FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR:

XX ƏSR

(1958-1965)

 

 

1958  

 

 

 

 

 

1958

 12th İnternational Congress of Philosophy. Venice, Italy

 Video-Az.

 

 

 İtaliyanın Venesiya şəhərində "İnsan və təbiət", "Azadlıq və dəyərlər", "Məntiq, dil və ünsiyyət" mövzuları üzrə keçirilən 12-ci Beynəlxalq Fəlsəfə Konqresinin materialları. Konqresdə ilk dəfə olaraq SSRİ-nin nümayəndə heyəti iştirak edir. 

 Video-En.

 

 

 

1958

 Herbert Marcuse

 Video-Az.

 

 Soviet Marxism: A Critical Analysis

 

Yəhudi mənşəli alman-Amerikan filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin aparıcı nümayəndələrindən biri Herbert Markuzenin(1898-1979) "Sovet marksizmi: tənqidi tədqiqat" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1958

 Monroe Beardsley

 Video-Az.

 

 Aesthetics

  Amerika filosofu, Estetika Cəmiyyətinin prezidenti Monrou Biardzlinin (1915-1985)  "Estetika" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1958

  Roman Ingarden

 Video-Az.

  Studia z estetyki Tom II

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) polyak dilində yazdığı  "Estetikaya dair tədqiqatlar" əsərinin ikinci cild

 Video-En.

 

1958

 Gaston Bachelard

 Video-Az.

  

 La poétique de l’espace

 Fransız filosofu və sənətşünası Qaston Başlyarın(1884-1962) "Məkanın poetikası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

 

1958

  Gabriel Marcel

 Video-Az.

 Théâtre et religion

  Fransız filosofu və dramaturqu  Qabriel Marselin(1889-1973) "Teatr və din" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1958

  11th Solvay Conference on Physics. Chair - William Lawrence Bragg (Cambridge)

 Video-Az.

 

 La structure et l'évolution de l'univers

(The structure and evolution of the universe)

 

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "" mövzusu üzrə keçirilən 11-ci Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

 

 

1958

Niels Bohr

 Video-Az.

 

 Quantum physics and philosophy

 

  Danimarka fiziki, Nobel mükafatı laureatı Nils Borun "Kvant fizikası və fəlsəfə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 


1958

  Werner  Heisenberg

 Video-Az.

 

 Physics and philosophy

 Alman fiziki, kvant mexanikasının yaradıcılarından biri, Nobel mükafatı laureatı Verner Heyzenberqin (1901-1976) "Fizika və fəlsəfə" adlı əsəri.

 Русский перевод: В. Гейзенберг. Физика и философия

 Video-En.

 

1958

   Harlow Shapley

 Video-Az.

 Of Stars And Men: Human Response To An Expanding Universe

  Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885-1972) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1958

 Jan Łukasiewicz

Video-Az.

 

 Elementy logiki matematycznej

Polşa-Britaniya məntiqçisi, Lvov-Varşava məktəbinin əsas nümayəndələrindən biri, Varşava Universitetinin fəxri professoru, 1945-ci ildən Dublində İrland Kral Akademiyasının professoru Yan Lukaseviçin (1878-1956) polyak  dilində yazdığı ölümündən sonra çap olunan "Riyazi məntiqin elementləri" adlı kitabı 

Video-En.

 

 

1958

  Stephen Toulmin

 Video-Az.

 

The Uses of Argument

 

   Britaniya filosofu   Stiven Edelson Tulminin(1922-2009) "Arqumentin faydaları" adlı əsəri müəllifin ənənəvi məntiqin istiqamətlərini tədqiq edərək ritorika sahəsində yazdığı ən əhəmiyyətli əsərlərindən biridir. Tulminin Lids Universitetindəki həmkarlarının bu kitabı pis qarşılamasına, onu onu istehza ilə "qeyri-məntiqi kitab" adlandırmalarına baxmayaraq, əsər Kolumbiya, Stenford və Nyu York Universitetlərinin professorları tərəfindən çox yüksək səviyyədə qarşılandı.

 Video-En.

 

 

1958

  Ludwig Wittgenstein

 Video-Az.

 The Blue and Brown Books

 Yəhudi mənəşəli Avstriya-Britaniya filosofu Lüdviq Vitgenşteynin(1889-1951) ölümündən sonra çap olunan "Göy və qəhvəyi kitablar" adlı əsərində onun 1933-1935-ci illərdə Kembric Universitetinin tələbələrinə ingilis dilində oxuduğu mühazirələrin mətnləri toplanmışdır.

 Video-En.

 

1958

  Francis Sparshott

 Video-Az.

 

 An Enquiry into Goodness and Related Concepts

 

Britaniya-Kanada-Amerika filosofu və şairi, 1980-1982-ci illərdə Amerika Estetika Cəmiyyətinin presidenti Fransis Sparşottun (1926–2015) "Xeyirxahlıq və müvafiq anlayışlara dair tədqiqat" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1958

  Karl Jaspers

 Video-Az.

 

 Die Atombombe und die Zukunft des Menschen

 

Alman filosofu Karl Yaspersin(1883-1969) "Atom bombası və bəşəriyyətin gələcəyi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

 

1958

  Carl Gustav Jung

 Video-Az.

 

  Ein moderner Mythus - Von Dingen, die am Himmel gesehen werden 

 

 İsveçrə psixoloqu, analitik psixologiyanın banisi   Karl Qustav Yunqun(1875-1961) "Bir müasir mif - səmada gördükləri şey haqqında" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1958

  Hannah Arendt

 Video-Az.

 

  The Human Condition (Vita activa)

 

  Hanna Arend və ya Arendt. İnsani şərt

 Video-En.

 

 

 

1958

   Michael Polanyi

 Video-Az.

 

Personal Knowledge

 

    Macar-yəhudi mənşəli Britaniya filosofu, qeyri-aşkar bilik ("şəxsiyyət biliyi") konsepsiyasının müəllifi Maykl Polaninin "Şəxsi bilik" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1958

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 Understanding History and Other Essays

 

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1958

  Claude Lévi-Strauss

 Video-Az.

 

Anthropologie structurale

 

Yəhudi mənşəli fransız filosofu, strukturalizmin nümayəndəsi, struktur antropologiyası məktəbinin banisi Klod Klod Levi-Strosun(1908-2009) "Struktur antropologiyası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1958

  Albert Camus

 Video-Az.

 

 Discours de Suède

 

  Fransız yazıçısı və filosofu, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı  Alber Kamyunun(1913-1960)  "İsveç nitqləri" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1958

 Maurice Merleau-Ponty

 Video-Az.


 Les Sciences de l’homme et la phénoménologie

 

Fransız filosofu  Moris Merlo-Pontinin(1908-1961) "Fenomenologiya və İnsan haqqında elmlər" adlı əsəri.    

 Video-En.

 

1959- 1960

  Jacques Lacan

 Video-Az.

 

  L'éthique de la psychanalyse

Fransız filosofu və psixatrı, freydizmin strukturalist versiyasının müəllifi, psixoanalizin tarixində ən nüfuzlu fiqurlardan biri Jak-Meri-Emil Lakanın(1901-1981) 1959-1960-cı illərdə  "Psixoanalizin etikası" mövzusunda apardığı seminarın materialları.

 Video-En.

 

 

1959  


 

1959

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 Wisdom of the West

 

  Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Qərbin müdrikliyi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1959

Wolfgang Stegmüller

Video-Az.

 

 Unvollständigkeit und Unentscheidbarkeit

 Alman-Avstriya-Amerika filisofu, Münhen Universitetinin professoru, 1962-63-cü illərdə Pensilvaniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Volfqanq Şteqmüllerin(1923-1991) "Natamamlıq və həllolunmazlıq" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

1959

   Burrhus Frederic Skinner

 Video-Az.

 

 Cumulative Record

   Amerikan psixoloqu, ixtiraçısı, yazıçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru Börris Frederik Skinnerin (1904-1990) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1959

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

Common Sense and Nuclear Warfare

 

  Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1959  

  Hans Reichenbach

 Video-Az.

 

Modern philosophy of science: Selected essays

 

Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, , məntiqi empirizmin nümayəndəsi, Berlin dərnəyinin banisi Hans Reyxenbaxın (1891-1953) ölümündən sonra  "Elmin müasir fəlsəfəsi" adı altında çap olunan seçilmiş esseləri.

 Video-En.

 

1959

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 My Philosophical Development

 

  Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1959

   Marvin Farber

 Video-Az.

 

 Naturalism & Subjectivism

   Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Edmund Husserlin şagirdi, 1937-1961-ci illərdə Buffalo Universitetinin Fəlsəfə Departamentinin sədri, Philosophy and Phenomenological Research jurnalının təsisçisi və redaktoru (1940-1980) Marvin Farberin (1901-1980)  "Naturalizm və subyektivizm" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1959

  Anna-Teresa Tymieniecka

 Video-Az.

 

  For Roman Ingarden; nine essays in phenomenology

  Polşa əsilli Amerikan filosofu, Ümumdünya Fenomenologiya İnstitutunun təsisçisi və prezidenti, Springer nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilən Analecta Husserliana adlı kitab silsiləsinin redaktoru Anna-Tereza Timinekanın(1923-2014)   "Roman İnqarden üçün: fenemenologiyaya dair doqquz esse" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1959

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 Face to Face Interview (BBC, 1959)

 

  Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "BBC" televiziyasına intervyusu

 Video-En.

 

1959

  Sir Peter Frederick Strawson

 Video-Az.

 

 Individuals:

An essay in descriptive metaphysics

Britaniya filosofu, Oksford Universitetinin müəllimi Peter Stroson(1919-2006) özünün "Fərdlər. Diskriptiv metafizikaya dair esse" əsərində ingilis fəlsəfəsində metafizikanı yenidən öz hüquqlarında bərpa edir.

 Video-En.

 

1959

 Mikel Dufrenne

 Video-Az.

 

 La Notion d'a priori

Fransız filosofu və estetiki, fenomenologiyanın nümayəndəsi, Fransa Estetika Cəmiyyətinin prezidenti Mişel Düfrenin(1910-1995)   "A priori konsepsiyası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1959

  Gabriel Marcel

 Video-Az.

 

  Présence et immortalité

 

  Fransız filosofu və dramaturqu  Qabriel Marselin(1889-1973) "İştirak və ölməzlik" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1959  

 Umberto Eco

 Video-Az.

 

 Sviluppo dell’estetica medievale

 

 İtalyan yazıçısı və filosofu Umberto Ekonun(1932) "Orta əsr estetikasının təkamülü" əsəri orta əsr fəlsəfəsində gözəlllik ideyasının takamülü prosesinin təhlilinə həsr edilmişdir.  

 Video-En.

 

1959

  Firudin Köçərli

 Video-Az.

 

Sosializmin yüksəlib kommunizmə keçməsinin qanunauyğunluqları

 

  Azərbaycan filosofu və elm təşkilatçısı1958-1967-ci illərdə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının fəlsəfə sektorunun rəhbəri, 1967-1985-ci illərdə Fəlsəfə və Hüquq İnistitutunun direktoru, akamemik  Firudin Köçərlinin (1920-2005) "Sosializmin yüksəlib kommunizmə keçməsinin qanunauyğunluqları" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1959

  Niels Bohr

 Video-Az.

 

  Quantum Physics and Biology

 

  Danimarka fiziki, Nobel mükafatı laureatı Nils Borun "Kvant fizikası və biologiya" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1960  


 

1960

   Ivor Armstrong Richards

 Video-Az.

 

 So Much Nearer: Essays toward a World English

(Includes the essay "The Future of Poetry")

   Englis estetiki və ədəbiyyat tənqidçisi İvor Armstronq Riçardzın(1893-1979) "" adlı əsəri .

 Video-En.

 

 

1960

   Harlow Shapley

 Video-Az.

 

 Science Ponders Religion

  Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885-1972) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1960

  Willard Van Orman Quine

 Video-Az.

 

 Word and Object

 

  Amerikan filosofu və mətiqçisi, Harvard Universitetinin professoru, məntiq və fəlsəfə üzrə ilk Rolf Şok mükafatı laereatı Villard Van Orman Kvaynın(1908-2000) "Söz və obyekt" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1960

Ernst Bloch

Video-Az.

 

 Das Prinzip Hoffnung (3 vols.), Bd. III

Alman filosofu, sosioloqu, "ümid fəlsədəsi"nin "hələ ki-Qeyri-varlıq ontologiyası"nın yaradıcısı Ernst Bloxun(1885-1977) üç cildlik "Ümid prinsipi" əsərinin üçüncü cildi

Video-En.

 

1960

  Karl Kautski

 Video-Az.

 

  Erinnerungen und Erörterungen

Alman inqilabçısı, tarixçi və publisisti, Engelsin ölümündən sonra ortodoksal marksizmin nəzəriyyəçisi, Marksın "Kapital"ının dördüncü cildinin redaktoru Karl Kautskinin (1854-1938) ölümündən sonra çap olunan "Xatirələr və mülahizələri"i.

 Video-En.

 

 

1960

  Paul Ricœur

 Video-Az.

 

  Philosophie de la volonté. Tome II : Finitude et culpabilité.

  Fransız filosofu, hermenevtikanın və fenimenologiyanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri Pol Rikörün(1913-2005) "İradənin fəlsəfəsi. II cild: Sonluq və təqsir" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1960

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  O dziele literackim

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) polyak dilində yazdığı  "Ədəbi əsər" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1960

  Thomas Pynchon

 Video-Az.

 

 Entropy

 

  Amerika yazıçısı, XX əsrin ikinci yarısında "qara yumor" məktəbinin və postmodernist ədəbiyyatın görkəmli nümayəndəsi Tomas Pinçonun(1937)  "Entropiya" adlı hekayəsi. Hekayə entropiya prinsipinin və qeyri-müəyyənlik nəzəriyyəsinin bədii illüstrasiyası və postmodernizmin manifesti kimi qiymətləndirilir.

 Video-En.

 

 

1960

 Hans-Georg Gadamer

 Video-Az.

 

  Wahrheit und Methode

Alman-Amerika filosofu, fəlsəfi hermenevtikanın banisi, Marburq Universitetinin professoru, 1939-47-ci illərdə Leybsiq Universitetinin Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, 1946-47-ci illərdə həmin Universitetin rektoru, 1947-49-cu illərdə Frankfurt Qöte Universitetinin Fəlsəfə kafedrasının rəhbəri, 1949-cu ildən Heydelberq Universitetində Karl Yaspersin varisi, 1968-ci ildən Massaçusettsdə Boston Kollecinin  professoru Hans-Georq Qadamerin(1900-2002) "Həqiqət və metod" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1960

  Jean-Paul Sartre

 Video-Az.

 

 Critique de la raison dialectique.

Fransız filosofu Jan-Pol Sartrın(1905-1980) "Dialektik zəkanın tənqidi" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

 

 

 

1960

 Maurice Merleau-Ponty

 Video-Az.


 Signes

 

Fransız filosofu  Moris Merlo-Pontinin(1908-1961) "İşarələr" adlı əsəri.    

 Video-En.

 

 

 

1960

   毛澤東

 Video-Az.

 

 

   Çin dövlət və siyasi xadimi, maoizmin əsas nəzəriyyəçisi, 1949-1976-cı illərdə Çin dövlətinin başçısı Mao Tszedunun(1893-1976) "İnqilabı sona qədər çatdırmalı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1960

  Walt Whitman Rostow

 Video-Az.

 

 The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto

 

  Amerikan iqtisadşısl və siyasi mütəfəkkiri Uolt Uitmen Rostounun(1916-2003)  "İqtisadi artımın mərhələləri: Qeyri-kommunist manifesti" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1960

  Talcott Parsons

 Video-Az.

 

 Structure and Process in Modern Societies

 

 Amerikan sosioloqu Tolkott Parsonsun(1902-1979) "Müasir elmdə struktur və prises" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1960

   Harlow Shapley (Editor)

 Video-Az.

 

 Source Book in Astronomy, 1900-1950

  Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885-1972) redaktorluğu altında çap olunan "Astronimiyaya dair mənbələr kitabı".

 Video-En.

 

1960

  Daniel Bell

 Video-Az.

 

The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties

 

Amerikan filosofu və sosioloqu, postindustrial(informasion) cəmiyyət nəzəriyyəsinin yaradıcısı, Harvard Universitetinin professoru Daniel Bellin (1919-2011) "İdeologiyasının sonu: əllinci illərdə siyasi ideyaların tükənməsinə dair" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

 

 

1961  


 

1961

  Гагарин Юрий Алексеевич

 Video-Az.

 

 Дорога в космос. Записки лётчика-космонавта СССР

 

  Sovet kosmonavtı və kosmosa uçan ilk insan Yuri Qaqarinin "Kosmosa yol" adlı qeydləri

 Video-En.

 

1961

  Herbert Lionel Adolphus Hart

 Video-Az.

 

 The Concept of Law

 

Britaniya filosofu, siyasi və hüquqi fəlsəfə üzrə aparıcl fiqurlardan biri Herbert Lionel Adolfus Hartın(1907-1992) "Hüquq anlayışı" adlı ən məşhur əsəri.

 Video-En.

 

1961

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 Fact and Fiction

 

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Fakt and Fiksiya" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1961

 John Langshaw Austin

 Video-Az.

 

 Philosophical Papers

 

  Britaniya filosofu, Oksford Universitetinin professoru, Britaniya Akademiyasının üzvü, adi dil fəlsəfəsinin banilərindən biri, nitq aktları nəzəriyyəsinə əhəmiyyətli tövhə verməsi ilə tanınan Con Lanqşo Ostinin (1911-1960) ölümündən sonra çap olunan "Fəlsəfi məqalər"inin birinci nəşri.

 Video-En.

 

 

1961

  Erich Fromm

 Video-Az.

 

  Marx’s Concept of Man

 

Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, psixoanalitik, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi, neofreydizmin və neomarksizmin nümayəndələrindən biri Erix Frommun(1900-1980) "Marksın insan konsepsiyası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1961

  Stephen Toulmin

 Video-Az.

 

 The Riviera

 

 Britaniya-Amerika filosofu, 1949-1954-cü illərdə Oksford Universitetinin müəllimi, 1954-1955-ci illərdə Avstraliyada Melburn Universitetinin dəvət olunmuş professoru, 1955-1959-cü illərdə Britaniyaya qayıdaraq Linds Universitetinin fəlsəfə kafedrasının rəhbəri, 1959-1960-cı illərdə Kolumbiya, Stenford və Nyu York Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, 1954-1955-ci illərdə Londonda İdeyalar Tarixi Məktəbinin rəhbəri, 1965-ci ildən ömrünün sonuna qədər ABŞ-da, Santa Kruzda Kaliforniya Universitetinin və digər universitetlərin professoru Stiven Tulminin(1922-2009) "Riviera" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

 

1961

 Maurice Merleau-Ponty

 Video-Az.


 L’Œil et l’esprit

 

Fransız filosofu  Moris Merlo-Pontinin(1908-1961) "Göz və Ruh" adlı əsəri.    

 Video-En.

 

1961

 Gaston Bachelard

 Video-Az.

  

 La flamme d’une chandelle

 Fransız filosofu və sənətşünası Qaston Başlyarın(1884-1962) "Şamın alovu" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1961

  12th Solvay Conference on Physics. Chair - William Lawrence Bragg

 Video-Az.

 

  La théorie quantique des champs

(Quantum field theory)

 

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Kvant sahəsi nəzəriyyəsi" mövzusu üzrə keçirilən 12-ci Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

 

1961

  Josiah Royce

 Video-Az.

 

 Principles of Logic

 

Amerikan filosofu, hegelçi "obyektiv idealist", Harvard Universitetinin professoru, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Cosaya Roysun(1855–1916) ölümündən sonra çap olunan "Məntiqin prinsipləri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1961

  Samuel Huntington

 Video-Az.

 

 The Common Defense: Strategic Programs in National Politics

 

  Amerika politoloqu, filosofu və sosioloqu, Harvard Universitetinin professoru, 1978-1989-cu illərdə Beynəlxalq Münasibətlər Mərkəzinin direktoru, 1986-1987-ci illərdə Amerika Siyasi Elmlər Assosiasiyasının prezidenti Samuel Hantingtonun (1927-2008) "Ümumi müdafiə: Milli siyasətdə strateji proqramlar" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1961

 Ernst Bloch

Video-Az.

 

 Zur Ontologie des Noch-Nicht-Seins: Ein Vortrag und zwei Abhandlungen

Alman filosofu, sosioloqu, "ümid fəlsədəsi"nin "hələ ki-Qeyri-varlıq ontologiyası"nın yaradıcısı Ernst Bloxun(1885-1977) "Hələ ki-Qeyri-varlıq ontologitasına dair: Mühazirə və iki traktat" adlı əsəri.

Video-En.

 

1961

  Talcott Parsons

 Video-Az.

 

 Theories of society; foundations of modern sociological theory

 

  Amerikan sosioloqu Tolkott Parsonsun(1902-1979) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1961

   Harlow Shapley

 Video-Az.

 

 Galaxies: Revised Edition (Harvard Books on Astronomy)

  Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885-1972) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1961

  Thomas Kuhn

 Video-Az.

 

 The Function of Measurement in Modern Physical Science

 

  Amerikan fiziki, tarixçisi və filosofu, Harvard Universitetinin, Berkli Kalifornia Universitetinin və Prinston Universitetinin professoru Tomas Kunun(1922-1996) "Müasir fiziki elmdə ölçmə funksiyası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1961 

  Emmanuel Lévinas

 Video-Az.

 

  Totalité et Infini: essai sur l'extériorité

  Yəhudi mənşəli fransız filosofu, 1973-1976-cı illərdə Paris Universitetinin professoru Emmanuel Levinasın(1905-1995) "Totallıq və sonsuzluq. Eksteriorluq mövzusuna dair esse" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

 

1961

  Stephen Toulmin

 Video-Az.

 

 Foresight and Understanding:

An Enquiry into the Aims of Science

 

   Britaniya-Amerika filosofu, 1949-1954-cü illərdə Oksford Universitetinin müəllimi, 1954-1955-ci illərdə Avstraliyada Melburn Universitetinin dəvət olunmuş professoru, 1955-1959-cü illərdə Britaniyaya qayıdaraq Linds Universitetinin fəlsəfə kafedrasının rəhbəri, 1959-1960-cı illərdə Kolumbiya, Stenford və Nyu York Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, 1954-1955-ci illərdə Londonda İdeyalar Tarixi Məktəbinin rəhbəri, 1965-ci ildən ömrünün sonuna qədər ABŞ-da, Santa Kruzda Kaliforniya Universitetinin və digər universitetlərin professoru Stiven Tulminin(1922-2009) "Proqnoz və Anlama: Elmin məqsədlərinə dair tədqiqat" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1961

  Michel Foucault

 Video-Az.

 

Folie et Déraison. Histoire de la folie à l'âge classique

 

Fransız filosofu Mişel Fukonun(1926-1984) "Ağılsızlıq və düşüncəsizlik: Ağılsızlıq tarixi klassik dövrdə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1961

  Fredric Jameson

 Video-Az.

 

 Sartre: The Origins of a Style

 

  Özünü marksist kimi tanıyan Amerikan fəlsəfə tarixçisi və postmodernist filosofu , Dyuk(Duke) Universitetinin müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq üzrə professoru Fredrik Ceymsonun(1934) "Sartr: üsiubun mənbələri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1961

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 Has Man a Future?

 

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "İnsanın gələcəyi varmı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1961

 Gaston Bachelard

 Video-Az.

  

 La poétique de la rêverie

 Fransız filosofu və sənətşünası Qaston Başlyarın(1884-1962) "Xülyanın poetikası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1961

 Ernst Bloch

Video-Az.

 

  Naturrecht und menschliche Würde

Alman filosofu, sosioloqu, "ümid fəlsədəsi"nin "hələ ki-Qeyri-varlıq ontologiyası"nın yaradıcısı Ernst Bloxun(1885-1977) "Təbii Qanun və İnsan Ləyaqəti" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

1961

 Wolfgang Stegmüller

Video-Az.

 

 Strukturtypen der Logik

 Alman-Avstriya-Amerika filisofu, Münhen Universitetinin professoru, 1962-63-cü illərdə Pensilvaniya Universitetinin dəvət olunmuş professoru Volfqanq Şteqmüllerin(1923-1991) "Məntiqin struktur tipləri" adlı əsəri.

Video-En.

 

1962  


 

 

1962

Charles Hartshorne

 Video-Az.

 

The Logic of Perfection and other essays in neoclassical metaphysics

Uaythedin proses fəlsəfəsini proses teologiyasına doğru inkişaf etdirən Amerika filosofu, Çikaqo Universitetinin,  Emori  Universitetinin və Texas Universitetinin professoru Çarlz Hartshornun(1897-2000) "Qavrayışın məntiqi və neoklassik metafizikaya dair digər esselər" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1962

  Abraham Maslow

 Video-Az.

 

  Toward a Psychology of Being

 

Amerika psixoloqu və filosofu, tələbatlarının ierarxik quruluşununun müəllifi, Brandays Universitetinin(Massaçusets ştatı) professoru Abraham Maslounun (1908-1970) "Varlığın psixologiyasına dair" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

 

1962

  Marshall McLuhan

 Video-Az.

 The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man

  Kanada-Amerika filosofu, Toronto Universitetinin professoru,  Marşall Maklühenin(1911-1980) "Gutenberin qalaktikası: Çap edən insanın yaradılması" adlı əsərində özünün "Dil təşkil olunmuş kəkələmədir, insan yalnız mahnı oxuduqda kəkələmir" fikrini əsaslandırır. Maklühen belə hesab edir ki, fonetik əlifbanın və onun əsasında yazının yaradılması qərb sivilizasiyasının əsas günahıdır. Bu vaxta qədər insan dünyanın harmonik bir şəkildə, eşidərək qavrayırdi, yazının, xüsusən kitab çapının meydana çıxmasından sonra isə vizual, xətti təfəkkür üstünlük təşkil etməyə başladı,  Gutenberin qalaktikası meydana çıxdı ki, burada bütün savadlı insanlar bu və ya digər dərəcədə parşalanmış şəxsiyyətlət, şizofreniklər oldular. 

 Video-En.

 

 

 

 

1962

Ludwig von Bertalanffy

 Video-Az.

 

Modern Theories of Development

 

Avstriya-Amerika bioloqu, biologiyaya, kibernetikaya və digər sahələrə tətbiq oluna bilən ümumi sistem nəzəriyyəsinin banisi Ludviq fon Bertalanffinin (1901-1972) "İnkişafın müasir nəzəriyyələri" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

 

1962

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Untersuchungen zur Ontologie der Kunst: Musikwerk. Bild. Architektur. Film

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) alman dilində yazdığı  "" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1962

  Anna-Teresa Tymieniecka,

  with a foreword by I. M. Bochenski

 Video-Az.

 

  Phenomenology and science in contemporary European thought

  Polşa əsilli Amerikan filosofu, Ümumdünya Fenomenologiya İnstitutunun təsisçisi və prezidenti, Springer nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilən Analecta Husserliana adlı kitab silsiləsinin redaktoru Anna-Tereza Timinekanın(1923-2014)   "Müasir Avropa təfəkküründə fenomenologiya və elm" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1962

  Александр Пятигорский

 Video-Az.

 

 Материалы по истории индийской философии

 

  Yəhudi mənşəli rus-Britaniya filosofu, filoloqu, şərqşünası, yazıçısı, MDU Fəlsəfə fakultəsinin məzuni, Tartu-Moskva semiotika məktəbinin banilərindən biri, sansrtit və Tibet dillərinin bilicisi, onlarla əsərin o cümlədən bir neçə romanın müəllifi, hüquq medafiəçisi, 1973-cü ildə SSRİ-dən Almaniya Federativ Respublikasına mühacirət edən, 1974-cü ildən Böyük Britaniyada yaşayan, London Universitetinin professoru, 2006-cı ildə Moskvaya gələrək siyasi fəlsəfə üzrə və "Mifologiya və müasir insanın şüuru" mövzusunda mühazirələr oxuyan Aleksandr Piatiqorskinin(1929-2009) "Hind fəlsəfəsinin tarixinə dair materiallar" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1962

 John Langshaw Austin

 Video-Az.

 

 How to Do Things with Words:

The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955

 

  Britaniya filosofu, Oksford Universitetinin professoru, Britaniya Akademiyasının üzvü, adi dil fəlsəfəsinin banilərindən biri, nitq aktları nəzəriyyəsinə əhəmiyyətli tövhə verməsi ilə tanınan Con Lanqşo Ostinin (1911-1960) ölümündən sonra çap olunan "Sözlərin köməyi ilə əməlləri necə etmək olar: Uilyam Ceymsin Harvard Universitetində 1955-ci ildə verdiyi mühazirələr" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1962

 John Langshaw Austin

 Video-Az.

 

 Sense and Sensibilia

 

  Britaniya filosofu, Oksford Universitetinin professoru, Britaniya Akademiyasının üzvü, adi dil fəlsəfəsinin banilərindən biri, nitq aktları nəzəriyyəsinə əhəmiyyətli tövhə verməsi ilə tanınan Con Lanqşo Ostinin (1911-1960) ölümündən sonra çap olunan "Məna və sensibiliya" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1962

  Stephen Toulmin

 Video-Az.

 

 The Architecture of Matter

 

   Britaniya-Amerika filosofu, 1949-1954-cü illərdə Oksford Universitetinin müəllimi, 1954-1955-ci illərdə Avstraliyada Melburn Universitetinin dəvət olunmuş professoru, 1955-1959-cü illərdə Britaniyaya qayıdaraq Linds Universitetinin fəlsəfə kafedrasının rəhbəri, 1959-1960-cı illərdə Kolumbiya, Stenford və Nyu York Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, 1954-1955-ci illərdə Londonda İdeyalar Tarixi Məktəbinin rəhbəri, 1965-ci ildən ömrünün sonuna qədər ABŞ-da, Santa Kruzda Kaliforniya Universitetinin və digər universitetlərin professoru Stiven Tulminin(1922-2009) "Materiyanın arxitekturası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1962

 Gilles Deleuze 

 Video-Az.

 

Nietzsche et la philosophie

 

   Fransız filosofu, postmodernizmin nümayəndəsi Jil Delözün(1925-1995) "Nitşe və Fəlsəfə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1962

   Thomas Kuhn

 Video-Az.

 

 The Structure of Scientific Revolutions

 

  Amerikan fiziki, tarixçisi və filosofu, Harvard Universitetinin, Berkli Kalifornia Universitetinin və Prinston Universitetinin professoru Tomas Kunun(1922-1996) "Elmi inqilabların strukturu adlı klassik əsəri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1962

  Stuart Hampshire

 Video-Az.

 

 Feeling and expression (An inaugural lecture delivered at University College,
London, 25 October 1960)
 

 

Britaniya filosofu və ədəbi tənqidçisi, İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdə əxlaqi və siyasi təfəkkürünün yeni istiqamətini verən antirasionalist Oksford mütəfəkkirlərindən biri, Oksford Universitetinin professoru və universitet administratoru Stuart Nyuton Hampşierin (1914-2004) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1962

   Leslie Groves

 Video-Az.

 

Now it can be told / The story of Manhattan project.

 

Amerika ordusunun general-leytenantı, atom silahının yaradılması üzrə Manheten layihəsi adlı proqramın hərbi rəhbəri Lesli Grovsun(1896-1970) "İndi bu barədə danışıla bilər / Manheten layihəsi hekayəti" adlı kitabı.  

 Video-En.

 

 

1962

 Raymond Aron

[ʁɛmɔ̃ aʁɔ̃]

 Video-Az.

  

 Paix et guerre entre les nations

 Fransız tarixçisi və sosioloqu, tarixin pozitivist izahının əleyhidarı, tarixin tənqidi fəlsəfəsinin yaradıcılarından biri, industrial cəmiyyət tərəfdarı, siyasi təhlilçi, Fransada konservator və sağların ideoloqu, marksizmin və fransız solçularının tənqidçisi, elmin deideologizasiyasının tərəfdarı və Sartrın marksist ekzistensializminin əleyhidarı, İkinci dünya müharibəsindən öncə Tuluza Universitetində sosial fəlsəfə professoru, müharibə zamanı de Qollun Azad Fransa təşkilatının Londonda La France Libre qəzetinin baş redaktoru, müharibədən sonra Parisdə Milli İdarəçilik Məktəbinin professoru, 1955-1968-ci illərdə Sorbonna Universitetinin, 1970-ci ildən isə Collège de France’ın professoru Raymon Aronun (1905 – 1983) "Millətlər arasında sülh və müharibə" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1962

  Claude Lévi-Strauss

 Video-Az.

 

La Pensée sauvage

 

Yəhudi mənşəli fransız filosofu, strukturalizmin nümayəndəsi, struktur antropologiyası məktəbinin banisi Klod Klod Levi-Strosun(1908-2009) "Vəhşi fikir" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1962

Karl Jaspers

 Video-Az.

Der philosopische Glaube angesichts der Offenbarung

 

Alman filosofu Karl Yaspersin(1883-1969) "Fəlsəfi inam və vəhy" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1962  

 Umberto Eco

 Video-Az.

 

  Opera Aperta

 

  İtalyan yazıçısı və filosofu Umberto Eko özünün "Açıq əsər" adlandırdığı fəlsəfi essesində XX əsrin ikinci yarısında meydana çıxan əsas sənət cərəyanlarını fəlsəfi təhlilə məruz qoyur. Eko burada incəsənətin təhlili zamanı yalnız sənətşünaslığın terminləri ilə mühakimə yürütmür, həm də müasir riyaziyyatın, fizikanın və informasiya nəzəriyyəsinin terminlərindən geniş istifadə edir. Burada həmçunin dzen-buddzmin qərb mədəniyyətinə təsirinin təhlilinə ayrıca bir fəsil həsr edilmişdir. 

 Video-En.

 

 

1962- 1963

  Jacques Lacan

 Video-Az.

 

  L'angoisse

Fransız filosofu və psixatrı, freydizmin strukturalist versiyasının müəllifi, psixoanalizin tarixində ən nüfuzlu fiqurlardan biri Jak-Meri-Emil Lakanın(1901-1981) 1962-1963-cü illərdə  "Həyəcan" mövzusunda apardığı seminarın materialları.

 Video-En.

 

 

 

1963  


 

1963

  13 th World Congress of Philosophy.  Mexico City, Mexico

 Video-Az.

 

 

 

 

 

 Meksikanın Mexiko şəhərində "İnsan problemi", "Bizim dövrün tənqidi" mövzları üzrə keçirilən 13-cü Ümumdünya  Fəlsəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

 

 

1963

  Francis Sparshott

 Video-Az.

 

 The Structure of Aesthetics

 

Britaniya-Kanada-Amerika filosofu və şairi, 1980-1982-ci illərdə Amerika Estetika Cəmiyyətinin presidenti Fransis Sparşottun (1926–2015) "Estetikanın strukturu" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1963

  Charles Hartshorne

 Video-Az.

Philosophers Speak of God

 

Uaythedin proses fəlsəfəsini proses teologiyasına doğru inkişaf etdirən Amerika filosofu, Çikaqo Universitetinin,  Emori  Universitetinin və Texas Universitetinin professoru Çarlz Hartshornun(1897-2000) "Filosoflar Tanrıdan danışırlar" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1963

  Hannah Arendt

 Video-Az.

 

 On Revolution

 

Hanna Arend. İnqilaba dair

 Video-En.

 

 

1963

  Herbert Lionel Adolphus Hart

 Video-Az.

 

 Law, Liberty and Morality

 

Britaniya filosofu, siyasi və hüquqi fəlsəfə üzrə aparıcl fiqurlardan biri Herbert Lionel Adolfus Hartın(1907-1992) "Hüquq, azadlıq və əxlaq" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1963

  Гайденко Пиама Павловна

 Video-Az.

 

 Экзистенциализм и проблема культуры

 

  Rus filosofu və fəlsəfə tarixçisi Piama Qaydenkonun(1934) "Ekzistensializm və mədəniyyət problemi" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1963

  Willard Van Orman Quine

 Video-Az.

 

 Set Theory and Its Logic

 

  Amerikan filosofu və mətiqçisi, Harvard Universitetinin professoru, məntiq və fəlsəfə üzrə ilk Rolf Şok mükafatı laereatı Villard Van Orman Kvaynın(1908-2000) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1963

  Imre Lakatos

 Video-Az.

 

Proofs and Refutations

 

  Yəhudi-macar mənşəli Britaniya filosofu, Kembric Universitetinin professoru İmre Lakatosun(1922-1974) "Sübut və təkzib" adlı məqaləsi.  

 Video-En.

 

 

1963

 

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

Essays in Skepticism

 

 

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri.

  

 Video-En.

 

1963

  Stephen Toulmin

 Video-Az.

 

 The Fabric of the Heavens:

The Development of Astronomy and Dynamics

 

   Britaniya-Amerika filosofu, 1949-1954-cü illərdə Oksford Universitetinin müəllimi, 1954-1955-ci illərdə Avstraliyada Melburn Universitetinin dəvət olunmuş professoru, 1955-1959-cü illərdə Britaniyaya qayıdaraq Linds Universitetinin fəlsəfə kafedrasının rəhbəri, 1959-1960-cı illərdə Kolumbiya, Stenford və Nyu York Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, 1954-1955-ci illərdə Londonda İdeyalar Tarixi Məktəbinin rəhbəri, 1965-ci ildən ömrünün sonuna qədər ABŞ-da, Santa Kruzda Kaliforniya Universitetinin və digər universitetlərin professoru Stiven Tulminin(1922-2009) "Səmaların materialı: Astronomiyanın ikkişafı və dinamika" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1963

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

Unarmed Victory

 

  Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1963

   Paul Adrien Maurice Dirac

 Video-Az.

 

 The Evolution of the Physicist's Picture of Nature

 

   İngilis fiziki, Nobel mükafatı laureatı Dirak özünün  "Təbiət mənzərəsinə fiziklərin baxışlarının təkamülü" adlı əsəri..

 Video-En.

 

 

1963

  Stephen Toulmin

 Video-Az.

 

 Night Sky at Rhodes

 

   Britaniya-Amerika filosofu, 1949-1954-cü illərdə Oksford Universitetinin müəllimi, 1954-1955-ci illərdə Avstraliyada Melburn Universitetinin dəvət olunmuş professoru, 1955-1959-cü illərdə Britaniyaya qayıdaraq Linds Universitetinin fəlsəfə kafedrasının rəhbəri, 1959-1960-cı illərdə Kolumbiya, Stenford və Nyu York Universitetlərinin dəvət olunmuş professoru, 1954-1955-ci illərdə Londonda İdeyalar Tarixi Məktəbinin rəhbəri, 1965-ci ildən ömrünün sonuna qədər ABŞ-da, Santa Kruzda Kaliforniya Universitetinin və digər universitetlərin professoru Stiven Tulminin(1922-2009) "Rodosda gecə səması" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1963-76

  Imre Lakatos

 Video-Az.

 

Proofs and Refutations: The Logic of Mathematical Discovery

 

  Yəhudi-macar mənşəli Britaniya filosofu, Kembric Universitetinin professoru İmre Lakatosun(1922-1974) ölümündən sonra çap olunan "Sübut və təkzib: riyazi kəşfin məntiqi" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1963

  Cəmil Əhmədli

 Video-Az.

 

 Materialist dialektikanın qanun kateqoriyası

 

Azərbaycan filosofu Cəmil Əhmədlinin(1931-2010) "Materialist dialektikanın qanun kateqoriyası" adlı əsəri   

 Video-En.

 

 

 

1963

 Karl Popper

 Video-Az.

 

 Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge

 Alman-Avstriya-Britaniya filosofu Karl Popperin(1902-1994) "Fərziyyə və təkzib: Elmi biliyin artımı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1963

 Ernst Bloch

Video-Az.

 

 Tübinger Einleitung in die Philosophie

Alman filosofu, sosioloqu, "ümid fəlsədəsi"nin "hələ ki-Qeyri-varlıq ontologiyası"nın yaradıcısı Ernst Bloxun(1885-1977) "Fəlsəfəyə Giriş" mövzusunda Tübingerdə oxuduğu mühazirə

Video-En.

 

 

1963

  Gilles Deleuze

 Video-Az.

 

 La philosophie critique de Kant

 

 Fransız filosofu, postmodernizmin nümayəndəsi Jil Delözün(1925-1995) "Kantın tənqidi fəlsəfəsi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1963

 Raymond Aron

[ʁɛmɔ̃ aʁɔ̃]

 Video-Az.

  

 La

 Fransız tarixçisi və sosioloqu, tarixin pozitivist izahının əleyhidarı, tarixin tənqidi fəlsəfəsinin yaradıcılarından biri, industrial cəmiyyət tərəfdarı, siyasi təhlilçi, Fransada konservator və sağların ideoloqu, marksizmin və fransız solçularının tənqidçisi, elmin deideologizasiyasının tərəfdarı və Sartrın marksist ekzistensializminin əleyhidarı, İkinci dünya müharibəsindən öncə Tuluza Universitetində sosial fəlsəfə professoru, müharibə zamanı de Qollun Azad Fransa təşkilatının Londonda La France Libre qəzetinin baş redaktoru, müharibədən sonra Parisdə Milli İdarəçilik Məktəbinin professoru, 1955-1968-ci illərdə Sorbonna Universitetinin, 1970-ci ildən isə Collège de France’ın professoru Raymon Aron özünün (1905 – 1983) "Demokratiya və totalitarizm" adlı əsərində nasizm və kommunizm arasında paralellər aparır.

 Video-En.

 

 

 

1964  


 

1964

 Maurice Merleau-Ponty

 Video-Az.


 Le Visible et l’invisible

 

Fransız filosofu  Moris Merlo-Pontinin(1908-1961) "Görünən və görünməyən" adlı əsəri.    

 Video-En.

 

1964

  Marshall McLuhan

 Video-Az.

 Understanding Media

  Kanada-Amerika filosofu, Toronto Universitetinin professoru Marşall Maklühenin(1911-1980) "Anlama mediası" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1964

  Claude Lévi-Strauss

 Video-Az.

 

Mythologiques I. Le Cru et le cuit

 

Yəhudi mənşəli fransız filosofu, strukturalizmin nümayəndəsi, struktur antropologiyası məktəbinin banisi Klod Klod Levi-Strosun(1908-2009) 

"Mifoməntiqlər" adlı dördcildliyinin

"Çiy və bişmiş" adlı birinci cildi

 Video-En.

 

 

1964

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Der Streit um die Existenz der Welt

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) alman dilində yazdığı  "" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

 

1964

  Jacques Lacan

 Video-Az.

 

  Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse (S XI)

Fransız filosofu və psixatrı, freydizmin strukturalist versiyasının müəllifi, psixoanalizin tarixində ən nüfuzlu fiqurlardan biri Jak-Meri-Emil Lakanın(1901-1981) 1964-cü ildə  "Psixoanalizin dörd əsas anlayışı" mövzusunda apardığı seminarın(on birinci ) materialları.

 Video-En.

 

 

1964

  Abraham Maslow

 Video-Az.

 

  Religions, Values, and Peak Experiences

 

Amerika psixoloqu və filosofu, tələbatlarının ierarxik quruluşununun müəllifi, Brandays Universitetinin(Massaçusets ştatı) professoru Abraham Maslounun (1908-1970) "Dinlər, dəyərlər, və pik təcrübə" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1964

  Roland Barthes

 Video-Az.

 

  Éléments de sémiologie

Fransız poststrukturalist filosofu və semiotiki Rolan Bartın(1915-1980) "Semiotikanın elementləri" adlı əsəri .

 Video-En.

 

 

 

1964

  Erich Fromm

 Video-Az.

 

 The Heart of Man, its genius for good and evil

 

  Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, psixoanalitik, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi, neofreydizmin və neomarksizmin nümayəndələrindən biri Erix Frommun(1900-1980) "İnsanın ruhu: onun xeyihxahlıq və zülmkarlıq qabiliyyəti" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1964

  Stanisław Lem

 Video-Az.

 

  Summa Technologiae

 

Polyak yazıçısı, fantast, futuroloq, filosof Stanisłav Lemin "Texnologiyanın məcmusu" adlı əsəri.

  

 Video-En.

 

 

1964

  13th Solvay Conference on Physics. Chair - J. Robert Oppenheimer (Princeton)

 Video-Az.

 

  The Structure and Evolution of Galaxies.

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Qalaktikaların strukturu və təkamülü" mövzusu üzrə keçirilən 13-cü Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

1964

   Robert Oppenheimer

 Video-Az.

 

The Flying Trapeze:

Three Crises for Physicists

 

Yəhudi mənşəli Amerikan fiziki, Berkli Kaliforniya Universitetinin professoru, ABŞ Milli Akademiyasının üzvü, atom silahının yaradılması üzrə Manheten layihəsi adlı proqramın elmi rəhbəri, "atom bombasının atası" ləqəbini almış, atom bombası partladığı zaman "Bhaqad Gita"dan "Əgər minlərlə günəş Səmada od tutub alışaraq nur saçmış olsaydı, bu, Yaradıcının parıltısına bənzəmiş olardı... Mən Ölüm oldum, dünyaların dağıdıcısı oldum" sözlərini xatırladığını söyləyən Robert Oppenhaymerin(1904-1967) "Uçan trapesiya: fizika üçün üç böhranı" adlı kitabı.  

 Video-En.

 

 

1964

 Charles W. Morris

Video-Az.

 

 Signification and Significance: A Study of the Relations of Signs and Values

 Amerikan filosofu, semiotikanın yaradıcılarından biri, 1931-ci ildən Çikaqo Universitetinin fəlsəfə professoru, 1958-ci ildən Florida Universitetinin tədqiqat professoru  Çarlz Morrisin(1901—1979) "İşarələmə və məna" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

1964

 Gilles Deleuze

Video-Az.

 

 Proust et les signes

 Fransız filosofu, postmodernizmin nümayəndəsi Jil Delözün(1925-1995) "Prust İşarələr" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

1964

  Michael Polanyi

 Video-Az.

 

The Study of Man

 

  Macar-yəhudi mənşəli Britaniya filosofu, qeyri-aşkar bilik ("şəxsiyyət biliyi") konsepsiyasının müəllifi Maykl Polaninin "" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

1964

  Herbert Lionel Adolphus Hart

 Video-Az.

 

 The Morality of the Criminal Law

 

Britaniya filosofu, siyasi və hüquqi fəlsəfə üzrə aparıcl fiqurlardan biri Herbert Lionel Adolfus Hartın(1907-1992) "Əxlaq və cinayət hüququ" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1964

 Herbert Marcuse

 Video-Az.

 

 One-Dimensional Man

 

Yəhudi mənşəli alman-Amerikan filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin aparıcı nümayəndələrindən biri Herbert Markuzenin(1898-1979) "Bir ölçülü insan" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1964

  Ludwig Wittgenstein

 Video-Az.

 

 Philosophische Bemerkungen

 

  Yəhudi mənəşəli Avstriya-Britaniya filosofu Lüdviq Vitgenşteynin(1889-1951) ölümündən sonra alman dilində çap olunan "Fəlsəfi Qeydlər"i.

 Video-En.

 

 

 

1964

  Alvin Toffler

 Video-Az.

 

 The Culture Consumers

 

  Yəhudi mənşəli Amerika yazıçısı və filosofu Elvin Tofflerin(1928) "Mədəniyyət istifadəçiləri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1964

  Gabriel Marcel

 Video-Az.

 

 La Dignité humaine et ses assises existentielles

 

  Fransız filosofu və dramaturqu  Qabriel Marselin(1889-1973)  "İnsan Ləyaqəti və ekzistensial əsaslar" adlı əsəri. müəllifin 1961–62-ci illərdə Harvard universiteində oxuduğu Uilyam Ceymsə həsr olunmuş mühazirələr əsasında tərtib olunmuşdur.

 Video-En.

 

1964

  Оруджев Заид Меликович

 Video-Az.

 

К. Маркс и диалектическая логика

 

Azərbaycan mənşəli Rusiya filosofu, MDU Fəlsəfə fakultəsinin məzunu, 1969-1985-ci illərdə MDU Fəlsəfə fakultəsinin professoru, 1985-1987-ci illərdə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun direktoru Zahid Orucovun (1932) "Karl Marks və dialektik məntiq" adlı əsəri. 

 Video-En.

 

1964

  Anna-Teresa Tymieniecka

 Video-Az.

 

  Leibniz’ cosmological synthesis

  Polşa əsilli Amerikan filosofu, Ümumdünya Fenomenologiya İnstitutunun təsisçisi və prezidenti, Springer nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilən Analecta Husserliana adlı kitab silsiləsinin redaktoru Anna-Tereza Timinekanın(1923-2014)   "Leybnitsin kosmoloji sintezi" adlı əsəri. 

 Video-En.