FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR:

XX ƏSR

(1990-1991)

 

1990  


 

1990

   Nelson Goodman

 Video-Az.

 

 Reconceptions in Philosophy and other Arts and Sciences

   Amerikan filosofu, məntiqçisi və estetiki, analitik fəlsəfənin görkəmli nümayəndəsi, 1940-50-ci illərdə Pensilvaniya Universitetinin, 1966-77-ci illərdə Harvard Universitetinin professoru, 1967-68-ci illərdə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Nelson Gudmanın(1906-1998) "Fəlsəfədə və başqa sənət və elmlərdə konsepsiyaların yenidən nəzərdən keçirilməsi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1990

  Гайденко Пиама Павловна

 Video-Az.

 

 Парадоксы свободы в учении Фихте

 

  Rus filosofu və fəlsəfə tarixçisi Piama Qaydenkonun(1934) "Fixtenin təlimində azadlığın paradoksları" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1990

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 The New Moderns

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Yeni Modernlər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1990

  Arthur Danto

 Video-Az.

 Encounters and Reflections:

Art in the Historical Present

  Amerika filosofu və tənqidçisi, Kolumbiya Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1983), Amerika Estetika Cəmiyyətinin prezidenti(1989–90) Artur Dantonun(1924-2013) "Toqquşma və düşüncələr: İncəsənət tarixi indidə" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1990

  Новиков Игорь Дмитриевич

 Video-Az.

  Куда течет река времени?

  Pus astrofiziki İqor Novikovun(1935)  "Zaman hara axır?" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1990

  Gilles Deleuze

 Video-Az.

 

Pourparlers

 

Fransız filosofu, postmodernizmin nümayəndəsi Jil Delözün(1925-1995) "Danışıqlar" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1990

  Michel Serres

 Video-Az.

 

  Le Contrat naturel

  Fransız filosofu və yazıçısı Mişel  Serrin(1930) "Təbii müqavilə" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1990

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  Soi-même comme un autre

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenimenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) "Özünü digər kimi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1990

  Mark Richard

 Video-Az.

 

 Proposional Attitudes:

An Essay on Thoughts and How We Ascribe Them

 

  Amerikan filosofu, 2010-cu ildən Harvard Universitetinin Fəlsəfə deparmentinin professoru Mark Riçardın adlı "Təklif münasibətləri: Fikirlər və onları necə təqdim etməyimiz barədə esse" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1990

  Григорий Львович Тульчинский

 Video-Az.

 

 Разум, воля, успех.

О философии поступка

 

 Rusiya filosofu, professor Qriqori Tulçinskinin(1947) "Zəka, iradə, uğur. Əməlin fəlsəfəsi barədə" adlı əsəri.  

Video-En. 

 

 

1990

  Anna-Teresa Tymieniecka

 Video-Az.

 

  Logos and Life. 4 vols.

Book 3:

The Passions of the Soul and the Elements in the Onto-Poiesis of Culture.

The Life-Significance of Literature.

  Polşa əsilli Amerikan filosofu, Ümumdünya Fenomenologiya İnstitutunun təsisçisi və prezidenti, Springer nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilən Analecta Husserliana adlı kitab silsiləsinin redaktoru Anna-Tereza Timinekanın(1923-2014)   "Loqos və həyat" dördcildliyinin üçüncü cildi 

 Video-En.

 

1990

 Steve Woolgar,

Michael Lynch

 Video-Az.

 

Representation in scientific practice

 

   Britaniya sosioloqu, Oksford Universitetinin professoru Stivn Volgarın(1950) və Amerika filosofu, Kornell Universitetinin professoru Maykl Linçin(1948) "Elmi praktikada təqdimat" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1990

  Alvin Toffler

 Video-Az.

 

  Powershift:

Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century

 

Yəhudi mənşəli Amerika yazıçısı və filosofu Elvin Tofflerin(1928) "Hakimiyyətin metamarfozları" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1990

  Stephen E Toulmin

 Video-Az.

 

 Cosmopolis:

The Hidden Agenda of Modernity

 

 Britaniya-Amerika filosofu, 1949-1954-cü illərdə Oksford Universitetinin müəllimi, 1954-1955-ci illərdə Avstraliyada Melburn Universitetinin dəvət olunmuş professoru, 1955-1959-cü illərdə Britaniyaya qayıdaraq Linds Universitetinin fəlsəfə kafedrasının rəhbəri, 1959-1960-cı illərdə Kolumbiya, Stenford və Nyu York Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, 1954-1955-ci illərdə Londonda İdeyalar Tarixi Məktəbinin rəhbəri, 1965-ci ildən ömrünün sonuna qədər ABŞ-da, Santa Kruzda Kaliforniya Universitetinin və digər universitetlərin professoru Stiven Tulminin(1922-2009) "Kosmopolis: Müasirliyin gizli gündəmi" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1990

  Willard Van Orman Quine

 Video-Az.

 

 Pursuit of Truth // A short, lively synthesis of his thought for advanced students and general readers not fooled by its simplicity

 

  Amerikan filosofu və mətiqçisi, Harvard Universitetinin professoru, məntiq və fəlsəfə üzrə ilk Rolf Şok mükafatı laereatı Villard Van Orman Kvaynın(1908-2000) "" adlı əsəri

 Video-En.

 


 

1990

 Owen Flanagan

 Video-Az.

 

 Identity, Character, and Morality:

Essays in Moral Psychology

 Amerika filosofu, Dyuk Universitetinin fəlsəfə və sinir elmləri üzrə silver professoru Ouen Flanəqənın(1949) "İdentiklik, Xarakter və Əxlaq: Əxlaq psixologiyasına dair esselər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1990

Mark Poster

 Video-Az.

 

 The Mode of Information: Post-structuralism and Social Contexts

Amerika filosofu, İrvaynda Koliforniya Universitetinin professoru Mark Posterin (1941-2012) "İnformasiya üslubu: Poststrukturalizm və Sosial Kontekst" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1990

  Мераб Мамардашвили

 Video-Az.

 

 Как я понимаю философию

 

  Gürcü-rus filosofu Merab Mamardaşvilinin (1930-1990) "Fəlsəfəni mən necə başa düşürəm" adlı əsəri

 Video-En.

 

1990

  Jean Baudrillard

 Video-Az.

 

 La Transparence du Mal  

 

  Fransız filosofu Jan Bodriyarın(1929-2007) "Şərin şəffaflığı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1990

  Keiichi Noe

 Video-Az.

 

An Inquiry into narrative acts

 

 Yapon filosofu, Tohoku Universitetinin fəlsəfə professoru və İncəsənət və Ədəbiyyat Fakultısinin dekanı Keyiçi Nounun(1949) "Narrativ aktların tədqiqi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1990

  Гумилёв Лев Николаевич

 Video-Az.

 

 География этноса в исторический период

 

Görkəmli Rus tarixçisi və filosifu Lev Qumilyovun(1912-1992) "Tarixi dövrdə etnosun coğrafiyası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1990

Will Kymlicka 

 Video-Az.

 

 Contemporary Political Philosophy

 

Kanada-Amerika filosofu, 1987-88-ci illərdə Prinston Universitetinin mühazirəçisi, hal-hazırda Kinqstounda Queen's Universitetinin professoru və siyasi fəlsəfə kafedrasının müdiri, Amerika multikulturalizmi və multikultural vətəndaşlıq nəzəriyyəsinin müəllifi  Uill Kimlikanın(1962) "Müasir Siyasi Fəlsəfə" adlı əsəri. 

 Video-En. 

 

 

 

1991  

 

1991

Hilary Putnam

 Video-Az.

 

 Representation and Reality (Representation and Mind)

 

Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Hans Reyxenbaxın tələbəsi, Noam Çomskinin dostu və intellektual opponenti, Harvard Universitetinin professoru, 1976-ci ildə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti, 1960-cı illərdən 1980-ci illərin ortalarına qədər analitik fəlsəfənin aparici nümayəndəsi, sonradan isə onun kəskin tənqidçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Hilari Patnemin(1926-2016) "Təsəvvür və reallıq(Təsəvvür və ruh)" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1991

 Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 Behind the Masks of God

 

  Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı, Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin(1939) "Tanrının maskaları arxasında" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

 

1991

 Мурад Ахундов, С. В. Илларионов, отв. ред.

 Video-Az.

 

 Ньютон и философские проблемы физики XX века

 

  Azərbaycan mənşəli Rusiya-Amerika filosofu, hazırda Pensilvaniya Universitetinin professoru  Murad Axundovun(1941) və İllarianovun redaktorluğu altında çap olunan "Nyuton və XX əsr fizikasının fəlsəfi problemləri" adlı əsər. 

 Video-En.

 

 

1991

 Bruno Latour

 Video-Az.

 

Nous n'avons jamais été modernes :

Essai d'anthropologie symétrique

 

   Fransa-Amerika filosofu və sosioloqu, elmin sosiologiyası üzrə görkəmli mütəxəssis, London İqtisadiyyat Məktəbinin və Harvard Universitetinin professoru, Mişel Kallon və Con Lo ilə birlikdə aktor-şəbəkə nəzəriyyəsinin(ANT) banisi, Amerika İincəsənət və Elmlər Akademiyasının üzvü Bruno Laturun (1947) "Yeni dövr olmayıb. Simmetrik antropologiyaya dair esse" adlı əsəri.

 Video-En.

 


 

1991

Douglas Kellner,

Steven Best

 Video-Az.

 

Postmodern Theory:

Critical Interrogations

 

Frankfurt məktəbi ənənəsində "üçüncü nəsil" tənqidi nəzəriyyəçi, Amerika postmodernizminin nümayəndəsi, Kolumbiya Universitetinin professoru Duqlas Kellnerin(1943) El-Pasoda Texas Universitetinin Fəlsəfə fakultəsinin dosenti, heyvanların hüquqları hərəkətının aktivisti Stivn Bestin "Postmodern nəzəriyyə: tənqidi suallar" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1991

  Colin McGinn

 Video-Az.

 

 The Problem of Consciousness

Britaniya-Amerika filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "Şüur problemi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1991

 Owen Flanagan

 Video-Az.

 

 Varieties of Moral Personality:

Ethics and Psychological Realism

 Amerika filosofu, Dyuk Universitetinin fəlsəfə və sinir elmləri üzrə silver professoru Ouen Flanəqənın(1949) "Əxlaqi şəxsiyyətin müxtəliflikləri: Etika və psixoloji realizm" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1991

 Hans-Georg Gadamer

 Video-Az.

 

Plato's dialectical ethics: phenomenological interpretations relating to the “Philebus”

  

Alman-Amerika filosofu, fəlsəfi hermenevtikanın banisi, Marburq Universitetinin professoru, 1939-47-ci illərdə Leybsiq Universitetinin Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, 1946-47-ci illərdə həmin Universitetin rektoru, 1947-49-cu illərdə Frankfurt Qöte Universitetinin Fəlsəfə kafedrasının rəhbəri, 1949-cu ildən Heydelberq Universitetində Karl Yaspersin varisi, 1968-ci ildən Massaçusettsdə Boston Kollecinin  professoru Hans-Georq Qadamerin(1900-2002) "Platonun dialektik etikası: "Fileb"lə bağlı hermenevtik şərh" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1991

Jean-François Lyotard

 Video-Az.

 

  Leçons sur l'Analytique du Sublime

 

  Fransız postmodernist filosofu və ədəbiyyat nəzəriyyəçisi, Jan Fransua Liotarın(1924-1998) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1991

  Fredric Jameson

 Video-Az.

 

  Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism

 

  Özünü marksist kimi tanıyan Amerikan fəlsəfə tarixçisi və postmodernist filosofu, Dyuk(Duke) Universitetinin müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq üzrə professoru Fredrik Ceymsonun(1934) ən məşhur kitablarından biri olan "Postmodernizm, və ya son kapitalizmin mədəni məntiqi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1991

  Jadwiga S. Smith

 Video-Az.

 

  A Theory of Drama and Theatre: A Continuing Investigation of the Aesthetics of Roman Ingarden

 

  Amerikan filosofu, Dünya Fenomenologiya İnstitutunun həm-prezidenri, Bricvoter Dövlət Universitetinin professoru Cadviqa Smitin "Dram və teatr nəzəriyyəsi: Roman İngardenin davamlı tədqiqi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1991

  Paul Feyerabend

 Video-Az.

 

 Three Dialogues on Knowledge

 

  Avstriya-Amerika filosofu, Berkli Koliforniya Universitetinin professoru Pol Feyerabendin (1924-1994) "Biliyə dair üç dialoq" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1991

Michael Dummett

Video-Az.

The Logical Basis of Metaphysics

Britaniya-Amerika  filosofu, 1979-92-ci illərdə Oksford Universitetinin məntiq professoru, sonradan Birmingen Universitetinin, Berkli Kaliforniya Universitetinin, Prinston və Harvard Universitetlərinin professoru, analitik fəlsəfənin tarixçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Maykl Dammitin (1925-2011) "Metafizikanın məntiqi əsası" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1991

Michael Dummett

Video-Az.

Frege and Other Philosophers

Britaniya-Amerika filosofu, 1979-92-ci illərdə Oksford Universitetinin məntiq professoru, sonradan Birmingen Universitetinin, Berkli Kaliforniya Universitetinin, Prinston və Harvard Universitetlərinin professoru, analitik fəlsəfənin tarixçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Maykl Dammitin (1925-2011) "Frege və başqa filosoflar" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

1991

  Михаил Горбачёв

 Video-Az.

 

 Августовский путч. Причины и следствия

 

 Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin sonuncu Baş Katibi (1985-1991), SSRİ-nin ilk və son prezidenti (1991) Mixail Sergeyeviç Qorbaçovun (d.1931) "" adlı kitabı 

 Video-En.

 

 

1991

  Samuel Huntington

 Video-Az.

 

  The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century

 

  Amerika politoloqu, filosofu və sosioloqu, Harvard Universitetinin professoru, 1978-1989-cu illərdə Beynəlxalq Münasibətlər Mərkəzinin direktoru, 1986-1987-ci illərdə Amerika Siyasi Elmlər Assosiasiyasının prezidenti Samuel Hantingtonun (1927-2008) "Üçincü dalğa: İyirminci əsrin sonlarında demokratikləşmə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1991

 Richard Rorty

 Video-Az.

  

Philosophical Papers vol. I / Objectivity, Relativism, and Truth

 

 Amerikan filosofu, Prinston Universitetinin fəlsəfə professoru Riçard Rortinin(1931-2007) "Fəlsəfi məqaləlr" silsiləsinndən dördcildliyinin I cildi: "Obyektivlik, Relyativizm və Həqiqət".

 Video-En.

 

1991

 Gilles Deleuze, Pierre-Félix Guattari 

 Video-Az.

 

Qu'est-ce que la philosophie?

 

   Fransız filosofu, postmodernizmin nümayəndəsi Jil Delözün(1925-1995) və psixoanalitik Pyer-Feliks Qvattarinin (1930-1992) "Fəlsəfə nədir?" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1991

 Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 A Theology Primer

 

  Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı,

Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin(1939) "" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

 

1991

 Richard Rorty

 Video-Az.

 

  Philosophical Papers vol. II / Essays on Heidegger and Others

 Amerikan filosofu, Prinston Universitetinin fəlsəfə professoru Riçard Rortinin(1931-2007) "Fəlsəfi məqaləlr" silsiləsinndən dördcildliyinin II cildi: "Haydeggerlə bağlı və dıgər Esselər" .

 Video-En.

 

1991

  20th Solvay Conference on Physics. Chair - Paul Mandel (Brussels)

 Video-Az.

 

   Quantum Optics

 

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Kvant optikası" mövzusu üzrə keçirilən 20-c Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

1991

Michael Dummett

Video-Az.

Frege: Philosophy of Mathematics

Britaniya-Amerika filosofu, 1979-92-ci illərdə Oksford Universitetinin məntiq professoru, sonradan Birmingen Universitetinin, Berkli Kaliforniya Universitetinin, Prinston və Harvard Universitetlərinin professoru, analitik fəlsəfənin tarixçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Maykl Dammitin (1925-2011) "Frege: Riyaziyyatın fəlsəfəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1991

  Fərman İsmayılov

 Video-Az.

 

 Мүасир Гәрб фәлсәфәси

 

Azərbaycan , Bakı Dövlət Universitetinin professoru(1936) Fərman İsmayılovun "Müasır Qərb fəlsəfəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1991

 Robert B. Pippin

Video-Az. 

 

 Modernism as a Philosophical Problem:

On the Dissatisfactions of European High Culture

 

  Amerikan filosofu, Çikaqo Universitetinin professoru Robert Pippinin(1948) "Modernizm fəlsəfi problem kimi: Yüksək Avropa mədəniyyətindən narazılığa dair" adlı əsəri.  

 Video-En.