FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR:

XX ƏSR

 

1986  


 

1986

 Tom Rockmore

 Video-Az.

 

 Hegel's Circular Epistemology

Amerikan filosofu, Dyukeyn Universitetinin (Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania) professoru Tom Rokmorun (1942) "Hegelin dairəvi epistemologiyası" adlı əsəri 

 

 Video-En.

 

1986

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  À l'école de la phénoménologie

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenomenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) "Fenomemologiya məktəbi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1986

Seyla Benhabib

 Video-Az.

 

  Critique, Norm and Utopia.

A Study of the Normative Foundations of Critical Theory

 

Türk-yəhudi mənşəli Amerika filosofu, Boston Universitetinin müəllimi, Harvard Universitetinin və Yel Universitetinin professoru Seyla Benhabibin(1950) "Tənqid, norma və upopiya. Tənqidi nəzəriyyənin normativ əsasları üzrə tədqiqat" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1986

  Gilles Deleuze

 Video-Az.

 

  Foucault

 

Fransız filosofu, postmodernizmin nümayəndəsi Jil Delözün(1925-1995) "Fuko" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

 

 

 

1986

 Hans-Georg Gadamer

 Video-Az.

 

 The Relevance of the Beautiful and Other Essays

 Alman-Amerika filosofu, fəlsəfi hermenevtikanın banisi, Marburq Universitetinin professoru, 1939-47-ci illərdə Leybsiq Universitetinin Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, 1946-47-ci illərdə həmin Universitetin rektoru, 1947-49-cu illərdə Frankfurt Qöte Universitetinin Fəlsəfə kafedrasının rəhbəri, 1949-cu ildən Heydelberq Universitetində Karl Yaspersin varisi, 1968-ci ildən Massaçusettsdə Boston Kollecinin  professoru Hans-Georq Qadamerin(1900-2002) "Gözəlliyin aktuallığı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1986

  Arthur Danto

 Video-Az.

 The Philosophical Disenfranchisement of Art

  Amerika filosofu və tənqidçisi, Kolumbiya Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1983), Amerika Estetika Cəmiyyətinin prezidenti(1989–90) Artur Dantonun(1924-2013) "İncəsənətin fəlsəfi olaraq hüquqlarından məhrum edilməsi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1986

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 What is Post-Modernism?

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Post-modernizm nədir?" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1986

  Galen Strawson

 Video-Az.

 

 Freedom and Belief

Britaniya-Amerika filosofu, Oksford Universitetinin, Nyu Yorkda Şəhər Universitetinin professoru, hazırda Texas Universitetinin Fəlsəfə Departamentinin(Austin şəhəri) rəhbəri, Peter Strosonun oğlu Qalen Strosonun(1952-ci ildə anadan olmuşdur) "Azadlıq və inam" əsəri.

 Video-En.

 

 

1986

  Новиков Игорь Дмитриевич

 Video-Az.

  Физика черных дыр

  Pus astrofiziki İqor Novikovun(1935)  "Qara deşiklərin fizikası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1986

  Murad Akhundov

 Video-Az.

 

 Conceptions of space and time.

Sources, Evolution, Directions

 

  Azərbaycan mənşəli Rusiya-Amerika filosofu, hazırda Pensilvaniya Universitetinin professoru  Murad Axundovun(1941) "Məkan və zaman konsepsoyaları: qaynaqları, təkamülü, perspektivləri" adlı əsərinin ingilis dilində Amerika Birləşmiş Ştatlarında çap olunan versiyası. 

 Video-En.

 

1986

  Новиков Игорь Дмитриевич

 Video-Az.

  Энергетика черных дыр

  Pus astrofiziki İqor Novikovun(1935)  "Qara deşiklərin energetikası" adlı əsəri

 Video-En.

 

1986

  Акбар Турсунов

 Video-Az.

 

 Человек и мироздание

 

Tacik filosofu Akbar Tursunovun(1932) "İnsan və dünya" adlı əsəri  

 Video-En.

 

 

1986

  Али Абасов

 Video-Az.

 

  Пространство, время, познание

 

Azərbaycan filosofu Əli Abasovun(1950) "Məkan, zaman, idrak" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1986

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

   Du texte à l'action.

Essais d'herméneutique II.

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenimenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) "Mətndən əmələ. Hermenevtika. II esse" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1986

  Noam Chomsky

 Video-Az.

 

 Knowledge of Language

 

  Yəhudi mənşəli Amerika filosofu, linqvisti və politoloqu, Kolumbiya Universitetinin və Kaliforniya Berkli Universitetinin professoru, Hilari Patnemin dostu və intellektual opponenti Noam Çomskinin (1928) "Dil haqqında bilik" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1986

  Григорий Львович Тульчинский

 Video-Az.

 

 Проблема осмысления действительности

 

Rusiya filosofu, professor Qriqori Tulçinskinin(1947) "Gerçəkliyin mənalandırılması problemi" adlı əsəri  

Video-En. 

 

 

1986

 Alfred Tarski 

Video-Az.

 

What are Logical Notions?

 

 Yəhudu mənşəli Polşa-Amerika riyaziyyatçısı, məntiqçisi, həqiqiliyin formal nəzəriyyəsinin banisi  Alfred Tarskinin(1901-1983) ölümündən sonra çap olunan "Məntiqi təsəvvürlər nədir?" adlı əsəri.

Video-En.

 

1986

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  Le mal. Un défi à la philosophie et à la théologie

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenimenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) "Pislik. Fəlsəfəyə və ilahiyyata çağırış" adlı əsəri. 

 Video-En.