FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR

XX   ƏSR

 

1994  


 

1994

 Umberto Eco

 Video-Az.

 

  Six Walks in the Fictional Woods

 

  İtalyan yazıçısı və filosofu Umberto Ekonun(1932) ingilis dilində yazdığı "Ədəbiyyat meşələrində altı gəzinti" əsəri onun 1994-cü ildə Harvard Universitetində oxuduğu altı mühazirənin məzmumundan ibarətdir. Bu mühazirələr ədəbiyyatın və reallığın, müəllifin və mətnin qarşılıqlı münasibətlərinin əhlilinə həsr edilmişdir.

 Video-En.

 

 

1994

  Arthur Danto

 Video-Az.

 Embodied Meanings:

Critical Essays and Aesthetic Meditations

  Amerika filosofu və tənqidçisi, Kolumbiya Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1983), Amerika Estetika Cəmiyyətinin prezidenti(1989–90) Artur Dantonun(1924-2013) "Təcəssümünü tapmış mənalar: Tənqidi esselər və estetik medinasiyalar" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

 

 

 

1994

  Erwin Schrödinger

 Video-Az.

 

  Geist und Materie

Alman-Avstriya fizik-nəzəriyyəçisi, Nobel mükafatı lauretı, Berlin, Oksford universitetlərinin professoru, Dublinin Ali Tədqiqatlar İnstitutunun təsisçisi və direktoru, Kvant mexanikasıbın yaradıcılarından biri, materiyanın dalğa nəzəriyyəsinin müəllifi Ervin Şrödingerin(1887-1961) ölümündən sonra çap olunan "Ruh və materiya" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1994

 Tim Maudlin

Video-Az. 

 

Quantum Non-Locality and Relativity:

Metaphysical Intimations of Modern Physics

 

  Amerikan filosofu, elmin fəlsəfəsi üzrə mütəxəssis, hazırda Nyu-York Universitetinin professoru Tim Mudlinin (1958) "Kvant qeyri-lokallığı və nisbilik: Müasir fizikanın metafizik eyhamı" adlı əsəri.

 Video-En. 

 

 

1994

  Fərman İsmayılov

 Video-Az.

 

 Инсан вә дүнйа

 

Azərbaycan , Bakı Dövlət Universitetinin professoru(1936) Fərman İsmayılovun "İnsan və dünya" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1994

  Galen Strawson

 Video-Az.

 

 Mental Reality

Britaniya-Amerika filosofu, Oksford Universitetinin, Nyu Yorkda Şəhər Universitetinin professoru, hazırda Texas Universitetinin Fəlsəfə Departamentinin(Austin şəhəri) rəhbəri, Peter Strosonun oğlu Qalen Strosonun(1952-ci ildə anadan olmuşdur) "Mental Reallıq" əsəri.

 Video-En.

 

 

1994

  Григорий Львович Тульчинский

 Video-Az.

 

 Испытание именем, или Свобода и самозванство

Rusiya filosofu, professor Qriqori Tulçinskinin(1947) "Adın sınaqdan keçirilməsi, və ya azadlıq və başqasının adını mənimsəmə" adlı əsəri. 

Video-En. 

 

 

1993

  Erich Fromm

 Video-Az.

 

 The Art of Listening

 

  Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, psixoanalitik, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi, neofreydizmin və neomarksizmin nümayəndələrindən biri Erix Frommun(1900-1980) ölümündən sonra çap olunan "Dinləmək sənəti" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1994

 Umberto Eco

 Video-Az.

 

 L’isola del giorno prima

 

İtalyan yazıçısı və filosofu Umberto Ekonun(1932) "Bir gün əvvəlki ada" romanında XVII əsrdə bir gəncin İtaliyaya, Fransaya və cənub dənizlərinə səyahətlərindən bəhs olunur.

 Video-En.

 

 

1994

  Zakir Məmmədov

 Video-Az.

 

 Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi

 

Azərbaycan filosofu Zakir Məmmədovun(1936-2003) "Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi" adlı əsəri.    

 Video-En.

 

1994

Asif Əfəndiyev

 Video-Az.

 

 Yol. Ata sözü

 

Azərbaycan filosofu, 1952-1957-ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutuunun tələbəsi, M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun, Dillər Universitetinin, Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin Qərb ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi fənləri üzrə müəllimi, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, 1975-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində, sonradan “Bilik” cəmiyyətində Etik və Estetik Klubunun yaradıcısı və başlıca siması Asif Əfəndiyevin (həmçinin Əfəndiyev Asif Qasım oğlu, Asif Ata, İnam Ata adları ilə də tanınır, 1935-1997) "Yol. Ata sözü" adlı əsəri.    

 Video-En.

 

1994

  Francis Sparshott

 Video-Az.

 

 Taking Life Seriously

 

Britaniya-Kanada-Amerika filosofu və şairi, 1980-1982-ci illərdə Amerika Estetika Cəmiyyətinin presidenti Fransis Sparşottun (1926–2015) "Həyatı ciddi olaraq qəbul edərək" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1994

  Fredric Jameson

 Video-Az.

 

 The Seeds of Time

 

  Özünü marksist kimi tanıyan Amerikan fəlsəfə tarixçisi və postmodernist filosofu, Dyuk(Duke) Universitetinin müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq üzrə professoru Fredrik Ceymsonun(1934) "Zamanın toxumları" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1994

Michael Smith

Video-Az.

The Moral Problem

Avstraliya-Amerika filosofu, Prinston Universitetinin professoru Maykl  Smitin (1954) "Əxlaqi problem" adlı əsəri

Video-En.

 

1994

 Peter Singer

V Video-Az.

 

 Rethinking Life and Death:

The Collapse of Our Traditional Ethics

 

Yəhudi-Avstriya mənşəli Avstraliya-Amerika filosofu, Melburn Universitetinin və Prinston Universitetinin professoru Peter Singerin(1946) "Həyatı və ölümü mənalandırarkən: Bizim ənənəvi etikanın çöküşü" adlı əsəri.

 Video-En.