FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR:

XX ƏSR

 

(1969-1971)

 

 

1969  

 

 

1969

  Charles Jencks

 Video-Az.

 

 Meaning in Architecture

 

  Amerika memarı, postmodernizmin yaradıcılarından biri, Los Anceles Kaliforniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Çarlz Cenksin(1939) "Memarlığın mənası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1969

  Arthur Holmes

 Video-Az.

 

 His

 

  Amerika dini filosofu,  1951–1994-cü illərdə Vitn Kollecinin professoru Artur Holmesin (1924-2011) "Onun" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1969

   Neil Armstrong

 Video-Az.

 "That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind"

  Amerikan astronavtı, Yerdən kənar göy cisminin səthinə - Ay səthinə ayaq basan ilk insan Nil Armstronqun(1930-2012) Ayın səthinə ayaq basdığı zaman söylədiyi sözlər: "Bu, insan üçün kiçik addımdır, amma bəşəriyyət üçün nəhəng sıçrayışdir".

 Video-En.

 

 

1969

  Willard Van Orman Quine

 Video-Az.

 

 Ontological Relativity and Other Essays

 

  Amerikan filosofu və mətiqçisi, Harvard Universitetinin professoru, məntiq və fəlsəfə üzrə ilk Rolf Şok mükafatı laereatı Villard Van Orman Kvaynın(1908-2000) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1969

  John Lemmon

 Video-Az.

 

 Introduction to axiomatic set theory

(Monographs in modern logic)

 

  Britaniya-Amerika filosofu və mətiqçisi, Texas Universitetinın dəvət olunmuş professoru Con Lemmonun(1930-1966) ölümündən sonra Müasir məntiqə dair monoqrafiyalar silsiləsində  çap olunan "Aksiomatik çoxluqlar  nəzəriyyəsinə giriş" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1969

  Talcott Parsons

 Video-Az.

 

 Politics and Social Structure

 

 Amerikan sosioloqu Tolkott Parsonsun(1902-1979) "Siyasət və sosial struktur" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1969

  Louis Althusser

 Video-Az.

 Lire le Capital

  Kamyudan sonra və Derridadan əvvəl Əlcəzairdə anadan olan fransız filosofu, İkinci Dünya Müharibəsi zamanı beş il hərbi əsir, Fransa Kommunist Partiyasının üzvü(1948—1980, Qərb marksizminin ən nüfuzlu nümayəndələrindən biri, strukturalist marksizminin yaradıcısı, otuz beş ildən artıq bir müddətdə Parisdə Ali Normal Məktəbin tələbəsi, əməkdaşı və professoru, Mişel Fukonun(1926-1984), Pyer Berdyenin, Jak Derridanın(1930-2004) müəllimi Lui Altüsserin(1918-1990) "„Kapital“ı oxumalı" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1969

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Erlebnis, Kunstwerk und Wert. Vorträge zur Ästhetik 1937-1967

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) estetikaya dair 1937-1967-ci illərdə yazdığı əsərlərdən ibarət alman dilində məcmuə 

 Video-En.

 


1969

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  Le conflit des interprétations. Essais d'herméneutique

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenimenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) "Şərhlər konflikti. Hermenevtikaya dair esse" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1969

  Pierre Klossowski

 Video-Az.

 

Nietzsche et le cercle vicieux

 

Polyak və yəhudi mənşəli fransız filosofu, psixoanalitik, yazıçı, rəssam, Baltusun böyük qardaşı Pyer Klossovskinin "Nitşe və yanlış dairə" adlı əsəri. Əsər Fuko, Delöz, Liotar kimi fransız filosoflarına güclü təsir göstərmişdir.

 Video-En.

 

 

1969

  Arthur Danto

 Video-Az.

 Mysticism and Morality:

Oriental Thought and Moral Philosophy

  Amerika filosofu və tənqidçisi, Kolumbiya Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1983), Amerika Estetika Cəmiyyətinin prezidenti(1989–90) Artur Dantonun(1924-2013) "Mistisizm və əxlaq: Şərq təfəkkürü və əxlaq fəlsəfəsi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1969

Николай Бердяев

 Video-Az.

 

  Смысл истории (Опыт философии человеческой судьбы). Париж

 

   Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Tarixin mənası" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

1969

   Burrhus Frederic Skinner

 Video-Az.

 

 The Contingencies of Reinforcement:

A theoretical analysis

   Amerikan psixoloqu, ixtiraçısı, yazıçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru Börris Frederik Skinnerin (1904-1990) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1969

  Ludwig Wittgenstein

 Video-Az.

 

Über Gewißheit

  Yəhudi mənəşəli Avstriya-Britaniya filosofu Lüdviq Vitgenşteynin(1889-1951) ölümündən sonra alman dilində çap olunan ölümqndən sonra çap olunan "Müəyyənlik barədə" adlı əsərdə onun bilik və müəyyənlik arasında münasibətlərə dair, xüsusən əməl fəlsəfəsində nüfuzlu olan aforizmləri toplanmışdır.

 Video-En.

 

1969

  Alain Badiou

 Video-Az.

 

  Le Concept de modèle. Introduction à une épistémologie matérialiste des mathématiques

  Fransız filosofu Alen Badyunun(1937) "Model anlayışı. Riyaziyyatın materialist epistemologiuasına giriş" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1969

   Harlow Shapley

 Video-Az.

 

 Through Rugged Ways to the Stars

  Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885-1972) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1969

  Maarif Əkbərov

 Video-Az.

 

 Riyaziyyat haqqında söhbətlər

 

  Azərbaycan riyaziyyatçısı və filosofu Maarif Əkbərovun "Riyaziyyat haqqında söhbətlər" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1969

 Herbert Marcuse

 Video-Az.

 

 An Essay on Liberation

 

Yəhudi mənşəli alman-Amerikan filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin aparıcı nümayəndələrindən biri Herbert Markuzenin(1898-1979) "Azadlığa dair esse" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1969

  Michel Foucault

 Video-Az.

 

 L'archéologie du savoir

 

  Fransız filosofu Mişel Fukonun(1926-1984) "Biliyin arxeologiyası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1969

  Gilles Deleuze

 Video-Az.

 

 Logique du sens

 

    Fransız filosofu, postmodernizmin nümayəndəsi Jil Delözün(1925-1995) "Mənanın məntiqi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1969

  Michael Polanyi

 Video-Az.

 

 Knowing and Being

 

    Macar-yəhudi mənşəli Britaniya filosofu, qeyri-aşkar bilik ("şəxsiyyət biliyi") konsepsiyasının müəllifi Maykl Polaninin "Bilik və varlıq" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1969

  İoanna Kuçuradi

 Video-Az.

 

  Liselerimizde Felsefe Öğretimi

Yunan mənşəli türk filosofu, Türkiyə Fəlsəfə Kurumunun başkanı İoanna Kuçuradinin (1936) "Liseylərimizdə fəlsəfənin tədrisi" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1969

  Werner Heisenberg

 Video-Az.

 

 Der Teil und das Ganze: Gespräche im Umkreis der Atomphysik

 

  Alman fiziki, kvant mexanikasının yaradıcılarından biri, Nobel mükafatı laureatı Verner Heyzenberqin (1901-1976) "" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1969

  ओशो

 Video-Az.

 

Hind dini lideri, mistik Oşonun (1931-1990) "Dao: yolsuz yol" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1969

  John Searle

 Video-Az.

 

Speech Acts

 

   Amerikan filosofu, Berkli Kaliforniya Universitetinin professoru Con Sörlün(1932) "Nitq Aktları" adlı əsəri

 Video-En.

 

1969

Акбар Турсунов

 Video-Az.

 

 Горизонты космологического знания: история и современность

 

  Tacik filosofu Akbar Tursunovun(1932) "Kosmoloji biliyin üfüqləri: tarix və müasirlik" adlı əsəri

 Video-En.

 

1969

  Cəmil Əhmədli

 Video-Az.

 

 Qanun kateqoriyasının formalaşması tarixindən

 

  Azərbaycan filosofu Cəmil Əhmədlinin(1931-2010) "Qanun kateqoriyasının formalaşma tarixindən" adlı əsəri

 Video-En.

 

1969

 Alfred Tarski 

Video-Az.

 

 Truth and Proof

 Yəhudu mənşəli Polşa-Amerika riyaziyyatçısı, məntiqçisi, həqiqiliyin formal nəzəriyyəsinin banisi  Alfred Tarskinin(1901-1983) "Həqiqət və sübut" adlı məqaləsi.

Video-En.

 

1969- 1970

  Jacques Lacan

 Video-Az.

 

  L'envers de la psychanalyse

Fransız filosofu və psixatrı, freydizmin strukturalist versiyasının müəllifi, psixoanalizin tarixində ən nüfuzlu fiqurlardan biri Jak-Meri-Emil Lakanın(1901-1981) 1969-1970-ci illərdə  "Psixoanalizin astar üzü" mövzusunda apardığı seminarın(on yeddinci seminar) materialları.

 Video-En.

 

 

 

1970  


 

1970

   Stanley Eugene Fish

 Video-Az.

 

 Literature in the Reader

   Amerikan tənqidşisi və filosofu, Çikaqo Universitetinin professoru Stanli Yucin Fiş (1938) özünün "Ədəbiyyat oxucuda" adlı əsərində  Uilyam Körtz Vimsattın və Monrou Biədzlinin düşünülmüş yalan(intentional fallacy)affektiv yalan(affective fallacy) barədə irəli sürdükləri doktrinanı tənqid edir.

 Video-En.

 

 

1970

 Charles W. Morris

Video-Az.

 

 The Pragmatic Movement in American Philosophy

  Amerikan filosofu, semiotikanın yaradıcılarından biri, 1931-ci ildən Çikaqo Universitetinin fəlsəfə professoru, 1958-ci ildən Florida Universitetinin tədqiqat professoru  Çarlz Morrisin(1901—1979) "Amerikan fəlsəfəsində praqmatik hərəkat" adlı əsəri.

Video-En.

 

1970

   Buzz Aldrin

 Video-Az.

 First on the Moon

  Amerikan astronavtı, Ay səthinə ayaq basan ikinci insan Bazz Oldrinin(1930) "Ayda ilk dəfə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1970

  Willard Van Orman Quine,

Joe Ullian

 Video-Az.

 

 The Web of Belief

 

  Amerikan filosofu və mətiqçisi, Harvard Universitetinin professoru, məntiq və fəlsəfə üzrə ilk Rolf Şok mükafatı laereatı Villard Van Orman Kvaynın(1908-2000) və onun tələbəsi, hazırda Sent-Luis Vaşinqton Universitetinin professoru Jou Ullianın "İnam şəbəkəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1970

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Studia z estetyki Tom III

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) polyak dilində yazdığı  "Estetikaya dair tədqiqatlar" əsərinin üçüncü cild

 Video-En.

 

 

1970

Fuad Qasımzadə

 Video-Az.

 

 İdman, gözəllik və estetika

 

Azərbaycan filosofu, akamemik  Fuad Qasımzadənin (1929-2010) "İdman, gözəllik və estetika" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1970

  15th Solvay Conference on Physics. Chair - Edoardo Amaldi (Rome)

 Video-Az.

 

 

  Symmetry Properties of Nuclei

 

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Nüvələrin simmetriya xassələri" mövzusu üzrə keçirilən 15-ci Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

1970

  Stuart Hampshire

 Video-Az.

 

 

 Thought and Action

 

 

Britaniya filosofu və ədəbi tənqidçisi, İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdə əxlaqi və siyasi təfəkkürünün yeni istiqamətini verən antirasionalist Oksford mütəfəkkirlərindən biri, Oksford Universitetinin professoru və universitet administratoru Stuart Nyuton Hampşierin (1914-2004) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1970

  Iris Murdoch

 Video-Az.

 

 The Sovereignty of Good

İngilis yazıçısı və filosofu filosofu Ayris Mördokun (1919-1999) "Xeyirxahlığın suverenliyi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1970

  Charles Hartshorne

 Video-Az.

 

Creative Synthesis and Philosophic Method

 

Uaythedin proses fəlsəfəsini proses teologiyasına doğru inkişaf etdirən Amerika filosofu, Çikaqo Universitetinin,  Emori  Universitetinin və Texas Universitetinin professoru Çarlz Hartshornun(1897-2000) "Yaradıcı sintez və fəlsəfi metod" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

 

1970

  Erich Fromm

 Video-Az.

 

  The Crisis of Psychoanalysis

 

  Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, psixoanalitik, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi, neofreydizmin və neomarksizmin nümayəndələrindən biri Erix Frommun(1900-1980) "Psixoanalizin böhranı" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1970

  Michael Polanyi

 Video-Az.

 

 Transcendence and Self-transcendence

 

  Macar-yəhudi mənşəli Britaniya filosofu, qeyri-aşkar bilik ("şəxsiyyət biliyi") konsepsiyasının müəllifi Maykl Polaninin "" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1970

  Imre Lakatos,

Alan Musgrave, ed.

 Video-Az.

 

Criticism and the Growth of Knowledge

Volume 4: Proceedings of the International Colloquium in the Philosophy of Science (London, 1965)

 

  Yəhudi-macar mənşəli Britaniya filosofu, Kembric Universitetinin professoru İmre Lakatosun(1922-1974) və ingilis mənşəli Yeni Zelandiya filosofu, sonradan Otaqo universitetinin(Yeni Zelandiya) fəlsəfə professoru Alan Masgreyvin(1940) redaktəsi altında çap olunan "Kritisizm və elmin artımı" adlı 4 cildlik məcmuə. Məcmuə Lakatosun və Masgreyvin təşəbbüsü ilə Londonda 1965-ci ildə keçirilən, Popper-Kun konfrantasiyasına həsr olunmuş konfransın materiallarını əhatə edir.

 Video-En.

 

 

 

1970

 

  Gilbert Ryle

 Video-Az.

 

 Autobiographical

 

  Britaniya filosofu, linqvistik fəlsəfənin banilərindən biri, Oksford Universitetinin fəlsəfə professoru, məşhur "Mind" jurnalının baş redaktoru Gilbert Raylın "Fəlsəfi avtobioqrafik qeydlər"i

 Video-En-playlist

 

1970

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Über die Verantwortung. Ihre ontischen Fundamente

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) alman dilində yazdığı  "" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

 

1970

  Alvin Toffler

 Video-Az.

 

 Future Shock

Yəhudi mənşəli Amerika yazıçısı və filosofu Elvin Tofflerin(1928) "Gələcək şoku"(Futurşok) adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1970

  Абдусалам Гусейнов

 Video-Az.

 

 Истоки нравственности

 

  Rusiya filosofu, 2005-2015-ci illərdə Rusiya Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, akademik Abdusalam Guseynovun(1939)  "Əxlaqın mənbələri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1970

  Karl Jaspers

 Video-Az.

 

 Chiffren der Transzendenz

 

Alman filosofu Karl Yaspersin(1883-1969) "Transsendensiyanın şifrələri" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1970

 Theodor Adorno

 Video-Az.

 

 Aesthetic Theory

 Alman filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin aparıcı nümayəndələrindən biri, cəmiyyətin "tənqidi nəzəriyyəsi" ilə tanınan  Teodor Adornonun(1903-1969) "Estetik nəzəriyyə" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1970

  Гайденко Пиама Павловна

 Video-Az.

 

 Трагедия эстетизма: опыт характеристики миросозерцания С. Киркегора

 

  Rus filosofu və fəlsəfə tarixçisi Piama Qaydenkonun(1934) "Estetizmin faciəsi: Kirkeqorun dünyagörüşünün xarakteristikasına dair esse" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1970

 Niklas Luhmann

Video-Az.

 

 Soziologische Aufklärung

  Alman sosioloqu, Parsonsun tələbəsi Niklas Lumanın(1927-1998)(1927-1998) "Sosioloji maarifçilik" adlı əsəri.

Video-En.

 

1970

  Stephen Toulmin

 Video-Az.

 

 Physical Reality

   Britaniya-Amerika filosofu, 1949-1954-cü illərdə Oksford Universitetinin müəllimi, 1954-1955-ci illərdə Avstraliyada Melburn Universitetinin dəvət olunmuş professoru, 1955-1959-cü illərdə Britaniyaya qayıdaraq Linds Universitetinin fəlsəfə kafedrasının rəhbəri, 1959-1960-cı illərdə Kolumbiya, Stenford və Nyu York Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, 1954-1955-ci illərdə Londonda İdeyalar Tarixi Məktəbinin rəhbəri, 1965-ci ildən ömrünün sonuna qədər ABŞ-da, Santa Kruzda Kaliforniya Universitetinin və digər universitetlərin professoru Stiven Tulminin(1922-2009) "Fiziki reallıq" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1970

  Willard Van Orman Quine

 Video-Az.

 

 The Philosophy of Logic

 

  Amerikan filosofu və mətiqçisi, Harvard Universitetinin professoru, məntiq və fəlsəfə üzrə ilk Rolf Şok mükafatı laereatı Villard Van Orman Kvaynın(1908-2000) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1970

  Imre Lakatos

 Video-Az.

 

 History of Science and Its Rational Reconstructions

  Yəhudi-macar mənşəli Britaniya filosofu, Kembric Universitetinin professoru İmre Lakatosun(1922-1974)  "Elmin marixi və onun rasional rekonstruksiyası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1970

  Gilles Deleuze

 Video-Az.

 

 Spinoza - Philosophie pratique

 

  Fransız filosofu, postmodernizmin nümayəndəsi Jil Delözün(1925-1995) "Spinoza: Praktik Fəlsəfə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1970

  Гумилёв Лев Николаевич

 Video-Az.

 

 Этногенез и этносфера

 

 Rus tarixçisi və filosifu Lev Qumilyovun(1912-1992) "Etnigenez və etnosfer" məqaləsi

 Video-En.

 

1970

  Pitirim Sorokin

 Video-Az.

 

 Social and cultural dynamics. A study of change in major systems of art, truth, ethics, law and social relationships

 

 Rus inqilabçısı, sonradan rus-amerikan sosioloqu, 1931-ci ildə Harvard Universitetinin Sosiologiya fakültəsinin banisi və 1942-ci ilə qədər rəhbəri, 1931-1959-cu illərdə Harvard Universitetinin professoru, 1965-ci ildə Amerika Sosiologiya Assosiasiyasının prezidenti, sosial stratifikasiya və sosial mobillik nəzəriyyələrinin yaradıcılarından biri Pitirim Sorokinin (1889-1968) ölümündən sonra çap olunan "" adlı əsəri.  

 Video-En.