FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR

XX   ƏSR

(1998-2000)

1998  


 

 

1998

  20th World Congress of Philosophy. Boston,  United States

 Video-Az.

 

 

 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində "Paydeya. Tərbiyədə fəlsəfə" mövzusu üzrə keçirilən 20-ci Ümumdünya  Fəlsəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

 

1998

 Salidə Şərifova

 Video-Az.

 

  İlk Azərbaycan romanları

 

  Azərbaycan filoloq alimi və yazıçısı, filologiya üzrə elmlər doktoru, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Müstəqillik dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin aparıcı elmi işçisi Salidə Şərifovanın(1971) "İlk Azərbaycan romanları" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1998

  Francis Sparshott

 Video-Az.

 

 The Future of Aesthetics

 

Britaniya-Kanada-Amerika filosofu və şairi, 1980-1982-ci illərdə Amerika Estetika Cəmiyyətinin presidenti Fransis Sparşottun (1926–2015) "Estetikanın gələcəyi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1998

 

Frank Jackson

Video-Az.

Mind, Method, and Conditionals:

Selected Essays

Avstraliya-Amerika filosofu, Prinston Universitetinin professoru Frank Ceksonun (1943) "Zəka, metod və şərti olanlar" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1998

  Michael Sandel

 Video-Az.

 

 Democracy's Discontent :

America in Search of a Public Philosophy

 

  Amerika siyasi filosofu, Harvard Universitetinin professoru, Amerika Sənətlər və Elmlər Akademiyasının üzvü Maykl Sandelin(1953)  "Demokratiyanın narazılığı: Amerika Kütləvi Fəlsəfə Axtarışinda" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1998

  Evandro Agazzi

 Video-Az.

 

 Realism and Quantum Physics

 

  İtalyan filosofu, Genuya Universitetinin professoru,  Pittsburq və Stanford Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru Evandro Aqazzinin(1934) "Realizm və Kvant fizikası" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1998

 Richard Rorty

 Video-Az.

  

Philosophical Papers

vol. III / . Truth and Progress

 Amerikan filosofu, Prinston Universitetinin fəlsəfə professoru Riçard Rortinin(1931-2007) "Fəlsəfi məqaləlr" silsiləsinndən dördcildliyinin III cildi: "Həqiqət və tərəqqi".

 Video-En.

 

1998

  Thomas Michael Scanlon

 Video-Az.

 

 What We Owe to Each Other

 

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru Tomas Maykl Skanlonun (1940) "Biz bir-birimizə nə borcluyuq" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

 

1998

  21st Solvay Conference on Physics. Chair - Ioannis Antoniou (Brussels)

 Video-Az.

 

  Dynamical Systems and Irreversibility

 

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Dinamik Sistemlər dönməzlik" mövzusu üzrə keçirilən 21-c Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

1998

  Maarif Əkbərov

 Video-Az.

 

 Ədədlər dünyasında

 

  Azərbaycan riyaziyyatçısı və filosofu Maarif Əkbərovun "Ədədlər dünyasında" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1998

 Səlahəddin Xəlilov

 Video-Az.

 

 Elmdən texnikaya və mənəviyyata

 

Azərbaycan filosofu Səlahəddin Xəlilovun(1952) "Elmdən texnikaya və mənəviyyata" adlı monoqrafiyası.  

 Video-En.

 

 

1998

 Səlahəddin Xəlilov

 Video-Az.

 

 Fəlsəfədən siyasətə

 

Azərbaycan filosofu Səlahəddin Xəlilovun(1952) "Fəlsəfədən siyasətə" adlı monoqrafiyası.  

 Video-En.

 

 

1998

 Alexander Nehamas

 Video-Az.

 

 The Art of Living:

Socratic Reflections from Plato to Foucault

 

  Yunan-Amerikan filosofu, Prinston Universitetinin professoru Aleksander Nehamasın (1946) "Yaşamaq sənəti: Sokratik düşüncələr Platondan Fukoya qədər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1998

  Susan Haack

 Video-Az.

 

 Manifesto of a Passionate Moderate:

Unfashionable Essays

 

  Britaniya-Amerika filosofu, Mayami Universitetinin professoru Süzen Haekin (1945) "Ehtiraslı mötədilliyin manifesti: dəbdə olmayan esselər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1998

  Fredric Jameson

 Video-Az.

 

 Brecht and Method

 

Özünü marksist kimi tanıyan Amerikan fəlsəfə tarixçisi və postmodernist filosofu, Dyuk(Duke) Universitetinin müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq üzrə professoru Fredrik Ceymsonun(1934) "Brext və metod" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1998

Адил Әсәдов

 Video-Az.

 

 Космосентризм гәдим дүнjаҝөрүшүн башлыҹа принсипи кими.

Тәдрис-методик вәсаит

 

  Azərbaycan filosofu Adil Əsədovun(1958) "Kosmosentrizm qədim dünyagörüşün başlıca prinsipi kimi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1998

  Alain Badiou

 Video-Az.

 

  L'Éthique. Essai sur la conscience du mal

  Fransız filosofu Alen Badyunun(1937) "Etika. Şərin dərki barədə esse" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1998

  Alain Badiou

 Video-Az.

 

  Court Traité d’ontologie transitoire

  Fransız filosofu Alen Badyunun(1937) "Keşid ontologiyası barədə kiçik traktat" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1998

  Alain Badiou

 Video-Az.

 

  Petit Manuel d’inesthétique

  Fransız filosofu Alen Badyunun(1937) "İnestetikaya dair kiçik dərslik" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1998

  Alain Badiou

 Video-Az.

 

  Abrégé de métapolitique

  Fransız filosofu Alen Badyunun(1937) "Metasyasətin ixtisarla təsviri" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1998

 

Frank Jackson

Video-Az.

From Metaphysics to Ethics:

A Defense of Conceptual Analysis

Avstraliya-Amerika filosofu, Prinston Universitetinin professoru Frank Ceksonun (1943) "Metafizikadan etikaya: Konseptual Analizin müdafiəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1998

 

  Albert R. Jonsen

 Video-Az.

 

 The Birth of Bioethics

 

   Amerika bioetiki, Vaşinqton Universitetinin professoru Albert Consenin(1931) "Bioetikanın doğuluşu" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1998

 

  Albert R. Jonsen

 Video-Az.

 

 Th

 

   Amerika bioetiki, Vaşinqton Universitetinin professoru Albert Consenin(1931) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1998

  Fredric Jameson

 Video-Az.

 

The Cultural Turn

 

  Özünü marksist kimi tanıyan Amerikan fəlsəfə tarixçisi və postmodernist filosofu, Dyuk(Duke) Universitetinin müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq üzrə professoru Fredrik Ceymsonun(1934) "Mədəni döngə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1998

Will Kymlicka 

 Video-Az.

 

 Finding Our Way:

Rethinking Ethnocultural Relations in Canada

 

Kanada-Amerika filosofu, 1987-88-ci illərdə Prinston Universitetinin mühazirəçisi, hal-hazırda Kinqstounda Queen's Universitetinin professoru və siyasi fəlsəfə kafedrasının müdiri, Amerika multikulturalizmi və multikultural vətəndaşlıq nəzəriyyəsinin müəllifi  Uill Kimlikanın(1962) "Bizim yolu tapmaq: Kanada etnokultural münasibətlərin yenidən mənalandırılması" adlı əsəri.  

 Video-En. 

 

 

 

1999  


 

1999

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 Ecstatic Architecture

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Ecstatik Memarlıq" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1999

 Hilary Gatti

Video-Az. 

 

 Giordano Bruno and Renaissance Science:

Broken Lives and Organizational Power

 

İtalyan filosofu və filoloqu, 1964-1969-cu illərdə Milan Universitetində ingilis dili müəllimi, 1972-2006-cı illərdə Roma Sapienza Universitetinin Fəlsəfə Fakultəsində ingilis dili və ədəbiyyatı üzrə assistant professor və dosent(associate professor) Hilari Qattinin "Cordano Bruno və İntibah Elmi: Sındırılmış ömürlər və təşkilati hakimiyyət" adlı əsəri.  

 Video-En. 

 

 

1999

  Richard Wollheim

 Video-Az.

 

 On the Emotions

 

Britaniya filosofu, London Universitet Kollecinin professoru, Harvard və Kolumbiya Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, 1998–2002-ci illərdə Berkli Kaliforniya Universitetinin Departament rəhbəri, 1992-ci ildən vəfat etdiyi 2003-cü ilə qədər Britaniya Estetika Cəmiyyətinin presidenti Riçard Wollhaymın (1923-2003) "Emosiyalara dair" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1999

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  Lectures.

Tome I : Autour du politique.

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenimenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) "Mühazirələr. I cild: Siyasət ətrafında" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1999

  Colin McGinn

 Video-Az.

 

 Knowledge and Reality:

Selected Papers

Britaniya-Amerika filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "Bilik və reallıq: seçilmiş məqalələr" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

 

1999  

  John Rawls

 Video-Az.

 

 The Law of Peoples:

with "The Idea of Public Reason Revisited."

 

Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı  Con Rolzun(1921-2002)  "Xalqların qanunu" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1999

  Amartya Sen

 Video-Az.

 

 Development as Freedom

 

  Hind iqtisadçısı, Kəlküttə Universitetinin(1956-1958), Kembric Universitetinin(1957-1963, 1998-), Dehli Universitetinin(1963-1971), Oksford Universitetinin(1977-1988), Harvard Universitetinin(1987-1998) professoru, 1986-89-cu illərdə Beynəlxalq İqtisadi Assosiasiyanın prezidenti, 1994-cü ildə Amerika İqtisadi Assosiasiyasının prezidenti, Nobel mükafatı laureatı Amartya Senin (1933) "İnkişaf azadlıq kimi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1999

 Paul Feyerabend

 Video-Az.

 

 Conquest of Abundance:

A Tale of Abstraction versus the Richness of Being

 

Avstriya-Amerika filosofu, Berkli Koliforniya Universitetinin professoru Pol Feyerabendin (1924-1994)ölümündən sonra çap olunan "Bolluğun işğal olunması: Varlığın varlılığı ilə müqayisədə abstraksiyanın hekayəti" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

1999

  Asif Əfəndiyev

 Video-Az.

 

 Mütləqə inam

 

  Azərbaycan filosofu, 1952-1957-ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutuunun tələbəsi, M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun, Dillər Universitetinin, Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin Qərb ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi fənləri üzrə müəllimi, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, 1975-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində, sonradan “Bilik” cəmiyyətində Etik və Estetik Klubunun yaradıcısı və başlıca siması Asif Əfəndiyevin (həmçinin Əfəndiyev Asif Qasım oğlu, Asif Ata, İnam Ata adları ilə də tanınır, 1935-1997) "Mütləqə inam" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1999

  Аршинов Владимир Иванович

 Video-Az.

 

Синергетика как феномен постнеклассической науки

 

  Rus filosofu Vladomir Arşinovun(1941) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1999

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  Lectures.

Tome II :La contrée des philosophes.

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenimenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) "Mühazirələr. II cild: Filosoflar ölkəsi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1999

  Maarif Əkbərov

 Video-Az.

 

 Ədədlər və fiqurlar aləmində

 

  Azərbaycan riyaziyyatçısı və filosofu Maarif Əkbərovun "Ədədlər və fiqurlar aləmində" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1999

  Alexander Nehamas

 Video-Az.

 

 Virtues of Authenticity:

Essays on Plato and Socrates

Yunan-Amerikan filosofu, Prinston Universitetinin professoru Aleksander Nehamasın (1946) "Mötəbərliyin dəyərləri: Platona və Sokrata dair esselər" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1999

 

  Paul Feyerabend

 Video-Az.

 

 

Philosophical papers:

Volume 3.

Knowledge, Science and Relativism

 

  Avstriya-Amerika filosofu, Berkli Koliforniya Universitetinin professoru Pol Feyerabendin (1924-1994) "Fəlsəfi məqalələri"nin ölümündən sonra çap olunan  üçüncü cildi: Bilik, elm və relativizm.

 Video-En.

 

1999

 Bruno Latour

 Video-Az.

 

Politiques de la nature.

Comment faire entrer les sciences en démocratie

 

  Fransa-Amerika filosofu və sosioloqu, elmin sosiologiyası üzrə görkəmli mütəxəssis, London İqtisadiyyat Məktəbinin və Harvard Universitetinin professoru, Mişel Kallon və Con Lo ilə birlikdə aktor-şəbəkə nəzəriyyəsinin(ANT) banisi, Amerika İincəsənət və Elmlər Akademiyasının üzvü Bruno Laturun (1947) "Təbiətin siyasəti. Elmləri demokratiyaya necə gətirmək lazımdır" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1999

  Bəxtiyar Vahabzadə

 Video-Az.

 

 Gecələr

 

Azərbaycanın dahi filosof-şairi Bəxtiyar Vahabzadənin(1925-2009) fəlsəfi poeziyasından Gecələr şeiri şairin öz səsi ilə.

 Video-En.

 

 

1999

  Nizami Cəfərov

 Video-Az.

 

 Eposdan kitaba

 

  Azərbaycanın alimi, millət vəkili Nizami Cəfərovun (1959)  Eposdan kitaba adlı əsəri.

 Video-En.

 

1999

Evandro Agazzi,

Hans Lenk

 Video-Az.

 

 Advances in the Philosophy of Technology

 

İtalyan filosofu, Genuya Universitetinin professoru, Pittsburq və Stanford Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru Evandro Aqazzinin(1934) "Texnikanın fəlsəfəsində irəliləyiş" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

1999

 Owen Flanagan

 Video-Az.

 

 Dreaming Souls:

Sleep, Dreams, and the Evolution of the Conscious Mind

 Dyuk Universitetinin fəlsəfə və sinir elmləri üzrə silver professoru Ouen Flanəqənın(1949) "Xəyala dalan ruhlar: yuxu, xəyal və şüuru ağılın təkamülü" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1999

  Alain Badiou et al.

 Video-Az.

 

  De l’amour

  Fransız filosofu Alen Badyunun(1937) digər müəlliflə birgə yazdığı "Məhəbbət haqqında" adlı əsər. 

 Video-En.

 

 

1999

Asif Əfəndiyev

 Video-Az.

 

 Siyasətdən üstün

 

Azərbaycan filosofu, 1952-1957-ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutuunun tələbəsi, M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun, Dillər Universitetinin, Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin Qərb ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi fənləri üzrə müəllimi, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, 1975-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində, sonradan “Bilik” cəmiyyətində Etik və Estetik Klubunun yaradıcısı və başlıca siması Asif Əfəndiyevin (həmçinin Əfəndiyev Asif Qasım oğlu, Asif Ata, İnam Ata adları ilə də tanınır, 1935-1997) ölümündən sonra çap olunan "Siyasətdən üstün" adlı əsəri.    

 Video-En.

 

 

1999

Asif Əfəndiyev

 Video-Az.

 

 Təməl

 

Azərbaycan filosofu, 1952-1957-ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutuunun tələbəsi, M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun, Dillər Universitetinin, Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin Qərb ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi fənləri üzrə müəllimi, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, 1975-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində, sonradan “Bilik” cəmiyyətində Etik və Estetik Klubunun yaradıcısı və başlıca siması Asif Əfəndiyevin (həmçinin Əfəndiyev Asif Qasım oğlu, Asif Ata, İnam Ata adları ilə də tanınır, 1935-1997) ölümündən sonra çap olunan "Təməl" adlı əsəri.    

 Video-En.

 

 

1999

Asif Əfəndiyev

 Video-Az.

 

 Mütləqilik

 

Azərbaycan filosofu, 1952-1957-ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutuunun tələbəsi, M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun, Dillər Universitetinin, Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin Qərb ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi fənləri üzrə müəllimi, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, 1975-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində, sonradan “Bilik” cəmiyyətində Etik və Estetik Klubunun yaradıcısı və başlıca siması Asif Əfəndiyevin (həmçinin Əfəndiyev Asif Qasım oğlu, Asif Ata, İnam Ata adları ilə də tanınır, 1935-1997) ölümündən sonra çap olunan "Mütləqilik" adlı əsəri.    

 Video-En.

 

 

 

1999

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  Lectures.

Tome III :

Aux frontières de la philosophie.

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenimenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) "Mühazirələr. III cild: Fəlsəfənin sərhədləri" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1999

  Гасан Кулиев

 Video-Az.

 

 Арехитпы рода Горгудов

 

  Azərbaycan filosofu Həsən Quliyevin(1941-2008) "Qorqud nəslinin arxetipləri" monoqrafiyası.  

 Video-En.

 

 

1999

 Ted Cohen

Video-Az.

 

 Jokes:

Philosophical Thoughts on Joking Matters

  Amerikan filosofu, Çikaqo Universitetinin fəlsəfə professoru, estetik və yumorist Ted Kohenin (1939-2014) "Zarafat: Zarafat mövzusuna dair fəlsəfi fikirlər" adlı əsəri.

Video-En.

 


1999

 Amie Thomasson

 Video-Az.

 

  Fiction and Metaphysics

 

Amerikan filosofu Eymi Tomassonun (doğulmuşdur-1968) "Fiksiya və metafizika" adlı əsəri.

 Video-En.

1999

  Colin McGinn

 Video-Az.

 

 The Mysterious Flame:

Conscious Minds in a Material World

Britaniya-Amerika filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "Mistik atəş: maddi dünyada şüurlu ruhlar" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1999

 Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 The God Who Beckons:

Theology in the Form of Sermons

 

  Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı,

Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin(1939) "" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

1999

  Alan Musgrave

 Video-Az.

 

Essays on Realism and Rationalism

 

İngilis mənşəli Yeni Zelandiya filosofu, Otaqo universitetinin(Yeni Zelandiya) fəlsəfə professoru Alan Masgreyvin(1940) "Realizm və rasionalizmə dair esselər" adlı məqalələr məcmuəsi.

 Video-En.

 

 

1999

 

  Paul Feyerabend

 Video-Az.

 

 For and Against Method:

Including Lakatos’s Lectures on Scientific Method and the Lakatos-Feyerabend Correspondence with Imre Lakatos

 

Avstriya-Amerika filosofu, Berkli Koliforniya Universitetinin professoru Pol Feyerabendin (1924-1994)ölümündən sonra çap olunan "Metodun lehinə və əleyhinə" adlı əsəri, Lakatosun Elmi metod üzrə mühazirələri Lakatosla Feyerabend arasında yazışmalar daxil olmaqla. 

  

 Video-En.

 

1999

 Peter Singer

V Video-Az.

 

 Ethics into Action:

Henry Spira and the Animal Rights Movement

 

Yəhudi-Avstriya mənşəli Avstraliya-Amerika filosofu, Melburn Universitetinin və Prinston Universitetinin professoru Peter Singerin(1946) "Etika fəaliyyətə doğru: Henri Spira və Heyvan Haqqları Hərəkatı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1999

 Peter Singer

V Video-Az.

 

 A Darwinian Left

 

Yəhudi-Avstriya mənşəli Avstraliya-Amerika filosofu, Melburn Universitetinin və Prinston Universitetinin professoru Peter Singerin(1946) "A Darvinsayağı sol" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1999

Alan Patten

 Video-Az.

 

 Hegel’s Idea of Freedom

 

Amerika filosofu, Prinston Universitetinin siyasət professoru Alan Pattenin(1967) "Hegelin azadlıq ideyası" adlı əsəri.  

 Video-En. 

 

 

 

1999

  Francis Fukuyama

 Video-Az.

 

 The Great Disruption:

Human Nature and the Reconstitution of Social Order

 

  Yapon mənşəli Amerika politoloqu, filosofu və sosioloqu, Samuel Hantingtonun keçmiş tələbəsi, Stanford Universitetinin professoru Fransis Fukuyamanın(1952)  "Böyük Parçalanma: İnsan təbiəti və Sosial Nizamın yenidən qurulması" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

2000  

 

 

 

2000

 Gunnar Skirbekk,  
Nils Gilje

Video-Az.

 

 A History of Western Thought

  Norveç filosofları Qunnar Skirbekkin(1937) və  Nils Gilyenin(1947) "Qərb fikrinin tarixi" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

2000

  Arthur Holmes

 Video-Az.

 

 A History of Philosophy

 

  Amerika dini filosofu,  1951–1994-cü illərdə Vitn Kollecinin professoru Artur Holmesin (1924-2011) "Fəlsəfə tarixi" üzrə mühazirələri.

 Video-En.

 

 

2000

  Гайденко Пиама Павловна

 Video-Az.

 

История греческой философии в её связи с наукой

 

  Rus filosofu və fəlsəfə tarixçisi Piama Qaydenkonun(1934) "Yunan fəlsəfəsinin tarixi və onun elmlə əlaqəsi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2000

 Nərgiz Paşayeva

 Video-Az.

 

  Antik ədəbiyyat tarixi.

II hissə.

Qədim Roma ədəbiyyatı

 

  Azərbaycan filoloq alimi, filologiya üzrə elmlər doktoru, Bakı Dövlət Universiteti Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, Özəl “ÜNS” yaradıcılıq səhnəsinin yaradıcısı və bədii rəhbəri, “Azərbaycan mədəniyyətinin dostları” xeyriyyə fondunun İdarə heyətinin üzvü, “Azərbaycan-İrs” jurnalının ədəbi şöbəsinin redaktoru, İngiltərə-Azərbaycan cəmiyyətinin həmsədri Nərgiz Paşayevanın (1962) "Antik ədəbiyyat tarixi" adlı dərsliyinin birinci cildi:Qədim Roma ədəbiyyatı.

 Video-En.

 

 

2000

Paul Guyer

Video-Az. 

 

 Kant On Freedom, Law, And Happiness

 

  Amerika filosofu, 2012-ci ildən Braun Universitetinin professoru, 2011–2013-cü illərdə Amerika  Estetika Cəmiyyətinin prezidenti, 2011-1912-ci illərdə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının Şərq Bölümünün  prezidenti  Pol Qayerin(1948) "Kant Azadlıq, Hüquq, və Xöşbəxtlik haqqında" adlı əsəri. 

 Video-En. 

 

 

2000

  Peter Osborne

 Video-Az.

 

Philosophy in Cultural Theory

 

  Briyaniya filosofu, Kinqston Universitetinin (London) professoru Peter Osbornun (1958) "Fəlsəfə və mədəni nəzəriyyə" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2000

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 Architecture 2000 and Beyond

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Memarlıq 2000 və kənarda" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2000

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 Le Corbusier and the Continual Revolution in Architecture

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Le Korbuzye və memarlıqda davamlı inqilab" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2000

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 Millennium Architecture

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Minilliyin memarlığı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2000

  Anna-Teresa Tymieniecka

 Video-Az.

 

 

  Logos and Life. 4 vols.

Book 4: Impetus and Equipoise in the Life-Strategies of Reason.

  Polşa əsilli Amerikan filosofu, Ümumdünya Fenomenologiya İnstitutunun təsisçisi və prezidenti, Springer nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilən Analecta Husserliana adlı kitab silsiləsinin redaktoru Anna-Tereza Timinekanın(1923-2014) "Loqos və həyat" dördcildliyinin dördüncü cildi

 Video-En.

 

2000

  Hilary Putnam

 Video-Az.

 

  The Threefold Cord:

Mind, Body and World

 

Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Hans Reyxenbaxın tələbəsi, Noam Çomskinin dostu və intellektual opponenti, Harvard Universitetinin professoru, 1976-ci ildə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti, 1960-cı illərdən 1980-ci illərin ortalarına qədər analitik fəlsəfənin aparici nümayəndəsi, sonradan isə onun kəskin tənqidçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Hilari Patnemin(1926-2016) "Üçqat bağ: ruh, bədən və dünya" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2000

  Steve Fuller

 Video-Az.

 

 Thomas Kuhn:

a philosophical history for our times

 

  Amerikan filosof-sosioloqu, Pittsburq Universitetinin və Uorvik Universitetinin (University of Warwick, İngiltərə, Koventri şəhəri) professoru, Avropa Elmlər və Sənətlər Akademiyasının üzvü Stiv Fullerin(1959)  "Tomas Kun: bizim zəmanə üçün fəlsəfi tarix" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

2000

  Stuart Hampshire

 Video-Az.

 

 Justice is Conflict

(Princeton Monographs in Philosophy) 

 

Britaniya filosofu və ədəbi tənqidçisi, İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdə əxlaqi və siyasi təfəkkürünün yeni istiqamətini verən antirasionalist Oksford mütəfəkkirlərindən biri, Oksford Universitetinin professoru və universitet administratoru Stuart Nyuton Hampşierin (1914-2004) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2000

 Robert B. Pippin

Video-Az. 

 

 

 Henry James and Modern Moral Life

 

  Amerikan filosofu, Çikaqo Universitetinin professoru Robert Pippinin(1948) "Henri Ceyms və müasir əxlaqi həyat" adlı əsəri.  

 Video-En. 

 

 

2000

Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 Boston Confucianism:

Portable Tradition in the Late-Modern World

 Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı, Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin(1939) "" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

2000

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

 

  La mémoire, l'histoire, l'oubli.

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenomenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005)   "Yaddaş, Tarix, Unutma" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2000

  Григорий Львович Тульчинский

 Video-Az.

 

 Смысл и свобода. Новый сдвиг гуманитарной парадигмы. — Нью-Йорк,

 

  Rusiya filosofu, professor Qriqori Tulçinskinin(1947) "Məna və azadlıq" adlı əsəri.

Video-En. 

 

 

2000

 Umberto Eco

 Video-Az.

 

 Baudolino

 

İtalyan yazıçısı və filosofu Umberto Ekonun(1932) "Baudolino" tarixi-fəlsəfi romanı. Roman 1152-ci ildən Almaniya kralı,1155-ci ildən Müqəddəs Roma İmperiyasının imperatoru, kürən saqqalına görə italyanlar tərəfindən Barbarossa (italyan dilində barba saqqal mənasını, rossa isə qırmızı mənasını verir) ləqəbini alan III Fridrixın ögey oğlunun macəralarından, onun Umberto Ekonun özünün anadan olduğu Alessandriya şəhərindən əfsanəvi keşiş İoanın ölkəsinə səyahətindən bəhs edir.  

 Video-En.

 

2000

Evandro Agazzi,

 Massimo Pauri

 Video-Az.

 

The Reality of the Unobservable

 

 

  İtalyan filosofu, Genuya Universitetinin professoru, Pittsburq və Stanford Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru Evandro Aqazzinin(1934) "Müşahidə oluna bilməyənin reallığı" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

2000

 Jean Baudrillard

 Video-Az.

 

 Mots de passe. D’un fragment l’autre

 

  Fransız filisifu Jan Bodriyarın "Parollar. Fraqmentdən fraqmentə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2000

 

  Məmmədəli Zeynalov

 Video-Az.

 

 Fəlsəfə tarixi

  Azərbaycan filosofu Məmmədəli Zeynalovun "Fəlsəfə tarixi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2000

Asif Əfəndiyev

 Video-Az.

 

 Həqiqət azadlığı - Cəfəngiyyat əsarəti

 

Azərbaycan filosofu, 1952-1957-ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutuunun tələbəsi, M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun, Dillər Universitetinin, Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin Qərb ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi fənləri üzrə müəllimi, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, 1975-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində, sonradan “Bilik” cəmiyyətində Etik və Estetik Klubunun yaradıcısı və başlıca siması Asif Əfəndiyevin (həmçinin Əfəndiyev Asif Qasım oğlu, Asif Ata, İnam Ata adları ilə də tanınır, 1935-1997) ölümündən sonra çap olunan "Həqiqət azadlığı - Cəfəngiyyat əsarəti" adlı əsəri.    

 Video-En.

 

 

2000

Asif Əfəndiyev

 Video-Az.

 

 İnsanilik imkanı

 

Azərbaycan filosofu, 1952-1957-ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutuunun tələbəsi, M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun, Dillər Universitetinin, Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin Qərb ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi fənləri üzrə müəllimi, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, 1975-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində, sonradan “Bilik” cəmiyyətində Etik və Estetik Klubunun yaradıcısı və başlıca siması Asif Əfəndiyevin (həmçinin Əfəndiyev Asif Qasım oğlu, Asif Ata, İnam Ata adları ilə də tanınır, 1935-1997) ölümündən sonra çap olunan "İnsanilik imkanı" adlı əsəri.    

 Video-En.

 

 

2000

Asif Əfəndiyev

 Video-Az.

 

 Mahiyyət

 

Azərbaycan filosofu, 1952-1957-ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutuunun tələbəsi, M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun, Dillər Universitetinin, Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin Qərb ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi fənləri üzrə müəllimi, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, 1975-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində, sonradan “Bilik” cəmiyyətində Etik və Estetik Klubunun yaradıcısı və başlıca siması Asif Əfəndiyevin (həmçinin Əfəndiyev Asif Qasım oğlu, Asif Ata, İnam Ata adları ilə də tanınır, 1935-1997) ölümündən sonra çap olunan "Mahiyyət" adlı əsəri.    

 Video-En.

 

 

2000

  Thomas Kuhn

 Video-Az.

 

 The Road Since Structure:

Philosophical Essays(1970-1993)

 

  Amerikan fiziki, tarixçisi və filosofu, Harvard Universitetinin, Berkli Kalifornia Universitetinin və Prinston Universitetinin professoru Tomas Kunun(1922-1996)ölümündən sonra çap olunan "Struktur-dan sonrakı yol: 1970-1993-cü illərə aid fəlsəfi esselər".

 Video-En.

 

2000

  Noam Chomsky

 Video-Az.

 

 The Architecture of Language

 

   Yəhudi mənşəli Amerika filosofu, linqvisti və politoloqu, Kolumbiya Universitetinin və Kaliforniya Berkli Universitetinin professoru, Hilari Patnemin dostu və intellektual opponenti Noam Çomskinin (1928) "Dilin arxitekturası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2000

 

  Məqsəd Səttarov

 Video-Az.

 

İnsan və cəmiyyət haqqında düşüncələr

 

  Azərbaycan filosofu Məqsəd Səttarovun(1925-2000) "İnsan və cəmiyyət haqqında düşüncələr" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2000

  Abdolkarim Soroush

 Video-Az.

 

Reason, Freedom and Democracy in Islam, Essential writings of Adbolkarim Soroush, translated, edited with a critical introduction by M. Sadri and A. Sadri, Oxford 2000.

  İran filosofu, 2000-ci ildən Harvard Universitetinin,  Prinston, Kolumbiya və Çikaqo Universitetlərinin dəvət olunmuş müəllimi və professoru Abdolkarim Soruşun(1945‎‎) yazdığı "İranda zəka, azadlıq və demokratiya" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2000

  Гайденко Пиама Павловна

 Video-Az.

 

История новоевропейской философии в её связи с наукой

 

  Rus filosofu və fəlsəfə tarixçisi Piama Qaydenkonun(1934) "Yeni Avropa fəlsəfəsinin tarixi və onun elmlə əlaqəsi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

2000

  Steve Fuller

 Video-Az.

 

 The governance of science:

ideology and the future of the open society

 

  Amerikan filosof-sosioloqu, Pittsburq Universitetinin və Uorvik Universitetinin (University of Warwick, İngiltərə, Koventri şəhəri) professoru, Avropa Elmlər və Sənətlər Akademiyasının üzvü Stiv Fullerin(1959)  "Elmin idarə olunması: açıq cəmiyyətin ideologiyası və gələcəyi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

2000

 

  Albert R. Jonsen

 Video-Az.

 

 A Short History of Medical Ethics

 

   Amerika bioetiki, Vaşinqton Universitetinin professoru Albert Consenin(1931) "Tibbi etikanın qısa tarixi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2000

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  L'herméneutique biblique

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenomenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) "Bibliya hermenevtikası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

2000

Daniel A. Bell

Video-Az. 

 

 East Meets West:

Human Rights and Democracy in East Asia

 

Kanada-Amerika-Çin filosofu, Prinston və Stanford Universitetlərinin tədqiqatçısı, Şanxay, Sinqapur, Honq Konq Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, hazırda  Çin Xalq Respublikasının Pekin şəhərində yerləşən Tsinxua Universitetinin professoru Daniel A. Bellin(1964)"Şərq Qərbi qarşılayır: Şərqi Asiyada insan hüquqları və demokratiya" adlı əsəri. 

 Video-En.