FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR:

XX ƏSR

(1987-1989)

 

1987  


 

1987

Paul Guyer

Video-Az. 

 

 Kant and The Claims of Knowledge

 

  Amerika filosofu, 2012-ci ildən Braun Universitetinin professoru, 2011–2013-cü illərdə Amerika  Estetika Cəmiyyətinin prezidenti, 2011-1912-ci illərdə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının Şərq Bölümünün  prezidenti  Pol Qayerin(1948) "Kant və Biliyin iddiaları" adlı əsəri. 

 Video-En. 

 

 

1987

 Umberto Eco

 Video-Az.

 

 Arte e bellezza nell’estetica medievale

 

  İtalyan yazıçısı və filosofu Umberto Ekonun(1932) "Orta əsr estetikasında incəsənət və gözəllik" əsəri orta əsr estetik təlimlərinin təhlilinə həsr edilmişdir. Burada Böyük Albertin, Foma Akvinalının, Bonaventuranın, Duns Skotun, Uilyam Okkamın, eləcə də Şartr və Sen-Viktor dini-fəlsəfi məktəblərinin nümayəndələrinin gözəllliklə bağlı baxışları nəzərdən keçirilir.

 Video-En.

 

1987

  Richard Wollheim

 Video-Az.

 

 Painting as an Art.

Lectures in Fine Arts

 

Britaniya-Amerika filosofu, London Universitet Kollecinin professoru, Harvard və Kolumbiya Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, 1998–2002-ci illərdə Berkli Kaliforniya Universitetinin Departament rəhbəri, 1992-ci ildən vəfat etdiyi 2003-cü ilə qədər Britaniya Estetika Cəmiyyətinin presidenti Riçard Vollhaymın (1923-2003) "Rəssamlıq incəsənət kimi" adlı kitabında onun mühazirələrinin mətnləri toplanmışdır.

 Video-En.

 

 

1987

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 Post-Modernism, The New Classicism in Art and Architecture

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Post-modernizm, incəsənətdə və memarlıqda yeni klassisizm" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1987

  Rafael Hüseynov

 Video-Az.

 

  Vaxtdan uca

 

  Azərbaycan ədəbiyyatşünası Rafael Hüseynovun(1955) "Vaxtdan uca" monoqrafiyası. 

 Video-En.

 

 

1987

 Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 The Puritan Smile

 

  Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı, Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin(1939) "Puritan təbəssüm" adlı monoqrafiyası.

 Video-En. 

 

 

1987

 Лебедев Владимир Иванович

 Video-Az.

 

 Духи в зеркале психологии

 

 Moskva Dövlət Universitetinin professoru, kosmik psixologiyanın yaradıcılarından biri Vladimir Lebedevin(1929-2004) "" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1987

  Anna-Teresa Tymieniecka

 Video-Az.

 

  Logos and Life.

4 vols.

Book 1:

Creative Experience and the Critique of Reason:

Introduction to the Phenomenology of Life and the Human Condition.

  Polşa əsilli Amerikan filosofu, Ümumdünya Fenomenologiya İnstitutunun təsisçisi və prezidenti, Springer nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilən Analecta Husserliana adlı kitab silsiləsinin redaktoru Anna-Tereza Timinekanın(1923-2014)   "Loqos və həyat" adlı dördcildliyinin birinci cildi

 Video-En.

 

 

1987

 Bruno Latour

 Video-Az.

 

Science in Action:

How to Follow Scientists and Engineers through Society

 

   Fransa-Amerika filosofu və sosioloqu, elmin sosiologiyası üzrə görkəmli mütəxəssis, London İqtisadiyyat Məktəbinin və Harvard Universitetinin professoru, Mişel Kallon və Con Lo ilə birlikdə aktor-şəbəkə nəzəriyyəsinin(ANT) banisi, Amerika İincəsənət və Elmlər Akademiyasının üzvü Bruno Laturun (1947) ingilis dilində yazdığı və Harvard Universitetinin nəşriyyatında çap etdirdiyi  "Elm fəaliyyətdə: Alimlərin və mühəndislərlərin ardınca cəmiyyət vasitəsilə necə getmək olar" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1987

  Thomas Kuhn

 Video-Az.

 

 Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity, 1894—1912

 

  Amerikan fiziki, tarixçisi və filosofu, Harvard Universitetinin, Berkli Kalifornia Universitetinin və Prinston Universitetinin professoru Tomas Kunun(1922-1996) "Qara cism nəzəriyyəsi və kvant fasiləsi, 1894-1912" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1987

  Гайденко Пиама Павловна

 Video-Az.

 

 Эволюция понятия науки:

формирование научных программ Нового времени (ХVII—XVIII вв.)

 

  Rus filosofu və fəlsəfə tarixçisi Piama Qaydenkonun (1934) "Elm anlayışının təkamülü: Yeni dövrün(XVII-XVIII əsrlər) elmi proqramların formalaşması" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

 

1987

  Willard Van Orman Quine

 Video-Az.

 

 Quiddities:

An Intermittently Philosophical Dictionary // A work of essays, many subtly humorous, for lay readers, very revealing of the breadth of his interests.

 

  Amerikan filosofu və mətiqçisi, Harvard Universitetinin professoru, məntiq və fəlsəfə üzrə ilk Rolf Şok mükafatı laereatı Villard Van Orman Kvaynın(1908-2000) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1987

  Paul Feyerabend

 Video-Az.

 

 Farewell to Reason

 

Avstriya-Amerika filosofu, Berkli Koliforniya Universitetinin professoru Pol Feyerabendin (1924-1994) "Əlvida Zəka" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

 

1987

  19th Solvay Conference on Physics. Chair - F. W. de Wette (Austin)

 Video-Az.

 

  Surface Science

 

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Səth Elmi" mövzusu üzrə keçirilən 19-cu Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

1987

  Nizami Məmmədov,

Səlahəddin Xəlilov

 Video-Az.

 

 Elmi-texniki tərəqqi: problemlər , prespektivlər. Fəlsəfi aspekt

 

Azərbaycan-Rusiya filosofu Nizami Məmmədovun(1946) və Azərbaycan filosofu Səlahəddin Xəlilovun(1952) "Elmi-texniki tərəqqi: problemlər , prespektivlər. Fəlsəfi aspekt" monoqrafiyası.  

 Video-En.

 

1987

  Гасан Кулиев

 Video-Az.

 

 Метафора и научное познание

 

  Azərbaycan filosofu Həsən Quliyevin(1941-2008) "Metafora və elmi idrak" monoqrafiyası.  

 Video-En.

 

 

1987

  Stuart Hampshire

 Video-Az.

 

 Morality and Conflict 

 

Britaniya filosofu və ədəbi tənqidçisi, İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdə əxlaqi və siyasi təfəkkürünün yeni istiqamətini verən antirasionalist Oksford mütəfəkkirlərindən biri, Oksford Universitetinin professoru və universitet administratoru Stuart Nyuton Hampşierin (1914-2004) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1987

  Абдусалам Гусейнов.

Г. Иррлитц.

 Video-Az.

 

  Краткая история этики

 

Rusiya filosofu, 2005-2015-ci illərdə Rusiya Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, akademik Abdusalam Guseynovun(1939)  "Etikanın qısa tarixi" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

 

1987

  Richard J. Norman

 Video-Az.

 

 Free and Equal

 

   Britaniya filosofu, Kent Universitetinin əxlaq fəlsəfəsi üzrə professoru Riçard Normanın "Azad və bərabər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1987

   Burrhus Frederic Skinner

 Video-Az.

 

 Upon further reflection

   Amerikan psixoloqu, ixtiraçısı, yazıçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru Börris Frederik Skinnerin (1904-1990) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

1987

  Jürgen Habermas

 Video-Az.

 

 The Philosophical Discourse of Modernity

 

 Alman filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi Yürgen Habermasın(1929-) "Müasirlik haqqında fəlsəfi mühakimə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1987

  Jürgen Habermas

 Video-Az.

 

 Theory of Communicative Acts

 

  Yürgen Habermas

 Alman filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi Yürgen Habermasın(1929-) "Kommunikativ Aktlar Nəzəriyyəsi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1987

  Noam Chomsky

 Video-Az.

 

 On Power and Ideology

 

  Yəhudi mənşəli Amerika filosofu, linqvisti və politoloqu, Kolumbiya Universitetinin və Kaliforniya Berkli Universitetinin professoru, Hilari Patnemin dostu və intellektual opponenti Noam Çomskinin (1928) "Hakimiyyət və ideologiya barədə" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1987

  Михаил Горбачёв

 Video-Az.

 

 Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира

 

 Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin sonuncu Baş Katibi (1985-1991), SSRİ-nin ilk və son prezidenti (1991) Mixail Sergeyeviç Qorbaçovun (d.1931) "" adlı kitabı 

 Video-En.

 

 

1987

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 The Architecture of Democracy

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Demokratiyanın memarlığı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1988  


 

1988

  18th World Congress of Philosophy. Brighton,  United Kingdom

 Video-Az.

The problem of man in philosophy

  Birləşmiş Krallığın Brayton şəhərində "Fəlsəfədə insan problemi" mövzusu üzrə keçirilən 18-ci Ümumdünya  Fəlsəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

 

1988

 Umberto Eco

 Video-Az.

 

 Il pendolo di Foucault

 

İtalyan yazıçısı və filosofu Umberto Ekonun(1932) "Fukonun rəqqası" fəlsəfi-kulturoloji romanı. Roman Kabbalaya, əl-kimyaya, cadugərlik nəzəriyyəsinə ezoterik keçidlərlə zəngindir. Əsərin fəsilləri də Kabbalanın əsas anlayışlarından olan “Həyat ağacı”nın qollarının adları ilə eynilik təşkil edir: Keter, Xoxma, Bina, Hesed, Gevura, Tiferet, Nesax, Qod, Yesod, Malxut. Əsərin adı fransız fiziki Leon Fuko tərəfindən yerin öz oxu ətrafında fırlanmasını sübut etmək üçün quraşdırdığı rəqqasın adı ilə bağlıdır. Romanın dili və istinad etdiyi mənbələr həddindən artıq qəliz olduğundan Entoni Berjes “Fukonun rəqqası”nın lüğəti” adlı kataloq-lüğət təşkil edir. Müsahibələrinin birində Eko romanla bağlı belə deyir: “Çoxları fikirləşir ki, mən fantastik roman yazmışam, amma onlar yanılırlar - roman tamamilə realistdir. 

 Video-En.

 

 

1988

  Gilles Deleuze

 Video-Az.

 

 Le pli - Leibniz et le baroque

 

Fransız filosofu, postmodernizmin nümayəndəsi Jil Delözün(1925-1995) "Leibniz və barokko" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1988

  Молчанов Виктор Игоревич

 Video-Az.

 

 

  Время и сознание:

Критика феноменологической философии

  Rus filosofu, fenomenoloji fəlsəfə üzrə mütəxəssis, fəlsəfə elmləri doktoru, 1971-95-ci illərdə Rostov Dövlət Universitetinin, 1996-cı ildən Rusiya Dövlət Humanitar Universitetinin(Moskva) professoru Viktor Molçanovun(1948) "Zaman və şüur: Fenomenoloji fəlsəfənin tənqidi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1988

 eds. R. Pippin, A. Feenberg, C. Webel. MacMillan (Great Britain), Bergin and Garvey (USA)

Video-Az. 

 

 Marcuse:

Critical Theory and The Promise of Utopia

 

  Amerikan filosofu, Çikaqo Universitetinin professoru Robert Pippinin(1948) və digərlərinin redaktəsi altında çap olunan "Markuze: Tənqidi nəzəriyyəsi və utopiya vədi" adlı məcmuə.  

 Video-En. 

 

 

 

1988

 George Dickie

 Video-Az.

 

 Evaluating Art

  Amerika filosofu, Çikaqoda İllinoy  Universitetinin professoru, 1993-94-cü illərdə Amerika  Estetika Cəmiyyətinin prezidenti Corc Dikinin (1926)  "Qiymətləndirən incəsənət" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1988

  Francis Sparshott

 Video-Az.

 

 Off the Ground

 

Britaniya-Kanada-Amerika filosofu və şairi, 1980-1982-ci illərdə Amerika Estetika Cəmiyyətinin presidenti Fransis Sparşottun (1926–2015) "Yoluna qoyma" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1988

  Hilary Putnam

 Video-Az.

 

The Many Faces of Realism

 

Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Hans Reyxenbaxın tələbəsi, Noam Çomskinin dostu və intellektual opponenti, Harvard Universitetinin professoru, 1976-ci ildə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti, 1960-cı illərdən 1980-ci illərin ortalarına qədər analitik fəlsəfənin aparici nümayəndəsi, sonradan isə onun kəskin tənqidçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Hilari Patnemin(1926-2016) 1985-ci ildə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının plenar sessiyasında Kar Mühazirələri seriyasında oxuduğu    "Realizmin çoxlu sifətləri" adlı mühazirələrinin mətni.

 Video-En.

 

 

1988

Hilary Putnam

 Video-Az.

 

 Representation and Reality

 

Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Hans Reyxenbaxın tələbəsi, Noam Çomskinin dostu və intellektual opponenti, Harvard Universitetinin professoru, 1976-ci ildə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti, 1960-cı illərdən 1980-ci illərin ortalarına qədər analitik fəlsəfənin aparici nümayəndəsi, sonradan isə onun kəskin tənqidçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Hilari Patnemin(1926-2016) "Təsəvvür və reallıq" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1988

  Alain Badiou

 Video-Az.

 

  LL’Etre et l'Événement

  Fransız filosofu Alen Badyunun(1937) "Varlıq və hadisə" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1988

  А. Д. Долгов,

Зельдович Яков Борисович,

М. В. Сажин

 Video-Az.

  Космология ранней Вселенной

  Pus sovet fiziki, atom bombasının və hidrogen bombasının yaradıcılarından biri Yakov Zeldoviçin(1914-1987) "İlkin Kainatın kosmologiyası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1988

  Новиков Игорь Дмитриевич

 Video-Az.

  Как взорвалась Вселенная

  Pus astrofiziki İqor Novikovun(1935)  "Kainat necə partlamışdır" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1988

  Stephen William Hawking

 Video-Az.

 

 A Brief History of Time

 

  İngilis fiziki və astronomu  Stiven Vilyam Hokinqin (1942) "Zamanın qısa tarixi" adlı ilk populyar əsəri. 

 Video-En.

 

 

1988

  Зельдович Яков Борисович,

Хлопов М. Ю.

 Video-Az.

  Драма идей в познании природы

  Pus sovet fiziki, atom bombasının və hidrogen bombasının yaradıcılarından biri Yakov Zeldoviçin(1914-1987) "Təbiətin dərk olunmasında ideyaların dramı" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1988

  Asif Əfəndiyev

 Video-Az.

 

 İnam və şübhə

 

  Azərbaycan filosofu, 1952-1957-ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutuunun tələbəsi, M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun, Dillər Universitetinin, Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin Qərb ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi fənləri üzrə müəllimi, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, 1975-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində, sonradan “Bilik” cəmiyyətində Etik və Estetik Klubunun yaradıcısı və başlıca siması Asif Əfəndiyevin (həmçinin Əfəndiyev Asif Qasım oğlu, Asif Ata, İnam Ata adları ilə də tanınır, 1935-1997) "İnam və şübhə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1988

  Fredric Jameson

 Video-Az.

 

The Ideologies of Theory. Essays 1971–1986.

Vol. 1:

Situations of Theory

 

  Özünü marksist kimi tanıyan Amerikan fəlsəfə tarixçisi və postmodernist filosofu, Dyuk(Duke) Universitetinin müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq üzrə professoru Fredrik Ceymsonun(1934) 1971-1985-ci illərə aid esselərinin toplandığı "Nəzəriyyənin ideologiyaları" adlı məcmuəsinin birinci cildi: Nəzəriyyənin situasiyaları.

 Video-En.

 

1988

  Fredric Jameson

 Video-Az.

 

The Ideologies of Theory.

Essays 1971–1986.

Vol. 2:

The Syntax of History

 

  Özünü marksist kimi tanıyan Amerikan fəlsəfə tarixçisi və postmodernist filosofu, Dyuk(Duke) Universitetinin müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq üzrə professoru Fredrik Ceymsonun(1934) 1971-1985-ci illərə aid esselərinin toplandığı "Nəzəriyyənin ideologiyaları" adlı məcmuəsinin ikinci cildi: Tarixin sintaksisi.

 Video-En.

 

 

1988

  Anna-Teresa Tymieniecka

 Video-Az.

 

  Logos and Life. 4 vols.

  Book 2:

  The Three Movements of the Soul: The Spontaneous and the Creative in Man's Self-Interpretation-in-the-Sacred

  Polşa əsilli Amerikan filosofu, Ümumdünya Fenomenologiya İnstitutunun təsisçisi və prezidenti, Springer nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilən Analecta Husserliana adlı kitab silsiləsinin redaktoru Anna-Tereza Timinekanın(1923-2014)   "Loqos və həyat" dördcildliyinin ikinci cildi 

 Video-En.

 

1988

  Steve Fuller

 Video-Az.

 

 Social epistemology

 

  Amerikan filosof-sosioloqu, Pittsburq Universitetinin və Uorvik Universitetinin (University of Warwick, İngiltərə, Koventri şəhəri) professoru, Avropa Elmlər və Sənətlər Akademiyasının üzvü Stiv Fullerin(1959)  "Sosial epistemologiya" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1988

 Steve Woolgar

 Video-Az.

 

Science:

the very idea

 

   Britaniya sosioloqu, Oksford Universitetinin professoru Stivn Volgarın(1950) "Elm: ideyanın özü" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1988

 Steve Woolgar

 Video-Az.

 

Knowledge and reflexivity:

new frontiers in the sociology of knowledge

 

   Britaniya sosioloqu, Oksford Universitetinin professoru Stivn Volgarın(1950) "Bilik və reflektivlik: bilik sosiologiyasında yeni sərhədlər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1988

  İoanna Kuçuradi

 Video-Az.

 

  Uludağ Konuşmaları - Özgürlük, Ahlâk, Kültür Kavramları

  Yunan mənşəli türk filosofu, Türkiyə Fəlsəfə Kurumunun başkanı İoanna Kuçuradinin (1936) "Uludağ Danışmaları - Azadlıq, Əxlaq, Mədəniyyət anlayışları" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1988

  Stephen Toulmin

Albert R. Jonsen

 Video-Az.

 

 The Abuse of Casuistry:

A History of Moral Reasoning

 

   Britaniya-Amerika filosofu, 1949-1954-cü illərdə Oksford Universitetinin müəllimi, 1954-1955-ci illərdə Avstraliyada Melburn Universitetinin dəvət olunmuş professoru, 1955-1959-cü illərdə Britaniyaya qayıdaraq Linds Universitetinin fəlsəfə kafedrasının rəhbəri, 1959-1960-cı illərdə Kolumbiya, Stenford və Nyu York Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, 1954-1955-ci illərdə Londonda İdeyalar Tarixi Məktəbinin rəhbəri, 1965-ci ildən ömrünün sonuna qədər ABŞ-da, Santa Kruzda Kaliforniya Universitetinin və digər universitetlərin professoru Stiven Tulminin(1922-2009) və Amerika bioetiki, Vaşinqton Universitetinin professoru Albert Consenin(1931) "Söz oyunundan sui-istifadə: Əxlaqi əsaslandırmanın tarixi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1988

  Ильхам Мамедзаде

 Video-Az.

 

Политика и мораль

 

Azərbaycan filosofu İlham Məmmədzadənin(1953) "Siyasət və əxlaq" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1988

  Гумилёв Лев Николаевич

 Video-Az.

 

 Этнос:

мифы и реальность

 

 Rus tarixçisi və filosifu Lev Qumilyovun(1912-1992) "Etnos: miflər və reallıq" məqaləsi

 Video-En.

 

 

1988

 Noam Chomsky

 Video-Az.

 

 Language and Politics

 

  Yəhudi mənşəli Amerika filosofu, linqvisti və politoloqu, Kolumbiya Universitetinin və Kaliforniya Berkli Universitetinin professoru, Hilari Patnemin dostu və intellektual opponenti Noam Çomskinin (1928) "Dil və siyasət" adlı əsəri

 Video-En.

 

1988

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 The Prince, The Architects and New Wave Monarchy

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Şahzadə, memar və monarxiyanın yeni dalğası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

 

1989  


 

1989

 Robert B. Pippin

Video-Az. 

 

 Hegel's Idealism:

The Satisfactions of Self-Consciousness

 

  Amerikan filosofu, Çikaqo Universitetinin professoru Robert Pippinin(1948) "Hegelin idealizmi: Özünüdərk memnuniyetini" adlı əsəri.  

 Video-En. 

 

 

1989

 

Mark Poster

 Video-Az.

 

 Critical Theory and Poststructuralism: In Search of a Context

Amerika filosofu, İrvaynda Koliforniya Universitetinin professoru Mark Posterin(1941-2012) "Tənqidi nəzəriyyə və poststrukturalizm: Kontekstin axtarışında" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1989

Douglas  Kellner

 Video-Az.

 

Critical Theory, Marxism, and Modernity

 

 Frankfurt məktəbi ənənəsində "üçüncü nəsil" tənqidi nəzəriyyəçi, Amerika postmodernizminin nümayəndəsi, Kolumbiya Universitetinin professoru Duqlas Kellnerin (1943) "Tənqidi nəzəriyyə, marksizm və modern" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1989

 Tom Rockmore

 Video-Az.

 

 Habermas on Historical Materialism

Amerikan filosofu, Dyukeyn Universitetinin (Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania) professoru Tom Rokmorun (1942) "Habermas tarixi materializm barədə" adlı əsəri 

 

 Video-En.

 

 

1989

 Helen Tatla

Video-Az. 

 

 Idea and freedom:

the search for form in classical architecture and the Modern Movement

 

  Yunan estetiki, Afinada Texnjloji Təhsil İnstitutunun İnteryer arxitekturası və dekorativ sənətlər departamentinin rəhbəri, professor Helen Tatlanın(1959) "Idea və azadlıq: klassik memarlıqda və müasir hərəkatda forma axtarışı" adlı əsəri.  

 Video-En. 

 

 

1989

 

 Guy Sircello

 Video-Az.

 

 Love and Beauty

  Amerika filosofu, 1966-ci ildən İrvayn Kaliforniya Universitetinin professoru

1978-79-cu illərdə Amerika Estetika Cəmiyyətinin Sakit Okean Bölümünün prezidenti, fəlsəfi estetikaya analitik yanaşma ilə tanınan Qay Sörçellonun (1936–1992)  "Məhəbbət və gözəllik" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1989

   Robert Oppenheimer

 Video-Az.

 

Atom and Void:

Essays on Science and Community

 

Yəhudi mənşəli Amerikan fiziki, Berkli Kaliforniya Universitetinin professoru, ABŞ Milli Akademiyasının üzvü, atom silahının yaradılması üzrə Manheten layihəsi adlı proqramın elmi rəhbəri, "atom bombasının atası" ləqəbini almış, atom bombası partladığı zaman "Bhaqad Gita"dan "Əgər minlərlə günəş Səmada od tutub alışaraq nur saçmış olsaydı, bu, Yaradıcının parıltısına bənzəmiş olardı... Mən Ölüm oldum, dünyaların dağıdıcısı oldum" sözlərini xatırladığını söyləyən Robert Oppenhaymerin(1904-1967) ölümündən sonra çap olunan "Atom və boşluq: Elm və cəmiyyət barədə esselər" adlı kitabı.  

 Video-En.

 

 

1989

  Jaron Lanier

 Video-Az.

 

"Virtual Reality;

an Interview with Jaron Lanier", Whole Earth Review, Fall 1989, no. 64, pp. 108(12)

 

 Yəhudi mənşəli Amerikan alimi, filosof, futuroloq, bəstəkar, kompyuter elmləri sahəsində görkəmli mütəxəssis Caron Lanierin(1960) "Whole Earth Review" jurnalına verdiyi intervyuda ilk dəfə olaraq virtual reallıq anlayışını kompyuter texnologiyaları sahəsinə aid edir.

 Video-En.

 

 

1989

  Maarif Əkbərov

 Video-Az.

 

 Kibernetika haqqında düşüncələr

 

  Azərbaycan riyaziyyatçısı və filosofu Maarif Əkbərovun "Kibernetika haqqında düşüncələr" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1989

  Galen Strawson

 Video-Az.

 

 The Secret Connexion

Britaniya-Amerika filosofu, Oksford Universitetinin, Nyu Yorkda Şəhər Universitetinin professoru, hazırda Texas Universitetinin Fəlsəfə Departamentinin (Austin şəhəri) rəhbəri, Peter Strosonun oğlu Qalen Strosonun(1952-ci ildə anadan olmuşdur) "Gizli əlaqə" əsəri.

 Video-En.

 

 

1989

   Buzz Aldrin

 Video-Az.

 Men from Earth

  Amerikan astronavtı, Ay səthinə ayaq basan ikinci insan Bazz Oldrinin(1930) "Yerdən olan insanlar" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1989

 Лебедев Владимир Иванович

 Video-Az.

 

 Личность в экстремальных условиях

 

 Moskva Dövlət Universitetinin professoru, kosmik psixologiyanın yaradıcılarından biri Vladimir Lebedevin(1929-2004) "" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1989

 

  Шаров Александр Сергеевич,

Новиков Игорь Дмитриевич

 Video-Az.

  Человек, открывший взрыв Вселенной: Жизнь и труд Эдвина Хаббла

  Pus astrofizikləri Aleksandr Şarovun(1929-1999) və İqor Novikovun(1935)  "Kainatın şağırışını kəşf edən insan: Edvin Habblın həyatı və əməyi" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1989

 Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 Recovery of the Measure.

Volume 2 of the Axiology of Thinking

 

  Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı, Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin(1939) "" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

1989

  Colin McGinn

 Video-Az.

 

 Mental Content

Britaniya-Amerika filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "Mental məzmun" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1989

  Jean-Paul Sartre.

 Video-Az.

 

 Vérité et existence.

Fransız filosofu Jan-Pol Sartrın(1905-1980) "Həqiqət və mövcudluq" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

 

 

1989

  Steve Fuller

 Video-Az.

 

 Philosophy of science and its discontents

 

  Amerikan filosof-sosioloqu, Pittsburq Universitetinin və Uorvik Universitetinin (University of Warwick, İngiltərə, Koventri şəhəri) professoru, Avropa Elmlər və Sənətlər Akademiyasının üzvü Stiv Fullerin(1959)  "Elmin fəlsədəsi və ondan narazılıqlar" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1989

 Steve Woolgar,

Steve Fuller,

Marc de Mey,

Terry Shinn

 Video-Az.

 

The cognitive turn:

sociological and psychological perspectives on science

 

   Britaniya sosioloqu, Oksford Universitetinin professoru Stivn Volgarın(1950) "Idrak döngəsi: elmə dair sosioloji və psixoloji perspektivlər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1989

  G.Nicolis.,

I.Prigogine.

 Video-Az.

 

 Exploring complexity:

An introduction

 

Rus-yəhudi mənşəli Belçika kimyaçısı və fiziki, Nobel mükafatı laeteatı İlya Priqojinin(1917-2003) və yunan mənşəli Belçika kimyaçısı və fiziki Gregoire Nikolisin "Mürəkkəbliyin tədqiqi: Giriş" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

1989

  Alexander Nehamas

 Video-Az.

  Symposium (translation, with Paul Woodruff)

  Yunan-Amerikan filosofu, Prinston Universitetinin professoru Aleksander Nehamasın (1946) "Simpozum(Ziyafət)" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1989

  Jürgen Habermas

 Video-Az.

 

The Structural Transformation of the Public Sphere

 

Yürgen Habermasın "İctimai Sferanın Struktural Transformasiyası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1989

  Александр Пятигорский

 Video-Az.

 

 Философия одного переулка

 

  Yəhudi mənşəli rus-Britaniya filosofu, filoloqu, şərqşünası, yazıçısı, MDU Fəlsəfə fakultəsinin məzuni, Tartu-Moskva semiotika məktəbinin banilərindən biri, sansrtit və Tibet dillərinin bilicisi, onlarla əsərin o cümlədən bir neçə romanın müəllifi, hüquq medafiəçisi, 1973-cü ildə SSRİ-dən Almaniya Federativ Respublikasına mühacirət edən, 1974-cü ildən Böyük Britaniyada yaşayan, London Universitetinin professoru, 2006-cı ildə Moskvaya gələrək siyasi fəlsəfə üzrə və "Mifologiya və müasir insanın şüuru" mövzusunda mühazirələr oxuyan Aleksandr Piatiqorskinin(1929-2009) 1989-cu ildə Londonda rus dilində çap etdirdiyi "Bir döngənin fəlsəfəsi" adlı povesti onun ilk bədii əsəridir. Bu əsər həm bədii proza, həm də eyni zamanada fəlsəfi traktat kimi səciyyələndirilir. Əsərdə real insanlar və hadisələr qələmə alınmışdir. Əsərin əsas siması olan Ardovatski ruhən filosof, peşəsi etibarı ilə isə biznesmendir.

 Video-En.

 

 

1989

   Burrhus Frederic Skinner

 Video-Az.

 

 Recent issues in the analysis of behavior

   Amerikan psixoloqu, ixtiraçısı, yazıçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru Börris Frederik Skinnerin (1904-1990) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1989

Yaşar Qarayev

 Video-Az.

 

  Meyar - şəxsiyyətdir.

 

Azərbaycan tənqidçi, ədəbiyyatşünası Yaşar Qarayevin(1936) "Meyar - şəxsiyyətdir" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1989

 Richard Rorty

 Video-Az.

 

  Contingency, Irony, and Solidarity

 

 Amerikan filosofu, Prinston Universitetinin fəlsəfə professoru Riçard Rortinin(1931-2007)  "Təsadüf, İroniya və Həmrəylik" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1989

Will Kymlicka 

 Video-Az.

 

 Liberalism, Community, and Culture

 

Kanada-Amerika filosofu, 1987-88-ci illərdə Prinston Universitetinin mühazirəçisi, hal-hazırda Kinqstounda Queen's Universitetinin professoru və siyasi fəlsəfə kafedrasının müdiri, Amerika multikulturalizmi və multikultural vətəndaşlıq nəzəriyyəsinin müəllifi  Uill Kimlikanın(1962) "Liberalizm, icma, və mədəniyyət" adlı əsəri.  

 Video-En.