FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR

XX ƏSR

 

(1938-1945)

 

 

1938


 

1938

  9th İnternational Congress of Philosophy. Paris, France  

 Video-Az.

 

 

 

 

  Fransanın Paris  şəhərində "" mövzusu üzrə keçirilən 9-cu Beynəlxalq Fəlsəfə Konqresinin materialları. Konqress Dekartın "Metod haqqında düşüncə" və "Həndəsə" əsərlərinin çapdan çıxmasının 300 illiyinə həsr olunmuşdu. De Broylun və Bertalanfinin konsepsiyaları geniş müzakorə olunmuşdu.

 Video-En.

 

 

1938

 Raymond Aron

[ʁɛmɔ̃ aʁɔ̃]

 Video-Az.

  

 Introduction a la philosophie de l’histoire

 Fransız tarixçisi və sosioloqu, tarixin pozitivist izahının əleyhidarı, tarixin tənqidi fəlsəfəsinin yaradıcılarından biri, industrial cəmiyyət tərəfdarı, siyasi təhlilçi, Fransada konservator və sağların ideoloqu, marksizmin və fransız solçularının tənqidçisi, elmin deideologizasiyasının tərəfdarı və Sartrın marksist ekzistensializminin əleyhidarı, İkinci dünya müharibəsindən öncə Tuluza Universitetində sosial fəlsəfə professoru, müharibə zamanı de Qollun Azad Fransa təşkilatının Londonda La France Libre qəzetinin baş redaktoru, müharibədən sonra Parisdə Milli İdarəçilik Məktəbinin professoru, 1955-1968-ci illərdə Sorbonna Universitetinin, 1970-ci ildən isə Collège de France’ın professoru Raymon Aronun (1905 – 1983) "Tarixin fəlsəfəsinə giriş" adlı əsəri

 Video-En.

 

1938

  John Dewey

 Video-Az.

 

 Logic: The Theory of Inquiry

  Amerikan filosofu, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Con Düinin(1859-1952) "Məntiq: tədqiqat nəzəriyyəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1938

   Burrhus Frederic Skinner

 Video-Az.

 

 Behavior of Organisms: An experimental analysis

   Amerikan psixoloqu, ixtiraçısı, yazıçısı və filosofu, Harvard Universitetinin professoru Börris Frederik Skinnerin (1904-1990) "Orqanizmlərin davranışı" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1938

  George Herbert Mead

 Video-Az.

 

 The Philosophy of the Act

 

Amerikan filosofu və psixoloqu Corc Herbert Midin(1863-1931) ölümündən sonra tələbələri tərəfindən "Əməlin fəlsəfəsi" adı adında çap etdirilən əsəri

 Video-En.

 

1938

 Otto Neurath, Rudolf Carnap, Charles W. Morris

Ed. in chief О.Neurath,

associate ed. Rudolf Carnap, Charles W.Morris. Chi.,

Video-Az.

 International Encyclopedia of Unified Science

 

 

 Alman-Avstriya-Amerika filosofu Otto Neyratın(1882-1945) baş redaktorluğu, Rudolf Karnapın(1891-1970), və Carlz Morrisin iştarakı ulə çap olunan "Birləşmiş Elmin Beynəlxalq Ensiklopediyası"

Video-En.

 

 

1938  

  Hans Reichenbach

 Video-Az.

 

Experience and prediction: an analysis of the foundations and the structure of knowledge

Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, məntiqi empirizmin nümayəndəsi, Berlin dərnəyinin banisi Hans Reyxenbaxın (1891-1953) "Təcrübə və öngörücülük: biliyin əsaslarının və strukturunun analizi" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1938

  Rudolf Carnap

 Video-Az.

 

 Logical foundations of the unity of science

 Alman-Amerikan filosofu Rudolf Karnapın(1891-1970) "Elmin vəhdətinin məntiqi əsası" adlı əsəri

 Video-En.

 

1938

 Charles W. Morris

Video-Az.

 

  Foundations of the Theory of Signs

 Amerikan filosofu, semiotikanın yaradıcılarından biri Çarlz Morrisin(1901—1979) "İşarələr nəzəriyyəsinin əsasları" adlı əsəri

Video-En.

 

1938

 Alfred North Whitehead

 Video-Az.

 

 Modes of Thought

 

  İngilis riyaziyyatçısı və filosofu, proses fəlsəfəsinin başlıca nümayəndəsi, 63 yaşından Harvard Unuversitetinin fəlsəfə professoru Alfred Nort Uaythedin "Təfəkkür tərzləri" adlı əsəri

 Video-En.

 

1938

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 Power: A New Social Analysis

 

  Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

1938

 Lucien Lévy-Bruhl

 Video-Az.

  

  L’expérience mystique et les symboles chez les primitifs

 Fransız filosofu və antropoloqu, Cayms Frezerin təsiri altında məntiqəqədərki təfəkkür nəzəriyyəsini yaradan Lüsyen Levi-Brülün(1857-1939)   "İbtidai mistik təcrübə və rəmzlər" adlı əsəri

 Video-En.

 

1938

 Gaston Bachelard

 Video-Az.

  

 La psychanalyse du feu

 Fransız filosofu və sənətşünası Qaston Başlyarın(1884-1962) "Alovun psixoanalizi" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1938

 Antonin Artaud

 Video-Az.

  

  Le Théâtre et son double

 Fransız şairi, dramatuqu, yazıçısı, teatr və kino aktyoru, sənət nəzəriyyəçisi Antonen Arto (1896—1948) özünün "Teatr və onun oxşarı" adlı esselər məcmuəsində ilk dəfə olaraq virtual reallıq ("la realite virtuelle") terminini işlətmişdir. Virtual reallıq termininə Arto burada layiqli reallıq, dəyərli reallıq mənasını vermiş və teatrı belə bir layiqli, dəyərli reallıq kimi təsvir etmişdi.

 Video-En.

 

 

1938

 Karl Jaspers

 Video-Az.

 

 Existenzphilosophie

 

Alman filosofu Karl Yaspersin(1883-1969) "Ekzistensial fəlsəfə" adlı əsəri

 Video-En.

 

1938

 Nicolai Hartmann

Video-Az.

 

 Ontologie. 4 Bände:

2. Möglichkeit und Wirklichkeit

 

 Alman filosofu Nikolay Hartmanın(1882-1950) dördcildlik "Ontologiya"sının ikinci cildi: İmkan və gerçəklik

Video-En.

 

1938

   Benedetto Croce

 Video-Az.

 

La storia come pensiero e come azione

   İtalyan filosofu Benedetto Kroçenin "Tarix təfəkkür və əməl kimi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1938

 Иосиф Сталин

Video-Az.

 

 О диалектическом и историческом материализме

 

 Sovet İttifaqının rəhbəri Stalinin "Dialektik və tarixi materializm haqqında" adlı əsəri

Video-En.

 

1938

   毛澤東

 Video-Az.

 

 論持久戰

   Çin dövlət və siyasi xadimi, maoizmin əsas nəzəriyyəçisi, 1949-1976-cı illərdə Çin dövlətinin başçısı Mao Tszedunun(1893-1976) "Uzunsürən müharibə haqqında" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1938

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 Их мораль и наша

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

1938

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 Мораль и политика

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

1938

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Надо учиться думать (Дружеский совет по адресу некоторых ультра-левых)

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

1938

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 Kаин Джугашвили идет до конца

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1939

 

 

1939

  John Dewey

 Video-Az.

 

 Freedom and Culture

 

Amerikan filosofu, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Con Düinin(1859-1952) "Azadlıq və mədəniyyət" adlı əsəri

 Video-En.

 

1939

  George Edward Moore

 Video-Az.

 

 A Proof of the External World

 

  Britaniya filosofu Corc Edvard  Murun(1873-1924) "Xarrici aləmin sübutu" adlı əsəri

 Video-En.

 

1939

 Niels Bohr

 Video-Az.

 

 Natural philosophy and human cultures

 

  Danimarka fiziki, Nobel mükafatı laureatı Nils Borun(1885-1962) "Təbiətşünaslığın fəlsəfəsi və xalqların mədəniyyətləri" adlı əsəri

 Video-En.


1939

 Otto Neurath

Video-Az.

 

 Modem Man in the Making

 Alman-Avstriya-Amerika filosofu, sosioloqu, iqtisadçısı və ictimai xadimi, Vyana məktəbinin təşkilatçılarından və yaradıcılarından biri Otto Neyratın(1882-1945) "Müasir insan bəşəriyyət içərisində" adlı əsəri

Video-En.

 

1939

 Gottfried Feder

Video-Az.

 

 Die Neue Stadt

 Alman nasist liderlərindən biri, Hittleri "yəhudi maliyyə kapitalizmi"nə mübarizəyə ilhamlandıran və onun iqtisadiyyat və maliyyə üzrə müşaviri,
Gotfrid
Federin(1883-1941)
 "Yeni şəhər" adlı əsəri nasistlərin şəhər-bağ salmaq səyi kimi qiymətləndirilir.

Video-En.

 

 

1939

  Jean-Paul Sartre

 Video-Az.

 

  Esquisse d'une théorie des émotions.

   Fransız filosofu Jan-Pol Sartrın(1905-1980) "Emosiyalar nəzəriyyəsinə dair eskiz" adlı əsəri

 Video-En.

 

1939

 Walter Benjamin

Video-Az.

 

 Über den Begriff der Geschichte

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, sənət nəzəriyyəçisi, ədəbi tənqidçi  Valter Benyaminin(1892-1940) "Tarix anlayışı haqqında" adlı əsəri

Video-En.


1939

  Sigmund Freud

 Video-Az.

 

 Der Mann Moses und die monotheis-tische Religion

 

Yəhudi mənşəli alman filosofu və psixoloqu Ziqmund Freydin(1856-1939) "Musa və monoteizm" adlı əsəri

 Video-En.

 

1939

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

 О рабстве и свободе человека (Опыт персоналистической философии). Париж

 

   Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "" adlı əsəri   

 Video-En.

 

1939

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 Марксизм и современность

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

1939

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 Идеальное зеркало капитализма

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

1939

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Искусство и революция

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

1939

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Бонапартистская философия государства

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Bonapartsayağı dövlət nəzəriyyəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

1939

  Heydər Hüseynov

 Video-Az.

 


 Dialektika və metafizika

 

  Heydər Hüseynovun  filosof Əhməd ağa ilə birlikdə marksist fəlsəfəyə dair yazdığı dərsliklərdən biri

 Video-En.

 

 

1939

  Heydər Hüseynov

 Video-Az.

 
 Dialektika və tarixi materializm

 

  Heydər Hüseynovun  filosof Əhməd ağa ilə birlikdə marksist fəlsəfəyə dair yazdığı dərsliklərdən biri

 Video-En.

 

 

1939

  Heydər Hüseynov

 Video-Az.

 
 M.F.Axundovun fəlsəfi görüşləri

 

 Heydər Hüseynovun 15 iyun 1939-cu ildə Tiflis şəhərində müdafiə etdiyi dissertasiyası

 Video-En.

 

 

1939

  Əhməd bəy Ağaoğlu

 Video-Az.

 

 Mən nəyəm?

 

Sorbonna universitetlərində təhsil alan, 1888-1894-cü illərdə Parisdə olarkən fransız filosofu Ernest Renanla şəxsən tanış olan Azərbaycan filosofu, jurnalist, pedaqoq və ictimai xadimi, 1909 cu ildən Istanbul Universitetinin müəllimi, türkçülük idealogiyasının banilərindən biri, Azərbaycan Cümhuriyyəti Milli Məclisinin üzvü, 1919-cu ildə Paris Sülh Konfrasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Türkiyədə mətbuat bürosunun direktoru, Türkiyənin "Hakimiyyəti-Milliyə" qəzetinin baş redaktoru və Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkün yaxın məsləhətçisi Əhməd bəy Ağayevin(Əhməd Ağaoğlu)(1869-1939) "Mən kiməm" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1940  


 

1940

 Edgar S. Brightman

 Video-Az.

 

  Philosophy of Religion

 

Amerikan dini filosofu və teoloqu, Boston personalizmi adlandıran cərəyanın nümayəndəsi, Boston Universitetinin fəlsəfə professoru Edqar S. Braytmenin(1884-1953) "Dinin fəlsəfəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1940  

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

Ideas y creencias

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "İdeyalar və inamlar" mövzusunda Buenos Airesdə oxuduğu mühazirə kursunda aristokratik məntiqdən bəhs edir

 Video-En.

 

 

1940

   Michael Polanyi

 Video-Az.

 

 The Contempt of Freedom

 

  Macar-yəhudi mənşəli ingilis filosofu, qeyri-aşkar bilik ("şəxsiyyət biliyi") konsepsiyasının müəllifi Maykl Polaninin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

1940

  George Santayana

 Video-Az.

 

 The Realms of Being (4 vols.)

Book Fourth:  The Realm of Spirit

 

İspan mənşəli American filosofu və yazıçısı Corc Santayananın(1863-1952) "Varlıq səltənətləri" adlı dörd ciddən ibarət adlı əsərinin dördüncü cildi: Ruh səltənəti

 Video-En.

 

1940

  Willard Van Orman Quine

 Video-Az.

 

 Mathematical Logic

 

  Amerikan filosofu və mətiqçisi, Harvard Universitetinin professoru, məntiq və fəlsəfə üzrə ilk Rolf Şok mükafatı laereatı Villard Van Orman Kvaynın(1908-2000) "Riyazi məntiq" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1940

  Albert Einstein

 Video-Az.

 

 On Science and Religion

  Yəhudi mənşəli dahi alman-Amerikan fiziki və filosofu, nisbilik nəzəriyyəsinin yaradıcısı Albert Eynşteynin(1879-1955) "" adlı adlı əsəri.

 Video-En.

 

1940

  Bertrand Russell

Video-Az.

 

  An Inquiry into Meaning and Truth

 

  

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

1940

  Jean-Paul Sartre

 Video-Az.

 

 L'imaginaire

   Fransız filosofu Jan-Pol Sartrın(1905-1980) "Xəyal oluna bilən" adlı əsəri

 Video-En.

 

1940

 Gaston Bachelard

 Video-Az.

  

 La philosophie du non

 Fransız filosofu və sənətşünası Qaston Başlyarın(1884-1962) "Fəlsəfi inkar" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1940

  Gabriel Marcel

 Video-Az.

 

  Du Refus A L'Invocation

  Fransız filosofu və dramaturqu  Qabriel Marselin(1889-1973) "Çağırışı dəf etmə" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1940

  Max Planck

Video-Az.

 

 Versuch einer Synthese zwischen Wellenmechanik und Korpuskularmechanik

 

  Alman fiziki, kvant fizikasının banisi, Nobel mükafatı laureatı Маks Plankın(1858-1947) "Dalğa mexanikasının və korpuskulyar mexanikanın sintez edilməsinə cəhd" ümumi ad altında birləşdiriləm məqalələr silsiləsində dalğa mexanikasından korpuskulyar mexanikaya keçidi bir proses kimi təqdim edilir.

Video-En.

 

1940

 Nicolai Hartmann

Video-Az.

 

 Ontologie. 4 Bände:

3. Der Aufbau der realen Welt: Grundriß der allgemeinen Kategorienlehre

 

 

 Alman filosofu Nikolay Hartmanın(1882-1950) dördcildlik "Ontologiya"sının üçümcü cildi: Real dünyanın quruluşu: Kateqoriyalar haqqında ümumi təlimin planı.

Video-En.

 

1940

  Carl Gustav Jung

 Video-Az.

 

 Psychologie und Religion

 

 İsveçrə psixoloqu, analitik psixologiyanın banisi   Karl Qustav Yunqun(1875-1961) alman dilində yazdığı "Psixologiya Din" adlı əsəri

 Video-En.

 

1940

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Бонапартизм, фашизм и война

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Bonapartizm, faşizm və müharibə" adlı əsəri

Video-En.

 

1940

   毛澤東

 Video-Az.

 

 新民主主義論

   Çin dövlət və siyasi xadimi, maoizmin əsas nəzəriyyəçisi, 1949-1976-cı illərdə Çin dövlətinin başçısı Mao Tszedunun(1893-1976) "Yeni demokratiya haqqında" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1941  


 

1941

 Alfred Rosenberg

Video-Az.

 

 Gold und Blut

 Alman nasist liderlərindən biri, Rusiya İmperiyasında çəkməçi ailəsində anadan olan, Moskva Ali Texniki Məktəbinin məzunu, sonradan nasizmin əsas ideoloqu, «irqi nəzəriyyə», «yəhudi məsələsinin qətiyyətli həllii», Versal müqaviləsindən imtina və «incəsənətin deqradasiyasına qarşı mübarizə» kimi anlayışlarının müəllifi, Nürnberq tribunalı tərəfindən hərbi cinayətkar elan edilən və tribunalının hökmü ilə edam olunan Alfred Rozenberqin(1893-1946)  "Şərəf və Qan" adlı kitabında onun 1934-1941-ci illərə aid məqalələri və çıxışları toplanmışdır.

Video-En.

 

 

1941

  Əhməd bəy Ağayev (Əhməd Ağaoğlu)

 Video-Az.

 

Türk Hüquq Tarixi

Sorbonna universitetlərində təhsil alan, 1888-1894-cü illərdə Parisdə olarkən fransız filosofu Ernest Renanla şəxsən tanış olan Azərbaycan filosofu, jurnalist, pedaqoq və ictimai xadimi, 1909 cu ildən Istanbul Universitetinin müəllimi, türkçülük idealogiyasının banilərindən biri, Azərbaycan Cümhuriyyəti Milli Məclisinin üzvü, 1919-cu ildə Paris Sülh Konfrasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Türkiyədə mətbuat bürosunun direktoru,
Türkiyənin "Hakimiyyəti-Milliyə" qəzetinin baş redaktoru və Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkün yaxın məsləhətçisi
Əhməd bəy Ağayevin
(Əhməd Ağaoğlu)(1869-1939) "Türk Hüquq Tarixi" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

 

1941

  Charles Hartshorne

 Video-Az.

 

 Man's Vision of God and the Logic of Theism

 

 Uaythedin proses fəlsəfəsini proses teologiyasına doğru inkişaf etdirən Amerika filosofu, Çikaqo Universitetinin,  Emori  Universitetinin və Texas Universitetinin professoru Çarlz Hartshornun(1897-2000) "Tanrının insan tərəfindən görüntüsü və Teizmin məntiqi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1941

 Alfred Tarski 

Video-Az.

 

 On the calculus of relations

"Journal of Symbolic Logic" 6: 73-89.

 

 Yəhudu mənşəli Polşa-Amerika riyaziyyatçısı, məntiqçisi, həqiqiliyin formal nəzəriyyəsinin banisi  Alfred Tarskinin(1901-1983) ingilis dilində yazdığı "Münasibətlərin hesablanmasına dair" adlı məqaləsi 

Video-En.

 

 

1941

   John Crowe Ransom

 Video-Az.

 

 The New Criticism

   Amerikan şairi və ədəbiyyat tənqidçisi Con Krou Ransomun(1888-1974) özünün "Yeni kritisizm" adlı əsəri ilə estetika tarixində mühüm yer tutan eyni adlı cərəyanın əsasını qoymuşdur. bu cərəyanın əsas prinsipi olaraq "yaxından oxumaq" prinsipi çıxış edir. Belə hesab olunur ki, oxucu müəllifin şəxsiyyətini və zəmanəmin özəlliklərini bir kənara qoyaraq öz diqqətini müstəsna olaraq ədəbi əsərə, hər bir frazanın xüsusi və ümumi mənasının açılmasına, simvolikanın tədqiqinə yönəltməlidir.

 Video-En.

 

 

1941

   Nelson Goodman

 Video-Az.

 

 A Study of Qualities.

(Diss. Harvard U)

   Amerikan filosofu, məntiqçisi və estetiki, analitik fəlsəfənin görkəmli nümayəndəsi, 1940-50-ci illərdə Pensilvaniya Universitetinin, 1966-77-ci illərdə Harvard Universitetinin professoru, 1967-68-ci illərdə Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Nelson Gudmanın(1906-1998) "Keyfiyyətlərin tədqiqi" adlı dissertasiyası. Dissertasiya Karnapın təsiri altında yazılmış və Harvard Universitetində müdafiə edilmişdir.

 Video-En.

 

 

1941

  Herbert Marcuse

 Video-Az.

 

 Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory

 

 Yəhudi mənşəli alman-Amerikan filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin aparıcı nümayəndələrindən biri Herbert Markuzenin(1898-1979) "Zəka və inqilab. Hegel və sosial nəzəriyyənin təşəkkülü" adlı əsəri

 Video-En.

 

1941

 Alfred North Whitehead

 Video-Az.

 

"Immortality." In The Philosophy of Alfred North Whitehead

 

İngilis riyaziyyatçısı və filosofu, proses fəlsəfəsi başlıca nümayəndəsi, 63 yaşından Harvard Unuversitetinin fəlsəfə professoru Alfred Nort Uaythedin "Ölməzlik" adlı əsəri

 Video-En.

 

1941

  Alfred North Whitehead

 Video-Az.

 

 Mathematics and the Good

 

 İngilis riyaziyyatçısı və filosofu, proses fəlsəfəsi başlıca nümayəndəsi, 63 yaşından Harvard Unuversitetinin fəlsəfə professoru Alfred Nort Uaythedin "Riyaziyyat və xeyirxahlıq" adlı əsəri

 Video-En.

 

1941

  Willard Van Orman Quine

 Video-Az.

 

 Elementary Logic

 

  Amerikan filosofu və mətiqçisi, Harvard Universitetinin professoru, məntiq və fəlsəfə üzrə ilk Rolf Şok mükafatı laereatı Villard Van Orman Kvaynın(1908-2000) "Elementar məntiq" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1941

 Karl Löwith

Video-Az.

 

 Von Hegel zu Nietzsche

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, Haydeggerin tələbəsi, Karl Lövitin(1897-1973) "Hegeldən Nitieyə qədər" adlı əsəri.

Video-En.

 

1941

  Erich Fromm

 Video-Az.

 

  Die Furcht vor der Freiheit

 

Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, psixoanalitik, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi, neofreydizmin və neomarksizmin nümayəndələrindən biri Erix Frommun(1900-1980) "Azadlıqdan qaçma" adlı əsəri

 Video-En.

 

1941

 Alfred Tarski 

Video-Az.

 

 Introduction to Logic and to the Methodology of Deductive Sciences

 

 Yəhudu mənşəli Polşa-Amerika riyaziyyatçısı, məntiqçisi, həqiqiliyin formal nəzəriyyəsinin banisi  Alfred Tarskinin(1901-1983) ingilis dilində yazdığı "Məntiqə və Deduktiv elmlərin metodologoyasına giriş" adlı əsəri 

Video-En.

 

 

 

1942  


 

1942

  Edgar S. Brightman

 Video-Az.

  

 The Spiritual Life

 

Amerikan dini filosofu və teoloqu, Boston personalizmi adlandıran cərəyanın nümayəndəsi, Boston Universitetinin fəlsəfə professoru Edqar S. Braytmenin(1884-1953) "Mənəvi həyat" adlı əsəri

  

 Video-En.

 

1942

   Ralph Barton Perry

 Video-Az.

 

 Plea for an Age Movement

   Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1913–30), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1920-21) Ralf Barton Perrinin(1876-1957) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1942-

47

 Rudolf Carnap

 Video-Az.

 

  Studies in semantics

 Alman-Amerikan filosofu Rudolf Karnapın(1891-1970) "Semantikaya dair tədqiqatlar" adlı əsəri

 Video-En.

 

1942

 Charles W. Morris

Video-Az.

 

  Paths of Life: Preface to a World Religion

 Amerikan filosofu, semiotikanın yaradıcılarından biri Çarlz Morrisin(1901—1979) "Həyatın cığırları: Dünya dinlərinə müqəddimə" adlı əsəri

Video-En.

 

1942

  Albert Camus

 Video-Az.

 

 L’Étrange

  Fransız yazıçısı və filosofu, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı  Alber Kamyunun(1913-1960)  "Yad" povesti 

 Video-En.

 

1942

 Gaston Bachelard

 Video-Az.

  

 L’eau et les rêves

 Fransız filosofu və sənətşünası Qaston Başlyarın(1884-1962) "Su və xülyalar" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1942

   毛澤東

 Video-Az.

 

 

   Çin dövlət və siyasi xadimi, maoizmin əsas nəzəriyyəçisi, 1949-1976-cı illərdə Çin dövlətinin başçısı Mao Tszedunun(1893-1976) "Ədəbiyyat və incəsənət haqqında" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1942

  Maurice Merleau-Ponty

 Video-Az.

 

  La Structure du comportement

 

 Fransız filosofu, fenomenologiyanın nümayəndəsi  Moris Merlo-Pontinin(1908-1961) "Davranışın strukturu" adlı əsəri  

 Video-En.

 

1942

 Nicolai Hartmann

Video-Az.

 

  Systematische Philosophie

  Alman filosofu, Marburq Universitetində Kogenin və Natorpun tələbəsi, və sonradan həmin universitetin professoru Nikolay Hartmanın(1882-1950) "Sistematik fəlsəfə" adlı əsəri

Video-En.

 

1942

 Nicolai Hartmann

Video-Az.

 

   Neue Wege der Ontologie

 

 Alman filosofu, Marburq Universitetində Kogenin və Natorpun tələbəsi, və sonradan həmin universitetin professoru Nikolay Hartmanın(1882-1950) "Ontologiyanın yeni yolları" adlı əsəri

Video-En.

 

1942

 Əhməd bəy Ağaoğlu

 Video-Az.

 

 Könülsüz olmaz, İhtilal mı, İnqılabmı

 

  Sorbonna universitetlərində təhsil alan, 1888-1894-cü illərdə Parisdə olarkən fransız filosofu Ernest Renanla şəxsən tanış olan Azərbaycan filosofu, jurnalist, pedaqoq və ictimai xadimi, 1909 cu ildən Istanbul Universitetinin müəllimi, türkçülük idealogiyasının banilərindən biri, Azərbaycan Cümhuriyyəti Milli Məclisinin üzvü, 1919-cu ildə Paris Sülh Konfrasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Türkiyədə mətbuat bürosunun direktoru, Türkiyənin "Hakimiyyəti-Milliyə" qəzetinin baş redaktoru və Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkün yaxın məsləhətçisi Əhməd bəy Ağayevin(Əhməd Ağaoğlu)(1869-1939) "Könülsüz olmaz, İhtilal mı, İnqılab mı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1943  


 

1943

  Le Corbusier

 Video-Az.

 

 Entretien avec les étudiants des écoles d'architecture

 

   İsveçrə mənşəli fransız memarı və nəzəriyyəçisi, müasir memarlığın liderlərindən biri, memarlıqda rasionalizm və inşaatın sənayeləşdirilməsi ideyalarının müəllifi, memarlıq təcrübəsinə lentvari-üfüqi pəncələr, yastı dam-bağ, dayaq sütunlar üzərində ucaldılmış bina kimi yeniliklər gətirmiş, Paris, Buenos Ayres və  Əlcəzair şəhərlərini planlaşdırılmasında yeni urbanizm təmayüllərini tətbiq edən  şəhər planlayıcısı, dizayner, rəssam, yazıçı Le Korbuzyenin(1887-1965) "Memarlıq tələbələri ilə söhbət" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1943-

45

 Otto Neurath

Rudolf Carnap

Video-Az.

 

  The Correspondance of О.Neurath and R.Carnap. Dordrecht–Boston, 1984

 Alman-Avstriya filosofları, Vyana məktəbinin nümayəndələri Otto Neyratın(1882-1945) və Rudolf Karnapın(1891-1970) "Yazışmalar"ı

Video-En.

 

1943

  Albert Camus

 Video-Az.

 

 Le Mythe de Sisyphe

  Fransız yazıçısı və filosofu, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı  Alber Kamyunun(1913-1960)  "Sizif haqqında mif" essesi 

 Video-En.

 

1943

  Simone de Beauvoir

[simɔn də boˈvwaʁ]

 Video-Az.

 

 L'Invitée

 

 Fransız yazıçısı, ekzistensialist filosof, siyasi fəal, feminist və sosial nəzəriyyəçi Simona de Bovuarın(1908-1986) "O Qalmağa Gəldi" adlı ilk romanı. Bu özünün və Sartrın Olqa Kosakieviç və Vanda Kosakieviçlə olan münasibətlərinin bədiiləşdirilmiş xronikası idi.

 Video-En.

 

 

1943

 Gaston Bachelard

 Video-Az.

  

 L’air et les songes

 Fransız filosofu və sənətşünası Qaston Başlyarın(1884-1962) "Hava barədə xülyalar" adlı əsəri

 Video-En.

 

1943

 Joseph Goebbels

Video-Az.

 

 Das eherne Herz.

Reden und Aufsätze aus den Jahren 1941/42

 Axsadığı səbəbindən Birinci Dünya Müharibəsində iştirak edə biləməyən alman yazıçısı, nasist liderlərindən biri, nasist hökumətində Xalqı Maarifləndirmə və Təbliğat naziri Yozef Göbbelsin(1897-1945) "Dəmir ürək" adlı kitabında onun 1941-42-ci illərə aid çıxışları və məqalələri toplanmışdır.

Video-En.

 

 

1943

 Joseph Goebbels

Video-Az.

 

 Der steile Aufstieg.

Reden und Aufsätze aus den Jahren 1942/43

 Axsadığı səbəbindən Birinci Dünya Müharibəsində iştirak edə biləməyən alman yazıçısı, nasist liderlərindən biri, nasist hökumətində Xalqı Maarifləndirmə və Təbliğat naziri Yozef Göbbelsin(1897-1945) "Dik Yoxuş" adlı kitabında onun 1942-43-cü illərə aid çıxışları və məqalələri toplanmışdır. .

Video-En.

 

 

 

1943 

  Georges Bataille

 Video-Az.

 

  L’Expérience intérieure

  Fransız filosofu və solçu yazıçısı Jorj Batayın(1897-1962) "Daxili təcrübə" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1943

  Abraham Maslow

 Video-Az.

 

  A Theory of Human Motivation

 

Amerika psixoloqu və filosofu, tələbatlarının ierarxik quruluşununun müəllifi, Brandayz Universitetinin(Massaçusets ştatı) professoru Abraham Maslounun (1908-1970) "İnsani motivasiya nəzəriyyəsi" adlı klassik məqaləsi.  

 Video-En.

 

 

1943

   Marvin Farber

 Video-Az.

 

 The Foundation of Phenomenology: Edmund Husserl and the Quest for a Rigorous Science of Philosophy

   Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Edmund Husserlin(1859-1938) şagirdi, 1937-1961-ci illərdə Buffalo Universitetinin Fəlsəfə Departamentinin sədri, Philosophy and Phenomenological Research jurnalının təsisçisi və redaktoru (1940-1980) Marvin Farberin (1901-1980)  "Fenomenologiyanın əsasları: Edmund Husserl və fəlsəfənin ciddi elm kimi axtarışı" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1943-

44

  Albert Camus

 Video-Az.

 

  Lettres à un ami allemand.

  Fransız yazıçısı və filosofu, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı  Alber Kamyunun(1913-1960)  "Alman dostuma məktublar" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1943

  Jean-Paul Sartre

 Video-Az.

 

  L etre et le neant

Fransız filosofu Jan-Pol Sartrın(1905-1980) "Varlıq və heç nə" adlı əsəri
Rus mənti

 Video-En.

 

1943

  Max Planck

Video-Az.

 

 Über die Geschichte der Eröffnung des Quantenwirkungs

 

  Alman fiziki, kvant fizikasının banisi, Nobel mükafatı laureatı Маks Plankın(1858-1947) "Təsir kvantının kəşf olunma tarixinə dair" adlı əsəri

Video-En.

 

1943

  Max Born

 Video-Az.


  Experiment and Theory in Physics

 

 Yəhudi mənşəli alman-ingilis fiziki, kvant mexanikasının yaradıcılarından biri, Nobel mükafatı laureatı Maks Bornun(1882-1970) "Fizikada eksperiment və nəzəriyyə" adlı büroşurası.

 Video-En.

 

 

1943

 Martin Buber

Video-Az.

 

 Das Problem des Menschen

 Yəhudu ekzistensial filosof, sionizmin nəzəriyyəçisi, Frankfurt Universitetində iudaizm və etika professoru, Yərusəlim Universitetinin professoru, İzrail Elmlər Akademiyasının ilk prezidenti Martin Buberin "İnsan problemi" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1944  


 

1944

  John von Neumann,

Oskar Morgenstern

 Video-Az.

 

 Theory of Games and Economic Behavior

Yəhudi mənşəli macar-Amerikan riyaziyyatçısı, oyunlar nəzəriyyəsinin yaradıcısı Con   fon Neymanın(1903-1957) və alman mənşəli amerikan iqtisadçısı Oskar Morgenşternın(1902-1977) "Oyunlar nəzəriyyəsi və iqtisadi davranış" adlı əsəri  

 Video-En.

 

 

1944  

  Hans Reichenbach

 Video-Az.

 

Philosophic Foundations of Quantum Mechanics

 

Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, məntiqi empirizmin nümayəndəsi, Berlin dərnəyinin banisi Hans Reyxenbaxın (1891-1953) "Kvant mexanikasının fəlsəfi əsasları" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1944

   Ralph Barton Perry

 Video-Az.

 

 Puritanism and Democracy

   Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1913–30), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1920-21) Ralf Barton Perrinin(1876-1957) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1944

  Simone de Beauvoir

[simɔn də boˈvwaʁ]

 Video-Az.

 

 Pyrrhus et Cinéas

 

 Fransız yazıçısı, ekzistensialist filosof, siyasi fəal, feminist və sosial nəzəriyyəçi Simona de Bovuarın(1908-1986) ekzistensialist etikanın müzakirəsinə həsr olunmuş "Pirr və Sinea" adlı ilk fəlsəfi essesi

 Video-En.

 

 

1944

  Carl Gustav Jung

 Video-Az.

 Psychology and Alchemy

 İsveçrə psixoloqu, analitik psixologiyanın banisi   Karl Qustav Yunqun(1875-1961) ingilis dilində yazdığı "Psixologiya əl-kimya" adlı əsəri

 Video-En.

 

1944

  Erwin Schrödinger

 Video-Az.

 

  What Is Life?

Alman-Avstriya fizik-nəzəriyyəçisi, Nobel mükafatı lauretı, Berlin, Oksford universitetlərinin professoru, Dublinin Ali Tədqiqatlar İnstitutunun təsisçisi və direktoru, Kvant mexanikasıbın yaradıcılarından biri, materiyanın dalğa nəzəriyyəsinin müəllifi Ervin Şrödingerin(1887-1961) "Həyat nədir?" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1944

 Otto Neurath

Video-Az.

 

 Foundations of social sciences

 

 Alman-Avstriya-Amerika filosofu, sosioloqu, iqtisadçısı və ictimai xadimi, Vyana məktəbinin təşkilatçılarından və yaradıcılarından biri Otto Neyratın(1882-1945) "Sosial elmlərin əsasları" adlı əsəri

Video-En.

 

1944

 Alfred Tarski 

Video-Az.

 

 The Semantic Concept of Truth and the Foundations of Semantics

 Yəhudu mənşəli Polşa-Amerika riyaziyyatçısı, məntiqçisi, həqiqiliyin formal nəzəriyyəsinin banisi  Alfred Tarskinin(1901-1983) ingilis dilində yazdığı "Həqiqətin semantik anlayışı və Semantikanın əsasları" adlı əsəri məqaləsi 

Video-En.

 

1944

   毛澤東

 Video-Az.

 

 為人民服務

   Çin dövlət və siyasi xadimi, maoizmin əsas nəzəriyyəçisi, 1949-1976-cı illərdə Çin dövlətinin başçısı Mao Tszedunun(1893-1976) "Xalqa xidmət etmək" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1945  

 

 

1945

  Gabriel Marcel

 Video-Az.

 

 Homo viator

 

  Fransız filosofu və dramaturqu  Qabriel Marselin(1889-1973) "Homo yolçu" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1945

  Edgar S. Brightman

 Video-Az.

  
 Nature and Values
 

 Amerikan dini filosofu və teoloqu, Boston personalizmi adlandıran cərəyanın nümayəndəsi, Boston Universitetinin fəlsəfə professoru Edqar S. Braytmenin(1884-1953) "Təbiət və dəyərlər" adlı əsəri

 Video-En.

 

1945

  Eli Siegel

 Video-Az.

  
 Definitions, and Comment: Being a Description of the World
 

 Latviya mənşəli Amerikan şairi, tənqidçisi və filosofu, estetik realizmin banisi Elay Siqlın (1902-1978) "Dünya təsviri olan Definisiyalar və şərhlər" adlı məqaləsi

 Video-En.

 

 

1945

  Ernst Cassirer

Video-Az.

 

 Essay on man. An introduction to a philosophy of human culture

  

 Yəhudi mənşəli alman-Amerikan filosofu və kulturoloqu, Marburq məktəbinin nümayəndəsi, Hamburq Universitetinin professoru və rektoru, Yel Universitetinin və Kolubbiya Universitetinin professoru Ernst Kassirerin(1874-1945) "İnsan barədə esse: insani mədəniyyət fəlsəfəsinə giriş" adlı əsəri

Video-En.

   

1945

 Karl Popper

 Video-Az.

 

 The Open Society and Its Enemies.

vol. 1

 

 Alman-Avstriya-Britaniya filosofu Karl Popperin(1902-1994) "Açıq cəmiyyət və onun düşmənləri" adlı əsərinin birinci cildi.

 Video-En.

  

1945

  Niels Bohr

 Video-Az.

 

 A challenge to civilization

 

  Danimarka fiziki, Nobel mükafatı laureatı Nils Borun(1885-1962) "Sivilizasiyaya meydan oxuma" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1945

Ludwig von Bertalanffy

 Video-Az.

 

Zu einer allgemeinen Systemlehre

 

Avstriya-Amerika bioloqu, biologiyaya, kibernetikaya və digər sahələrə tətbiq oluna bilən ümumi sistem nəzəriyyəsinin banisi Ludviq fon Bertalanffinin (1901-1972) ümumi sistem nəzəriyyəsi sahəsində  "Ümumi sistem təliminə dair" adlı ilk məqaləsi.   

 Video-En.

 

 

1945

  John von Neumann

 Video-Az.

 

 First Draft of a Report on the EDVAC

 

 Çoxluqlar nəzəriyyəsi, həndəsə, operatorlar nəzəriyyəsi, riyazi iqtisadiyyat və s. sahələrə böyük töhfələr verən yəhidi mənşəli macar-Amerikan riyaziyyatçısı və fiziki, ixtiraçı, oyunlar nəzəriyyəsinin yaradıcısı, əksər müasir kompyuterlərin arxitekturasının banisi Con fon Neymanın(1903-1957) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1945

  Gilbert Ryle

 Video-Az.

 

 Philosophical arguments

  Britaniya filosofu, linqvistik fəlsəfənin banilərindən biri, Oksford Universitetinin fəlsəfə professoru, məşhur "Mind" jurnalının baş redaktoru Gilbert Raylın "Fəlsəfi arqumentlər" adlı əsəri

 Video-En.

 

1945

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

  A History of Western Philosophy and Its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day

 

  Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Qərb fəlsəfəsi tarixi" adlı əsəri

 Video-En-1, 2, 3.

 

1945

  Maurice Merleau-Ponty

 Video-Az.

 

 Phénoménologie de la perception

 

Fransız filosofu, fenomenologiyanın nümayəndəsi  Moris Merlo-Pontinin(1908-1961) "Qavrayışın fenomenologiyası" adlı əsəri    

 Video-En.

 

1945

  Gabriel Marcel

 Video-Az.

 

 La Métaphysique de Royce

  Fransız filosofu və dramaturqu  Qabriel Marselin(1889-1973) "Roysun metafizikası" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1945

  Le Corbusier

 Video-Az.

 

 Les Trois établissements Humains

 

   İsveçrə mənşəli fransız memarı və nəzəriyyəçisi, müasir memarlığın liderlərindən biri, memarlıqda rasionalizm və inşaatın sənayeləşdirilməsi ideyalarının müəllifi, memarlıq təcrübəsinə lentvari-üfüqi pəncələr, yastı dam-bağ, dayaq sütunlar üzərində ucaldılmış bina kimi yeniliklər gətirmiş, Paris, Buenos Ayres və  Əlcəzair şəhərlərini planlaşdırılmasında yeni urbanizm təmayüllərini tətbiq edən  şəhər planlayıcısı, dizayner, rəssam, yazıçı Le Korbuzyenin(1887-1965) "Üç İnsani təsisat" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1945

   Robert Oppenheimer

 Video-Az.

 

If the radiance of a thousand suns were to burst at once into the sky that would be like the splendour of the Mighty One...
I am become Death, the shatterer of worlds

 

Yəhudi mənşəli Amerikan fiziki, Berkli Kaliforniya Universitetinin professoru, ABŞ Milli Akademiyasının üzvü, atom silahının yaradılması üzrə Manheten layihəsi adlı proqramın elmi rəhbəri, "atom bombasının atası" ləqəbini almış Robert Oppenhaymerin(1904-1967) atom bombası partladığı zaman "Bhaqad Gita"ı xatırladığını söylədiyi sözlər: "Əgər minlərlə günəş Səmada od tutub alışaraq nur saçmış olsaydı, bu, Yaradıcının parıltısına bənzəmiş olardı... Mən Ölüm oldum, dünyaların dağıdıcısı oldum".  

 Video-En.