FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR

XXI   ƏSR

2001  


 

2001

 George Dickie

 Video-Az.

 

 Art and Value

  Amerika filosofu, Çikaqoda İllinoy  Universitetinin professoru, 1993-94-cü illərdə Amerika  Estetika Cəmiyyətinin prezidenti Corc Dikinin (1926)  "Estetika" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2001

  22nd Solvay Conference on Physics. Chair -Ioannis Antoniou (Brussels)

 Video-Az.

 

  The Physics of Communication.

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Kommunikasiyanın fizikası" mövzusu üzrə keçirilən 22-c Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

2001

Wolfgang Pauli,

Carl Gustav Jung

 Video-Az.

 

 

 Atom and Archetype, The Pauli/Jung Letters, 1932–1958

 

  Yəhudi mənşəli Avstriya-İsveçrə fiziki, Nobel mükafatı laureatı, qadağa prinsipini və elementar zərrəciyin spini anlayışını irəli sürməsi ilə tanınan Volfgang Paulinin və İsveçrə psixoloqu, analitik psixologiyanın banisi   Karl Qustav Yunqun "Atom and Archetype" adı altında ingilis dilində çap olunan və 1932–1958-ci illərə aid olan yazışmaları

 Video-En.

 

2001

  Stephen William Hawking

 Video-Az.

 

The Universe in a Nutshell

 

  İngilis fiziki və astronomu  Stiven Vilyam Hokinqin (1942) "Kainat qoz qabığında" adlı popuylar əsəri. 

 Video-En.

 

 

2001

  Colin McGinn

 Video-Az.

 Logical Properties:

Identity, Existence, Predication, Necessity, Truth

Britaniya-Amerika filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "Məntiqi xassələr: eyniyyət, mövcudolma, prediksiya, zərurət, həqiqət" adlı  əsəri.

 Video-En.

 

 

2001

Ted Sider

 Video-Az.

 

 Four-Dimensionalism:

An Ontology of Persistence and Time

 

 Amerikan filosofu, Rutger Universitetinin(Nyu-Cersi ştatında nəhəng tədqiqat universiteti) professoru Ted Sayderin "Dörd Dimensionalizm: daimiliyin və zamanın ontologiyası" monoqrafiyası.

 Video-En. 

 

 

 

2001  

  John Rawls

 Video-Az.

 

 Justice as Fairness:

A Restatement

 

Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Con Rolzun(1921-2002)  "Ədalət düzgünlük kimi: yeni formulirovka" adlı əsəri onun sağlığında çap etdirdiyi sonuncu kitabıdır.

 Video-En.

 

 

2001

Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 Symbols of Jesus:

A Christology of Symbolic Engagement

 

 Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı, Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin(1939) "" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

2001

  Douglas Kellner

 Video-Az.

 

Grand Theft 2000.

Media Spectacle and a Stolen Election

 

  Frankfurt məktəbi ənənəsində "üçüncü nəsil" tənqidi nəzəriyyəçi, Amerika postmodernizminin nümayəndəsi, Kolumbiya Universitetinin professoru Duqlas Kellnerin (1943) "İri oğurluq 2000: media tamaşası oğurlanmış seçki" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2001

 Mark Poster

 Video-Az.

 

 The Information Subject

 Amerika filosofu, İrvaynda Koliforniya Universitetinin professoru Mark Posterin (1941-2012) "İnformasiya subyeti" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2001

  Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.


 К новому определению морали. Учебная лекция по философии

 

Rusiya filosofu, 2005-2015-ci illərdə Rusiya Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, akademik Abdusalam Guseynovun(1939)  "Əxlaqın yeni təyininə dair. Fəlsəfə üzrə bir mühazirə" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

2001

  Evandro Agazzi,
Jan Faye

 Video-Az.


 

The Problem of the Unity of Science

 

İtalyan filosofu, Genuya Universitetinin professoru, Pittsburq və Stanford Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru Evandro Aqazzinin(1934) və Danimarka filosofu, Kopenhagen Universitetinin mühazirəçisi Yan Feyin(1947) "Elmin vəhdəti problemi" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

2001

  Stephen Toulmin

 Video-Az.

 

Return to Reason

 

   Britaniya-Amerika filosofu, 1949-1954-cü illərdə Oksford Universitetinin müəllimi, 1954-1955-ci illərdə Avstraliyada Melburn Universitetinin dəvət olunmuş professoru, 1955-1959-cü illərdə Britaniyaya qayıdaraq Linds Universitetinin fəlsəfə kafedrasının rəhbəri, 1959-1960-cı illərdə Kolumbiya, Stenford və Nyu York Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, 1954-1955-ci illərdə Londonda İdeyalar Tarixi Məktəbinin rəhbəri, 1965-ci ildən ömrünün sonuna qədər ABŞ-da, Santa Kruzda Kaliforniya Universitetinin və digər universitetlərin professoru Stiven Tulminin(1922-2009) "Zəkaya dönüş" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2001

  Anna-Teresa Tymieniecka,

Evandro Agazzi.

 Video-Az.

 

 Life-Interpretation and the Sense of Illness within the Human Condition:

Medicine and Philosophy in a Dialogue

 

  Polşa əsilli Amerikan filosofu, Ümumdünya Fenomenologiya İnstitutunun təsisçisi və prezidenti, Springer nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilən Analecta Husserliana adlı kitab silsiləsinin redaktoru Anna-Tereza Timinekanın(1923-2014) və italyan filosofu, Genuya Universitetinin professoru, Pittsburq və Stanford Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru Evandro Aqazzinin(1934) "Həyatın şərhi və xəstəliyin mənası: Təbabət və fəlsəfə dialoqda" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

2001

  Azad Mirzəcanzadə

 Video-Az.

 

 XXI əsrə gətirən yol barədə

 

Azərbaycan alimi Azad Mirzəcanzadənin(1928-2006) "XXI əsrə gətirən yol barədə" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

2001

  Ramiz Mehdiyev

 Video-Az.

 

Azərbaycan:

tarixi irs və müstəqillik fələsəfəsi

 

  Azərbaycan filosofu Ramiz Mehdiyevin(1938) "Azərbaycan: tarixi irs və müstəqillik fələsəfəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

2001

  Douglas Kellner,

Steven Best.

 Video-Az.

 

 The Postmodern Adventure:

Science, Technology, and Cultural Studies at the Third Millennium

 

  Frankfurt məktəbi ənənəsində "üçüncü nəsil" tənqidi nəzəriyyəçi, Amerika postmodernizminin nümayəndəsi, Kolumbiya Universitetinin professoru Duqlas Kellnerin(1943) El-Pasoda Texas Universitetinin Fəlsəfə fakultəsinin dosenti, heyvanların hüquqları hərəkətının aktivisti Stivn Bestin "Postmodern macara: Elm, texnologiya və mədəniyyətşünaslıq üçüncü minillikdə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2001

 Cəmil Əhmədli

 Video-Az.

 

 Nəzəriyyə, onun tipləri və funksiyaları

 

Azərbaycan filosofu Cəmil Əhmədlinin(1931-2010) "Nəzəriyyə, onun tipləri və funksiyaları" adlı əsəri  

 Video-En.

 

2001

  Гайденко Пиама Павловна

 Video-Az.

 

Владимир Соловьёв и философия Серебряного века

 

  Rus filosofu və fəlsəfə tarixçisi Piama Qaydenkonun(1934) "Vladimir Solovyov və Gümüş əsrin fəlsəfəsi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2001

  Adil Əsədov

 Video-Az.

 

 Siyasətin fəlsəfəsi:

dövlət və onun inkişaf mərhələləri siyasi aristokratizmin təkamül dinamikası işığında

Azərbaycan filosofu Adil Əsədovun(1958) "Siyasətin fəlsəfəsi: dövlət və onun inkişaf mərhələləri siyasi aristokratizmin təkamül dinamikası işığında" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

2001

  Mark Poster

 Video-Az.

 
What's the Matter with the Internet?

 

 Amerika filosofu, İrvaynda Koliforniya Universitetinin professoru Mark Posterin (1941-2012) "İnternetlə nə baş vermişdir?" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2001

Will Kymlicka 

 Video-Az.

 

 Politics in the Vernacular:

Nationalism, Multiculturalism, Citizenship

 

Kanada-Amerika filosofu, 1987-88-ci illərdə Prinston Universitetinin mühazirəçisi, hal-hazırda Kinqstounda Queen's Universitetinin professoru və siyasi fəlsəfə kafedrasının müdiri, Amerika multikulturalizmi və multikultural vətəndaşlıq nəzəriyyəsinin müəllifi  Uill Kimlikanın(1962) "Yerli xalqa münasibətdə siyasət: Milliyyətçilik, multikulturalizm, vətəndaşlıq" adlı əsəri.  

 Video-En. 

 

2001

 

Philip Pettit

Video-Az.

A Theory of Freedom:

from psychology to the politics of agency

Avstraliya-Amerika filosofu, Prinston Universitetinin professoru Filip Pettitin (1945)  "Azadlıq nəzəriyyəsi: Psixologiyan təşkilatın siyasətinə" adlı əsəri.

Video-En.