FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR:

XX ƏSR

 

1983  


 

1983

  17th World Congress of Philosophy. Montreal, Canada

 Video-Az.

 

 

 

 Kanadanın Montreal şəhərində "Fəlsəfə və mədəniyyət" mövzusu üzrə keçirilən 17-ci Ümumdünya  Fəlsəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

 

1983

Charles Hartshorn

 Video-Az.

 

Insights and Oversights of Great Thinkers: 

An Evaluation of Western Philosophy

 

Uaythedin proses fəlsəfəsini proses teologiyasına doğru inkişaf etdirən Amerika filosofu, Çikaqo Universitetinin,  Emori  Universitetinin və Texas Universitetinin professoru Çarlz Hartshornun(1897-2000) "Böyük mütəfəkkirlərin fəhmi və diqqətsizlikləri: Qərb fəlsəfəsinin təkamülü" əsər.

 Video-En.

 

 

1983

 Umberto Eco

 Video-Az.

 

 Postille al nome della rosa

 

  İtalyan yazıçısı və filosofu Umberto Eko(1932) özünün "Qızılgülün adı"nın səhifələrinin ağ kənarında qeydlər" adlı kitabçasında 1980-ci ildə çap etdirdiyi "Qızılgülün adı" fəlsəfi-detektiv romanının yazılma texnikasından söhbət açır, oxucu-müəllif-mətn probelemini şərh edir.

 Video-En.

 

 

1983

  Jean-François Lyotard

 Video-Az.

 

 Le Différend

 

Fransız postmodernist filosofu və ədəbiyyat nəzəriyyəçisi, Jan Fransua Liotarın(1924-1998) "" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1983

  Gülnaz Abdullazadə

 Video-Az.

 

 Azərbaycan muğamlarının fəlsəfi mahiyyəti

 

Azərbaycan filosofu Gülnaz Abdullazadənin(1946) "Azərbaycan muğamlarının fəlsəfi mahiyyəti" adlı dərsliyi.      

 Video-En.

 

 

1983

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  Temps et récit.

Tome I : L'intrigue et le récit historique.

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenimenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) "Zaman və hekayət. I cild: Süjet və tarixi hekayət" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

 

1983

  Stanisław Lem

 Video-Az.

 

Mein Leben

 

Polyak yazıçısı, fantast, futuroloq, filosof Stanisłav Lemin(1921-2006) alman dilində yazdığı "Mənim həyatım" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1983

  Gilles Deleuze

 Video-Az.

 

 Cinéma I:

L'image-mouvement

 

  Fransız filosofu, postmodernizmin nümayəndəsi Jil Delözün(1925-1995) "Kino 1: hərəkət obrazı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1983

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 Abstract Representation

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Abstrakt təqdimat" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1983

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 Kings of Infinite Space

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Sonsuz məkanın kralları" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1983

  Arthur Holmes

 Video-Az.

 

 Contours of a World View

 

  Amerika dini filosofu,  1951–1994-cü illərdə Vitn Kollecinin professoru Artur Holmesin (1924-2011) "Dünya görüşünün konturları" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1983

  Новиков Игорь Дмитриевич

 Video-Az.

  Эволюция вселенной

  Pus astrofiziki İqor Novikovun(1935)  "Kainatın təkamülü" adlı əsəri

 Video-En.

 

1983

  Акбар Турсунов

 Video-Az.

 

 

 Познание эволюционных процессов во вселенной: (на материалах космологии)

 

 

  Tacik filosofu Akbar Tursunovun(1932) "Kainatda təkamül proseslərinin dərk olunması(kosmologiyanın materialları əsasında)" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1983

  Erwin Schrödinger

 Video-Az.

 

  My View of the World

Alman-Avstriya fizik-nəzəriyyəçisi, Nobel mükafatı lauretı, Berlin, Oksford universitetlərinin professoru, Dublinin Ali Tədqiqatlar İnstitutunun təsisçisi və direktoru, Kvant mexanikasıbın yaradıcılarından biri, materiyanın dalğa nəzəriyyəsinin müəllifi Ervin Şrödingerin(1887-1961) ölümündən sonra çap olunan "Mənim dünyaya baxışım" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1983

 Мурад Ахундов и др.

 Video-Az.

 

 Прерывное и непрерывное

 

  Azərbaycan mənşəli Rusiya-Amerika filosofu, hazırda Pensilvaniya Universitetinin professoru  Murad Axundovun(1941) və başqalarının "Fasiləli və fasiləsiz " adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

 

1983

   Myron Krueger

 Video-Az.

 

 Artificial reality

   Amerikan alimi, Harvard Universitetinin professoru Mayron Kruqerin (1942-ci ildə anadan olmuşdur) özünün 1970-ci illərdə elmi dövriyyəyə gətirdiyi süni reallıq (“artificial reality”) anlayışını həmin "Süni reallıq" adlı monoqrafiyasında geniş şərh edir.

 Video-En.

 

 

1983

  Colin McGinn

 Video-Az.

 

 An The Subjective View:

Secondary Qualities and Indexical Thoughts

Britaniya-Amerika filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "Subyektiv baxış: ikinci keyfiyyətlər və indeksikal fikirlər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1983

 Alfred Tarski 

Video-Az.

 

 Logic, Semantics, Metamathematics:

Papers from 1923 to 1938 including

"The Concept of Truth in Formalized Languages"

and

"On the Concept of Logical Consequence"

 Yəhudu mənşəli Polşa-Amerika riyaziyyatçısı, məntiqçisi, həqiqiliyin formal nəzəriyyəsinin banisi  Alfred Tarskinin(1901-1983) 1923-1938 illərdə yazdığı məqalələrin, o cümlədən məşhur "Fofmallaşdırılmış dildə həqiqət anlayışı və Semantikanın əsasları" "Məntiqi nəticə anlayışına dair" məqalələrin toplandığı "Məntiq, Semantika, Metariyaziyyat" adlı məcmuə.

Video-En.

 

1983

Hilary Putnam

 Video-Az.

 

 Philosophical Papers.

Vol. 3. : Realism and Reason

 

Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Hans Reyxenbaxın tələbəsi, Noam Çomskinin dostu və intellektual opponenti, Harvard Universitetinin professoru, 1976-ci ildə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti, 1960-cı illərdən 1980-ci illərin ortalarına qədər analitik fəlsəfənin aparici nümayəndəsi, sonradan isə onun kəskin tənqidçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Hilari Patnemin(1926-2016) "Fəlsəfi məqalələr"inin Realizm və zəka  adı altında çap olunan üçüncü cildində onun 1975-1982-ci illərdə yazdığı məqalələr toplanmışdır.   

 Video-En.

 

 

1983

  Jean-Paul Sartre

 Video-Az.

 

 Cahiers pour une morale

 

   Fransız filosofu Jan-Pol Sartrın(1905-1980) "Etikaya dair qeydlər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1983

  Richard J. Norman

 Video-Az.

 

 The Moral Philosophers

 

   Britaniya filosofu, Kent Universitetinin əxlaq fəlsəfəsi üzrə professoru Riçard Normanın "Əxlaq filosofları" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1983

  Alvin Toffler

 Video-Az.

 

 Previews & Premises

  Yəhudi mənşəli Amerika yazıçısı və filosofu Elvin Tofflerin(1928) "Ön baxış və ilkin şərtlər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1983

   Burrhus Frederic Skinner

 Video-Az.

 

 A matter of consequences

   Amerikan psixoloqu, ixtiraçısı, yazıçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru Börris Frederik Skinnerin (1904-1990) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1983

   Burrhus Frederic Skinner

 Video-Az.

 

 Enjoy old age:

A program of self management

   Amerikan psixoloqu, ixtiraçısı, yazıçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru Börris Frederik Skinnerin (1904-1990) "" adlı əsəri

 Video-En.