FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR

XX   ƏSR

(1995-1996)

1995  


 

1995

  Гусейн Ализаде

 Video-Az.

 

 Философия красоты человека

 

  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, fəlsəfə elmləri namizədi Hüseyn Əlizadənin rus dilində yazdığı "İnsan gözəlliyinin fəlsəfəsi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1995

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 The Architecture of the Jumping Universe

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Tullanan Kainatın memarlığı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1995

  Mark Poster

 Video-Az.

 

  The Second Media Age.

Amerika filosofu, İrvaynda Koliforniya Universitetinin professoru Mark Posterin (1941-2012) "İkinci Media Əsri" əsərinin ikinvi fəsli əslində Postmodern kimi dəyərləndilə bilər.

 Video-En.

 

1995

 Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 Normative Cultures. Volume 3 of the Axiology of Thinking

 

  Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı, Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin(1939) "" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

1995

 Tom Rockmore

 Video-Az.

 

 Heidegger and French Philosophy:

Humanism, Anti-Humanism and Being

Amerikan filosofu, Dyukeyn Universitetinin (Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania) professoru Tom Rokmorun (1942) "Haydegger və fransız fəlsəfəsi: Humanizm, anti-humanizm və varlıq" adlı əsəri 

 

 Video-En.

 

 

1995

  Richard J. Norman

 Video-Az.

 

 Ethics, Killing and War

 

   Britaniya filosofu, Kent Universitetinin əxlaq fəlsəfəsi üzrə professoru Riçard Normanın "Etika, adam öldürmə və müharibə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1995

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle.

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenimenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) "Düşüncələr. İntellektual avtobioqrafiya" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1995

  Alvin Toffler

 Video-Az.

 

 Creating a New Civilization

Yəhudi mənşəli Amerika yazıçısı və filosofu Elvin Tofflerin(1928) "Yeni sivilizasiyanın yaradılması" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1995

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  La Critique et la Conviction. Entretiens.

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenimenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) "Tənqid və mühakimə" adlı müsahibəsi 

 Video-En.

 

1995

  Валерий Подорога

 Video-Az.

 

 Выражение и смысл

 

Rus filosofu, REA Fəlsəfə İnstitutunun analitik antropologiya sektorunun müdiri Valeri Podoroqanın(1946) "İfadə və məna" adlı əsəri.    

 Video-En.

 

1995

  Erwin Schrödinger

 Video-Az.

 

  The interpretation of Quantum Mechanics

Alman-Avstriya fizik-nəzəriyyəçisi, Nobel mükafatı lauretı, Berlin, Oksford universitetlərinin professoru, Dublinin Ali Tədqiqatlar İnstitutunun təsisçisi və direktoru, Kvant mexanikasıbın yaradıcılarından biri, materiyanın dalğa nəzəriyyəsinin müəllifi Ervin Şrödingerin(1887-1961) ölümündən sonra çap olunan "Kvant mexanıkasının interpretasiyası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1995

  Кожевников Николай Николаевич

 Video-Az.

 

  Концепция относительных равновесий в природе

  Rus filosofu, fəlsəfə elmləri doktoru, Yakutiya Respublikası Fəlsəfi Cəmiyyətinin sədri Nikolay Kojevnikovun (1947) "Təbiətdə nisbi müvazinətlər konsepsiyası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1995

  Alvin Toffler

 Video-Az.

 

 War and Anti-War

 

  Yəhudi mənşəli Amerika yazıçısı və filosofu Elvin Tofflerin(1928) "Müharibə və anti-müharibə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1995

  Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.

 

  Великие моралисты

 

  Rusiya filosofu, 2005-2015-ci illərdə Rusiya Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, akademik Abdusalam Guseynovun(1939)  "Böyük moralistlər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1995

  Francis Sparshott

 Video-Az.

 

 A Measured Pace

 

Britaniya-Kanada-Amerika filosofu və şairi, 1980-1982-ci illərdə Amerika Estetika Cəmiyyətinin presidenti Fransis Sparşottun (1926–2015) "Ölçülüb-biçilmiş addım" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1995

  Douglas Kellner

 Video-Az.

 

 Media Culture:

Cultural Studies, Identity and Politics Between the Modern and the Postmodern

 

  Frankfurt məktəbi ənənəsində "üçüncü nəsil" tənqidi nəzəriyyəçi, Amerika postmodernizminin nümayəndəsi, Kolumbiya Universitetinin professoru Duqlas Kellnerin (1943) "Media mədəniyyəti: Mədəniyyət tədqiqatları, identifikasiya və siyasət modern və postmodern arasında" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1995

  Керим Керимов

 Video-Az.

 

 Дорога в космос.

(Записки председателя Государственной комиссии)

 

Sovet kosmonavtikanın yaradıcılarından biri, Dövlət Komissiyasının sədri, Sosialist əməyi Qəhrəmanı Kərim Kərimovun (1917-2003) "Kosmosa yol" adlı əsəri   

 Video-En.

 

1995

  Willard Van Orman Quine

 Video-Az.

 

 From Stimulus to Science

 

  Amerikan filosofu və mətiqçisi, Harvard Universitetinin professoru, məntiq və fəlsəfə üzrə ilk Rolf Şok mükafatı laereatı Villard Van Orman Kvaynın(1908-2000) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1995

 Paul Feyerabend

 Video-Az.

 

 Killing Time:

The Autobiography of Paul Feyerabend

 

  Avstriya-Amerika filosofu, Berkli Koliforniya Universitetinin professoru Pol Feyerabendin (1924-1994) ölümündən sonra çap olunan "Zamanı öldürərək" adlı avtobioqrafiyası. 

 Video-En.

 

 

 

 

1995

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  Le juste

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenimenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) "Ədalət" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1995

  Hilary Putnam

 Video-Az.

 

  Words and Life

 

Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Hans Reyxenbaxın tələbəsi, Noam Çomskinin dostu və intellektual opponenti, Harvard Universitetinin professoru, 1976-ci ildə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti, 1960-cı illərdən 1980-ci illərin ortalarına qədər analitik fəlsəfənin aparici nümayəndəsi, sonradan isə onun kəskin tənqidçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Hilari Patnemin(1926-2016) "Sözlər və Həyat" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1995

  Hilary Putnam

 Video-Az.

 

  Pragmatism:

An Open Question

 

Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Hans Reyxenbaxın tələbəsi, Noam Çomskinin dostu və intellektual opponenti, Harvard Universitetinin professoru, 1976-ci ildə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti, 1960-cı illərdən 1980-ci illərin ortalarına qədər analitik fəlsəfənin aparici nümayəndəsi, sonradan isə onun kəskin tənqidçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Hilari Patnemin(1926-2016) "Praqmatizm: bir açıq sual" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1995

  Peter Osborne

 Video-Az.

 

The Politics of Time:

Modernity and Avant-garde

 

  Briyaniya filosofu, Kinqston Universitetinin (London) professoru Peter Osbornun (1958) "Zamanın siyasəti: Müasirlik və avanqard" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1995

Will Kymlicka 

 Video-Az.

 

 Multicultural Citizenship

 

Kanada-Amerika filosofu, 1987-88-ci illərdə Prinston Universitetinin mühazirəçisi, hal-hazırda Kinqstounda Queen's Universitetinin professoru və siyasi fəlsəfə kafedrasının müdiri, Amerika multikulturalizmi və multikultural vətəndaşlıq nəzəriyyəsinin müəllifi  Uill Kimlikanın(1962) "Multicultural Vətəndaşlıq" adlı əsəri.  

 Video-En. 

 

1995

  Francis Fukuyama

 Video-Az.

 

 Trust:

The Social Virtues and the Creation of Prosperity

 

  Yapon mənşəli Amerika politoloqu, filosofu və sosioloqu, Samuel Hantingtonun keçmiş tələbəsi, Stanford Universitetinin professoru Fransis Fukuyamanın(1952)  "Etibar: İctimai dəyərlər və firavanlıən yaradılması" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

 

 

1996  


 

1996

 George Dickie

 Video-Az.

 

 The Century of Taste

  Amerika filosofu, Çikaqoda İllinoy  Universitetinin professoru, 1993-94-cü illərdə Amerika  Estetika Cəmiyyətinin prezidenti Corc Dikinin (1926)  "Zövq əsri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1996

  Seyla Benhabib

 Video-Az.

 

Democracy and Difference

 

Türk-yəhudi mənşəli Amerika filosofu, Boston Universitetinin müəllimi, Harvard Universitetinin və Yel Universitetinin professoru Seyla Benhabibin(1950) "Demokratiya və fərq" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1996

 Owen Flanagan

 Video-Az.

 

 Self Expressions:

Mind, Morals, and the Meaning of Life

 Amerika filosofu, Dyuk Universitetinin fəlsəfə və sinir elmləri üzrə silver professoru Ouen Flanəqənın(1949) "Özünüifadələr: Ağıl, əxlaq və həyatın mənası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1996

 Tom Rockmore

 Video-Az.

 

 On Hegel's Epistemology and Contemporary Philosophy

Amerikan filosofu, Dyukeyn Universitetinin (Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania) professoru Tom Rokmorun (1942) "Hegelin epistemologiyası və müasir fəlsəfə" adlı əsəri 

 

 Video-En.

 

 

 

1996

  Erwin Schrödinger

 Video-Az.

 

  Nature and the Greeks and Science and Humanism

Alman-Avstriya fizik-nəzəriyyəçisi, Nobel mükafatı lauretı, Berlin, Oksford universitetlərinin professoru, Dublinin Ali Tədqiqatlar İnstitutunun təsisçisi və direktoru, Kvant mexanikasıbın yaradıcılarından biri, materiyanın dalğa nəzəriyyəsinin müəllifi Ervin Şrödingerin(1887-1961) ölümündən sonra çap olunan ""Təbiət və Yunanlar" və "Elm və Humanizm"" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1996

  Samuel Huntington

 Video-Az.

 

 The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order

 

  Amerika politoloqu, filosofu və sosioloqu, Harvard Universitetinin professoru, 1978-1989-cu illərdə Beynəlxalq Münasibətlər Mərkəzinin direktoru, 1986-1987-ci illərdə Amerika Siyasi Elmlər Assosiasiyasının prezidenti Samuel Hantingtonun (1927-2008) "Sivilizasiyaların toqquşması və dünya nizamnının yenidən qurulması" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1996

  Abraham Maslow

 Video-Az.

 

  Future Visions:

The Unpublished Papers of Abraham Maslow by E.L. Hoffman (Editor)

 

Amerika psixoloqu və filosofu, tələbatlarının ierarxik quruluşununun müəllifi, Brandayz Universitetinin(Massaçusets ştatı) professoru Abraham Maslounun (1908-1970) sağlığında çap olunmamış məqalələrinin "Gələcək dəyərlər" adı altında toplusu.  

 Video-En.

 

 

1996

  Григорий Львович Тульчинский

 Video-Az.

 

 Самозванство.

Феноменология зла и метафизика свободы.

 

Rusiya filosofu, professor Qriqori Tulçinskinin(1947) "Başqasının adını mənimsəmə. Zalımlığın fenomenologiyası və azadlığın metafizikası" adlı əsəri.  

Video-En. 

 

 

1996

  Susan Haack

 Video-Az.

 

 Deviant Logic, Fuzzy Logic:

Beyond the Formalism

 

  Britaniya-Amerika filosofu, Mayami Universitetinin professoru Süzen Haekin (1945) "Deviant məntiq, qeyri-səlist məntiq: formalizmdən o tərəfdə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1996

 

  Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.

 

Язык и совесть.

Избранная социально-философская публицистика

 

Rusiya filosofu, 2005-2015-ci illərdə Rusiya Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, akademik Abdusalam Guseynovun(1939)  "Dil və vicdan" başlığı altında Seçilmiş sosial-fəlsəfi publisustikası.  

 Video-En.

 

1996

  Мераб Мамардашвили

 Video-Az.

 

 Необходимость себя. Введение в философию

 

  Gürcü-rus filosofu Merab Mamardaşvilinin (1930-1990) ölümündən sonra çap olunan  "Özünün zəruriliyi. Fəlsəfə giriş" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1996

 Hans-Georg Gadamer

 Video-Az.

 

 The Enigma of Health:

 The Art of Healing in a Scientific Age

  

 Alman-Amerika filosofu, fəlsəfi hermenevtikanın banisi, Marburq Universitetinin professoru, 1939-47-ci illərdə Leybsiq Universitetinin Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, 1946-47-ci illərdə həmin Universitetin rektoru, 1947-49-cu illərdə Frankfurt Qöte Universitetinin Fəlsəfə kafedrasının rəhbəri, 1949-cu ildən Heydelberq Universitetində Karl Yaspersin varisi, 1968-ci ildən Massaçusettsdə Boston Kollecinin  professoru Hans-Georq Qadamerin(1900-2002) "Sağlamlığın sirri: Elm əsrində" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1996

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

 

 Истина и откровение.

Пролегомены к критике Откровения. СПб.

   Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Həqiqət və vəhy" əsərinin rus dilində ilk nəşri

 Video-En.

 

 

1996

  Yaşar Qarayev

 Video-Az.

 

 Tarix:

Yaxından və uzaqdan

 

Azərbaycan tənqidçi, ədəbiyyatşünası Yaşar Qarayevin(1936) "Tarix: Yaxından və uzaqdan" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1996

 

  Maksud Fərhadoğlu

 Video-Az.

 

 Fəlsəfənin əsasları

 

  Azərbaycan filosifu Maqsud Cəlilovun (1935-2009) "Fəlsəfənin əsasları" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1996

 Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 The Truth of Broken Symbols

 

  Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı,

Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin(1939) "" monoqrafiyası

 Video-En.