FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR

XXI   ƏSR

2005  


 

2005

 Salidə Şərifova

 Video-Az.

 

  Azərbaycan nəsr janrlarının təşəkkül və formalaşması prosesi

(XX əsrin əvvəllərinə qədər)

 

  Azərbaycan filoloq alimi və yazıçısı, filologiya üzrə elmlər doktoru, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Müstəqillik dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin aparıcı elmi işçisi Salidə Şərifovanın(1971) "Azərbaycan nəsr janrlarının təşəkkül və formalaşması prosesi (XX əsrin
əvvəllərinə qədər)"
adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2005

  Niyazi Mehdi. Dilara Mehdi.

 Video-Az.

 

Fəfsəfə tarixində fəlsəfə. Nə və necə deyilənlər haqqında kitab

 

  Azərbaycan filosofu  Niyazi Mehdinin() Dilara Mehdinin() "Fəfsəfə tarixində fəlsəfə. Nə və necə deyilənlər haqqında kitab" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

2005

Paul Guyer

Video-Az. 

 

 Values Of Beauty:

Historical Essays In Aesthetics

 

  Amerika filosofu, 2012-ci ildən Braun Universitetinin professoru, 2011–2013-cü illərdə Amerika  Estetika Cəmiyyətinin prezidenti, 2011-1912-ci illərdə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının Şərq Bölümünün  prezidenti  Pol Qayerin(1948) "Gözəllik dəyərləri: Estetikaya dair tarixi esselər" adlı əsəri. 

 Video-En. 

 

2005

 İsa Həbibbəyli

 Video-Az.

 

  Ədəbi-tarixi yaddaş və müasirlik

 

 

Azərbaycan alimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, 1996-2013-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru, 2013-cü ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti İsa Həbibbəylinin(1949) "Ədəbi- tarixi yaddaş və müasirlik" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

2005

  Peter Osborne

 Video-Az.

 

How to read Marx

 

  Briyaniya filosofu, Kinqston Universitetinin (London) professoru Peter Osbornun (1958) "Marksı necə oxumalı" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2005

  23rd Solvay Conference on Physics. Chair -David Gross (Santa Barbara)

 Video-Az.

 

 The Quantum Structure of Space and Time.

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Məkanın və zamanın kvant strukturu" mövzusu üzrə keçirilən 23-c Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

2005

  Mehriban Əliyeva

 Video-Az.

 

Eftonaziya və təbabətin insanpərvərlik problemlərinin fəlsəfi-etik aspektləri

 

  Azərbaycan filosofu Mehriban Əliyevanın(1964) "Eftonaziya və təbabətin insanpərvərlik problemlərinin fəlsəfi-etik aspektləri" adlı əsəri

 Video-En.

 

2005

Michael Dummett

Video-Az.

Truth and the Past

Amerikan-Britaniya filosofu, 1979-92-ci illərdə Oksford Universitetinin məntiq professoru, sonradan Birmingen Universitetinin, Berklidə Kaliforniya Universitetinin, Prinston və Harvard Universitetlərinin professoru, analitik fəlsəfənin tarixçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Maykl Dammitin (1925-2011) "Həqiqət və keçmiş" adlı əsəri

Video-En.

 

 

2005

ред, Кузин Иван Владиленович

 Video-Az.

 

 Модусы времени:

социально-философский анализ: Сб. статей / Под ред. И. В. Кузина 

 

 Rus filosofu, Sankt-Peterburq  Universitetinin Fəlsəfə fakultəsinin müəllimi İvan Kuzinin redaktəsi altında çap olunan "Zamanın modusları: sosial-fəlsəfi təhlil" adlı məcmuə. 

Video-En. 

 

 

2005

 Robert B. Pippin

Video-Az. 

 

 The Persistence of Subjectivity:

On the Kantian Aftermath

 

  Amerikan filosofu, Çikaqo Universitetinin professoru Robert Pippinin(1948) "Subyektivliyin inadkarlığı: Kant sonrası" adlı əsəri.  

 Video-En. 

 

 

2005

  Susan Haack

 Video-Az.

 

  Trial and Error:

The Supreme Court's Philosophy of Science

 

Britaniya-Amerika filosofu, Mayami Universitetinin professoru Süzen Haekin (1945) "Sınaq və səhv: Ali məhkəmənin elm fəlsəfəsi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2005

  Galen Strawson, editor

 Video-Az.

 

  The Self?

Britaniya-Amerika filosofu, Oksford Universitetinin, Nyu Yorkda Şəhər Universitetinin professoru, hazırda Texas Universitetinin Fəlsəfə Departamentinin(Austin şəhəri) rəhbəri, Peter Strosonun oğlu Qalen Strosonun(1952-ci ildə anadan olmuşdur) redaktorluğu ilə çap olunan "Özü?" əsəri.

 Video-En.

 

 

2005

Earl Conee,

Ted Sider

 Video-Az.

 

 Riddles of Existence:

A Guided Tour of Metaphysics

 

 Amerikan filosofları, Roçester Universitetinin(Nyu-York ştatı) professoru Earl Koneyin və Rutger Universitetinin(Nyu-Cersi ştatında nəhəng tədqiqat universiteti) professoru Ted Sayderin "Mövcudluğum tapmacaları: Metafizikaya səyahət" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

 

2005

Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 Preaching the Gospel Without Easy Answers

 

 Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı, Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin(1939) "" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

2005

  Stephen William Hawking

 Video-Az.

 

God Created the Integers:

The Mathematical Breakthroughs That Changed History

 

  İngilis fiziki və astronomu  Stiven Vilyam Hokinqin (1942) "Allah tam ədədləri yaratdı: Tarixi dəyişən riyazi uğurlar" adlı populyar əsəri. 

 Video-En.

 

2005

 Dallas G. Denery II

Video-Az. 

 

 

 Seeing and Being Seen in the Late Medieval World:

Optics, Theology and the Religious
Life

 

Amerikan filosofu, Men ştatının Bransvik şəhərində yerləşən Boudin Kolleinin Orta əsr və ilk Yeni gövr intellektual və dini tarixi üzrə müəllimi Dallas Dinərinin() "Son orta əsr dünyasında görən və görünən: Optika, Teologiya və dini həyat" adlı əsəri.  

 Video-En. 

 

 

 

2005

  Tahirə Allahyarova

 Video-Az.

 

Fəlsəfə, ictimai elm və metodologiya. Vəhdət fəlsəfəsi metodoloji ideal kimi

 

  Azərbaycan filosofu Tahirə Allahyarovanın() "Fəlsəfə, ictimai elm və metodologiya. Vəhdət fəlsəfəsi metodoloji ideal kimi" adlı əsəri

 Video-En.

 

2005

  Tommie Shelby

 Video-Az.

 

We Who Are Dark: The Philosophical Foundations of Black Solidarity

 

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin Fəlsəfə deparmentinin professoru Tommi Şelbini "Biz qaralar: qaraların həmrəyliyinin fəlsəfi əsasları" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2005

  Michael Sandel

 Video-Az.

 

Public Philosophy:

Essays on Morality in Politics

 

  Amerika siyasi filosofu, Harvard Universitetinin professoru, Amerika Sənətlər və Elmlər Akademiyasının üzvü Maykl Sandelin(1953)  "Kütləvi fəlsəfə: Siyasətdə əxlaqa dair esselər" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

2005

  Maria Carla Galavotti

 Video-Az.

 

Philosophical Introduction to Probability

 

  İtaliya filosofu, Bolonya Universitetinin professoru Maria Karla Qalavottinin(1953)  "Ehtimala fəlsəfi giriş" adlı əsəri

 Video-En.

 

2005

  Seizo Sekine

 Video-Az.

 

 

 A Comparative Study of the Origins of Ethical Thought: Hellenism and Hebraism

 

 

  

 Yapon filosofu, Tokio Universitetinin professoru

Seizo Sekinenin(1950)  "Etik fikrin mənşəyinə dair müqayisəli tədqiqat" adlı əsəri

 Video-En.

 

2005

 Adil Əsədov

 Video-Az.

 

 Gözəlliyin fəlsəfəsi:

mahiyyət və onun cismani təcəssümü spiritualist aristokratizm işığında

 

  Azərbaycan filosofu Adil Əsədovun(1958) "Gözəlliyin fəlsəfəsi: mahiyyət və onun cismani təcəssümü spiritualist aristokratizm işığında" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2005

 David Woodruff Smith, Amie Thomasson, editors

 Video-Az.

 

  Phenomenology and Philosophy of Mind

Amerikan filosofları David Smitin və Mayami Universitetinin professoru Eymi Tomassonunun (doğulmuşdur-1968) redaktorluğu ilə çap olunan "Fenomonologiya və Ruhun fəlsəfəsi" adlı məcmuə.

 Video-En.

 

 

2005

 Stefano Franchi,

Güven Güzeldere

 Video-Az.

 

  Mechanical Bodies, Computational Minds: Artificial Intelligence from Automata to Cyborgs

 Amerika filosofu, Taxas Universitetinin professoru Stefano Françinin və Harvard Universitetinin fəlsəfə və psixologiya üzrə böyük mühazirəçisi Güven Güzelderenin "Mexaniki bədənlər, Kompyuterləşmiş Şüurlar: Süni intellekt avtomatlardan kiborqlara kimi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2005

 Ömər Eldarov

 Video-Az.

 

Sənət gözəlliyin fəlsəfəsinin işığında

 

  Azərbaycanın dahi heykəltaraşı Ömər Eldarovun filosof Adil Əsədovun "Gözəlliyin fəlsəfəsi" monoqrafiyası barədə  "Sənət gözəlliyin fəlsəfəsinin işığında" adlı məqaləsi.

 Video-En.

 

2005

 Tom Rockmore

 Video-Az.

 

 Hegel, Idealism and Analytic Philosophy

Amerikan filosofu, Dyukeyn Universitetinin (Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania) professoru Tom Rokmorun (1942) "Hegel, İdealizm və Analilik fəlsəfə" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

2005

 Tom Rockmore

 Video-Az.

 

 On Constructivist Epistemology

Amerikan filosofu, Dyukeyn Universitetinin (Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania) professoru Tom Rokmorun (1942) "Konstruktivist epistemologiya" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2005

 Əli Nuriyev

 Video-Az.

 

İnsan və həyat fəlsəfəsi

 

Azərbaycan iqtisadçısı və filosofu Əli Nuriyevin(1928) "İnsan və həyat fəlsəfəsi" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

2005

  Fredric Jameson

 Video-Az.

 

Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions

 

  Özünü marksist kimi tanıyan Amerikan fəlsəfə tarixçisi və postmodernist filosofu, Dyuk(Duke) Universitetinin müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq üzrə professoru Fredrik Ceymsonun(1934) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2005

  Həmid İmanov

 Video-Az.

 

Fəlsəfə

 

  Azərbaycan filosofu Həmid İmanovnun() "Fəlsəfə" adlı əsəri

 Video-En.

 

2005

  Tahirə Allahyarova

 Video-Az.

 

 Sinergetika-I. Sinergetik ontologiya

 

  Azərbaycan filosofu Tahirə Allahyarovanın() "Sinergetika-I. Sinergetik ontologiya" adlı əsəri

 Video-En.

 

2005

  Stephen William Hawking

 Video-Az.

 

Information loss in black holes

 

  İngilis fiziki və astronomu  Stiven Vilyam Hokinqin (1942) "Qara deşikdə informasiyanın yoxa çıxması" adlı akademik əsəri. 

 Video-En.

 

2005

  Hilary Putnam

 Video-Az.

 

  Ethics without Ontology

 

Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Hans Reyxenbaxın tələbəsi, Noam Çomskinin dostu və intellektual opponenti, Harvard Universitetinin professoru, 1976-ci ildə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti, 1960-cı illərdən 1980-ci illərin ortalarına qədər analitik fəlsəfənin aparici nümayəndəsi, sonradan isə onun kəskin tənqidçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Hilari Patnemin(1926-2016) "Ontologiyasız Etika" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2005

 

  Albert R. Jonsen

 Video-Az.

 

 Bioethics Beyond the Headlines: Who Lives? Who Dies? Who Decides?

 

   Amerika bioetiki, Vaşinqton Universitetinin professoru Albert Consenin(1931) "Bioetika sərlövhələrdən digər tərəfdə: Kim yaşayır? Kim ölür? Kim qərara alır?" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2005

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 The Iconic Building — The Power of Enigma

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Portret tikinti — Sirrin gücü" adlı əsəri.

 Video-En.