FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR:

XX ƏSR

(1971-1973)

 

1971  

 

 

1971

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 Architecture 2000, Predictions and Methods

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Memarlıq 2000 Öncədən proqnozu və üsulları" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1971

 George Dickie

 Video-Az.

 

 Aesthetics:

An Introduction

  Amerika filosofu, Çikaqoda İllinoy  Universitetinin professoru, 1993-94-cü illərdə Amerika  Estetika Cəmiyyətinin prezidenti Corc Dikinin (1926)  "Estetika: Giriş" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1971

  Arthur Holmes

 Video-Az.

 

 Faith Seeks Understanding

 

  Amerika dini filosofu,  1951–1994-cü illərdə Vitn Kollecinin professoru Artur Holmesin (1924-2011) "İnam anlamanı axtarır" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1971

Hilary Putnam

 Video-Az.

 

 Philosophy of logic

(Harper essays in philosophy)

 

Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Hans Reyxenbaxın tələbəsi, Noam Çomskinin dostu və intellektual opponenti, Harvard Universitetinin professoru, 1976-ci ildə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti, 1960-cı illərdən 1980-ci illərin ortalarına qədər analitik fəlsəfənin aparici nümayəndəsi, sonradan isə onun kəskin tənqidçisi, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı Hilari Patnemin(1926-2016) "Məntiqin fəlsəfəsi (Fəlsəfəyə dair Harper esseləri)" adlı əsəri.

 Video-En.

 


1971

  Gabriel Marcel

 Video-Az.

 

 Plus décisif que la violence.

  Fransız filosofu və dramaturqu  Qabriel Marselin(1889-1973) "Zorakılıqdan daha qərarlı" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1971

  Abraham Maslow

 Video-Az.

 

  The Farther Reaches of Human Nature

 

Amerika psixoloqu və filosofu, tələbatlarının ierarxik quruluşununun müəllifi, Brandays Universitetinin(Massaçusets ştatı) professoru Abraham Maslounun (1908-1970) "İnsan təbiətinə uzaqdan yetişmələr" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1971

   Burrhus Frederic Skinner

 Video-Az.

 

 Beyond Freedom and Dignity

   Amerikan psixoloqu, ixtiraçısı, yazıçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru Börris Frederik Skinnerin (1904-1990) "Azadlığın və ləyaqətin kənarında" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1971

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  U podstaw teorii poznania

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) polyak dilində yazdığı və ölümündən sonra çap olunan    "Bilik nəzəriyyəsinin əsasları barədə" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1971

  Мераб Мамардашвили.

Александр Пятигорский

 Video-Az.

 

 Три беседы о метатеории сознания(Краткое введение в учение виджнянавады)

 

  Gürcü-rus filosofu Merab Mamardaşvilinin (1930-1990) və yəhudi mənşəli rus-Britaniya filosofu, filoloqu, şərqşünası, yazıçısı, MDU Fəlsəfə fakultəsinin məzuni, Tartu-Moskva semiotika məktəbinin banilərindən biri, sansrtit və Tibet dillərinin bilicisi, onlarla əsərin o cümlədən bir neçə romanın müəllifi, hüquq medafiəçisi, 1973-cü ildə SSRİ-dən Almaniya Federativ Respublikasına mühacirət edən, 1974-cü ildən Böyük Britaniyada yaşayan, London Universitetinin professoru, 2006-cı ildə Moskvaya gələrək siyasi fəlsəfə üzrə və "Mifologiya və müasir insanın şüuru" mövzusunda mühazirələr oxuyan Aleksandr Piatiqorskinin(1929-2009) "Şüurun metanəzəriyyəsinə dair üç söhbət" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1971

  Charles Hartshorne

 Video-Az.

 

 Reality as Social Process

 

Uaythedin proses fəlsəfəsini proses teologiyasına doğru inkişaf etdirən Amerika filosofu, Çikaqo Universitetinin,  Emori  Universitetinin və Texas Universitetinin professoru Çarlz Hartshornun(1897-2000) "Reallıq sosial prosess kimi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1971

 Jürgen Habermas,

Niklas Luhmann

Video-Az.

 

  Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie - Was leistet die Systemforschung?

  Alman filosofu Jürgen Habermasın(1929-) alman sosioloqu, Parsonsun tələbəsi Niklas Lumanla(1927-1998) birgə yazdıqları "Cəmiyyət nəzəriyyəsi və ya sosial texnologiya - Tədqiqat sistemini yaradan nədir" adlı əsər.

Video-En.

 

 

1971  

  John Rawls

 Video-Az.

 

 A Theory of Justice

 

Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru, məntiq və fəlsəfə üzrə Rolf Şok mükafatı laereatı  Con Rolzun(1921-2002)  "Ədalət nəzəriyyəsi" adlı şah əsəri.

 Video-En.

 

1971

  Talcott Parsons

 Video-Az.

 

 The System of Modern Societies

 

  Amerikan sosioloqu Tolkott Parsonsun(1902-1979) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1971

  Willard Van Orman Quine

 Video-Az.

 

 The Roots of Reference

 

  Amerikan filosofu və mətiqçisi, Harvard Universitetinin professoru, məntiq və fəlsəfə üzrə ilk Rolf Şok mükafatı laereatı Villard Van Orman Kvaynın(1908-2000) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1971

  Sir Peter Frederick Strawson

 Video-Az.

 

 Logico-Linguistic Papers

Britaniya filosofu, Oksford Universitetinin professoru Peter Strosonun(1919-2006) "Məntiqi-linqvistik məqalələr" məcmuəsi

 Video-En.

 

1971

  Fredric Jameson

 Video-Az.

 

 Marxism and Form: Twentieth Century Dialectical Theories of Literature

 

  Özünü marksist kimi tanıyan Amerikan fəlsəfə tarixçisi və postmodernist filosofu, Dyuk(Duke) Universitetinin müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq üzrə professoru Fredrik Ceymsonun(1934) ən məşhur kitablarından biri olan "Marksizm və forma: XX əsrdə ədəbiyyatın dialektik nəzəriyyələri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1971

  Gabriel Marcel

 Video-Az.

 

 En chemin, vers quel éveil ?

 

  Fransız filosofu və dramaturqu  Qabriel Marselin(1889-1973) "Hansı maarifləndirmə yolunda?" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1971

  Claude Lévi-Strauss

 Video-Az.

 

Mythologiques IV. L’Homme nu

 

Yəhudi mənşəli fransız filosofu, strukturalizmin nümayəndəsi, struktur antropologiyası məktəbinin banisi Klod Levi-Strosun(1908-2009) 

"Mifoməntiqlər" adlı dördcildliyinin

"Çılpaq insan" adlı dördüncü cildi

 Video-En.

 

1971

 Лебедев Владимир Иванович

 Video-Az.

 

 Психологические особенности деятельности космонавтов

 

 Moskva Dövlət Universitetinin professoru, kosmik psixologiyanın yaradıcılarından biri Vladimir Lebedevin(1929-2004) "" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1971

  Зельдович Яков Борисович,

Новиков Игорь Дмитриевич

 Video-Az.

  Теория тяготения и эволюция звезд

  Pus sovet fiziki, atom bombasının və hidrogen bombasının yaradıcılarından biri Yakov Zeldoviçin(1914-1987) və rusiya astrofiziki İqor Novikovun(1935)  "Cazibə nəzəriyyəsi və ulduzların təkamülü" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1971

  İoanna Kuçuradi

 Video-Az.

 

  İnsan ve Değerleri: Değer Problemi

  Yunan mənşəli türk filosofu, Türkiyə Fəlsəfə Kurumunun başkanı İoanna Kuçuradinin (1936) "İnsan və dəyərləri: dəyər problemi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1971

Jean-François Lyotard

 Video-Az.

 

Discours, Figure

  Fransız postmodernist filosofu və ədəbiyyat nəzəriyyəçisi, Jan Fransua Liotarın(1924-1998) "" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1971

  Jürgen Habermas

 Video-Az.

 

Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz

 

   Alman filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi Yürgen Habermasın(1929-) "Kommunikativ kompetensiya nəzəriyyəsi üzrə ilkin düşüncələr" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1971

  Mark Poster

 Video-Az.

 

 The Utopian Thought of Restif de la Bretonne

Amerika filosofu, İrvaynda Koliforniya Universitetinin professoru Mark Posterin (1941-2012) "Redif de la Bretonnun utopik təfəkkürü" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1971

 Charles W. Morris

Video-Az.

 

 Writings on the General Theory of Signs

 Amerikan filosofu, semiotikanın yaradıcılarından biri, 1931-ci ildən Çikaqo Universitetinin fəlsəfə professoru, 1958-ci ildən Florida Universitetinin tədqiqat professoru  Çarlz Morrisin(1901—1979) "Ümumi işarələr nəzəriyyəsinə dair əsərləri"

Video-En.

 

1971

  Maarif Əkbərov

 Video-Az.

 

 Riyaziyyat və fəlsəfə

 

  Azərbaycan riyaziyyatçısı və filosofu Maarif Əkbərovun "Riyaziyyat və fəlsəfə" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1971

  Stuart Hampshire

 Video-Az.

 

 Freedom of Mind and Other Essays 

 

Britaniya filosofu və ədəbi tənqidçisi, İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdə əxlaqi və siyasi təfəkkürünün yeni istiqamətini verən antirasionalist Oksford mütəfəkkirlərindən biri, Oksford Universitetinin professoru və universitet administratoru Stuart Nyuton Hampşierin (1914-2004) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1971

  Gabriel Marcel

 Video-Az.

 

 Coleridge et Schelling

  Fransız filosofu və dramaturqu  Qabriel Marselin(1889-1973) "Kolric və Şellinq" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1972  


 

1972

  Francis Sparshott

 Video-Az.

 

 Looking for Philosophy

 

Britaniya-Kanada-Amerika filosofu və şairi, 1980-1982-ci illərdə Amerika Estetika Cəmiyyətinin presidenti Fransis Sparşottun (1926–2015) "Fəlsəfə axtarışı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1972

  Richard Wollheim

 Video-Az.

 

 On Art and the Mind:

essays and lectures

 

Britaniya-Amerika filosofu, London Universitet Kollecinin professoru, Harvard və Kolumbiya Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, 1998–2002-ci illərdə Berkli Kaliforniya Universitetinin Departament rəhbəri, 1992-ci ildən vəfat etdiyi 2003-cü ilə qədər Britaniya Estetika Cəmiyyətinin presidenti Riçard Vollhaymın (1923-2003) "İncəsənət və zəka" adlı kitabında onun məqalələri və mühazirələrinin mətnləri toplanmışdır.

 Video-En.

 

 

1972

 

 Guy Sircello

 Video-Az.

 

 Mind & Art: An Essay on the Varieties of Expression

  Amerika filosofu, 1966-ci ildən İrvayn Kaliforniya Universitetinin professoru, 1978-79-cu illərdə Amerika Estetika Cəmiyyətinin Sakit Okean Bölümünün prezidenti, fəlsəfi estetikaya analitik yanaşma ilə tanınan Qay Sörçellonun (1936–1992)  "Zəka və incəsənət: İfadənin müxtəlifliyinə dair esse" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1972

  Charles Jencks,

Nathan Silver

 Video-Az.

 

 Adhocism:

The Case for Improvisation

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) Nathan Silver ilə birlikdə yazdığı "Adhosizm: İmprovizasiya halı" adlı əsər.

 Video-En.

 

 

1972

  Stephen Toulmin

 Video-Az.

 

  Human Understanding: The Collective Use and Evolution of Concepts

 

  Britaniya-Amerika filosofu, 1949-1954-cü illərdə Oksford Universitetinin müəllimi, 1954-1955-ci illərdə Avstraliyada Melburn Universitetinin dəvət olunmuş professoru, 1955-1959-cü illərdə Britaniyaya qayıdaraq Linds Universitetinin fəlsəfə kafedrasının rəhbəri, 1959-1960-cı illərdə Kolumbiya, Stenford və Nyu York Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, 1954-1955-ci illərdə Londonda İdeyalar Tarixi Məktəbinin rəhbəri, 1965-ci ildən ömrünün sonuna qədər ABŞ-da, Santa Kruzda Kaliforniya Universitetinin və digər universitetlərin professoru Stiven Tulminin(1922-2009) "İnsan idrakı: anlayışların kollektiv istifadəsi və təkamülü" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1972

  Alvin Toffler

 Video-Az.

 

 The Futurists

  Yəhudi mənşəli Amerika yazıçısı və filosofu Elvin Tofflerin(1928) "Futuristlər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1972

 Кузнецов Олег Николаевич,

Лебедев Владимир Иванович

 Video-Az.

 

 Психология и психопатология одиночества

 

 Moskva Dövlət Universitetinin professoru, kosmik psixologiyanın yaradıcılarından biri Vladimir Lebedevin(1929-2004) və Oleq Kuznetsovun "" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1972

 Gilles Deleuze,

Pierre-Félix Guattari 

 Video-Az.

 

Capitalisme et Schizophrénie.

L'Anti-Œdipe.

 

   Fransız filosofu, postmodernizmin nümayəndəsi Jil Delözün(1925-1995) və psixoanalitik Pyer-Feliks Qvattarinin (1930-1992) "Kapitalizm və şizofreniya" adlı ikicildliyinin birinci cildi: Anti-Edip. Müəlliflər bu əsərdə "rizoma", "şizoanaliz", "orqansız bədən" anlayışlarını elmə daxil edirlər.

 Video-En.

 

 

1972 

  Emmanuel Lévinas

 Video-Az.

 

  Humanisme de l'autre homme

  Yəhudi mənşəli fransız filosofu, 1973-1976-cı illərdə Paris Universitetinin professoru Emmanuel Levinasın(1905-1995) "Digər insanın humanizmi" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

 

1972

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Książeczka o człowieku

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) polyak dilində yazdığı və ölümündən sonra çap olunan   "İnsan haqqında kiçik kitab" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1972

 Herbert Marcuse

 Video-Az.

 

 Counterrevolution and Revolt

 

Yəhudi mənşəli alman-Amerikan filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin aparıcı nümayəndələrindən biri Herbert Markuzenin(1898-1979) "Əks-inqilab və bunt" adlı əsəri.

 Video-En.


1972

  Fredric Jameson

 Video-Az.

 

The Prison-House of Language: A Critical Account of Structuralism and Russian Formalism

 

  Özünü marksist kimi tanıyan Amerikan fəlsəfə tarixçisi və postmodernist filosofu, Dyuk(Duke) Universitetinin müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq üzrə professoru Fredrik Ceymsonun(1934) "Dilin həbsxanası: strukturalizmin və rus formalizminin tənqidi hesabatı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1972

 

  Karl Popper

 Video-Az.

 

Objective Knowledge: An Evolutionary Approach

 

Alman-Avstriya-Britaniya filosofu Karl Popperin(1902-1994) "" adlı əsəri  

 Video-En.

 

1972

 Alfred Julius Ayer

 Video-Az.

 

 Russell

 

 

  

 Video-En.

 

1972

   Harlow Shapley

 Video-Az.

 

 Galaxies

  Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885-1972) "Qalaktikalar" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1972

 Niklas Luhmann

Video-Az.

 

 Rechtssoziologie

  Alman sosioloqu, Parsonsun tələbəsi Niklas Lumanın(1927-1998) "Hüququn sosiologiyası" adlı əsəri.

Video-En.

 

1972

  Anna-Teresa Tymieniecka

 Video-Az.

 

  Eros et Logos

  Polşa əsilli Amerikan filosofu, Ümumdünya Fenomenologiya İnstitutunun təsisçisi və prezidenti, Springer nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilən Analecta Husserliana adlı kitab silsiləsinin redaktoru Anna-Tereza Timinekanın(1923-2014) fransız dilində yazdığı "Eros və loqos" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1972

   Nelson Goodman

 Video-Az.

 

 Problems and Projects

   Amerikan filosofu, məntiqçisi və estetiki, analitik fəlsəfənin görkəmli nümayəndəsi, 1940-50-ci illərdə Pensilvaniya Universitetinin, 1966-77-ci illərdə Harvard Universitetinin professoru, 1967-68-ci illərdə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Nelson Gudmanın(1906-1998) "Problemlər və proyektlər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1972

  Stephen Toulmin.

Allan Janik

 Video-Az.

 

 Ludwig Wittgenstein’s Vienna

 

   Britaniya-Amerika filosofu, 1949-1954-cü illərdə Oksford Universitetinin müəllimi, 1954-1955-ci illərdə Avstraliyada Melburn Universitetinin dəvət olunmuş professoru, 1955-1959-cü illərdə Britaniyaya qayıdaraq Linds Universitetinin fəlsəfə kafedrasının rəhbəri, 1959-1960-cı illərdə Kolumbiya, Stenford və Nyu York Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, 1954-1955-ci illərdə Londonda İdeyalar Tarixi Məktəbinin rəhbəri, 1965-ci ildən ömrünün sonuna qədər ABŞ-da, Santa Kruzda Kaliforniya Universitetinin və digər universitetlərin professoru Stiven Tulminin(1922-2009) "Lüdviq Vitqenşteyin Vyanası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1972- 1973

  Jacques Lacan

 Video-Az.

 

  Encore

Fransız filosofu və psixatrı, freydizmin strukturalist versiyasının müəllifi, psixoanalizin tarixində ən nüfuzlu fiqurlardan biri Jak-Meri-Emil Lakanın(1901-1981) 1972-1973-cü illərdə  "Daha bir" mövzusunda apardığı seminarın materialları.

 Video-En.