xəzinə ovu" adlı elmi-fantastik əsər. 

 Video-En.

 

2009

  Galen Strawson

 Video-Az.

 

 Selves:

An Essay in Revisionary Metaphysics

Britaniya-Amerika filosofu, Oksford Universitetinin, Nyu Yorkda Şəhər Universitetinin professoru, hazırda Texas Universitetinin Fəlsəfə Departamentinin(Austin şəhəri) rəhbəri, Peter Strosonun oğlu Qalen Strosonun(1952-ci ildə anadan olmuşdur) "Özləri: Revizion Metafizikaya dair esse" əsəri.

 Video-En.

 

2009

Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 Realism in Religion

 

 Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı, Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin(1939) "Dində realizm" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

2009

 Peter Singer

V Video-Az.

 

 The Life You Can Save: Acting Now to End World Poverty

 

Yəhudi-Avstriya mənşəli Avstraliya-Amerika filosofu, Melburn Universitetinin və Prinston Universitetinin professoru Peter Singerin(1946) "Sizin saxlaya bilərsiniz həyat: Dünyada yoxsulluğa son qoymaq üçün ndi görüləcək iş" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

2010  

 

2010

 Robert B. Pippin

Video-Az. 

 

 

 Nietzsche, Psychology, and First Philosophy

 

  Amerikan filosofu, Çikaqo Universitetinin professoru Robert Pippinin(1948) "Nitşe, Psixologiya, və birinci fəlsəfə" adlı əsəri.  

 Video-En. 

 

 

2010

 Steven Nadler

Video-Az. 

 

 The Best of All Possible Worlds: A Story of Philosophers, God, and Evil

 

  Amerikan filosofu, Viskonsin-Medison Universitetinin professoru, hal-hazırda "Journal of the History of Philosophy" jurnalının redaktoru Steven Nadlerin (1973) "Mümkün dünyaların ən yaxşısı: Filosofların, Tanrının və Şərin hekayəti" adlı əsəri.

 Video-En. 

 

 

2010

 Umberto Eco

 Video-Az.

 

Il cimitero di Praga

 

  İtalyan yazıçısı və filosofu Umberto Eko(1932) onun "Praqa məzarlığı" romanı çap olunduqdan sonra verdiyi müsahibədə bir daha roman yazmayacağını bildirmişdir. 

 Video-En.

 

2010

  Berys Gaut

 Video-Az.

 A Philosophy of Cinematic Art

Britaniya filosofu, Sent Andryus Universitetinin(Şotlandiya) fəlsəfə professoru, Britaniya Estetika Cəmiyyətinin prezidenti  Beris Qautun(1958-ci ildə doğulmuşdur) "Kino sənətinin fəlsəfəsi" adlı  əsəri.

 Video-En.

 

2010

Frank Jackson

Video-Az.

Language, Names, and Information

Avstraliya-Amerika filosofu, Prinston Universitetinin professoru Frank Ceksonun (1943) "Dil, adlar və informasiya" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

2010

Asif Əfəndiyev

 Video-Az.

 

 Kutsal Öyrəti

 

Azərbaycan filosofu, 1952-1957-ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutuunun tələbəsi, M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun, Dillər Universitetinin, Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin Qərb ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi fənləri üzrə müəllimi, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, 1975-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində, sonradan “Bilik” cəmiyyətində Etik və Estetik Klubunun yaradıcısı və başlıca siması Asif Əfəndiyevin (həmçinin Əfəndiyev Asif Qasım oğlu, Asif Ata, İnam Ata adları ilə də tanınır, 1935-1997) ölümündən sonra "Kutsal Öyrəti" adı adı altında çap olunan əsəri.    

 Video-En.

 

 

2010

Asif Əfəndiyev

 Video-Az.

 

 Mütləqə İnam

 

Azərbaycan filosofu(1935-1997), 1952-1957-ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutuunun tələbəsi, M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun, Dillər Universitetinin, Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin Qərb ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi fənləri üzrə müəllimi, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, 1975-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində, sonradan “Bilik” cəmiyyətində Etik və Estetik Klubunun yaradıcısı və başlıca siması Asif Əfəndiyevin (həmçinin Əfəndiyev Asif Qasım oğlu, Asif Ata, İnam Ata adları ilə də tanınır) ölümündən sonra filosofun irsini öyrənən və özünəməxsus bir şəkildə təbliğ edən Mütləqə İnam Ocağı adlı təşkilat tərədindən On Kutsal Bitiq ümumi başlıq altında çap etdirilən oncildliyinin  birinci cildinə filosofun "Mütləqə İnam" əsəri daxil edilmişdir.    

 Video-En.

 

 

2010

Asif Əfəndiyev

 Video-Az.

 

 Mütləqləşmək – Var olmaq

 

Azərbaycan filosofu(1935-1997), 1952-1957-ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutuunun tələbəsi, M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun, Dillər Universitetinin, Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin Qərb ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi fənləri üzrə müəllimi, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, 1975-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində, sonradan “Bilik” cəmiyyətində Etik və Estetik Klubunun yaradıcısı və başlıca siması Asif Əfəndiyevin (həmçinin Əfəndiyev Asif Qasım oğlu, Asif Ata, İnam Ata adları ilə də tanınır) ölümündən sonra filosofun irsini öyrənən və özünəməxsus bir şəkildə təbliğ edən Mütləqə İnam Ocağı adlı təşkilat tərədindən On Kutsal Bitiq ümumi başlıq altında çap etdirilən oncildliyinin  ikinci cildinə filosofun "Mütləqləşmək – Var olmaq" əsəri daxil edilmişdir.

 Video-En.

 

 

2010

 Səlahəddin Xəlilov

 Video-Az.

 

 Elmşünaslığa giriş

 

Azərbaycan filosofu Səlahəddin Xəlilovun(1952) "Elmşünaslığa giriş" adlı monoqrafiyası.  

 Video-En.

 

 

2010

  Alain Badiou

 Video-Az.

 

  La Philosophie et l'Événement

  Fransız filosofu Alen Badyunun(1937) "Fəlsəfə və hadisə" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2010

  Alain Badiou

 Video-Az.

 

  Le Fini et l’Infini

  Fransız filosofu Alen Badyunun(1937) "Sonlu və sonsuz" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2010

  Steve Fuller

 Video-Az.

 

 Science. The art of living

 

  Amerikan filosof-sosioloqu, Pittsburq Universitetinin və Uorvik Universitetinin (University of Warwick, İngiltərə, Koventri şəhəri) professoru, Avropa Elmlər və Sənətlər Akademiyasının üzvü Stiv Fullerin(1959)  "Elm. Yaşamaq sənəti" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2010

Ted Sider

 Video-Az.

 

 Logic for Philosophy

 

 Amerikan filosofu, Rutger Universitetinin(Nyu-Cersi ştatında nəhəng tədqiqat universiteti) professoru Ted Sayderin "Fəlsəfə üçün məntiq" monoqrafiyası

 Video-En. 

 


2010

 Анатолий Черепащук

 Video-Az.

 

 Новые формы материи: от темной энергии до кротовых нор

 Rusiya Federasiyası Dövlət mükafatı laureatı, P.K. Sternberg adına Dövlət Astronomiya İnstitutunun direktoru, Moskva Dövlət Universitetinin Fizika Fakultəsi Astronomiya bölməsinin müdiri, akademik Anatoliy Çerepaşukun 9 oktyabr 2010-cu il tarixində IV Elm Festivalı çərçivəsində oxuduğu "Materiyanın yeni formaları: tutqun enerjidən köstəbək yuvalarınadək" mövzusunda mühazirəsi

 Video-Rus.

 

Video-En.

 

2010

  Stephen William Hawking

 Video-Az.

 

The Grand Design

 

  İngilis fiziki və astronomu  Stiven Vilyam Hokinqin (1942) "Möhtəşəm layihə" adlı populyar əsəri. 

 Video-En.

 

 

2010

 William Hugh Woodin

 Video-Az.

 

 The Axiom of Determinacy, Forcing Axioms, and the Nonstationary Ideal

 Harvard Universitetinin riyaziyyat və fəlsəfə professoru Vilyam Hyu Vudinin "Determinasiya aksiomu, məcburiyyət aksiomları və qeyri-stasionar ideal" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2010

 Ramiz Mehdiyev

 Video-Az.

 

 Fəlsəfə

 

Azərbaycan filosofu Ramiz Mehdiyevin(1938) "Fəlsəfə" adlı əsəri

 Video-En.

 

2010

  Susanna Siegel

 Video-Az.

 

The Contents of Visual Experience

 

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin Fəlsəfə deparmentinin professoru Suzanna Sigelin "Vizual təcrübənin məzmunu" adlı əsəri.

 Video-En.

 


2010

 Həsən Quliyev

 Video-Az.

 

 Arxetipik Azərilər: mentalitetin simaları

 

Azərbaycan filosofu Həsən Quliyevin() "Arxetipik Azərilər: mentalitetin simaları" adlı əsəri

 Video-En.

 

2010

 Bəxtiyar Əliyev,

Lalə Cabbarova

 Video-Az.

 

  Duyğu və qavrayış

 

 Azərbaycan filosofu və psixoloqu  Bəxtiyar Əliyevin() və və Lalə Cabbarovanın "Duyğu və qavrayış" adlı əsəri

 

 Video-En.

 

2010

 Seyla Benhabib

 Video-Az.

 

 Politics in Dark Times: Encounters with Hannah Arendt

  

 Türk-yəhudi mənşəli Amerika filosofu, Boston Universitetinin müəllimi, Harvard Universitetinin və Yel Universitetinin professoru Seyla Benhabibin(1950) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2010

 Fuzuli Qurbanov

 Video-Az.

 

 Tarixin "postqərb" mərhələsinə keçid. I cild

 Azərbaycan filosofu  Fuzuli Qurbanovun() "Tarixin "postqərb" mərhələsinə keçid" adlı əsəri

 Video-En.

 

2010

 Tom Rockmore

 Video-Az.

 

 Kant and Phenomenology

Amerikan filosofu, Dyukeyn Universitetinin (Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania) professoru Tom Rokmorun (1942) "Kant və fenomenologiya" adlı əsəri 

 

 Video-En.

 

2010

 Edited by G. Irzik Güzeldere and Güven Güzeldere

 Video-Az.

 

 Turkish Studies in the History and Philosophy of Science

(Boston Studies in the Philosophy and History of Science)

Irzik Güzelderenin Harvard Universitetinin fəlsəfə və psixologiya üzrə böyük mühazirəçisi Güven Güzelderenin redakəsi altında çap olunan "Elmin tarixi və fəlsəfəsi üzrə Türk tədqiqatları (Elmin tarixi və fəlsəfəsi üzrə Boston tədqiqatları)" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2010

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  Écrits et conférences. Tome II : Herméneutique.

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenomenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) ölümündən sonra çap olunan "Yazılar və mühazirələr" adlı ikicildliyinin ikinci cildi "Hermenevtika"ya həsr olunmuşdur.

 Video-En.

 

 

2010  

  John Rawls

 Video-Az.

 

 A Brief Inquiry into the Meaning of Sin and Faith

 

Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Con Rolzun(1921-2002) ölümündən sonra çap olunan  "Günahın və inamın mənasına dair" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2010

  Michael Sandel

 Video-Az.

 

Justice:

What's the Right Thing to Do?

 

  Amerika siyasi filosofu, Harvard Universitetinin professoru, Amerika Sənətlər və Elmlər Akademiyasının üzvü Maykl Sandelin(1953)  "Ədalət: Düzgün iş görmək nədir?" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

2010

 Robert B. Pippin

Video-Az. 

 

Hollywood Westerns and American Myth:

The Importance of Howard Hawks and John Ford for Political Philosophy

 

  Amerikan filosofu, Çikaqo Universitetinin professoru Robert Pippinin(1948) "Hollivudun kouboy filimləri və Amerika mifi: Siyasi fəlsəfə üçün Hovard Houksun və Con Fordun əhəmiyyəti" adlı əsəri.  

 Video-En.