FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR:

XX ƏSR

(1975-1980)

 

1975  


 

1975

 Mikel Dufrenne

 Video-Az.

 

 Vers une esthétique sans entrave

Fransız filosofu və estetiki, fenomenologiyanın nümayəndəsi, Fransa Estetika Cəmiyyətinin prezidenti Mişel Düfrenin(1910-1995)   "Estetikaya doğru maneəsiz" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1975

 

 Guy Sircello

 Video-Az.

 

 New Theory of Beauty

  Amerika filosofu, 1966-ci ildən İrvayn Kaliforniya Universitetinin professoru

1978-79-cu illərdə Amerika Estetika Cəmiyyətinin Sakit Okean Bölümünün prezidenti, fəlsəfi estetikaya analitik yanaşma ilə tanınan Qay Sörçellonun (1936–1992)  "Gözəlliyin yeni nəzəriyyəsi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1975

  Arthur Holmes

 Video-Az.

 

 The Idea of a Christian College

 

  Amerika dini filosofu,  1951–1994-cü illərdə Vitn Kollecinin professoru Artur Holmesin (1924-2011) "Xristian Kolleci ideyası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1975

Hilary Putnam

Video-Az.

Mathematics, Matter and Method

(Philosophical Papers. Vol. 1. )

Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Hans Reyxenbaxın tələbəsi, Noam Çomskinin dostu və intellektual opponenti, Harvard Universitetinin professoru, 1976-ci ildə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti, 1960-cı illərdən 1980-ci illərin ortalarına qədər analitik fəlsəfənin aparici nümayəndəsi, sonradan isə onun kəskin tənqidçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Hilari Patnemin(1926-2016) "Riyaziyyat, Materiya və Metod" başlığı altında çap olunan "Fəlsəfi məqalələr"inin birinci cildi

Video-En.

 

 

1975

Philip Pettit

Video-Az.

The Concept of Structuralism: a Critical Analysis

Avstraliya-Amerika filosofu, Prinston Universitetinin professoru Filip Pettitin (1945)  "Strukturalizm anlayışı: tənqidi analiz" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

 

1975

  Alvin Toffler

 Video-Az.

 

 The Eco-Spasm Report

 

Yəhudi mənşəli Amerika yazıçısı və filosofu Elvin Tofflerin(1928) "Eko-Spazma" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1975

  Ludwig Wittgenstein

 Video-Az.

 

 Philosophical Remarks

 

  Yəhudi mənəşəli Avstriya-Britaniya filosofu Lüdviq Vitgenşteynin(1889-1951) ölümündən sonra ingilis dilində çap olunan "Fəlsəfi Qeydlər"i.

 Video-En.

 

 

 

1975

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  La métaphore vive

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenimenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) "Metaforanın həyatı" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1975

  Alain Badiou

 Video-Az.

 

  Théorie de la contradiction

  Fransız filosofu Alen Badyunun(1937) "Ziddiyyət nəzəriyyəsi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1975

  Michel Foucault

 Video-Az.

 

  Surveiller et punir: Naissance de la Prison

  Fransız filosofu Mişel Fukonun(1926-1984) "Nəzarət etmək və cəzalandırmaq: həbsxananın doğuluşu" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1975

  Mark Poster

 Video-Az.

 

Existential Marxism in Postwar France: From Sartre to Althusser

 

Amerika filosofu, İrvaynda Koliforniya Universitetinin professoru Mark Posterin (1941-2012) "Ekzistensial marksizm müharibədən sonrakı Fransada: Sartrdan Althusserə kimi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1975

Paul Feyerabend

 Video-Az.

 

  Against Method:

Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge

Avstriya-Amerika filosofu, Berkli Koliforniya Universitetinin professoru Pol Feyerabendin (1924-1994) "Metodun əleyhinə: biliyin anarxik nəzəriyyəsinin komturları" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

 

1975

Ludwig von Bertalanffy

 Video-Az.

 

Perspectives on General Systems Theory. Scientific-Philosophical Studies

 

Avstriya-Amerika bioloqu, biologiyaya, kibernetikaya və digər sahələrə tətbiq oluna bilən ümumi sistem nəzəriyyəsinin banisi Ludviq fon Bertalanffinin (1901-1972) ölümündən sonra çap olunan "Ümumi sistemlər nəzəriyyəsinin perspektivləri. Elmi-fəlsəfi tədqiqatlar" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

 

 

1975

  Michael Polanyi, Harry Prosch

 Video-Az.

 

 Meaning

 

  Macar-yəhudi mənşəli Britaniya filosofu, qeyri-aşkar bilik ("şəxsiyyət biliyi") konsepsiyasının müəllifi Maykl Polaninin "Məna" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1975

  Lotfi A. Zadeh

 Video-Az.

 

  Fuzzy logic and approximate reasoning

 

Azərbaycan mənşəli Amerika alimi, qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisi, Kaliforniya Berkli Universitetinin professoru Lütfi Zadənin (Lütfəli Rəhim oğlu Əsgərzadə, 1921) "Qeyri-səlis məntiq və təxmini əsaslandırma" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1975

 Ernst Bloch

Video-Az.

 

  Experimentum Mundi. Frage, Kategorien des Herausbringens, Praxis

Alman filosofu, sosioloqu, "ümid fəlsədəsi"nin "hələ ki-Qeyri-varlıq ontologiyası"nın yaradıcısı Ernst Bloxun(1885-1977) "Experimentum Mundi. Sual, Realizasiyanın Kteqoriyaları, Praktika" adlı əsəri.

Video-En.


 

1975

 Лебедев Владимир Иванович

 Video-Az.

 

 Психологические проблемы межпланетного полета

 

 Moskva Dövlət Universitetinin professoru, kosmik psixologiyanın yaradıcılarından biri Vladimir Lebedevin(1929-2004) "" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1975

   Зельдович Яков Борисович,

Новиков Игорь Дмитриевич

 Video-Az.

  Строение и эволюция Вселенной

  Pus sovet fiziki, atom bombasının və hidrogen bombasının yaradıcılarından biri Yakov Zeldoviçin(1914-1987) və rusiya astrofiziki İqor Novikovun(1935)  "Kainatın quruluşu və təkamülü" adlı əsəri

 Video-En.

 1975

  Низами Мамедов

 Video-Az.

 

Моделирование и синтез знаний

 

  Azərbaycan-Rusiya filosofu Nizami Məmmədovun "Modelləşdirmə və biliklərin sintezi" monoqrafiyası.

 Video-En.

 

 

1975

  Noam Chomsky

 Video-Az.

 

 The Logical Structure of Linguistic Theory

 

Yəhudi mənşəli Amerika filosofu, linqvisti və politoloqu, Kolumbiya Universitetinin və Kaliforniya Berkli Universitetinin professoru, Hilari Patnemin dostu və intellektual opponenti Noam Çomskinin (1928) "Lingvistik nəzəriyyənin məntiqi strukturu" adlı əsəri  

 Video-En.

 

 

1975

 Peter Singer

 Video-Az.

 

 Animal Liberation:

A New Ethics for our Treatment of Animals

 

Yəhudi-Avstriya mənşəli Avstraliya-Amerika filosofu, Melburn Universitetinin və Prinston Universitetinin professoru Peter Singerin(1946) "Heyvanların azad edilməsi: Heyvanlarla bizim davranışımız üçün yeni Etika" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1975

  Daniel Bell

 Video-Az.

 

The Revolution of Rising Entitlement

 

Amerikan filosofu və sosioloqu, postindustrial(informasion) cəmiyyət nəzəriyyəsinin yaradıcısı, Harvard Universitetinin professoru Daniel Bellin (1919-2011) "Yüksəlməkdə olan hüquqların inqilabı" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

 

1976  


 

 

1976

 

  Charles Hartshorne

 Video-Az.

 

 Aquinas to Whitehead: Seven Centuries of Metaphysics of Religion

 

Uaythedin proses fəlsəfəsini proses teologiyasına doğru inkişaf etdirən Amerika filosofu, Çikaqo Universitetinin,  Emori  Universitetinin və Texas Universitetinin professoru Çarlz Hartshornun(1897-2000) "Foma Akvinalıdan Uaythedə qədər: dinin metafizikasının yeddi əsri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1976

  Stuart Hampshire

 Video-Az.

 

 Knowledge and the Future (Gwilym James Memorial Lecture) 

 

Britaniya filosofu və ədəbi tənqidçisi, İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdə əxlaqi və siyasi təfəkkürünün yeni istiqamətini verən antirasionalist Oksford mütəfəkkirlərindən biri, Oksford Universitetinin professoru və universitet administratoru Stuart Nyuton Hampşierin (1914-2004) "Bilik və gələcək" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1976 

  Georges Bataille

 Video-Az.

 

  La Limite de l’utile

  Fransız filosofu və solçu yazıçısı Jorj Batayın(1897-1962) ölümündən sonra çap olunan "Faydalı olanın sərhədləri" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1976

   Burrhus Frederic Skinner

 Video-Az.

 

 Particulars of my Life

   Amerikan psixoloqu, ixtiraçısı, yazıçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru Börris Frederik Skinnerin (1904-1990) "Mənim həyatimım özəllikləri" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1976

 Étienne Balibar 

 Video-Az.

 

Sur La Dictature du Prolétariat

 

   Fransız-Amerikan marksist filosofu, Paris X Universitetinin professoru, İrnaynda Kaliforniya Universitetinin fransız və ingilis dilləri üzrə müəllimi Etyen Balibarın (1942) "Proletar Diktaturası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1976

  Michel Foucault

 Video-Az.

 

 Histoire de la sexualité-

1. la volonté de savoir

 

Fransız filosofu Mişel Fukonun(1926-1984) "Bilik əzmi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1976

 Charles W. Morris

Video-Az.

 

 Image

 Amerikan filosofu, semiotikanın yaradıcılarından biri, 1931-ci ildən Çikaqo Universitetinin fəlsəfə professoru, 1958-ci ildən Florida Universitetinin tədqiqat professoru Çarlz Morrisin(1901—1979) "Obraz" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

 

1976

 Mikel Dufrenne

 Video-Az.

 

 Esthétique et philosophie

Fransız filosofu və estetiki, fenomenologiyanın nümayəndəsi, Fransa Estetika Cəmiyyətinin prezidenti Mişel Düfrenin(1910-1995)   "Estetika və fəlsəfə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1976

  17th Solvay Conference on Physics. Chair - Léon van Hove (CERN)

 Video-Az.

 

  Order and Fluctuations in Equilibrium and Nonequilibrium Statistical Mechanics.

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Nizam və fluktasiyalar" mövzusu üzrə keçirilən 17-c Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

 

1976

 Hans-Georg Gadamer

 Video-Az.

 

  Vernunft im Zeitalter der Wissenschaft

Alman-Amerika filosofu, fəlsəfi hermenevtikanın banisi, Marburq Universitetinin professoru, 1939-47-ci illərdə Leybsiq Universitetinin Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, 1946-47-ci illərdə həmin Universitetin rektoru, 1947-49-cu illərdə Frankfurt Qöte Universitetinin Fəlsəfə kafedrasının rəhbəri, 1949-cu ildən Heydelberq Universitetində Karl Yaspersin varisi, 1968-ci ildən Massaçusettsdə Boston Kollecinin  professoru Hans-Georq Qadamerin(1900-2002) "Zəka elm zəmanəsində" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1976

Daniel Bell

 Video-Az.

 

  The cultural contradictions of capitalism

 

Amerikan filosofu və sosioloqu, postindustrial(informasion) cəmiyyət nəzəriyyəsinin yaradıcısı, Harvard Universitetinin professoru Daniel Bellin (1919-2011) "Kapitalizmin mədəni ziddiyyətləri" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1976

 Franz Brentano

 Video-Az.

 

  Philosophische Untersuchungen zu Raum, Zeit und Kontinuum

 Avstriya filosofu və psixoloqu Franz Brentanonun "Məkan, zaman və Fenomenə dair fəlsəfi tədqiqlər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1976

  Jean Baudrillard

 Video-Az.

 

  L’échange symbolique et la mort

 

  Fransız filisifu Jan Bodriyarın(1929-2007) "Simvolik mübadilə və ölüm" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1976

Imre Lakatos  

 Video-Az.

 

 Proofs and Refutations:

The Logic of Mathematical Discovery

 

Yəhudi-macar mənşəli Britaniya filosofu, Kembric Universitetinin professoru İmre Lakatosun(1922-1974) ölümündən sonra çap olunan "Sübut və təkzib: riyazi kəşfin məntiqi" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

 

1976

  Arnold Toynbee, Daisaku Ikeda

 Video-Az.

The Toynbee-Ikeda dialogue

İngilis tarixçisi vfilosofu Arnold Toynbi(1889-1975) və yapon din xadimi Daisaki İkeda(1928) arasında fəlsəfi dialoq.

 Video-En.

 

 

 

1976

  Jürgen Habermas

 Video-Az.

 

Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus

 

 Alman filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi Yürgen Habermasın(1929-) "Materializmin Rekonstruksiyasına dair" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1976

Asif Əfəndiyev

 Video-Az.

 

 Müdriklik səlahiyyəti

 

Azərbaycan filosofu, 1952-1957-ci illərdə Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutuunun tələbəsi, M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun, Dillər Universitetinin, Bakı Musiqi Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin Qərb ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi fənləri üzrə müəllimi, 1969-1975-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, 1975-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində, sonradan “Bilik” cəmiyyətində Etik və Estetik Klubunun yaradıcısı və başlıca siması Asif Əfəndiyevin (həmçinin Əfəndiyev Asif Qasım oğlu, Asif Ata, İnam Ata adları ilə də tanınır, 1935-1997) "Müdriklik səlahiyyəti" adlı əsəri.    

 Video-En.

 

 

1976

 

  Albert R. Jonsen

 Video-Az.

 

 The Ethics of Neonatal Intensive Care

 

   Amerika bioetiki, Vaşinqton Universitetinin professoru Albert Consenin(1931) "Yeni do]ulanların intensiv terapiyasının etikası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1976

  Stephen Toulmin

 Video-Az.

 

 Knowing and Acting: An Invitation to Philosophy

 

 Britaniya-Amerika filosofu, 1949-1954-cü illərdə Oksford Universitetinin müəllimi, 1954-1955-ci illərdə Avstraliyada Melburn Universitetinin dəvət olunmuş professoru, 1955-1959-cü illərdə Britaniyaya qayıdaraq Linds Universitetinin fəlsəfə kafedrasının rəhbəri, 1959-1960-cı illərdə Kolumbiya, Stenford və Nyu York Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, 1954-1955-ci illərdə Londonda İdeyalar Tarixi Məktəbinin rəhbəri, 1965-ci ildən ömrünün sonuna qədər ABŞ-da, Santa Kruzda Kaliforniya Universitetinin və digər universitetlərin professoru Stiven Tulminin(1922-2009) "Bilmə və əməl: Fəlsəfəyə dəvət" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1976

  Bəxtiyar Vahabzadə

 Video-Az.

 

 Sənətkar və zaman

 

Dahi Azərbaycan filosof-şairi Bəxtiyar Vahabzadənin(1925-2009)  "Sənətkar və zaman" adlı məqalələr məcmuəsi.  

 Video-En.

 

 

1976

 Gilles Deleuze, Pierre-Félix Guattari 

 Video-Az.

 

Rhizome

 

   Fransız filosofları Jil Delöz(1925-1995) və Pyer-Feliks Qvattari (1930-1992) irəli sürdükləri və poststrukturalizmin və postmodernizmin əsas anlayışlarından biri olacaq rizoma anlayışını birgə yazdıqları "Rizoma" adlı əsərdə inkişaf etdirirlər. Rizoma sözü Azərbaycan dilinə tərcümədə kökümsov gövdə mənasını verir. Bu anlayış müəlliflərin nomodoloji layihəsinin reallaşması üçün əsas kimi nəzərdə tutulmuşdur.

 Video-En.

 

 

1976 

  Georges Bataille

 Video-Az.

 

  La Souveraineté

  Fransız filosofu və solçu yazıçısı Jorj Batayın(1897-1962) ölümündən sonra çap olunan "Suverenlik" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1976

 Raymond Aron

[ʁɛmɔ̃ aʁɔ̃]

 Video-Az.

  

 Penser la guerre, Clausewitz

 Fransız tarixçisi və sosioloqu, tarixin pozitivist izahının əleyhidarı, tarixin tənqidi fəlsəfəsinin yaradıcılarından biri, industrial cəmiyyət tərəfdarı, siyasi təhlilçi, Fransada konservator və sağların ideoloqu, marksizmin və fransız solçularının tənqidçisi, elmin deideologizasiyasının tərəfdarı və Sartrın marksist ekzistensializminin əleyhidarı, İkinci dünya müharibəsindən öncə Tuluza Universitetində sosial fəlsəfə professoru, müharibə zamanı de Qollun Azad Fransa təşkilatının Londonda La France Libre qəzetinin baş redaktoru, müharibədən sonra Parisdə Milli İdarəçilik Məktəbinin professoru, 1955-1968-ci illərdə Sorbonna Universitetinin, 1970-ci ildən isə Collège de France’ın professoru Raymon Aronun (1905 – 1983) "Müharibə filosofu, Klauzevits" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1977  


 

1977

  Thomas Kuhn

 Video-Az.

 

The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change

 

  Amerikan fiziki, tarixçisi və filosofu, Harvard Universitetinin, Berkli Kalifornia Universitetinin və Prinston Universitetinin professoru Tomas Kunun(1922-1996) "Əsaslı gərginlik: Elmi ənənə və dəyişikliyə dair seçilmiş tədqiqatlar" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1977

 

Frank Jackson

Video-Az.

Perception: A Representative Theory

Avstraliya-Amerika filosofu, Prinston Universitetinin professoru Frank Ceksonun (1943) "Qavrayış: Reprezentativ nəzəriyyə" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

1977

Michael Dummett

Video-Az.

Elements of Intuitionism

Britaniya-Amerika filosofu, 1979-92-ci illərdə Oksford Universitetinin məntiq professoru, sonradan Birmingen Universitetinin, Berkli Kaliforniya Universitetinin, Prinston və Harvard Universitetlərinin professoru, analitik fəlsəfənin tarixçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Maykl Dammitin (1925-2011) "İntuitivizmin elementləri" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1977

  Dana Scott,

John Lemmon

 Video-Az.

 

 An Introduction to Modal Logic

 

  Amerikan filosofu və mətiqçisi, Karnegi Mellon Universitetinın (ABŞ-ın Pensilvaniya ştatı,Pitsburq şəhəri) kompyuter elmləri, fəlsəfə və riyazi məntiq üzrə professoru Dana Scottun(1932) və kitab çap oluncaya qədər vəfat edən Britaniya-Amerika filosofu və mətiqçisi, Texas Universitetinın dəvət olunmuş professoru Con Lemmonun(1930-1966)"Modal məntiqə giriş" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1977

  Hermann Haken

 Video-Az.

 

 Synergetics. An Introduction. Nonequilibrium Phase Transitions and Self-Organization in Physics, Chemistry and Biology

 

  Alman fiziki, sinergetikanın yaradıcısı, Stuttqart Universitetinin nəzəri fizika üzrə professoru,
Stuttqart Universitetinin nəzəri fizika və sinergetika İnsitituniun direktoru Hermann
Hakenin(1927) "Sinergetika. Giriş. Fizikada, kimyada və biologiyada keçid fazalarının müvazinərsizliyi və özünütəşkil" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1977

 Umberto Eco

 Video-Az.

 

 Come si fa una tesi di laurea

 

  İtalyan yazıçısı və filosofu Umberto Ekonun(1932) "Diplom işini necə yazmalı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1977

  Ludwig Wittgenstein

 Video-Az.

 

 Bemerkungen über die Farben

 

  Yəhudi mənəşəli Avstriya-Britaniya filosofu Lüdviq Vitgenşteynin(1889-1951) ölümündən sonra alman dilində çap olunan "Rəng barədə qeydlər" adlı əsərində onun Qötenin rənglər nəzəriyyəsi ətrafında düşüncələri toplanmışdır.

 Video-En.

 

 

1977

  Iris Murdoch

 Video-Az.

 

 The Fire and the Sun

İngilis yazıçısı və filosofu filosofu Ayris Mördokun (1919-1999) "Atəş və Günəş" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1977

  Luce Irigaray

 Video-Az.

Ce sexe qui n’en est pas un

Belçika mənşəli fransız filosofu, feminist, psixoanalitik, linqvist Lyus İriqareyin(1930) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1977

  Roland Barthes

 Video-Az.

 

  Fragments d'un discours amoureux

Fransız poststrukturalist filosofu və semiotiki Rolan Bartın(1915-1980) "Sevgililərin nitqinin fraqmentləri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1977

 Wolfgang Stegmüller

Video-Az.

 

 Colected Papers on Epistemology, Philosophy of Science and History of Philosophy, vol. 1–2. Dordrecht,

 Alman-Avstriya-Amerika filisofu, Münhen Universitetinin professoru, 1962-63-cü illərdə Pensilvaniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Volfqanq Şteqmüllerin(1923-1991) "Epistemologiya, Elmin fəlsəfədi bə Fəlsəfənin tarixi üzrə seçilmiş məqalələr" adlı əsəri.

Video-En.

 

1977

 

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 The Language of Post-Modern Architecture

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenks özünün(1939) "Postmodernizm memarlığının dili" adlı əsəri ilə "postmodernizm" termininə populyarlıq qazandırmışdır. Əsər "postmodernizmin bibliyası" kimi dəyərləndirilmışdir. Əsər üç hissədən ibarətdir: ""Yeni memarlığının" ölümü"; "Memarlıq kommunikasiyaları üsulları" və "Postmodernizm memarlığı". Birinci hissədə Jenks modernizmin əsas postulatlarını, ilk növbədə isə onun formaca və məzmunca birölçülüyünü tənqid edir. İkinci hissədə Jenks memarlığı dil kimi nəzərdən keçirir, metafora, söz, sintaksis, semantika anlayışlarını memarlığa tətbiq edir. Üçüncü hissə memarlıqda bir sıra yeni istiqamətlərin nəzərdən keçirilməsinə həsr olunmuşdur

 Video-En.

 

1977

  Ilya Prigogine,

Gregoire Nicolis

 Video-Az.

 

Self-Organization in Non-Equilibrium Systems

 

Rus-yəhudi mənşəli Belçika kimyaçısı və fiziki, Nobel mükafatı laeteatı İlya Priqojinin(1917-2003) və yunan mənşəli Belçika kimyaçısı və fiziki Gregoire Nikolisin "Tarazlıqda olmayan sistemlərdə özünütəşkil" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1977

 Herbert Marcuse

 Video-Az.

 

 The Aesthetic Dimension: Toward a Critique of Marxist Aesthetics

 

Yəhudi mənşəli alman-Amerikan filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin aparıcı nümayəndələrindən biri Herbert Markuzenin(1898-1979) "Estetik ölçü: Marksist estetikanın tənqidinə dair" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1977

 Niklas Luhmann

Video-Az.

 

 Die Funktion der Religion

  Alman sosioloqu, Parsonsun tələbəsi Niklas Lumanın(1927-1998) "Dinin funksiyası" adlı əsəri.

Video-En.

 

1977

  Jean Baudrillard

 Video-Az.

 

  Oublier Foucault

 

Fransız filisifu Jan Bodriyarın(1929-2007) "Fukonu unutmalı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1977

 Pierre-Félix Guattari 

 Video-Az.

 

La révolution moléculaire

 

   Fransız filosofu və psixoanalitiki Pyer-Feliks Qvattarinin (1930-1992) "Malekulyar inqilab" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1977

 Лебедев Владимир Иванович

 Video-Az.

 

 «Тайны» психики без тайн. О «таинственных» явлениях человеческой психики

 

 Moskva Dövlət Universitetinin professoru, kosmik psixologiyanın yaradıcılarından biri Vladimir Lebedevin(1929-2004) "" adlı adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1977

Imre Lakatos

 Video-Az.

 

  Philosophical Papers: The Methodology of Scientific Research Programmes.

Volume 1.

 

  Yəhudi-macar mənşəli Britaniya filosofu, Kembric Universitetinin professoru İmre Lakatosun(1922-1974) ölümündən sonra çap olunan "Fəlsəfi məqalələri: c.1. Elmi tədqiqat proqramları".

 Video-En.

 

 

1977

  Gilles Deleuze

 Video-Az.

 

 Dialogues

 

  Fransız filosofu, postmodernizmin nümayəndəsi Jil Delözün(1925-1995) "Dialoglar" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1977

  İoanna Kuçuradi

 Video-Az.

 

 Etik

  Yunan mənşəli türk filosofu, Türkiyə Fəlsəfə Kurumunun başkanı İoanna Kuçuradinin (1936) "Etika" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1977

  Акбар Турсунов

 Video-Az.

 

 Философия и современная космология

 

  Tacik filosofu Akbar Tursunovun(1932) "Fəlsəfə və müasir kosmologiya" adlı əsəri

 Video-En.

 

1977

  Talcott Parsons

 Video-Az.

 

Social Systems and the Evolution of Action Theory

 

  Amerikan sosioloqu Tolkott Parsonsun(1902-1979) "Sosial sistemlər və əməl nəzəriyyəsinin təkamülü" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1977

  Акбар Турсунов

 Video-Az.

 

  Философские основания космологии: идея единства микрокосма и макрокосма в истории философии и современной науке

 

  Tacik filosofu Akbar Tursunovun(1932) "Kosmologiyanın fəlsəfi əsasları: fəlsəfə tarixində və müasir elmdə mokrokosmun və makrokosmun vəhdəti ideyası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1977

  Ludwig Wittgenstein

 Video-Az.

 

 Vermischte Bemerkungen

 

  Yəhudi mənəşəli Avstriya-Britaniya filosofu Lüdviq Vitgenşteynin(1889-1951) ölümündən sonra alman dilində çap olunan "Qarışıq şərhlər" adlı əsəri. Əsər 1980-ci ildə ingilis dilində "Mədəniyyət və dəyər"(Culture and Value) adı altında çap olunmuşdur.

 Video-En.

 

 

 

1977

  Stuart Hampshire

 Video-Az.

 

 Two Theories of Morality

(Thank-offering to Britain Fund Lecture) 

 

Britaniya filosofu və ədəbi tənqidçisi, İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdə əxlaqi və siyasi təfəkkürünün yeni istiqamətini verən antirasionalist Oksford mütəfəkkirlərindən biri, Oksford Universitetinin professoru və universitet administratoru Stuart Nyuton Hampşierin (1914-2004) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1978  


 

1878

  16th World Congress of Philosophy. Düsseldorf, Germany

 Video-Az.

 

 Almaniyanın Düsseldorf şəhərində "" mövzusu üzrə keçirilən 16-cı Ümumdünya  Fəlsəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

 

1978

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 The Daydream Houses of Los Angeles

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Los Angelesin xəyali evləri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1978

Michael Dummett

Video-Az.

Truth and Other Enigmas

Britaniya-Amerika  filosofu, 1979-92-ci illərdə Oksford Universitetinin məntiq professoru, sonradan Birmingen Universitetinin, Berkli Kaliforniya Universitetinin, Prinston və Harvard Universitetlərinin professoru, analitik fəlsəfənin tarixçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Maykl Dammitin (1925-2011) "Həqiqət və başqa müammalar" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1978

  Ludwig Wittgenstein

 Video-Az.

 

 Philosophical Grammar

 

  Yəhudi mənəşəli Avstriya-Britaniya filosofu Lüdviq Vitgenşteynin(1889-1951) ölümündən sonra ingilis dilində çap olunan "Fəlsəfi qrammatika" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1978

  Susan Haack

 Video-Az.

 

 Philosophy of Logics

 

Britaniya-Amerika filosofu, Mayami Universitetinin professoru Süzen Haekin (1945) "Məntiqin fəlsəfəsi" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1978

 Pierre-Félix Guattari 

 Video-Az.

 

L'inconscient machinique. Essais de schizo-analyse

 

   Fransız filosofu və psixoanalitiki Pyer-Feliks Qvattarinin (1930-1992) "Maşın qeyri-şüuriliyi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1978

   Burrhus Frederic Skinner

 Video-Az.

 

 Reflections on Behaviorism and Society

   Amerikan psixoloqu, ixtiraçısı, yazıçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru Börris Frederik Skinnerin (1904-1990) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1978

 Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 Soldier, Sage, Saint

 

  Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı, Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin(1939) "Əsgər, müdrik, meqəddəs" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

 

1978

   Nelson Goodman

 Video-Az.

 

 Ways of Worldmaking

   Amerikan filosofu, məntiqçisi və estetiki, analitik fəlsəfənin görkəmli nümayəndəsi, 1940-50-ci illərdə Pensilvaniya Universitetinin, 1966-77-ci illərdə Harvard Universitetinin professoru, 1967-68-ci illərdə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Nelson Gudmanın(1906-1998) "Dünyayaratmanın üsulları" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1978

  Talcott Parsons

 Video-Az.

 

Action Theory and the Human Condition

 

  Amerikan sosioloqu Tolkott Parsonsun(1902-1979) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1978

Imre Lakatos 

 Video-Az.

 

 Philosophical Papers.

Volume 2: Mathematics, Science and Epistemology

 

  Yəhudi-macar mənşəli Britaniya filosofu, Kembric Universitetinin professoru İmre Lakatosun(1922-1974) ölümündən sonra çap olunan "Fəlsəfi məqalələri: c.2. Riyaziyyat, elm və epistemologiya".

 Video-En.

 

 

1978

  Mark Poster

 Video-Az.

 

 Critical Theory of the Family

Amerika filosofu, İrvaynda Koliforniya Universitetinin professoru Mark Posterin (1941-2012) "Ailənin tənqidi nəzəriyyəsi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1978

  Paul Feyerabend

 Video-Az.

 

 Science in a Free Society

 

Avstriya-Amerika filosofu, Berkli Koliforniya Universitetinin professoru Pol Feyerabendin (1924-1994) "Elm azad cəmiyyətdə" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

 

 

1978

  Гумилёв Лев Николаевич

 Video-Az.

 

 Биосфера и импульсы сознания

 

 Rus tarixçisi və filosifu Lev Qumilyovun(1912-1992) "Biosfer və şüurun impulsları" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1978

  عبدالكريم سروش

 Video-Az.

 

 

 

İran filosofu, 2000-ci ildən Harvard Universitetinin,  Prinston, Kolumbiya və Çikaqo Universitetlərinin dəvət olunmuş müəllimi və professoru Abdolkarim Soruşün(1945‎‎) fars dilində yazdığı "Dialektik Antaqonizm" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1978

  Kamal Talıbzadə

 Video-Az.

 

Sənətkarın şəxsiyyəti

 

  Azərbaycan tənqidçisi, ədəbiyyatşünası Kamal Talıbzadənin(1923-2006) "Sənətkarın şəxsiyyəti" adlı əsəri.

 

 Video-En.

 

1978

Zakir Məmmədov

 Video-Az.

 

 Azərbaycanda XI-XIII əsrlərdə fəlsəfi fikir

 

Azərbaycan filosofu Zakir Məmmədovun(1936-2003) "Azərbaycanda XI-XIII əsrlərdə fəlsəfi fikir" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1978

  Stuart Hampshire

 Video-Az.

 

 Public and Private Morality 

 

Britaniya filosofu və ədəbi tənqidçisi, İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdə əxlaqi və siyasi təfəkkürünün yeni istiqamətini verən antirasionalist Oksford mütəfəkkirlərindən biri, Oksford Universitetinin professoru və universitet administratoru Stuart Nyuton Hampşierin (1914-2004) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1978

  Fərman İsmayılov

 Video-Az.

 

 Антикоммунизм вә инсан проблеми

 

Azərbaycan , Bakı Dövlət Universitetinin professoru(1936) Fərman İsmayılovun "Antikommunizm və insan problemi" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1979  


 

1979

  Гайденко Пиама Павловна

 Video-Az.

 

 Философия Фихте и современность

 

  Rus filosofu və fəlsəfə tarixçisi Piama Qaydenkonun(1934) "Fixtenin fəlsəfəsi və müasirlik" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1979

  Fərman İsmayılov

 Video-Az.

 

 Мүасир позитивизм (тарихи-тәнгиди очерк)

 

Azərbaycan , Bakı Dövlət Universitetinin professoru(1936) Fərman İsmayılovun "Müasir pozitivizm (tarixi-tənqidi oçerk)" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1979

  Yaşar Qarayev

 Video-Az.

 

 Poeziya və nəsr

 

Azərbaycan tənqidçi, ədəbiyyatşünası Yaşar Qarayevin(1936) "Poeziya və nəsr" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1979

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 Bizarre Architecture

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Qəribə Memarlıq" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1979

Hilary Putnam

Video-Az.

Mathematics, Matter and Method

(Philosophical Papers. Vol. 2. )

Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Hans Reyxenbaxın tələbəsi, Noam Çomskinin dostu və intellektual opponenti, Harvard Universitetinin professoru, 1976-ci ildə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti, 1960-cı illərdən 1980-ci illərin ortalarına qədər analitik fəlsəfənin aparici nümayəndəsi, sonradan isə onun kəskin tənqidçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Hilari Patnemin(1926-2016) "Riyaziyyat, Materiya və Metod" başlığı altında çap olunan "Fəlsəfi məqalələr"inin ikinci cildi

Video-En.

 

 

 

1979

Wolfgang Stegmüller

Video-Az.

 

 The Structuralist View of Theories

 Alman-Avstriya-Amerika filisofu, Münhen Universitetinin professoru, 1962-63-cü illərdə Pensilvaniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Volfqanq Şteqmüllerin(1923-1991) "Nəzəriyyələrin Strukturalist baxışı" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

1979

 Richard Rorty

 Video-Az.

 

  Philosophy and the Mirror of Nature

 

 Amerikan filosofu, Prinston Universitetinin fəlsəfə professoru Riçard Rortinin(1931-2007)  "Fəlsəfə və təbiətin güzgüsü" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1979

  Albert Einstein

 Video-Az.

 

Autobiographical Notes

 

Yəhudi mənşəli dahi alman-Amerikan fiziki və filosofu, nisbilik nəzəriyyəsinin yaradıcısı Albert Eynşteynin(1879-1955) ölümündən sonra çap olunan "Avtobioqrafik qeydlər"i.  

 Video-En.

 

1979

 Umberto Eco

 Video-Az.

 

  Lector in fabula.

La cooperazione interpretativa nei testi narrativi

 

  İtalyan yazıçısı və filosofu Umberto Ekonun(1932) "Oxucu rolu. Mətnin semiotikasına dair tədqiqatlar" kitabı müəllifin 1959-1971-ci illərdə yazdığı əsərlərin məcmusundan ibarətdir: Açıq əsərin poetikası; Metaforanın semantikası; Edem dilində estetik məlumatların yaradılması imkanları barədə; Fövqəlinsan barədə mif; Ejen Syunun "Paris sirləri" barədə; Çarlz Pirs və aşkarlığın semiotik əsasları: işarələr mətn kimi və mətnlər işarə kimi; Lector in fabula: metanarrativ mətndə praqmatik strategiya. Bütün bu əsərləri, Umberto Ekonun fikrinə görə, belə bir tezis birləşdirir ki, istənilən mətn, geniş mənada həm də istənilən təsviri sənət əsəri və istənilən filim müəyyən bir oxucunu modelləşdirir.

 Video-En.

 

1979

 Bruno Latour,

Steve Woolgar

 Video-Az.

 

Laboratory Life:

The Construction of Scientific Facts

 

   Fransa-Amerika filosofu və sosioloqu, elmin sosiologiyası üzrə görkəmli mütəxəssis, London İqtisadiyyat Məktəbinin və Harvard Universitetinin professoru, Mişel Kallon və Con Lo ilə birlikdə aktor-şəbəkə nəzəriyyəsinin(ANT) banisi, Amerika İincəsənət və Elmlər Akademiyasının üzvü Bruno Laturun (1947) Britaniya sosioloqu, Oksford Universitetinin professoru Stivn Volgarla(1950) birgə ingilis dilində yazdığı "Laborator həyat: Elmi faktların konstruksiyası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1979

 Gilbert Ryle

 Video-Az.

 

 On Thinking

 

Britaniya filosofu, linqvistik fəlsəfənin banilərindən biri Gilbert Raylın ölümündən sonra çap olunan "Təfəkkür haqqında" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1979

  Fredric Jameson

 Video-Az.

 

 Fables of Aggression:

Wyndham Lewis, the Modernist as Fascist

 

  Özünü marksist kimi tanıyan Amerikan fəlsəfə tarixçisi və postmodernist filosofu, Dyuk(Duke) Universitetinin müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq üzrə professoru Fredrik Ceymsonun(1934) "Təcavüz nağılları: modernist Uindem Lyus faşist kimi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1979

Jean-François Lyotard

 Video-Az.

La Condition postmoderne:

Rapport sur le savoir

 

Fransız postmodernist filosofu və ədəbiyyat nəzəriyyəçisi, Jan Fransua Liotar özünün "Postmodern vəziyyəti" adlı əsərində təsdiq edir ki, bizim əsrimiz "tarixi tərəqqi", "hər şeyin elm vasitəsilə dərk oluna bilməsi", "mütləq azdlığın mümkünlüyü", "Maarifşiliyin unversalizmi" kimi "meta-narritiv"lərə münasibətdə skeptizm vəziyyəti ilə səciyyəvidir. Bir bu şeylərə artıq çoxdan inanmırıq. Biz ümumiləşdirməyə deyil, fərqləndirməyə, müxtəlifliyə daha çox meylliyik.

 Video-En.

 

 

1979

  Акбар Турсунов

 Video-Az.

 

 Основания космологии

 

Tacik filosofu Akbar Tursunovun(1932) "Kosmologiyanın əsasları" adlı əsəri  

 Video-En.

 

 

1979

  Stephen Toulmin,

Allan Janik,

Richard D. Rieke

 Video-Az.

 

 An Introduction to Reasoning

 

   Britaniya-Amerika filosofu, 1949-1954-cü illərdə Oksford Universitetinin müəllimi, 1954-1955-ci illərdə Avstraliyada Melburn Universitetinin dəvət olunmuş professoru, 1955-1959-cü illərdə Britaniyaya qayıdaraq Linds Universitetinin fəlsəfə kafedrasının rəhbəri, 1959-1960-cı illərdə Kolumbiya, Stenford və Nyu York Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, 1954-1955-ci illərdə Londonda İdeyalar Tarixi Məktəbinin rəhbəri, 1965-ci ildən ömrünün sonuna qədər ABŞ-da, Santa Kruzda Kaliforniya Universitetinin və digər universitetlərin professoru Stiven Tulminin(1922-2009) "Düşüncənin girişi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

 

1979 

  Кумпф Фридрих,

Оруджев Заид Меликович

 Video-Az.

 

  Диалектическая логика.

Основные принципы и проблемы

 

 Alman filosofu Fridrix Kumpfun və Azərbaycan mənşəli Rusiya filosofu, MDU Fəlsəfə fakultəsinin məzunu, 1969-1985-ci illərdə MDU Fəlsəfə fakultəsinin professoru, 1985-1987-ci illərdə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun direktoru Zahid Orucovun (1932) "Dialektik məntiq. Əsas prinsipləri və problemləri" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

 

1979

  Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.

 

 Золотое правило нравственности

 

  Rusiya filosofu, 2005-2015-ci illərdə Rusiya Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, akademik Abdusalam Guseynovun(1939)  "Əxlaqın qızıl qaydası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1979

Hilary Putnam

 Video-Az.

 

 Meaning and the Moral Sciences

 

Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Hans Reyxenbaxın tələbəsi, Noam Çomskinin dostu və intellektual opponenti, Harvard Universitetinin professoru, 1976-ci ildə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti, 1960-cı illərdən 1980-ci illərin ortalarına qədər analitik fəlsəfənin aparici nümayəndəsi, sonradan isə onun kəskin tənqidçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Hilari Patnemin(1926-2016) "Məna və Əxlaq Elmləri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1979

Гейдар Алиев

 Video-Az.

 

 Формирование активной жизненной позиции: опыт и актуальные проблемы нравственного воспитания.

(по материалам Всесоюзной научно-практической конференции в Баку)

 

  Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Bakıda keçirilən Ümumittifaq elmi-praktik konftransda "Aktiv həyat mövqeyinin formalaşması" mövzusunda çıxışı 

 Video-En.

 

1979

   Burrhus Frederic Skinner

 Video-Az.

 

 The shaping of a behaviorist:

Part two of an autobiography

   Amerikan psixoloqu, ixtiraçısı, yazıçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru Börris Frederik Skinnerin (1904-1990) "" adlı əsəri

 Video-En.

 


1979

  Pierre Bourdieu

 Video-Az.

 

  La Distinction. Critique sociale du jugement

  Fransız filosofu və sosioloqu Pyer Burdyenin(1930-2002) "Fərqləndirmə: mühakimənin sosial tənqidi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1979

  Jean-François Lyotard

 Video-Az.

 

 Au juste: Conversations

 

  Fransız postmodernist filosofu və ədəbiyyat nəzəriyyəçisi, Jan Fransua Liotarın(1924-1998) "Yalnız oyun" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1979

  Jean Baudrillard

 Video-Az.

 

De la séduction

 

Fransız filisifu Jan Bodriyarın(1929-2007) "Başdan çıxarma" adlı əsəri.   

 Video-En.