FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR:

XX ƏSR

(1980-1982)

 

1980  


 

1980

 Hans-Georg Gadamer

 Video-Az.

 

  Dialogue and Dialectic:

Eight Hermeneutical Studies on Plato

Alman-Amerika filosofu, fəlsəfi hermenevtikanın banisi, Marburq Universitetinin professoru, 1939-47-ci illərdə Leybsiq Universitetinin Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, 1946-47-ci illərdə həmin Universitetin rektoru, 1947-49-cu illərdə Frankfurt Qöte Universitetinin Fəlsəfə kafedrasının rəhbəri, 1949-cu ildən Heydelberq Universitetində Karl Yaspersin varisi, 1968-ci ildən Massaçusettsdə Boston Kollecinin  professoru Hans-Georq Qadamerin(1900-2002) "Dialoq və Dialektika: Platona dair səkkiz hermenevtik tədqiqat" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1980

 Tom Rockmore

 Video-Az.

 

 Fichte, Marx and the German Philosophical Tradition

Amerikan filosofu, Dyukeyn Universitetinin (Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania) professoru Tom Rokmorun (1942) "Fixte, Marks və Alman fəlsəfi ənənəsi" adlı əsəri 

 

 Video-En.

 

 

1980

 Peter Singer

 Video-Az.

 

 Marx

 

Yəhudi-Avstriya mənşəli Avstraliya-Amerika filosofu, Melburn Universitetinin və Prinston Universitetinin professoru Peter Singerin(1946) "Marks" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1980

  İoanna Kuçuradi

 Video-Az.

 

 Sanata Felsefeyle Bakmak

  Yunan mənşəli türk filosofu, Türkiyə Fəlsəfə Kurumunun başkanı İoanna Kuçuradinin (1936) "Sənətə fəlsəfə ilə nəzər yetirmək" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1980

  Yaşar Qarayev

 Video-Az.

 

 Realizm: sənət və həqiqət

 

Azərbaycan tənqidçi, ədəbiyyatşünası Yaşar Qarayevin(1936) "Realizm: sənət və həqiqət" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1980

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 Signs, Symbols and Architecture

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "İşarələr, rəmzlər və Memarlıq" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1980

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 Skyscrapers — Skycities

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Göydələnlər - Səma şəhərləri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1980

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 Late-Modern Architecture

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Son Modern Memarlıq" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1980

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 Post-Modern Classicism: Architectural Design

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Post-Modern klassisizm: Memarlıq dizaynı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1980

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 Free-Style Classicism

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Sərbəst üslub klassisizmi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1980

  Roland Barthes

 Video-Az.

 

  Camera lucida

Fransız poststrukturalist filosofu və semiotiki Rolan Bartı(1915-1980) özünün latın dilindən tərcümədə "İşıqlı otaq" adlı mənasını verən əsərində fotoqrafiya sənətini təhlil edir. Bu əsər Bartın son böyük əsəridir və kulturologiya və semiotika sahəsində ən məşhur əsərlərdən biridir.

 Video-En.

 

 

1980

 Umberto Eco

 Video-Az.

 

 Il nome della rosa

 

  İtalyan yazıçısı və filosofu Umberto Ekonun(1932) "Qızılgülün adı" fəlsəfi-detektiv romanı.

 Romanda təsvir olunan hadisələr orta əsrlərdə monastrında sirli şəkildə cərəyan edir.

  Roman U. Ekonun postmodernist əsər haqqında nəzəri biliklərinin təcəssümüdür.

  Müəllifin ilk bədii əsəri olmasına rəğmən ən uğurlusu sayılır.

  Rejissor Jan-Jak Anno əsəri ekranlaşdırmışdir.

  Əsər Samir Bulut tərəfindən rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur.

 Video-En.

 

 

1980

 Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 Creativity and God:

A Challenge to Process Theology

 

  Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı, Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin(1939) "Yaradıcılıq və Tanrı: Proses teiligiyasına çağırış" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

 

1980

  Ilya Prigogine

 Video-Az.

 

From Being To Becoming

 

Rus-yəhudi mənşəli Belçika kimyaçısı və fiziki, Nobel mükafatı laeteatı İlya Priqojinin(1917-2003)  "Varlıqdan təşəkkülə doğru" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1980

  Ludwig Wittgenstein

 Video-Az.

 

 Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie

 

  Yəhudi mənəşəli Avstriya-Britaniya filosofu Lüdviq Vitgenşteynin(1889-1951) ölümündən sonra alman dilində çap olunan "Psixologiyanın fəlsəfəsinə dair qeydlər"i.

 Video-En.

 

 

 

1980

  Гайденко Пиама Павловна

 Video-Az.

 

 Эволюция понятия науки: становление и развитие первых научных программ

 

  Rus filosofu və fəlsəfə tarixçisi Piama Qaydenkonun(1934) "Elm anlayışının təkamülü: İlk elmi proqramların təşəkkülü və inkişafı" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1980

 Мурад Ахундов,

Крымский Сергей Борисович

 Video-Az.

 

 Материалистическая диалектика и структура естественнонаучного знания

 

  Azərbaycan mənşəli Rusiya-Amerika filosofu, hazırda Pensilvaniya Universitetinin professoru  Murad Axundovun(1941) və Sergey Krımskinin "Materialist dialektika və təbii-elmi biliyin strukturu" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1980

  Evandro Agazzi

 Video-Az.

 

 Probability in the sciences

 

  İtalyan-Amerikan filosofu, Genuya Universitetinin professoru, Pittsburq və Stanford Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru Evandro Aqazzinin(1934) "Elmlərdə ehtimal" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1980

 Wolfgang Stegmüller

Video-Az.

 

 Neue Wege der Wissenschaftsphilosophie

 Alman-Avstriya-Amerika filisofu, Münhen Universitetinin professoru, 1962-63-cü illərdə Pensilvaniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Volfqanq Şteqmüllerin(1923-1991) "Elmin fəlsəfəsinin yeni üsulları" adlı əsəri.

Video-En.

 

1980

 Peter Singer

 Video-Az.

 

 Practical Ethics

 

Yəhudi-Avstriya mənşəli Avstraliya-Amerika filosofu, Melburn Universitetinin və Prinston Universitetinin professoru Peter Singerin(1946) "Praktik etika" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1980

Philip Pettit

Video-Az.

Judging justice:

an introduction to contemporary political philosophy

Avstraliya-Amerika filosofu, Prinston Universitetinin professoru Filip Pettitin (1945)  "Hakimlik edən ədalət: müasir siyasi fəlsəfəyə giriş" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

1980-

1995

 Niklas Luhmann

Video-Az.

 

 Gesellschaftsstruktur und Semantik

  Alman sosioloqu, Parsonsun tələbəsi Niklas Lumanın(1927-1998) "İctimai struktur və semantika" adlı əsəri.

Video-En.

 

1980

   Burrhus Frederic Skinner

 Video-Az.

 

 Notebooks

   Amerikan psixoloqu, ixtiraçısı, yazıçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru Börris Frederik Skinnerin (1904-1990) "Qeyd dəftərləri" adlı əsəri

 Video-En.

 

1980

  İoanna Kuçuradi

 Video-Az.

 

 Çağın Olayları Arasında

  Yunan mənşəli türk filosofu, Türkiyə Fəlsəfə Kurumunun başkanı İoanna Kuçuradinin (1936) "Zamanın hadisələri arasında" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1980

Alvin Toffler

 

 Video-Az.

 

 The Third Wave

 

  Yəhudi mənşəli Amerika yazıçısı və filosofu Elvin Tofflerin(1928) "Üçincü dalğa" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1980

 Gilles Deleuze, Pierre-Félix Guattari 

 Video-Az.

 

Capitalisme et Schizophrénie.

L'anti-Oedipe

 

   Fransız filosofu, postmodernizmin nümayəndəsi Jil Delözün(1925-1995) və psixoanalitik Pyer-Feliks Qvattarinin (1930-1992) "Kapitalizm və şizofreniya" adlı ikicildliyinin ikinci cildi: Min yayla.

 Video-En.

 

1981  


 

1981

  Gilles Deleuze

 Video-Az.

 

  Francis Bacon - Logique de la sensation

 

Fransız filosofu, postmodernizmin nümayəndəsi Jil Delözün(1925-1995) "Fransis Bakon: Hissiyyatın məntiqi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1981

Michael Dummett

Video-Az.

The Interpretation of Frege's Philosophy

Britaniya-Amerika  filosofu, 1979-92-ci illərdə Oksford Universitetinin məntiq professoru, sonradan Birmingen Universitetinin, Berkli Kaliforniya Universitetinin, Prinston və Harvard Universitetlərinin professoru, analitik fəlsəfənin tarixçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Maykl Dammitin (1925-2011) "Fregenin fəlsəfəsinin şərhi" adlı əsəri

Video-En.

 

1981

Charles Hartshorne with Creighton Peden

 Video-Az.

 

 Whitehead's View of Reality

 

Uaythedin proses fəlsəfəsini proses teologiyasına doğru inkişaf etdirən Amerika filosofu, Çikaqo Universitetinin,  Emori  Universitetinin və Texas Universitetinin professoru Çarlz Hartshornun(1897-2000) və Pedenin "Uaythedin reallığa baxışı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1981

  Fərman İsmayılov

 Video-Az.

 

 Мүасир буржуа фәлсәфәсинин бөһраны (неопозитивизм вә екзистенсиализм)

 

Azərbaycan , Bakı Dövlət Universitetinin professoru(1936) Fərman İsmayılovun "Müasir burjua fəlsəfəsinin böhranı (neopozitivizm və ekzistensializm)" adlı əsəri

 Video-En.

 

1981

  Francis Sparshott

 Video-Az.

 

 Aesthetics of Structures

 

Britaniya-Kanada-Amerika filosofu və şairi, 1980-1982-ci illərdə Amerika Estetika Cəmiyyətinin presidenti Fransis Sparşottun (1926–2015) "Strukturların estetikası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1981

  Eli Siegel

 Video-Az.

  
 Self and World:

An Explanation of Aesthetic Realism
 

 Yəhudi-Latviya mənşəli Amerikan şairi, tənqidçisi və filosofu, estetik realizm adlı cərəyanın banisi, Tafts Universitetinin professoru Elay Siqlın (1902-1978) ölümündən sonra çap olunan "Özü və Dünya: Estetik realizmin izahlarından biri" adlı əsas əsəri. Əsərin və ümumiyyətlə Elay Siqlın estetik realizm fəlsəfəsinin mərkəzi ideyası odur ki, reallıqda olan hər bir şəxs, məkan və ya şey bütün digər şeylərlə ümumi nəyəsə malikdir.

 Video-En.

 

1981

  Əziz Mirəhmədov

 Video-Az.

 

 Satirik gülüşün qüdrəti

 

  Azərbaycan filosofu Ağayar Şükürovun(1920-2002) "Satirik gülüşün qüdrəti" adlı dərsliyi.    

 Video-En.

 

 

 

 

 

1981

Ludwig von Bertalanffy

 Video-Az.

 

A Systems View of Man:

Collected Essays

 

Avstriya-Amerika bioloqu, biologiyaya, kibernetikaya və digər sahələrə tətbiq oluna bilən ümumi sistem nəzəriyyəsinin banisi Ludviq fon Bertalanffinin (1901-1972) ölümündən sonra çap olunan "İnsanın sistem baxışı: seçilmiş esselər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1981

  Зельдович Яков Борисович

Блинников С. И.,

Шакура Н. И.

 Video-Az.

  Физические основы строения и эволюции звезд

  Pus sovet fiziki, atom bombasının və hidrogen bombasının yaradıcılarından biri Yakov Zeldoviçin(1914-1987), Blimmikovun(1948) "Ulduzların quruluşunun və təkamülünün fiziki əsasları" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1981

  Hermann Haken

 Video-Az.

 

 Light: Waves, Photons, and Atoms

 

  Alman fiziki, sinergetikanın yaradıcısı, Stuttqart Universitetinin nəzəri fizika üzrə professoru,
Stuttqart Universitetinin nəzəri fizika və sinergetika İnsitituniun direktoru Hermann
Hakenin(1927) "İşıq: dalğalar, fotonlar və atomlar" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1981

  Paul Feyerabend

 Video-Az.

 

Philosophical papers:

Volume 1.

Realism, Rationalism and Scientific Method

 

 

  Avstriya-Amerika filosofu, Berkli Koliforniya Universitetinin professoru Pol Feyerabendin (1924-1994) "Fəlsəfi məqalələri"nin birinci cildi: Realizm, rasionalizm və elmi metod. 

 Video-En.

 

1981

 Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 Reconstruction of Thinking.

Volume 1 of The Axiology of Thinking

 

  Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı, Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin(1939) "Təfəkkürün rekonstruksiyası" monoqrafiyasının 1-ci cildi. Təfəkkürün aksiologiyası.

 Video-En. 

 

1981

  Paul Feyerabend

 Video-Az.

 

Philosophical Papers:

Volume 2.

Problems of Empiricism

 

  Avstriya-Amerika filosofu, Berkli Koliforniya Universitetinin professoru Pol Feyerabendin (1924-1994)"Fəlsəfi məqalələri"nin ikinci cildi: Empirizm problemləri.

 Video-En.

 

 

1981

 Peter Singer

 Video-Az.

 

 The Expanding Circle:

Ethics and Sociobiology

 

Yəhudi-Avstriya mənşəli Avstraliya-Amerika filosofu, Melburn Universitetinin və Prinston Universitetinin professoru Peter Singerin(1946) "Genişləndirilmiş çevrə: Əxlaq və Sosiobiologiya" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1981

 

  Hilary Putnam

 Video-Az.

 

Reason, Truth and History

(Philosophical Papers)

 

Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Hans Reyxenbaxın tələbəsi, Noam Çomskinin dostu və intellektual opponenti, Harvard Universitetinin professoru, 1976-ci ildə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti, 1960-cı illərdən 1980-ci illərin ortalarına qədər analitik fəlsəfənin aparici nümayəndəsi, sonradan isə onun kəskin tənqidçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Hilari Patnemin(1926-2016) "Zəka, həqiqət və tarix" adı altında çap olunan Fəlsəfi məqalələr məcmuəsi.

 Video-En.

 

1981

  Amartya Sen

 Video-Az.

 

 Poverty and Famines

 

  Hind-Amerikan iqtisadçısı, Kəlküttə Universitetinin(1956-1958), Kembric Universitetinin(1957-1963, 1998-), Dehli Universitetinin(1963-1971), Oksford Universitetinin(1977-1988), Harvard Universitetinin(1987-1998) professoru, 1986-89-cu illərdə Beynəlxalq İqtisadi Assosiasiyanın prezidenti, 1994-cü ildə Amerika İqtisadi Assosiasiyasının prezidenti, Nobel mükafatı laureatı Amartya Senin (1933) "Yoxsulluq və aclıq" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1981

  Samuel Huntington

 Video-Az.

 

 American Politics:

The Promise of Disharmony

 

  Amerika politoloqu, filosofu və sosioloqu, Harvard Universitetinin professoru, 1978-1989-cu illərdə Beynəlxalq Münasibətlər Mərkəzinin direktoru, 1986-1987-ci illərdə Amerika Siyasi Elmlər Assosiasiyasının prezidenti Samuel Hantingtonun (1927-2008) "Amerikan siyasəti: disharmoniya vədi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1981

  Fredric Jameson

 Video-Az.

 

 The Political Unconscious:

Narrative as a Socially Symbolic Act

 

  Özünü marksist kimi tanıyan Amerikan fəlsəfə tarixçisi və postmodernist filosofu, Dyuk(Duke) Universitetinin müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq üzrə professoru Fredrik Ceymsonun(1934) ən məşhur kitablarından biri olan "Siyasi qeyri-şüurilik: narrativ sosial simvolik akt kimi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1981

  Jean Baudrillard

 Video-Az.

 

 Simulacra and Simulation

 

  Fransız filisifu Jan Bodriyarın(1929-2007) "Simulyatorlar və Simulyasiya" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1981

  Jürgen Habermas

 Video-Az.

 

 Theorie des kommunikativen Handelns

 

   Alman filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi Yürgen Habermasın(1929-) "Kommunikativ əməl nəzəriyyəsi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1981

  Ağayar Şükürov

 Video-Az.

 

İslam, adət və ənənə

 

Azərbaycan filosofu Ağayar Şükürovun(1946-2008) "İslam, adət və ənənə" adlı əsəri.      

 Video-En.

 

 

1982  


 

1982

 Robert B. Pippin

Video-Az. 

 

 Kant's Theory of Form:

An Essay on the "Critique of Pure Reason"

 

  Amerikan filosofu, Çikaqo Universitetinin professoru Robert Pippinin(1948) "Kantın forma nəzəriyyəsi: "Xalis zəkanın tənqidi" haqqında esse" adlı əsəri.  

 Video-En. 

 

1982

 Ted Cohen

Video-Az.

 

 Essays in Kant's aesthetics

  Amerikan filosofu, Çikaqo Universitetinin fəlsəfə professoru, estetik və yumorist Ted Kohenin (1939-2014) "Kantın estetikasına dair esselər" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

1982

 Peter Singer

 Video-Az.

 

 Hegel

 

Yəhudi-Avstriya mənşəli Avstraliya-Amerika filosofu, Melburn Universitetinin və Prinston Universitetinin professoru Peter Singerin(1946) "Hegel" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1982

  Mark Poster

 Video-Az.

 

 Sartre's Marxism

Amerika filosofu, İrvaynda Koliforniya Universitetinin professoru Mark Posterin (1941-2012) "Sartrın Marksizmi" əsər

 Video-En.

 

 

 

1982

  Francis Sparshott

 Video-Az.

 

 The Theory of the Arts

 

Britaniya-Kanada-Amerika filosofu və şairi, 1980-1982-ci illərdə Amerika Estetika Cəmiyyətinin presidenti Fransis Sparşottun (1926–2015) "İncəsənət nəzəriyyəsi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1982

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 Architecture Today

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Memarlıq bu gün" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1982

  Alain Badiou

 Video-Az.

 

  Théorie du sujet

  Fransız filosofu Alen Badyunun(1937) "Subyekt nəzəriyyəsi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1982

 Мурад Ахундов

 Video-Az.

 

 Пространство и время в физическом познании

 

  Azərbaycan mənşəli Rusiya-Amerika filosofu, hazırda Pensilvaniya Universitetinin professoru  Murad Axundovun(1941) "Məkan və zaman fiziki idrakda" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1982

 Мурад Ахундов

 Video-Az.

 

 Концепции пространства и времени : истоки, эволюция, перспективы

 

  Azərbaycan mənşəli Rusiya-Amerika filosofu, hazırda Pensilvaniya Universitetinin professoru  Murad Axundovun(1941) "Məkan və zaman konsepsoyaları: qaynaqları, təkamülü, perspektivləri" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1982

 Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 The Tao and the Daimon:

Segments of a Religious Inquiry

 

  Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı, Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin(1939) "" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

 

1982

  Noam Chomsky

 Video-Az.

 

 Language and the Study of Mind

 

  Yəhudi mənşəli Amerika filosofu, linqvisti və politoloqu, Kolumbiya Universitetinin və Kaliforniya Berkli Universitetinin professoru, Hilari Patnemin dostu və intellektual opponenti Noam Çomskinin (1928) "Dil və ağıl haqqında təlim" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1982

  Colin McGinn

 Video-Az.

 

 The Character of Mind

Britaniya-Amerika filosofu, Oksford Universitetinin, hal-hazırda Mayami Universitetinin professoru Kolin Maginnin(1950-ci ildə doğulmuşdur) "Ağlın xarakteri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1982

 

  Karl Popper

 Video-Az.

 

 Postscript to the Logic of Scientific Discovery

Alman-Avstriya-Britaniya filosofu Karl Popperin(1902-1994) "Elmi kəşfin məntiqinə postskript" adlı əsəri  

 Video-En.

 

 

 

1982

  Мераб Мамардашвили.

Александр Пятигорский

 Video-Az.

 

 Символ и сознание

 

  Gürcü-rus filosofu Merab Mamardaşvilinin (1930-1990) və yəhudi mənşəli rus-Britaniya filosofu, filoloqu, şərqşünası, yazıçısı, MDU Fəlsəfə fakultəsinin məzuni, Tartu-Moskva semiotika məktəbinin banilərindən biri, sansrtit və Tibet dillərinin bilicisi, onlarla əsərin o cümlədən bir neçə romanın müəllifi, hüquq medafiəçisi, 1973-cü ildə SSRİ-dən Almaniya Federativ Respublikasına mühacirət edən, 1974-cü ildən Böyük Britaniyada yaşayan, London Universitetinin professoru, 2006-cı ildə Moskvaya gələrək siyasi fəlsəfə üzrə və "Mifologiya və müasir insanın şüuru" mövzusunda mühazirələr oxuyan Aleksandr Piatiqorskinin(1929-2009) "Simvol və Şüur" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1982

 

  Albert R. Jonsen,

Mark Siegler,

William Winslade

 Video-Az.

 

 Clinical Ethics

 

   Amerika bioetiki, Vaşinqton Universitetinin professoru Albert Consenin(1931) "Klinik Etika" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1982

  Michael Sandel

 Video-Az.

 

 Liberalism and the Limits of Justice

 

  Amerika siyasi filosofu, Harvard Universitetinin professoru, Amerika Sənətlər və Elmlər Akademiyasının üzvü Maykl Sandelin(1953) ilk əsəri olan  "Liberalizm və ədalətin hədləri" Rolsun ədalət nəzəriyyəsinin tənqidinə yönəlmişdir.

 Video-En.

 

 

 

1982

 Niklas Luhmann

Video-Az.

 

 Liebe als Passion

  Alman sosioloqu, Parsonsun tələbəsi Niklas Lumanın(1927-1998) "Məhəbbət ehtiras kimi" adlı əsəri.

Video-En.