FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR:

XX ƏSR

(1973-1975)

 

 

1973  


 

 

1973

  15th World Congress of Philosophy. Varna, Bulgaria

 Video-Az.

 

 

 

 Bolqarıstanın Varna şəhərində "Elm, Texnika, İnsan" mövzusu üzrə keçirilən 15-ci Ümumdünya  Fəlsəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.


 

1973

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 Modern Movements in Architecture

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Memarlıqda modern hərəkatlar" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1973 

  Georges Bataille

 Video-Az.

 

  Théorie de la religion

  Fransız filosofu və solçu yazıçısı Jorj Batayın(1897-1962) ölümündən sonra çap olunan "Din nəzəriyyəsi" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1973

  Roland Barthes

 Video-Az.

 

  Système de la mode

Fransız poststrukturalist filosofu və semiotiki Rolan Bartın(1915-1980) "Moda sistemi" adlı əsəri .

 Video-En.

 

 

1973

  Erich Fromm

 Video-Az.

 

 Anatomie der Menschlichen Destruktivitat

 

  Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, psixoanalitik, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi, neofreydizmin və neomarksizmin nümayəndələrindən biri Erix Frommun(1900-1980) "İnsan destruktivliyinin anatomiyası" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1973

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) polyak dilində yazdığı və ölümündən sonra çap olunan  "Musiqi əsəri və onun identikliyi problemi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

 

1973

  Claude Lévi-Strauss

 Video-Az.

 

 Anthropologie structurale deux

 

Yəhudi mənşəli fransız filosofu, strukturalizmin nümayəndəsi, struktur antropologiyası məktəbinin banisi Klod Levi-Strosun(1908-2009) "Struktur antropologiyası" adlı əsərinin ikinci hissəsi

 Video-En.

 

1973

  Daniel Bell

 Video-Az.

 

 The coming of post-industrial society: A venture of social forecasting

 

Amerikan filosofu və sosioloqu, postindustrial(informasion) cəmiyyət nəzəriyyəsinin yaradıcısı, Harvard Universitetinin professoru Daniel Bellin (1919-2011) "Qarşıdan gələn post-industrial cəmiyyəti: sosial proqnozlaşdırma yönümündə bir cəhd" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

1973

   Buzz Aldrin

 Video-Az.

 Return to Earth

  Amerikan astronavtı, Ay səthinə ayaq basan ikinci insan Bazz Oldrinin(1930) "Yerə qayıtma" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1973

 

  Talcott Parsons,

Gerald M. Platt

 Video-Az.

 

 The American University

 

 Amerikan sosioloqu Tolkott Parsonsun(1902-1979) və Gerald M. Plattın  "Amerikan Universiteti" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1973

Ziya Bünyadov

 Video-Az.

 

 İncəsənət və elm

 

  Azərbaycan tarixçisi, şərqşünas, İkinci Dünya Müharibəsi iştirakçısı, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, elm təşkilatçısı, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, akamemik Ziya Bünyadovun(1923-1997) "İncəsənət və elm" adlı məqaləsi.

 Video-En.

 

1973

  Arthur Danto

 Video-Az.

 Analytical Philosophy of Action

  Amerika filosofu və tənqidçisi, Kolumbiya Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1983), Amerika Estetika Cəmiyyətinin prezidenti(1989–90) Artur Dantonun(1924-2013) "Əməlin analitik fəlsəfəsi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 


1973

 Otto Neurath

Video-Az.

 

 Empiricism and Sociology. Dordrecht–Boston,

 

 Alman-Avstriya-Amerika filosofu, sosioloqu, iqtisadçısı və ictimai xadimi, Vyana məktəbinin təşkilatçılarından və yaradıcılarından biri Otto Neyratın(1882-1945) "Empiririzm and Sosiologiya" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

 

1973

  16th Solvay Conference on Physics. Chair - Edoardo Amaldi (Rome)

 Video-Az.

 

  Astrophysics and Gravitation

 

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Astrofizika və qravitasiya" mövzusu üzrə keçirilən 16-cı Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

 

1973

 Charles W. Morris

Video-Az.

 

 Cycles

 Amerikan filosofu, semiotikanın yaradıcılarından biri, 1931-ci ildən Çikaqo Universitetinin fəlsəfə professoru, 1958-ci ildən Florida Universitetinin tədqiqat professoru  Çarlz Morrisin(1901—1979) "Tsikllar" adlı əsəri.

Video-En.

 

1973

Michael Dummett

Video-Az.

Frege: Philosophy of Language

Britaniya-Amerika filosofu, 1979-92-ci illərdə Oksford Universitetinin məntiq professoru, sonradan Birmingen Universitetinin, Berkli Kaliforniya Universitetinin, Prinston və Harvard Universitetlərinin professoru, analitik fəlsəfənin tarixçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Maykl Dammitin (1925-2011) "Frege: dilin fəlsəfəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1973

  Гумилёв Лев Николаевич

 Video-Az.

 

 Этногенез и биосфера Земли

 

  Rus tarixçisi və filosifu Lev Qumilyovun(1912-1992) "Etnigenez və Yerin biosferi" elmlər doktoru dissertasiyası

 Video-En.

 

 

1973

  Оруджев Заид Меликович

 Video-Az.

 

 Диалектика как система

 

  Azərbaycan mənşəli Rusiya filosofu, MDU Fəlsəfə fakultəsinin məzunu, 1969-1985-ci illərdə MDU Fəlsəfə fakultəsinin professoru, 1985-1987-ci illərdə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun direktoru Zahid Orucovun (1932) "Dialektika sistem kimi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1973

  Erich Fromm

 Video-Az.

 

 To Have or to Be?

 

  Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, psixoanalitik, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi, neofreydizmin və neomarksizmin nümayəndələrindən biri Erix Frommun(1900-1980) "Malik olmaq, yoxsa var olmaq?" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1973

 Raymond Aron

[ʁɛmɔ̃ aʁɔ̃]

 Video-Az.

  

 République impériale: Les Etats-Unis dans le monde, 1945—1972

 Fransız tarixçisi və sosioloqu, tarixin pozitivist izahının əleyhidarı, tarixin tənqidi fəlsəfəsinin yaradıcılarından biri, industrial cəmiyyət tərəfdarı, siyasi təhlilçi, Fransada konservator və sağların ideoloqu, marksizmin və fransız solçularının tənqidçisi, elmin deideologizasiyasının tərəfdarı və Sartrın marksist ekzistensializminin əleyhidarı, İkinci dünya müharibəsindən öncə Tuluza Universitetində sosial fəlsəfə professoru, müharibə zamanı de Qollun Azad Fransa təşkilatının Londonda La France Libre qəzetinin baş redaktoru, müharibədən sonra Parisdə Milli İdarəçilik Məktəbinin professoru, 1955-1968-ci illərdə Sorbonna Universitetinin, 1970-ci ildən isə Collège de France’ın professoru Raymon Aronun (1905 – 1983) "İmperial respublika: Birləşmiş Ştatlar və dünya, 1945-1972" adlı əsəri

 Video-En.

 

1973

 Peter Singer

 Video-Az.

 

 Democracy and Disobedience

 

Yəhudi-Avstriya mənşəli Avstraliya-Amerika filosofu, Melburn Universitetinin və Prinston Universitetinin professoru Peter Singerin(1946) "Demokratiya və itaətsizlik" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

 

1974  

 

1974

 George Dickie

 Video-Az.

 

 Art and the Aesthetic

  Amerika filosofu, Çikaqoda İllinoy  Universitetinin professoru, 1993-94-cü illərdə Amerika  Estetika Cəmiyyətinin prezidenti Corc Dikinin (1926)  "İncəsənət və Estetika" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1974

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 Le Corbusier and the Tragic View of Architecture

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Le Korbuzye və Memarlığın faciəvi baxışı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1974

  Luce Irigaray

 Video-Az.

Speculum. De l’autre femme

Belçika mənşəli fransız filosofu, feminist, psixoanalitik, linqvist Lyus İriqareyin(1930) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

 1974  

  Sir Peter Frederick Strawson

 Video-Az.

 

Freedom and Resentment and other Essays

 

  Britaniya filosofu, Oksford Universitetinin professoru Peter Strosonun(1919-2006) "Azadlıq və inciklik və başqa esselər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1974

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Über die kausale Struktur der realen Welt. Der Streit um die Existenz der Welt, Band III,

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) alman dilində yazdığı və ölümündən sonra çap olunan  "" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1974

   Burrhus Frederic Skinner

 Video-Az.

 

 About Behaviorism

   Amerikan psixoloqu, ixtiraçısı, yazıçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru Börris Frederik Skinnerin (1904-1990) "Beheviorizm haqqında" adlı əsəri

 Video-En.

 


 

1974

  Alvin Toffler

 Video-Az.

 

  Learning for Tomorrow

  Yəhudi mənşəli Amerika yazıçısı və filosofu Elvin Tofflerin(1928) "Gələcək üçün idrak" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1974

 Robert Cummings Neville

 Video-Az.

 

 The Cosmology of Freedom

 

  Amerikan filosofu və teoloqu, bioetika sahəsində ekspert, Boston Universitetinin Teologiya məktəbinin dekanı, Stoun-Brukda Nyu-York ştatının Universitetinin Humanitar elmlər və zərif sənətlar fakultəsinin dekanı, Yel Universitetinin professoru, hazırda Boston Universitetin fəlsəfə, din və teologiya professoru, zamanəmizin ən əhəmiyyətli filosoflarından və teoloqlarından biri, Boston konfusiçiləri hərəkatının nümayəndəsi Robert Kamminqs Nevillin(1939) "" monoqrafiyası

 Video-En. 

 

1974

  Emmanuel Lévinas

 Video-Az.

 

  Autrement qu'être ou au-delà de l'essence

  Yəhudi mənşəli fransız filosofu, 1973-1976-cı illərdə Paris Universitetinin professoru Emmanuel Levinasın(1905-1995) "Varlığın başqa forması, və ya mahiyyətin digər tərəfi" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

 

1974

  Sir Peter Frederick Strawson

 Video-Az.

 

 Subject and Predicate in Logic and Grammar

  Britaniya filosofu, Oksford Universitetinin professoru Peter Strosonun(1919-2006) "Subyekt və predikat məntiqdə və qrammatikada" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1974

  Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.

 

Социальная природа нравственности

 

Rusiya filosofu, 2005-2015-ci illərdə Rusiya Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, akademik Abdusalam Guseynovun(1939)  "" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1974

 Niklas Luhmann

Video-Az.

 

Rechtssystem und Rechtsdogmatik

  

  Alman sosioloqu, Parsonsun tələbəsi Niklas Lumanın(1927-1998) "Hüquqi sistem və hüquqi doqmatika" adlı əsəri.

Video-En.

 

1974

  Susan Haack

 Video-Az.

 

Deviant Logic

  Britaniya-Amerika filosofu, Mayami Universitetinin professoru Süzen Haekin (1945) "Deviant məntiq" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1974

 Étienne Balibar 

 Video-Az.

 

Cinq Etudes du Matérialisme Historique

 

   Fransız-Amerikan marksist filosofu, Paris X Universitetinin professoru, İrnaynda Kaliforniya Universitetinin fransız və ingilis dilləri üzrə müəllimi Etyen Balibarın (1942) "Tarixi materializmə dair beş tədqiqat" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1974

 Pierre-Félix Guattari 

 Video-Az.

 

Psychanalyse et transversalité. Essais d'analyse institutionnelle

 

   Fransız filosofu və psixoanalitiki Pyer-Feliks Qvattarinin (1930-1992) "Psixoanaliz və transversallıq" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1974

  Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.

 

Новые имена – старые идеи

 

Rusiya filosofu, 2005-2015-ci illərdə Rusiya Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, akademik Abdusalam Guseynovun(1939)  "Yeni adlar - köhnə ideyalar" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1974

  Bəxtiyar Vahabzadə

 Video-Az.

 

 Muğam

 

  Dahi Azərbaycan filosof-şairi Bəxtiyar Vahabzadənin(1925-2009)  "Muğam" poeması.

 Video-En.