FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR

XX ƏSR

 

(1919 - 1937)

 

 


1919 

 

 

1919

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

 Великий почин

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Böyük təşəbbüs" adlı əsəri

 Video-En.


 

 

1919

 Pierre Teilhard de Chardin

 Video-Az.

  

 Puissance spirituelle de la Matière

 Fransız katolik filosofu və antropoloqu, sinantropu ilk kəşf edənlərdən biri, Vernadski ilə yanaşı noosfer nəzəriyyəsinin yaradıcılarından biri Pyer Teyyar de Şardenin(1881-1955) "Materiyanın mənəvi qüvvəsi" adlı essesi

 Video-En.

 

1919

  Alfred North Whitehead

 Video-Az.

 

 An Enquiry Concerning the Principles of Natural Knowledge

 

   İngilis riyaziyyatçısı və filosofu, proses fəlsəfəsinin başlıca nümayəndəsi, 63 yaşından Harvard Unuversitetinin fəlsəfə professoru Alfred Nort Uaythedin "Təbii biliyin prinsiplərinə dair tədqiqat" adlı əsəri

 Video-En.

 

1919

Bertrand Russell

 Video-Az.

 

  Introduction to Mathematical Philosophy

 

   Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Riyazi fəlsəfəyə giriş" adlı əsəri

 Video-En.

 

1919

 Богданов Александр Александрович

 Video-Az.

 

Очерки организационной науки

 

Rusiya inqilabçısı, bolşevik, proletkultun ideoloqu, filosof, təbiətşünas-alim, sistem yanaşmasının və kibernetikanın sələfi hesab edilə bilən tektologiya adlı yeni elmin yaradılmasının təşəbbüskarı Aleksandr Boqdanovun(1873-1928) "Təşkilati elmin oçerkləri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1919

 Max Scheler

Video-Az.

 

Vom Umsturz der Werte

 

  Alman filosofu və sosioloqu, fenomenologiyanın nümayəndəsi və fəlsəfi antropologiyanın banilərindən biri Mars Şelerın(1874-1928) "Dəyərlərin süqutu" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1919

  Karl Jaspers

 Video-Az.

 

 Psychologie der Weltanschauungen

 

   Alman filosofu Karl Yaspersin(1883-1969) "Dünyagörüşlərin psixologiyası" adlı əsəri

 Video-En.

  

1919

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

 Что такое советская власть?

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Sovet hakimiyyəti nədir?" məqaləsi ilk dəfə 1928-ci ildə çap olunmuşdur.

 Video-En.

   

 

1919

  Karl Kautski

 Video-Az.

 

  Terrorismus und Kommunismus. Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Revolution

Alman inqilabçısı, tarixçi və publisisti, Engelsin ölümündən sonra ortodoksal marksizmin nəzəriyyəçisi, Marksın "Kapital"ının dördüncü cildinin redaktoru Karl Kautskinin (1854-1938)  "Terror və Kommunizm. İnqilabın təbii tarixi bir töhfə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1919

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 Октябрьская революция

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Oktyabr inqilabı" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1920  

 

1920

  Max Planck

Video-Az.

 

 Die Entstehung und bisherige Entwicklung der Quantentheorie

 

  Alman fiziki, kvant fizikasının banisi, Nobel mükafatı laureatı Маks Plankın(1858-1947) "Kvantlar nəzəriyyəsinin yaranması və tədrici inkişafı" mövzusunda Nobel məruzəsi

Video-En.


1920

 

   Harlow Shapley,

Heber D. Curtis

 Video-Az.

 

 Great Debate

  Görkəmli Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şepli(1885—1972) və Amerikan astronomu, 1919-cu ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Heber Körtis(1872-1942) arasında Qalaktikanın ölçüləri və spiral dumanlıqların başqa qalaktikalarmı olması, yoxsa kişik yaxın obyektlərmi olması barədə Böyük Debat.

 

 

 

 Video-En.

 

 

1920

  Alfred North Whitehead

 Video-Az.

 

 The Concept of Nature

 

İngilis riyaziyyatçısı və filosofu, proses fəlsəfəsi başlıca nümayəndəsi, 63 yaşından Harvard Unuversitetinin fəlsəfə professoru Alfred Nort Uaythedin "Təbiət anlayışı" adlı əsəri

 Video-En.

 

1920

  Karel Čapek

 Video-Az.

 

 R.U.R

 

Çex yazıçısı, fantast Karel Çapek qarşışı Yozef ilə məsləhətləşərək yaratdıqları robot terminini "R.U.R" pyesində təqdim etmişdir.

 Video-En.

 

1920

  Niels Bohr

 Video-Az.

 

  Über die Serienspektra der Element

 

 Danimarka fiziki, Nobel mükafatı laureatı Nils Bor (1885-1962) özünün alman dilində yazdığı "Elementin serial spektrları haqqında" adlı məqaləsində məşhur Uyğunluq prinsipini irəli sürür.

 Video-En.

 

 

1920

  Jacques Maritain

 Video-Az.

 

 Art et scolastique. Librairie de l'Art Catholique

 

  Fransız filosofu və və teoloqu, Neotomizmin banisi Jak Maritenin (1882-1973) "" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

 

1920

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

 Детская болезнь «левизны» в коммунизме. Опыт популярной беседы о марксистской стратегии и тактике

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Kommunizmdə "solluq" uşaq kəstəliyi" adlı əsəri

 Video-En.

  

1920

 Лев Давыдович Троцкий.

Video-Az.

 

 Манифест Коммунистического Интернационала к пролетариям всего мира

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Kommunist İnternasionalının bütün dünya proletarlarına manifesti" adlı əsəri

Video-En.

 

1920

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

The Practice and Theory of Bolshevism

 

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Bolşevizmin praktikası və nəzəriyyəsi" adlı əsəri

 Video-En.


 

1920

  Karl Kautski

 Video-Az.

 

  Die Internationale

Alman inqilabçısı, tarixçi və publisisti, Engelsin ölümündən sonra ortodoksal marksizmin nəzəriyyəçisi, Marksın "Kapital"ının dördüncü cildinin redaktoru Karl Kautskinin (1854-1938)  "International" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1920

 Adolf Hitler,

Anton Drexler,

Gottfried Feder

Video-Az.

 

 25 Punkte-Programm N.S.D.A.P.

  Alman nasist liderləri Adolf Hitler(1889-1945), Alman fəhlə partiyasının sədrliyində Hitlerin sələfi Anton Dreksler(1884-1942) və Hittleri "yəhudi maliyyə kapitalizmi"nə mübarizəyə ilhamlandıran və onun iqtisadiyyat və maliyyə üzrə müşaviri Gotfrid Federin(1883-1941) tərəfindən hazırlanan  "25 maddə" adını almış nasist partiyası proqramı.

Video-En.

 

 

1920

 Alfred Rosenberg

Video-Az.

 

 Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten

 Alman nasist liderlərindən biri, Rusiya İmperiyasında çəkməçi ailəsində anadan olan, Moskva Ali Texniki Məktəbinin məzunu, sonradan nasizmin əsas ideoloqu, «irqi nəzəriyyə», «yəhudi məsələsinin qətiyyətli həllii», Versal müqaviləsindən imtina və «incəsənətin deqradasiyasına qarşı mübarizə» kimi anlayışlarının müəllifi, Nürnberq tribunalı tərəfindən hərbi cinayətkar elan edilən və tribunalının hökmü ilə edam olunan Alfred Rozenberqin(1893-1946)  "Zamanın dəyişikliklərində yəhudilərin izləri" adlı antisemit əsəri.

Video-En.

 

 

1920

  Vilfredo Pareto

 Video-Az.

 

 Compendio di sociologia generale

 

  İtalyan filosofu, elita nəzəriyyəsinin yaradıcılarından biri  Vilfredo Paretonun "Ümumi sosiologiya üzrə qısa dərslik" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1920

   Əhməd bəy Ağaoğlu

 Video-Az.

 

 Üç mədəniyyət

 

Sorbonna universitetlərində təhsil alan, 1888-1894-cü illərdə Parisdə olarkən fransız filosofu Ernest Renanla şəxsən tanış olan Azərbaycan filosofu, jurnalist, pedaqoq və ictimai xadimi, 1909 cu ildən Istanbul Universitetinin müəllimi, türkçülük idealogiyasının banilərindən biri, Azərbaycan Cümhuriyyəti Milli Məclisinin üzvü, 1919-cu ildə Paris Sülh Konfrasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Türkiyədə mətbuat bürosunun direktoru, Türkiyənin "Hakimiyyəti-Milliyə" qəzetinin baş redaktoru və Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkün yaxın məsləhətçisi Əhməd bəy Ağayevin(Əhməd Ağaoğlu)(1869-1939) "Üç mədəniyyət" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

1920

 Heinrich Rickert

 Video-Az.

 

  Die Philosophie des Lebens

 Alman filosofu, Baden məktəbinin banilərindən biri Henrix Rikkertin(1863-1936) "Həyatın fəlsəfəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1920

 Alfred Rosenberg

Video-Az.

 

 Unmoral im Talmud

 Alman nasist liderlərindən biri, Rusiya İmperiyasında çəkməçi ailəsində anadan olan, Moskva Ali Texniki Məktəbinin məzunu, sonradan nasizmin əsas ideoloqu, irqi nəzəriyyə», «yəhudi məsələsinin qətiyyətli həllii», Versal müqaviləsindən imtina və «incəsənətin deqradasiyasına qarşı mübarizə» kimi anlayışlarının müəllifi, Nürnberq tribunalı tərəfindən hərbi cinayətkar elan edilən və tribunalının hökmü ilə edam olunan Alfred Rozenberqin(1893-1946)  "Talmudda əxlaqsızlıq" adlı antisemit əsəri.

Video-En.

 

 

1920

  Sigmund Freud

 Video-Az.

 

Jenseits des Lustprinzips

 

Yəhudi mənşəli alman filosofu və psixoloqu Ziqmund Freydin(1856-1939) "Həzz prinsipinin sərhədləri kənarında" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1920  

  Hans Reichenbach

 Video-Az.

 

Relativitätstheorie und Erkenntnis apriori

 

Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, məntiqi empirizmin nümayəndəsi, Berlin dərnəyinin banisi Hans Reyxenbaxın (1891-1953) "Nisbilik nəzəriyyəsi və a priori bilik" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1920

  Jacques Maritain

 Video-Az.

 

 Éléments de Philosophie I: Introduction générale à la philosophie

 

  Fransız filosofu və və teoloqu, Neotomizmin banisi Jak Maritenin (1882-1973) "" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1920

  Питирим Сорокин

 Video-Az.

 

 Система социологии.

Т.1-2.

 

 Rus inqilabçısı, sonradan rus-amerikan sosioloqu, 1931-ci ildə Harvard Universitetinin Sosiologiya fakültəsinin banisi və 1942-ci ilə qədər rəhbəri, 1931-1959-cu illərdə Harvard Universitetinin professoru, 1965-ci ildə Amerika Sosiologiya Assosiasiyasının prezidenti, sosial stratifikasiya və sosial mobillik nəzəriyyələrinin yaradıcılarından biri Pitirim Sorokinin (1889-1968) ikicildlik "Sosiologiya sistemi" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

 

1921  


 

1921

  3rd Solvay Conference on Physics. Chair - Hendrik Lorentz (Leiden)

 Video-Az.

 

 

Atomes et électrons

(Atoms and electrons)

 

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Atomlar və elektronlar" mövzusu üzrə keçirilən 3-cü Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

1921

  Wolfgang Pauli

 Video-Az.

 

  Relativitätstheorie

 

 Yəhudi mənşəli Avstriya-İsveçrə fiziki, sonradan Nobel mükafatı laureatı, qadağa prinsipini və elementar zərrəciyin spini anlayışını irəli sürməsi ilə tanınan Volfqanq Paulinin(1900-1958) 21 yaşında alman dilində yazdığı yazdığı  "Nisbilik nəzəriyyəsi" adlı əsəri haqqında Eynşteyn yazırdi ki, "bu çox cəsarətlə və diqqətlə düşünülərək yazılmış kitabı oxuyan çox çətin inansın ki, onun müəllifinin cəmi 21 yaşı var. Məlum deyil ki, daha çox nəyə təəccüblənəsən; ideyaların inkişaf gedişinin dərin psixoloji dərkinə, riyazi nəticələrin qüsursuzluğuna, hadisələrin fiziki mahiyyətinə dərindən nüfuzetməyə, aydın və sistemli şəkildə predmetin şərhinə, erudisiya, şərhin tamlığına, tənqidə əminliyinə". Pauli Eynşteynin(1879-1955) nisbilik nəzəriyyəsinin müddəalarını o qədər gözəl və incə şərh edib ki, hətta dahi Eynşteyn bu işlə tanışlıqdan sonra bildirib ki, o, indi özünün nəzəriyyəsini daha yaxşı anlamağa başlayıb. 

 Video-En.

 

1921

 Walter Benjamin

Video-Az.

 Zur Kritik der Gewalt

 

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, sənət nəzəriyyəçisi, ədəbi tənqidçi  Valter Benyaminin(1892-1940) "Zorakılığın tənqidi" adlı əsəri

Video-En.

 

1921

 Max Scheler

Video-Az.

 

Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus

 

  Alman filosofu və sosioloqu, fenomenologiyanın nümayəndəsi və fəlsəfi antropologiyanın banilərindən biri Mars Şelerın(1874-1928) "Etik personalizmin əsaslandırılmasına yeni cəhd" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1921

 Otto Neurath

Video-Az.

 

Anti-Spengler

 

 Alman-Avstriya filosofu, sosioloqu, iqtisadçısı, Vyana dərnəyinin təşkilatçılarından və yaradıcılarından biri, ictimai xadim Otto Neyratın(1882-1945) Bavariya Respublikası süquta uğradıqdan sonra salındığı həbsxanada yazdığı  "Anti-Şpenqler" adlı əsəri Şpenqlerin(1880-1936) "Qərbin qürubu" adlı əsərinin tənqidinə yönəlmişdir.

Video-En.

 

1921

 Ludwig Josef Johann Wittgenstein

 Video-Az.

 

Logisch-Philosophische Abhandlung

 

Yəhudi mənəşəli Avstriya-ingilis filosofu Lüdviq Vitgenşteynin(1889-1951) alman dilində yazdığı "Məntiqi-fəlsəfi traktat" adlı klassik əsəri.

 Video-En.

 

 

1921

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

The Analysis of Mind

 

   Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Şüurun təhlili" adlı əsəri

 Video-En.

 

1921

  Carl Gustav Jung

 Video-Az.

 Psychologische Typen

 İsveçrə psixoloqu, analitik psixologiyanın banisi Karl Qustav Yunqun(1875-1961) alman dilində yazdığı "Psixoloji tiplər" adlı əsəri

 Video-En.

 

1921

 Max Weber

 Video-Az.

 

 Wirtschaft und Gesellschaft

 Alman  filosofu və sosioloqu Maks Veber(1864-1920) özünün "Təsərrüfat və cəmiyyət" adlı iri həcmli əsərində dini dünyaduyumunun üç ideal tipini ayırır: mistisizm, dünyanı inkar edən asketizm və daxili aləmin asketizmi. Veber magiyaya isə dindən öncə gələn nəzə kimi tərif verir. Əsər Veberin ölümündən sonra çap olunmuşdur.

 Video-En.

 

1921

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

España invertebrada

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "Zəif, onurğasız İspaniya" adlı əsəri

 Video-En.

 

1921

 Max Scheler

Video-Az.

 

Von Ewigen im Menschen

 

 

  Alman filosofu və sosioloqu, fenomenologiyanın nümayəndəsi və fəlsəfi antropologiyanın banilərindən biri Mars Şelerın(1874-1928) "İnsanda əbədi olana dair" adlı əsəri

Video-En.

 

1921

 Max Weber

 Video-Az.

 

  Gesammelte Politische Schriften

 Alman  filosofu və sosioloqu Maks Veberin(1864-1920) ölümündən sonra çap olunan "Siyasi əsərlər"i

 Video-En.

 

1921

 Nicolai Hartmann

Video-Az.

 

Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis

 

 Alman filosofu, Marburq Universitetində Kogenin və Natorpun tələbəsi, və sonradan həmin universitetin professoru Nikolay Hartmanın(1882-1950) "İdrak metafizikasının əsas cizgiləri" adlı əsəri onun ontologiyasına bir giriş kimi dəyərləndirilə bilər. Bu əsərdə Harmanın Edmund Husserlin(1859-1938) təsirinə məruz qaldığı hiss olunur.

Video-En.

 

1921

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Intuition und Intellekt bei Henri Bergson

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) alman dilində yazdığı  "" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1922  


 

1922

   

 Charles Kay Ogden,

Ivor Armstrong Richardz,

James Wood

 Video-Az.

 

 The Foundations of Aesthetics

   Britaniya yazıçısı, filosofu və linqvisti, Basic English beynəlxalq süni dilin yaradıcısı Çarlz Key Oqdenin(1889-1957), Britaniya estetiki və ədəbiyyat tənqidçisi İvor Armstronq Riçardzın(1893-1979) və Ceyms Vudla birgə yazdığı "Estetikanın əsasları" adlı əsər.

 Video-En.

 

 

1922

  John Dewey

 Video-Az.

 

 Human Nature and Conduct

Amerikan filosofu, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Con Düinin(1859-1952) "İnsan təbiəti və davranışı" adlı əsəri

 Video-En.

 

1922

  Alfred North Whitehead

 Video-Az.

 

The Principle of Relativity with Applications to Physical Science

 

İngilis riyaziyyatçısı və filosofu, proses fəlsəfəsi başlıca nümayəndəsi, 63 yaşından Harvard Unuversitetinin fəlsəfə professoru Alfred Nort Uaythedin "Nisbilik prinsipi, fiziki elmə tətbiq olunmaqla" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1922

 Lucien Lévy-Bruhl.

 Video-Az.

  

  La mentalité primitive.

 Fransız filosofu və antropoloqu, Cayms Frezerin təsiri altında məntiqəqədərki təfəkkür nəzəriyyəsini yaradan Lüsyen Levi-Brülün(1857-1939)   "İbtidai mentalitet" adlı əsəri

 Video-En.

 

1922

 Oswald Spengler

Video-En.

 

Der Untergang des Abendlandes.Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte,

Band 2:

  Görkəmli alman filosofu Osvald Şpenqlerin(1880-1936) dünyaca məşhur "Qərbin qürubu" adlı əsərinin ikinci cildi

Video-En.

 

1922

  Karl Kautski

 Video-Az.

 

  Die proletarische Revolution und ihr Programm

Alman inqilabçısı, tarixçi və publisisti, Engelsin ölümündən sonra ortodoksal marksizmin nəzəriyyəçisi, Marksın "Kapital"ının dördüncü cildinin redaktoru Karl Kautskinin (1854-1938)  "Proletar inqilabı və onun proqramı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1922

 Alfred Rosenberg

Video-Az.

 

 Pest in Rußland: der Bolschewismus, seine Häupter, Handlanger und Opfer

 Alman nasist liderlərindən biri, Rusiya İmperiyasında çəkməçi ailəsində anadan olan, Moskva Ali Texniki Məktəbinin məzunu, sonradan nasizmin əsas ideoloqu, «irqi nəzəriyyə», «yəhudi məsələsinin qətiyyətli həllii», Versal müqaviləsindən imtina və «incəsənətin deqradasiyasına qarşı mübarizə» kimi anlayışlarının müəllifi, Nürnberq tribunalı tərəfindən hərbi cinayətkar elan edilən və tribunalının hökmü ilə edam olunan Alfred Rozenberqin(1893-1946)  "Rusiyada taun: bolşevizm, onun rəhbərləri, əlaltıları və qurbanları" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

1922

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Терроризм и коммунизм

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Terrorizm və kommunizm" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1922

  Ferdinand Tönnies.

 Video-Az.

 

  Kritik der öffentlichen Meinung.

  Alman filosofu və sosioloqu, professional sosiologiyanın Almaniyada əsasını qoyanlardan biri, "başa düşən sosiologiyanın tərəfdarı, "formal sosiologiyanın" banisi  Ferdinand Tönnisin(1855-1936) "İctimai rəyin tənqidi" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1922

 Rudolf Carnap.

 Video-Az.

 

 Der Raum

 Alman-Amerikan filosofu Rudolf Karnapın(1891-1970) "Məkan" mövzusunda fəlsədə doktoru dissertasiyası

 Video-En.

 

 

1922  

  Hans Reichenbach

 Video-Az.

 

Der gegenwärtige Stand der Relativitätsdiskussion

 

Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, məntiqi empirizmin nümayəndəsi, Berlin dərnəyinin banisi Hans Reyxenbaxın (1891-1953) "Nisbiliyə dair diskussiyanın hazırkı vəziyyəti" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1922

  Ernst Cassirer

Video-Az.

 

 Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit

 Yəhudi mənşəli alman-Amerikan filosofu və kulturoloqu, Marburq məktəbinin nümayəndəsi, Hamburq Universitetinin professoru və rektoru, Yel Universitetinin və Kolubbiya Universitetinin professoru Ernst Kassirerin(1874-1945) "Yeni dövrün fəlsəfəsində və elmində idrak problemi" adlı əsəri

Video-En.

  

1922

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Внимание к теории

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Nəzəriyyəyə diqqət" adlı əsəri

Video-En.

 

1922

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

 Письмо к съезду

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Qurultaya məktub"u adlı əsəri 1924-cü ildə səsləndirilmiş və 1956-cü ildə ilk dəfə çap edilmişdir.

 Video-En.

 

 

1922

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 О культуре будущего

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Gələcəyin mədəniyyəti haqqında" adlı əsəri

Video-En.

 

1922

 Богданов Александр Александрович

 Video-Az.

 

Тектология. Всеобщая организационная наука. Берлин

 

Rusiya inqilabçısı, bolşevik, proletkultun ideoloqu, filosof, təbiətşünas-alim, sistem yanaşmasının və kibernetikanın sələfi hesab edilə bilən tektologiya adlı yeni elmin yaradılmasının təşəbbüskarı Aleksandr Boqdanovun(1873-1928) "" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1922

  Александр Фридман

 Video-Az.

 

О кривизне пространства

 

 Qeyri-stasionar Kainat nəzəriyyəsinin banisi Aleksandr Fridmanın "Məkanin əyriliyi haqqında" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1923  


 

1923

  Le Corbusier

 Video-Az.

 

 Vers une architecture

 

   İsveçrə mənşəli fransız memarı və nəzəriyyəçisi, müasir memarlığın liderlərindən biri, memarlıqda rasionalizm və inşaatın sənayeləşdirilməsi ideyalarının müəllifi, memarlıq təcrübəsinə lentvari-üfüqi pəncələr, yastı dam-bağ, dayaq sütunlar üzərində ucaldılmış bina kimi yeniliklər gətirmiş, Paris, Buenos Ayres və  Əlcəzair şəhərlərini planlaşdırılmasında yeni urbanizm təmayüllərini tətbiq edən  şəhər planlayıcısı, dizayner, rəssam, yazıçı Le Korbuzyenin(1887-1965) "Memarlığa dair" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1923

   Ivor Armstrong Richards

 Video-Az.

 

 The Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism

   Englis estetiki və ədəbiyyat tənqidçisi İvor Armstronq Riçardzın(1893-1979) "Mənanın mənası" adlı əsəri .

 Video-En.

 

 

1923

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

The ABC of Atoms

 

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

1923

    Albert Schweitzer

 Video-Az.

 

EKulturphilosophie. Erster Teil

Verfall und Wiederaufbau der Kultur.

   Alman  və fransız filosofu, teoloq, musiqoçi və Afrikada doktorluq etmə məqsədilə 30 yaşından sonra tibb təhsili alan həkim, Nobel Sülh mükafatı Albert Şveytserin (1875-1965) "Mədəniyyətin fəlsəfəsi" əsərinin "Mədəniyyətin süqutu və dirşəlişi" adlı birinci hissəsi

 Video-En.

 

 

 

1923

  George Santayana

 Video-Az.

 

  Scepticism and animal faith

 

   İspan mənşəli American filosofu və yazıçısı Corc Santayananın(1863-1952) "Skeptisizm və heyvani inam" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1923

  Charles Hartshorne

 Video-Az.

 

  The Unity of Being // PhD dissertation

 

Uaythedin proses fəlsəfəsini proses teologiyasına doğru inkişaf etdirən Amerika filosofu, Çikaqo Universitetinin,  Emori  Universitetinin və Texas Universitetinin professoru Çarlz Hartshornun(1897-2000) "Varlığın vəhdəti" mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyası

 Video-En.

 

 

1923

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

El tema de nuestro tiempo

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "Bizim zəmanənin mövzusu" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1923

Bertrand Russell, in collaboration with Dora Russel

 Video-Az.

 

 

 The Prospects of Industrial Civilization

 

 

   Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin və xanımı Dora Rasselin "İndustrial sivilizasiyanın perspektivləri" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1923

 Martin Buber

Video-Az.

 

Ich und Du

 Yəhudu ekzistensial filosof, sionizmin nəzəriyyəçisi, Frankfurt Universitetində iudaizm və etika professoru, Yərusəlim Universitetinin professoru, İzrail Elmlər Akademiyasının ilk prezidenti Martin Buberin "Mən və sən" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1923

 Dietrich Eckart

Video-Az.

 

 Der Bolschewismus von Moses bis Lenin: Zwiegespräch zwischen Hitler und mir

 Alman nasist liderlərindən biri, nasizmin tarixçiləri tərəfindən "nasional -sosialzmin mənəvi atası" adlandırılan Ditrix Ekkartın(1868-1923) ölümündən sonra çap olunan "Bolşevizm Musadan Leninə qədər: Mənimlə Hitler arasında dialoq" adlı tamamlanmamış əsəri.

Video-En.

 

1923

 Alfred Rosenberg

Video-Az.

 

 Wesen, Grundlagen und Ziele der national-sozialistischen deutschen Arbeiterpartei

 Alman nasist liderlərindən biri, Rusiya İmperiyasında çəkməçi ailəsində anadan olan, Moskva Ali Texniki Məktəbinin məzunu, sonradan nasizmin əsas ideoloqu, «irqi nəzəriyyə», «yəhudi məsələsinin qətiyyətli həllii», Versal müqaviləsindən imtina və «incəsənətin deqradasiyasına qarşı mübarizə» kimi anlayışlarının müəllifi, Nürnberq tribunalı tərəfindən hərbi cinayətkar elan edilən və tribunalının hökmü ilə edam olunan Alfred Rozenberqin(1893-1946)  "Nasional-sosialist partiyasının mahiyyəti, prinsipləri və məqsədləri" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

1923

 Alfred Rosenberg

Video-Az.

 

 Der staatsfeindliche Zionismus

 Alman nasist liderlərindən biri, Rusiya İmperiyasında çəkməçi ailəsində anadan olan, Moskva Ali Texniki Məktəbinin məzunu, sonradan nasizmin əsas ideoloqu, «irqi nəzəriyyə», «yəhudi məsələsinin qətiyyətli həllii», Versal müqaviləsindən imtina və «incəsənətin deqradasiyasına qarşı mübarizə» kimi anlayışlarının müəllifi, Nürnberq tribunalı tərəfindən hərbi cinayətkar elan edilən və tribunalının hökmü ilə edam olunan Alfred Rozenberqin(1893-1946)  "Antidövlət sionizmi" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

1923

 Alfred Rosenberg

Video-Az.

 

 Die Protokolle der Weisen von Zion und die jüdische Weltpolitik

 Alman nasist liderlərindən biri, Rusiya İmperiyasında çəkməçi ailəsində anadan olan, Moskva Ali Texniki Məktəbinin məzunu, sonradan nasizmin əsas ideoloqu, «irqi nəzəriyyə», «yəhudi məsələsinin qətiyyətli həllii», Versal müqaviləsindən imtina və «incəsənətin deqradasiyasına qarşı mübarizə» kimi anlayışlarının müəllifi, Nürnberq tribunalı tərəfindən hərbi cinayətkar elan edilən və tribunalının hökmü ilə edam olunan Alfred Rozenberqin(1893-1946)  "Sion müdriklərinin protokolları yəhudilərin dünya siyasəti" adlı əsəri.

Video-En.

 

1923

 Gottfried Feder

Video-Az.

 

 Der Deutsche Staat auf nationaler und sozialer Grundlage

 Alman nasist liderlərindən biri, Hittleri "yəhudi maliyyə kapitalizmi"nə mübarizəyə ilhamlandıran və onun iqtisadiyyat və maliyyə üzrə müşaviri,
Gotfrid
Federin(1883-1941)
 "Alman dövlətinin milli və sosial əsasları" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

1923

  Лев Миха́йлович Лопа́тин

Video-Az.

 

 Лекции по истории новой философии. Вып. I. Кант и его ближайшие последователи

 

 Rus spiritualist filosofu və psixoloqu, Rusiyada ilk nəzəri fəlsəfə sisteminin yaradıcısı, Moskva Universitetinin professoru, Moskva Psixologiya Cəmiyyətinin sədri, «Вопросы философии и психологии» jurnalının redaktoru, Vl.Solovyovun yaxın dostu və opponenti Lev Mixayloviç Lopatinin(1855-1920)ölümündən sonra xaricdə (Praqa və Berlin) çap olunan "Yeni fəlsəfənin tarixi. Birinci cild. Kant və onun yaxın ardıcılları" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1923

 Max Scheler

Video-Az.

 

Wesen und Formen der Sympathie

 

  Alman filosofu və sosioloqu, fenomenologiyanın nümayəndəsi və fəlsəfi antropologiyanın banilərindən biri Mars Şelerın(1874-1928) "Təbiət və simpatiya formaları" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1923

  Albert Einstein

 Video-Az.

 

 Fundamental Ideas and Problems of the Theory of Relativity

 

   Yəhudi mənşəli dahi alman-Amerikan fiziki və filosofu, nisbilik nəzəriyyəsinin yaradıcısı Albert Eynşteynin(1879-1955) ingilis dilində oxuduğu "Nisbilik nəzəriyyəsinin fundamental ideyaları və problemləri" adlı Nobel mühazirəsi.

 Video-En.

 

1923

Gottlob Frege

 Video-Az.

 

Gedankengefüge 

 Alman məntiqçisi, ruyaziyyatçısı və filosofu Gotlob Fregenin(1848-1925) "Beiträge zur Philosophie des Deutschen Idealismus" məcmuəsində çap etdirdiyi "Fikrin quruluşu" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1923-

1929

 Ernst Cassirer

Video-Az.

 

Philosophie der symbolischen Formen

 Yəhudi mənşəli alman-Amerikan filosofu və kulturoloqu, Marburq məktəbinin nümayəndəsi, Hamburq Universitetinin professoru və rektoru, Yel Universitetinin və Kolubbiya Universitetinin professoru Ernst Kassirerin(1874-1945) üç cildlik "Simvolik formaların fəlsəfəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

1923

    Albert Schweitzer

 Video-Az.

 

Kulturphilosophie. Zweiter Teil

Kultur und Ethik.

   Alman  və fransız filosofu, teoloq, musiqoçi və Afrikada doktorluq etmə məqsədilə 30 yaşından sonra tibb təhsili alan həkim, Nobel Sülh mükafatı Albert Şveytserin (1875-1965) "Mədəniyyətin fəlsəfəsi" əsərinin "Mədəniyyət və etika" adlı ikinci hissəsi

 Video-En.

 

 

1923

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов)

 Video-Az.

 

 О нашей революции

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "İnqilabımız haqqında" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1923

  Александр Фридман

 Video-Az.

 

Мир как пространство и время

 

Qeyri-stasionar Kainat nəzəriyyəsinin banisi Aleksandr Fridmanın "Dünya məkan və zaman kimi" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

 

1923

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

Миросозерцание Достоевского. Прага

 

    Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Dostoyevskinin dünyagörüşü" adlı əsəri   

 Video-En.

 

 

 

 

1923

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 

 

О кривой капиталистического развития

 

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Kapitalist inkişafın əyrisi haqqında" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1923

 Николай Бердяев

 Video-Az.

 

 Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии. Берлин

 

    Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Bərabərsizliyin fəlsəfəsi" adlı əsəri   

 Video-En.

 

 

 

 

1923

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 Задачи коммунистического воспитания

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Kommunist tərbiyyəsinin vəzifələri" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1924  


 

 

1924

  5th İnternational Congress of Philosophy. Naples,  Italy

 Video-Az.

 

 

 

 İtaliyanın Neapol şəhərində keçirilən 5-ci Beynəlxalq Fəlsəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

 

 

1924

   Ivor Armstrong Richards

 Video-Az.

 

 The Principles of Literary Criticism

   Englis estetiki və ədəbiyyat tənqidçisi İvor Armstronq Riçardzın(1893-1979) "ədəbi tənqidin prinsipləri" adlı əsəri .

 Video-En.

 

1924

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

Sobre el punto de vista en las artes

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "İncəsənətdə nöqteyi-nəzər barədə" adlı essesi.

 Video-En.

 

 

1924

    André Breton

 Video-Az.

 

Manifeste du surréalisme

   Fransız  yazıçısı və şairi, sürrealizmni banisi Andre Bretonun (1896-1966) "Sürrealizmin Manifesti" adlı əsəri ilə sürrealizm hərəkatın əsasını qoymuşdur.

 Video-En.

 

 

1924

 Max Scheler

Video-Az.

 

 Mensch und Geschichte

  Alman filosofu və sosioloqu, fenomenologiyanın nümayəndəsi və fəlsəfi antropologiyanın banilərindən biri Mars Şelerın(1874-1928) "İnsan və tarix" adlı əsəri

Video-En.

 

1924

  Ferdinand Tönnies

 Video-Az.

 

Soziologische Studien und Kritiken, 3 vols,

 volume 1.

  Alman filosofu və sosioloqu, professional sosiologiyanın Almaniyada əsasını qoyanlardan biri, "başa düşən sosiologiyanın tərəfdarı, "formal sosiologiyanın" banisi  Ferdinand Tönnisin(1855-1936) "Sosioloji tədqiqatlar və təhlil" üçcildliyinin  birinci cildi

 Video-En.

 

1924

 Иосиф Сталин

Video-Az.

 

 О Ленине

 Sovet İttifaqının rəhbəri Stalinin "Lenin haqqında" adlı əsəri

Video-En.

 

1924

 Alfred Rosenberg

Video-Az.

 

 Der völkische Staatsgedanke

 Alman nasist liderlərindən biri, Rusiya İmperiyasında çəkməçi ailəsində anadan olan, Moskva Ali Texniki Məktəbinin məzunu, sonradan nasizmin əsas ideoloqu, «irqi nəzəriyyə», «yəhudi məsələsinin qətiyyətli həllii», Versal müqaviləsindən imtina və «incəsənətin deqradasiyasına qarşı mübarizə» kimi anlayışlarının müəllifi, Nürnberq tribunalı tərəfindən hərbi cinayətkar elan edilən və tribunalının hökmü ilə edam olunan Alfred Rozenberqin(1893-1946)  "Xalq dövləti ideyası" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

1924

 Alfred Rosenberg

Video-Az.

 

 Börse und Marxismus oder Der Herr und der Knecht

 Alman nasist liderlərindən biri, Rusiya İmperiyasında çəkməçi ailəsində anadan olan, Moskva Ali Texniki Məktəbinin məzunu, sonradan nasizmin əsas ideoloqu, «irqi nəzəriyyə», «yəhudi məsələsinin qətiyyətli həllii», Versal müqaviləsindən imtina və «incəsənətin deqradasiyasına qarşı mübarizə» kimi anlayışlarının müəllifi, Nürnberq tribunalı tərəfindən hərbi cinayətkar elan edilən və tribunalının hökmü ilə edam olunan Alfred Rozenberqin(1893-1946)  "Pul kisəsi və marksizm" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

1924

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

Las Atlántidas

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "Atlantidalar" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1924

  4th Solvay Conference on Physics. Chair - Hendrik Lorentz (Leiden)

 Video-Az.

 

Conductibilité électrique des métaux et problèmes connexes

(Electric conductivity of metals and related problems).

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Metalların elektrik keçiriciliyi və əlaqəli problemlər" mövzusu üzrə keçirilən 4-cü Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

1924

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

Icarus; or, The Future of Science

 

  Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "İkarus, və ya elmin gələcəyi" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1924  

  Hans Reichenbach

 Video-Az.

 

Die Bewegungslehre bei Newton, Leibniz und Huyghens

 

Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, məntiqi empirizmin nümayəndəsi, Berlin dərnəyinin banisi Hans Reyxenbaxın (1891-1953) "Hərəkət nəzəriyyəsi Nyutona, Leybnitsə və Hugensə görə" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1924

   Edwin Hubble

 Video-Az.

 

 The New York Times on November 23, 1924

  Görkəmli Amerikan astronomu, astronomiyanın qanunlarından biri və dünyanın ən güclü teleskoplarından biri - NASA-nın və Avropa Kosmik Agentliyinin birgə layihəsi olaraq gerçəkləşən, hazırda Yerin orbitində fırlanan avtomatik rəsətxana - onun şərəfinə adlandırılan, Böyük Partlayış nəzəriyyəsinin ən böyük sübutu hesab olunan hadisəni, zaman keçdikcə kainatın genişlədiyi hadisəsini və bizim qalaktikadan kənarda digər qalaktikaların mövcudluğunu kəşf edən və Qalaktikaların təsnifatını təklif edən alim Edvin Habblın (1889-1953) The New York Times qəzetində verdiyi məlumat. Məhz bu məlumat və sonradan 2025-ci ilin 01 yanvar tarixində Amerika Astronomiya Cəmiyyətində etdiyi məruzə bizim qalaktikadan kənarda digər qalaktikaların mövcudluğu barədə kəşfin təsvirinə həsr olunmuşdu.

 Video-En.

 

1924

 Иосиф Сталин

Video-Az.

 

 Об основах ленинизма. Лекции, читанные в Свердловском университете

 

 Sovet İttifaqının rəhbəri Stalinin "Leninizmin əsasları haqqında" adlı əsəri

Video-En.

 

1924

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 Молодежь, учись политике!

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Gənclər, siyasəti öyrənin" adlı əsəri

Video-En.

 

1924

 Иосиф Сталин

Video-Az.

 

Троцкизм или ленинизм? Речь на пленуме коммунистической фракции ВЦСПС

 

 Sovet İttifaqının rəhbəri Stalinin "Trotskizm, yoxsa leninizm" çıxışı

Video-En.

 

1924

 Лев Давыдович Троцкий.

Video-Az.

 

 Уроки Октября

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Oktyabrın dərsləri" adlı əsəri

Video-En.

 

1924

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

Новое средневековье (Размышление о судьбе России)

 

    Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Yeni ortaəsrçilik" adlı əsəri   

 Video-En.

 

1924

 Богданов Александр Александрович

 Video-Az.

 

О пролетарской культуре

 

Rusiya inqilabçısı, bolşevik, proletkultun ideoloqu, filosof, təbiətşünas-alim, sistem yanaşmasının və kibernetikanın sələfi hesab edilə bilən tektologiya adlı yeni elmin yaradılmasının təşəbbüskarı Aleksandr Boqdanovun(1873-1928) "Proletar mədəniyyti haqqında" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1924-30

   Гурджиев Георгий Иванович

 Video-Az.

 

 Взгляды из реального мира.

Записи бесед и лекций Гурджиева,

Нью-Йорк, Чикаго, 1924-1930

   Qafqazda doğulan, Frandada vəfat edən filosof-mistik və bəstəkar Georgi Gürcüyevin(1872-1949) "" adlı əsəri .

 Video-En.

 

 

 

1925  

 

 

1925

  Le Corbusier

 Video-Az.

 

 L'Art décoratif d'aujourd'hui

 

   İsveçrə mənşəli fransız memarı və nəzəriyyəçisi, müasir memarlığın liderlərindən biri, memarlıqda rasionalizm və inşaatın sənayeləşdirilməsi ideyalarının müəllifi, memarlıq təcrübəsinə lentvari-üfüqi pəncələr, yastı dam-bağ, dayaq sütunlar üzərində ucaldılmış bina kimi yeniliklər gətirmiş, Paris, Buenos Ayres və  Əlcəzair şəhərlərini planlaşdırılmasında yeni urbanizm təmayüllərini tətbiq edən  şəhər planlayıcısı, dizayner, rəssam, yazıçı Le Korbuzyenin(1887-1965) "Bu günün dekorativ sənətləri" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1925

  Le Corbusier,

Amédée Ozenfant

 Video-Az.

 

 La Peinture moderne

 

   İsveçrə mənşəli fransız memarı və nəzəriyyəçisi, müasir memarlığın liderlərindən biri, memarlıqda rasionalizm və inşaatın sənayeləşdirilməsi ideyalarının müəllifi, memarlıq təcrübəsinə lentvari-üfüqi pəncələr, yastı dam-bağ, dayaq sütunlar üzərində ucaldılmış bina kimi yeniliklər gətirmiş, Paris, Buenos Ayres və  Əlcəzair şəhərlərini planlaşdırılmasında yeni urbanizm təmayüllərini tətbiq edən  şəhər planlayıcısı, dizayner, rəssam, yazıçı Le Korbuzyenin(1887-1965) fransız kubist rəssamı və yazıçısı Amede Ozanfanın(1886-1966)  "Modern Rəssamlıq" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1925

  Le Corbusier

 Video-Az.

 

 Urbanisme

 

   İsveçrə mənşəli fransız memarı və nəzəriyyəçisi, müasir memarlığın liderlərindən biri, memarlıqda rasionalizm və inşaatın sənayeləşdirilməsi ideyalarının müəllifi, memarlıq təcrübəsinə lentvari-üfüqi pəncələr, yastı dam-bağ, dayaq sütunlar üzərində ucaldılmış bina kimi yeniliklər gətirmiş, Paris, Buenos Ayres və  Əlcəzair şəhərlərini planlaşdırılmasında yeni urbanizm təmayüllərini tətbiq edən  şəhər planlayıcısı, dizayner, rəssam, yazıçı Le Korbuzyenin(1887-1965) "Urbanizm" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 


1925

  Edgar S. Brightman

 Video-Az.

 

  Religious Values

 

Amerikan dini filosofu və teoloqu, Boston personalizmi adlandıran cərəyanın nümayəndəsi, Boston Universitetinin fəlsəfə professoru Edqar S. Braytmenin(1884-1953) "Dini dəyərlər" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1925

 Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 What I Believe

 

 Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri   

 Video-En.

 

1925

   Paul Adrien Maurice Dirac

 Video-Az.

 

 The fundamental equations of quantum mechanics

 

   İngilis fiziki, Nobel mükafatı laureatı özünün  "Kvant mexanikasının əsas tənlikləri" adlı məqaləsində uyğunluq prinsipini barədə yazır ki, kvant nəzəyyəsi ilə klassik nəzəyyə arasındakı fərq bir o qədər də onda deyildir ki, sürət sıfıra yaxınlaşdıqca kvant nəzəyyəsinin qanunları klassik nəzəyyənin qanunları ilə eynidir. kvant nəzəyyəsi ilə klassik nəzəyyə arasındakı fərq əslində isə ondadır ki, hər iki nəzəriyyənin riyazi əməliyyatları əksər hallarda eyni qanunlara tabedirlər.

 Video-En.

 

 

 

1925

  John Dewey

 Video-Az.

 

 Experience and Nature

Amerikan filosofu, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Con Düinin(1859-1952) "Təcrübə və təbiət" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1925

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

La deshumanización del arte

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "İncəsənətin dehumanizasiyası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1925

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Essentiale Fragen. Ein Beitrag zum Problem des Wesens

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) alman dilində yazdığı  "" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

 

1925

 Edgar S. Brightman

 Video-Az.

  Immortality in Post-Kantian Idealism-The Ingersoll Lecture on Human Immortality, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press

 

   Amerikan dini filosofu və teoloqu, Boston personalizmi adlandıran cərəyanın nümayəndəsi, Boston Universitetinin fəlsəfə professoru Edqar S. Braytmenin(1884-1953) Harvard Universitində ənənəvi "İnsanın ölməzliyinə dair Ingersoll mühazilələr" seriyası çərçəvəsində "Ölməzlik Post-Kantian Idealizmində" mövzusunda oxuduğu mühazirə

 Video-En.

 

1925

 Joseph Goebbels

Video-Az.

 

 Das kleine abc des Nationalsozialisten. Freiheit und Brot!

  Axsadığı səbəbindən Birinci Dünya Müharibəsində iştirak edə biləməyən alman yazıçısı, nasist liderlərindən biri, nasist hökumətində Xalqı Maarifləndirmə və Təbliğat naziri Yozef Göbbelsin(1897-1945) "National Milli Sosialistlər üçün əlifba. Azadlıq və çörək!" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

1925

   Ernst Thälmann

 Video-Az.

 

 Der Kampf um die Gewerkschaftseinheit und die deutsche Arbeiterklasse.

Referat und Schlußwort auf dem 10.

   Almaniya komunistlərinin lideri Huqo Ernest Telmanın(1886-1944) Kommunist Partiyasının 10-cu qurultayında "Həmkarlar ittifaqının və alman fəhlə sinfinin birliyi uğrunda mübarizə" başlığı altında yekun sözü.

 Video-En.

 

 

 

1925

   Marvin Farber

 Video-Az.

 

 Phenomenology as a Method and as a Philosophical Discipline

   Yəhudi mənşəli Amerikan filosofu, Edmund Husserlin(1859-1938) şagirdi, 1937-1961-ci illərdə Buffalo Universitetinin Fəlsəfə Departamentinin sədri, Philosophy and Phenomenological Research jurnalının təsisçisi və redaktoru (1940-1980) Marvin Farberin (1901-1980) Harvard Universitetində müdafiə etdiyi "Fenomenologiya metod və gəlsəfi fənn kimi" mövsunda dissertasiyası.

 Video-En.

 

 

1925

  Edgar S. Brightman

 Video-Az.

 

  Introduction to Philosophy

 

Amerikan dini filosofu və teoloqu, Boston personalizmi adlandıran cərəyanın nümayəndəsi, Boston Universitetinin fəlsəfə professoru Edqar S. Braytmenin(1884-1953) "Fəlsəfəyə giriş" adlı əsəri

 Video-En.

 

1925

 Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 The ABC of Relativity

 

 Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Nisbiliyin əlifbası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 


1925

 Charles W. Morris

Video-Az.

 

Symbolism and Reality: A Study in the Nature of Mind

 Amerikan filosofu, semiotikanın yaradıcılarından biri Çarlz Morrisin(1901—1979) "Simvolizm və reallıq" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

1925

 John von Neumann

 Video-Az.

 

  An axiomatization of set theory

 

   Yəhudi mənşəli macar-Amerikan riyaziyyatçısı, oyunlar nəzəriyyəsinin yaradıcısı Con fon Neymanın(1903-1957)(1903-1957) "Çoxluqlar nəzəriyyəsinin aksiomatizasiyası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1925

  Alfred North Whitehead

 Video-Az.

 

  Science and the Modern World

 

   İngilis riyaziyyatçısı və filosofu, proses fəlsəfəsinin başlıca nümayəndəsi, 63 yaşından Harvard Unuversitetinin fəlsəfə professoru Alfred Nort Uaythedin "Elm müasir dünyada" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1925

 George Edward Moore

 Video-Az.

 

A Defence of Common Sense

 

   Britaniya filosofu Corc Edvard  Murun(1873-1924) "Sağlam düşüncənin müdafiəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1925

  Wolfgang Pauli

 Video-Az.

 

 On the Connexion between the Completion of Electron Groups in an Atom with the Complex Structure of Spectra

 

 Yəhudi mənşəli Avstriya-İsveçrə fiziki Volfgang Pauli özünün  "Atomda elektron qruplarının doldurulması ilə spektrlərinin mürəkkəb quruluşu arasında əlaqə barədə" məqaləsində ilk dəfə olaraq qadağa prinsipini irəli sürür ki, həmin prinsipin kəşfinə görə sonradan Nobel mükafatına layiq görülür.

 Video-En.

 

 

1925

 Nicolai Hartmann

Video-Az.

 

   Die Ethik

 Alman filosofu, Marburq Universitetində Kogenin və Natorpun tələbəsi, və sonradan həmin universitetin professoru Nikolay Hartman(1882-1950) özünün "Etika" adlı əsərində Maks Şelerin ideyalarını inkişaf etdirir.

Video-En.

 

 

 

1925

 Adolf Hitler

Video-Az.

 

 Mein Kampf. Erster Band

 Alman nasist lideri Adolf Hitlerin(1889-1945)  "Mənim mübarizəm" kitabının birinci cildi avtobioqrafik xarakter daşıyır. Kitab bütövlükdə faşizmin və totalitarizmin fəlsəfi olaraq anlaşılması və faşizmin bir daha dirçəldilməsinin qarşısının alınması üçün əhəmiyyət kəsb edir.

Video-En.

 

1925

   Ernst Thälmann

 Video-Az.

 

 Volksrevolution über Deutschland.

Rede auf dem Plenum des ZK der KPD. Internationaler Arbeiter-Verlag, 1931

   Almaniya komunistlərinin lideri Huqo Ernest Telmanın(1886-1944) Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumunda "Almaniyada Xalq İnqilabı" başlığı altında çıxışı.

 Video-En.

 

 

 

1925

   Ralph Barton Perry

 Video-Az.

 

 A Modernist View of National Ideals

   Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1913–30), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1920-21) Ralf Barton Perrinin(1876-1957) "Milli ideyalara modernist baxış" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1925

  Léon Bloy

 Video-Az.

 

 Le Symbolisme de l’apparition

  Fransız yazıçısı və mütəfəkkiri, mistik Leon Bluanın(1846-1917) ölümündən sonra çap olunan "Xarici görüntü və simvolizm" adlı essesi  

 Video-En.

 

 

 

1926

  Max Planck

Video-Az.

 

  Eine neue statistische Definition der Entropie

 

  Alman fiziki, kvant fizikasının banisi, Nobel mükafatı laureatı Маks Plankın(1858-1947) "Entropiyanın yeni statistik təyini" məqaləsində kvant sistemlərinin entropiyası üçün statistik ifanənin ümumi formulirovkasını vermişdir.

Video-En.

 

1925

   Benedetto Croce

 Video-Az.

 

 Filosofia dello spirito. 4.

Teoria e storia della storiografia

   İtalyan filosofu Benedetto Kroçenin "Ruhun fəlsəfəsi" ümumi adı altinda çap etdirdiyi dördbölümlü fəlsəfi sisteminin "Tarixşünaslığın nəzəriyyəsi və tarixi" adlı dörüncü bölümü. Kroçenin fikrinə görə, ruhun (zəkanın) nəzəri və praktik fəaliyyət cferaları mövcuddur. "Tarixşünaslığın nəzəriyyəsi və tarixi" adlı əsərdə ruhun (zəkanın) iki praktiki fəaliyyət cferaları - iqtisadiyyat və etika - tarixi aspektdə nəzərdən keçirilir.

 Video-En.

 

1925

   Гурджиев Георгий Иванович

 Video-Az.

 

 Всё и вся

   Qafqazda doğulan, Frandada vəfat edən filosof-mistik və bəstəkar Georgi Gürcüyevin(1872-1949) "Hamısı və hər" adlı əsəri on kitabdan ibarətdir və üç seriyada birləşdirilmişdir: "Velzevulun nəvəsinə hekayələri", "Görkəmli insanlarla görüşlər" və "Həyar yalnız o zaman realdır ki, mən varam".

 Video-En.

 

 

1925

   Гурджиев Георгий Иванович

 Video-Az.

 

 Вопросы и ответы

   Qafqazda doğulan, Frandada vəfat edən filosof-mistik və bəstəkar Georgi Gürcüyevin(1872-1949) "" adlı əsəri .

 Video-En.

 

 

1925

   Гурджиев Георгий Иванович

 Video-Az.

 

 Восемь встреч в Париже

   Qafqazda doğulan, Frandada vəfat edən filosof-mistik və bəstəkar Georgi Gürcüyevin(1872-1949) "" adlı əsəri .

 Video-En.

 

 

1925

   Гурджиев Георгий Иванович

 Video-Az.

 

 Восемь встреч в Париже

   Qafqazda doğulan, Frandada vəfat edən filosof-mistik və bəstəkar Georgi Gürcüyevin(1872-1949) "" adlı əsəri .

 Video-En.

 

 

1925

   Гурджиев Георгий Иванович

 Video-Az.

 

 Человек — это многосложное существо

   Qafqazda doğulan, Frandada vəfat edən filosof-mistik və bəstəkar Georgi Gürcüyevin(1872-1949) "" adlı əsəri .

 Video-En.

 

 

 

1926  


 

1926

  6th İnternational Congress of Philosophy. Boston, United States

 Video-Az.

 

 

 

 Amerika Birləşmiş Şrarlarının Boston şəhərində keçirilən 6-cı Beynəlxalq Fəlsəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

 

1926

   Ivor Armstrong Richards

 Video-Az.

 

 Science and Poetry

   Englis estetiki və ədəbiyyat tənqidçisi İvor Armstronq Riçardzın(1893-1979) "Elm və poeziya" adlı əsəri .

 Video-En.

 

 

1926

   Ralph Barton Perry

 Video-Az.

 

 General Theory of Value

   Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1913–30), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1920-21) Ralf Barton Perrinin(1876-1957) "Ümumi dəyər nəzəriyyəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1926

 

  Will Durant

 

 Video-Az.

 

 

 The Story of Philosophy

 

 

 Amerikan yazıçısı, tarixçisi və filosofu Uill Dürantiın(1885-1981) "Fəlsəfi hekayətlər: dünya fəlsəfəsinin ən görkəmli nümayəndələrinin həyat və baxışları" adlı əsəri. Əsərdə Dürant tərəfindən Qərb mütəfəkkirlərinin Socrat, Platon, Aristotel, Frensis Bakon, Spinoza, Dekart, Volter, Russo, Kant, Hegel, Şopenhauer, Spenser, Nitşe, Berqson, Kroçe, Rassell, Santayana, Ceyms, Dyui daxil olmaqla fəlsəfi obrazları yaradılmışdır. Əsər Azərbaycan dilinə fəlsəfə elmləri doktoru Adil Əsədov tərəfindən tərcümə olunmuşdur.

 Video-En

 

 

 

1926

   Ralph Barton Perry

 Video-Az.

 

 Philosophy of the Recent Past:

An Outline of European and American Philosophy Since 1860

   Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1913–30), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1920-21) Ralf Barton Perrinin(1876-1957) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1926

  Ferdinand Tönnies.

 Video-Az.

 

  Fortschritt und soziale Entwicklung

  Alman filosofu və sosioloqu, professional sosiologiyanın Almaniyada əsasını qoyanlardan biri, "başa düşən sosiologiyanın tərəfdarı, "formal sosiologiyanın" banisi  Ferdinand Tönnisin(1855-1936) "Tərəqqi və sosial inkişaf" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1926

 Adolf Hitler

Video-Az.

 

 Mein Kampf.

Zweiter Band

 Alman nasist lideri Adolf Hitlerin(1889-1945)  "Mənim mübarizəm" kitabının ikinci cildi ideal dövlət barədə Hitlerin düşüncələrini və konkret partiya proqramını özündə ehtiva edir. Kitab bütövlükdə faşizmin və totalitarizmin fəlsəfi olaraq anlaşılması və faşizmin bir daha dirçəldilməsinin qarşısının alınması üçün əhəmiyyət kəsb edir.

Video-En.

 

 

1926

 Joseph Goebbels

Video-Az.

 

 Lenin oder Hitler?

Eine Rede gehalten am 19. Februar 1926 im Opernhaus in Königsberg

 Axsadığı səbəbindən Birinci Dünya Müharibəsində iştirak edə biləməyən alman yazıçısı, nasist liderlərindən biri, nasist hökumətində Xalqı Maarifləndirmə və Təbliğat naziri Yozef Göbbelsin(1897-1945) Königsberq Opera Evində 19 Fevral 1926-ci il tarixində "Lenin və ya Hitler?" mövzusunda çıxışı.

Video-En.

 

 

1926 

  Əli bəy Hüseynzadə

 Video-Az.

 

Qərbin iki dastanında türk

  Azərbaycan ədibi, filosof və ədəbiyyat tənqidçisi, XX əsr Azərbaycan-türk ictimai fikrinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri Əli bəy Hüseynzadənin(1864-1940) 1926-cı ildə Bakıda keçirilən I Türkoloji qurultayda etdiyi "Qərbin iki dastanında türk" adlı məruzəsi həmin il Bakıda eyni ad altında kitab kimi çap olunmuşdur.

 Video-En.

 

 

 

 

1926

 Alfred North Whitehead

 Video-Az.

 

 Religion in the Making

 

 İngilis riyaziyyatçısı və filosofu, proses fəlsəfəsi başlıca nümayəndəsi, 63 yaşından Harvard Unuversitetinin fəlsəfə professoru Alfred Nort Uaythedin "Din fəaliyyərdə" adlı əsəri

 Video-En.

 

  

1926

 

  Bertrand Russell

 

 Video-Az.

 

 On Education, Especially in Early Childhood

 

 Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1926

 Max Scheler

Video-Az.

 

Die Wissensformen und die Gesellschaft

 

  Alman filosofu və sosioloqu, fenomenologiyanın nümayəndəsi və fəlsəfi antropologiyanın banilərindən biri Mars Şelerın(1874-1928) "Bilik formaları və cəmiyyət" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1926

  Ferdinand Tönnies

 Video-Az.

 

 Soziologische Studien und Kritiken, 3 vols,

volume 2.

  Alman filosofu və sosioloqu, professional sosiologiyanın Almaniyada əsasını qoyanlardan biri, "başa düşən sosiologiyanın tərəfdarı, "formal sosiologiyanın" banisi  Ferdinand Tönnisin(1855-1936) "" "Sosioloji tədqiqatlar və təhlil" üçcildliyinin  ikinci cildi 

 Video-En.

 

  

1926

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

 Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли. Париж

 

    Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "" adlı əsəri   

 Video-En.

 

 

1926

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 К вопросу о стабилизации европейского капитализма

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

1926-

1934

  بديع الزّمان, Badī' al-Zamān

 Video-Az.

 

 Risaleyi Nur

 

Kürd mənşəli türk ilahiyyatçısı, nurçuluğun banisi, "Bədiüzzaman", "Molla Səid", "Molla Səidi Məşhur", "Səidi Kürdi", "Səidi Nursi" ləqəbləriylə tanınan, 1960-cı il hərbi çevrilişindən sonra qurulan yeni hökumətinin qərarı ilə qəbri dağıdılan Bədiüzzaman Səid Nursinin(1878-1960) "Risale-i Nur" külliyatı.    

 Video-En.

 

 

1926

  Ferdinand Tönnies

 Video-Az.

 

 Das Eigentum

  Alman filosofu və sosioloqu, professional sosiologiyanın Almaniyada əsasını qoyanlardan biri, "başa düşən sosiologiyanın tərəfdarı, "formal sosiologiyanın" banisi  Ferdinand Tönnisin(1855-1936) "Mülkiyyət" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

 

1926

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  О культуре будущего

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 1927  

 

 

1927

 Alfred Rosenberg

Video-Az.

 

 Der Zukunftsweg einer deutschen Außenpolitik

 Alman nasist liderlərindən biri, Rusiya İmperiyasında çəkməçi ailəsində anadan olan, Moskva Ali Texniki Məktəbinin məzunu, sonradan nasizmin əsas ideoloqu, «irqi nəzəriyyə», «yəhudi məsələsinin qətiyyətli həllii», Versal müqaviləsindən imtina və «incəsənətin deqradasiyasına qarşı mübarizə» kimi anlayışlarının müəllifi, Nürnberq tribunalı tərəfindən hərbi cinayətkar elan edilən və tribunalının hökmü ilə edam olunan Alfred Rozenberqin(1893-1946)  "Alman xarici siyəsətinin gələcəyi" adlı əsəri.

Video-En.

 

1927

   Ernst Thälmann

 Video-Az.

 

 Für die proletarische Einheitsfront. Rede. Vereinigung Internationaler Verlagsanstalten

   Almaniya komunistlərinin lideri Huqo Ernest Telmanın(1886-1944) "Proletariatın vahid cəbhəsi uğrunda" başlığı altında çıxışı.

 Video-En.

 

 

1927

 Gottfried Feder

Video-Az.

 

 Das Programm der NSDAP und seine weltanschaulichen Grundlagen

 Alman nasist liderlərindən biri, Hittleri "yəhudi maliyyə kapitalizmi"nə mübarizəyə ilhamlandıran və onun iqtisadiyyat və maliyyə üzrə müşaviri,
Gotfrid
Federin(1883-1941)
 "Nasist Partiyasının Proqramı və onun dünyagörüş əsasları" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

1927

  Əhməd bəy Ağayev (Əhməd Ağaoğlu)

 Video-Az.

 

Hindistan və İngiltərə

Sorbonna universitetlərində təhsil alan, 1888-1894-cü illərdə Parisdə olarkən fransız filosofu Ernest Renanla şəxsən tanış olan Azərbaycan filosofu, jurnalist, pedaqoq və ictimai xadimi, 1909 cu ildən Istanbul Universitetinin müəllimi, türkçülük idealogiyasının banilərindən biri, Azərbaycan Cümhuriyyəti Milli Məclisinin üzvü, 1919-cu ildə Paris Sülh Konfrasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Türkiyədə mətbuat bürosunun direktoru, Türkiyənin "Hakimiyyəti-Milliyə" qəzetinin baş redaktoru və Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkün yaxın məsləhətçisi Əhməd bəy Ağayevin(Əhməd Ağaoğlu)(1869-1939) "Hindistan və İngiltərə" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

 

 

1927

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 An Outline of Philosophy

 

   Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri

 Video-En.

 


1927

  John Dewey

 Video-Az.

 

 The Public and its Problems

 Amerikan filosofu, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Con Düinin(1859-1952) "Kütlə və onun problemləri" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1927

  George Santayana

 Video-Az.


 
The Realms of Being (4 vols.)

Book First: The Realm of Essence

 

İspan mənşəli American filosofu və yazıçısı Corc Santayananın(1863-1952) "Varlıq səltənətləri" adlı dörd ciddən ibarət adlı əsərinin birinci cildi: Mahiyyət səltənət

 Video-En.

 

 

1927

  Alfred North Whitehead

 Video-Az.

 

 Symbolism, Its Meaning and Effect

 

İngilis riyaziyyatçısı və filosofu, proses fəlsəfəsi başlıca nümayəndəsi, 63 yaşından Harvard Unuversitetinin fəlsəfə professoru Alfred Nort Uaythedin "Simvolizm, onun mənası və effekti" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1927

 Bertrand Russell

 Video-Az.

 

  Why I Am Not a Christian


   Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Mən niyə xristian deyiləm" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1927

  Gabriel Marcel

 Video-Az.

 

  Journal métaphysique(1914-1923)

  Fransız filosofu və dramaturqu  Qabriel Marselin(1889-1973) "Journal métaphysique"da ("Metafizika Jurnalı") 1914-1923 illərdə çap etdirdiyi məqalələrindən ibarət məcmuə

 Video-En.

 

 

1927

 Lucien Lévy-Bruhl

 Video-Az.

  

  L'âme primitive

 Fransız filosofu və antropoloqu, Cayms Frezerin təsiri altında məntiqəqədərki təfəkkür nəzəriyyəsini yaradan Lüsyen Levi-Brülün(1857-1939)   "İbtidai ruh" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1927

  Sigmund Freud

 Video-Az.

 

Die Zukunf einer Illusion

 

Yəhudi mənşəli alman filosofu və psixoloqu Ziqmund Freydin(1856-1939) "Bir illüziyanın gələcəyi" adlı əsəri

   

 Video-En.

 

1927

  Martin Heidegger

 Video-Az.

 

Sein und Zeit

 

Alman filosofu Martin Haydeggerin(1889-1976) "Varlıq və zaman" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1927

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 Культура и социализм

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

1927

 Max Scheler

Video-Az.

 

Die Stellung des Menschen im Kosmos

 

 

  Alman filosofu və sosioloqu, fenomenologiyanın nümayəndəsi və fəlsəfi antropologiyanın banilərindən biri Mars Şelerın(1874-1928) "İnsanın Kosmosda vəziyyəti" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1927  

  Hans Reichenbach

 Video-Az.

 

Von Kopernikus bis Einstein. Der Wandel unseres Weltbildes

 

Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, məntiqi empirizmin nümayəndəsi, Berlin dərnəyinin banisi Hans Reyxenbaxın (1891-1953) "Kopernikdən Eynşteynə qədər.Bizim dünyagörüşümüzün dəyişilməsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1927

 

Fifth Solvay Conference on Physics. Chair - Hendrik Lorentz (Leiden)

 

 

 Video-Az.

 

 Electrons et photons(Electrons and photons).

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Elektronlar və fotonlar" mövzusu üzrə keçirilən 5-ci Solvey konfransının materialları. Konfransda Lorens, Mariya Küri, Eynşteyn, Nils Bor, Born, de Broyl, Dirak, Heyzenberq, Pauli, Plank, Şredinger iştirak edirdilər. Konfransın mövzusu "Elektronlar və fotonlar" olsa da, əsas diskussiya kvant mexanikasının şərh olunması məsələsi ətrafında gedirdi. Bununla bağlı Nils Bor tərəfindən irəli sürülən Əlavəlilik prinsipi Eynşteyn tərəfindən kəskin tənqidə məruz qaldı. Bor isə Eynşteynin(1879-1955) irəli sürdeyü etirazları cavabladı və sonradan bu müzakirəni ayrıca olaraq şərh etdi və bu şərhi də çap etdirdi. 

 Video-En.

 

 

1927

Werner Heisenberg

 Video-Az.

 

 Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik, Zeitschrift für Physik, 43 1927

 

   

 Alman fiziki, Nobel mükafatı laureatı Verner Heysenberq(1901-1976) özünün "" adlı məqaləsində məşhur Qeyri-müəyyənlik prinsipini irəli sürür.

 Video-En.

 

 

1927

  Niels Bohr

 Video-Az.

 

The Quantum Postulate and the Recent Development of Atomic Theory

 

 Danimarka fiziki, Nobel mükafatı laureatı Nils Bor (1885-1962) özünün İtaliyanın Komo şəhərində keçirilən, A.Voltanın xatirəsinə həsr olunmuş Beynəlxalq Fizika Konqresində oxuduğu "Kvant postulatı və və atom nəzəriyyəsinin son inkişafı" adlı məruzə. Müzakirə olunan problemlərin əhəmiyyəti nəzərə alınaraq Nils Bora dördqat normada vaxt (1 saat) verilmişdi. Konqresin sonrakı işi bütövlükdə Nils Borun məruzəsinin müzakirəsinə həsr olundu. Müzakirələrdə aparıcı fiziklərin əksəriyyəti - Lorens, Rezerford, Plank, Zommerfeld, Born, Heyzenberq, Pauli, Fermi iştirak edirdilər. Əgər 1926-ci ilin ortalarına qədər kvant mexanikasının riyazi aparatı əsasən qurulmuşdusa da, yeni nəzəriyyənin fiziki mənası hələ ki aydın deyildi. Nils Bor öz məruzəsində kvant mexanikasının şərh olunmasının əsası olaraq məşhur Əlavəlilik prinsipini irəli sürmüşdü. Bu məruzə sonradan, növbəti ildə alman və ingilis dillərində çap edildi. 

 Video-En.

 

 

1927

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 The Analysis of Matter

 

 Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

  

1927

   Georges Lemaître

 Video-Az.

 

 

 

 Belçika katolik ruhanisi, astronom və riyaziyyatçı, genişlənməkdə olan Kainat nəzəriyyəsinin və Kainatın ilkin atomdan yaranması barədə nəzəriyyənin banisi, Harvard rəsətxanasında Harlou Şepli ilə birlikdə tədqiqatlar aparan və Massaçusets Universitetində elmlər doktoru diplomunu alan, 1960-ci ildən öldüyü günə qədər Papa Elmlər Akademiyasının prezidenti Jorj Lemetrin(1894-1966) "" adlı əsəri

 Video-En.


 

1927

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

Философия свободного духа (Проблематика и апология христианства)

 

    Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "" adlı əsəri   

 Video-En.

 

 

 

1927

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 Чтобы перестроить быт, надо познать его

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1927

 Иосиф Сталин

Video-Az.

 

 Троцкистская оппозиция прежде и теперь

 

 Sovet İttifaqının rəhbəri Stalinin "" adlı əsəri

Video-En.

 


1928  


 

1928

  Edgar S. Brightman

 Video-Az.

 

 Philosophy of Ideals

 

   Amerikan dini filosofu və teoloqu, Boston personalizmi adlandıran cərəyanın nümayəndəsi, Boston Universitetinin fəlsəfə professoru Edqar S. Braytmenin(1884-1953) "İdealların fəlsəfəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1928

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 Sceptical Essays


 Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Skeptik esselər" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1928  

  Hans Reichenbach

 Video-Az.

 

Philosophie der Raum-Zeit-Lehre

 

Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, məntiqi empirizmin nümayəndəsi, Berlin dərnəyinin banisi Hans Reyxenbaxın (1891-1953) "Zamanın və məkanın fəlsəfəsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

 


1928

  Rudolf Carnap

 Video-Az.

 

Der logische Aufbau der Welt

 Alman-Amerikan filosofu Rudolf Karnapın(1891-1970) "Dünyanın məntiqi konstruksiyası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1928

 Edmund Husserl

 Video-Az.

 

Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins

  

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, fenomenologiyanın banisi Edmund Husserlin(1859-1938) "Zamanın daxili dərkinin fenomenologiyasına dair mühazirələr"i onun ən istedadlı tələbəsi olan Martin Haydeggerin(1889-1976) redaktəsi ilə çap olunmuşdur.

 Video-En.

 

 

1928

  Carl Gustav Jung

 Video-Az.

 

 Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten

 

 İsveçrə psixoloqu, analitik psixologiyanın banisi   Karl Qustav Yunqun(1875-1961) alman dilində yazdığı "Mən və şüursuzluq arasında münasibətlər" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1928

 Richard Walther Darré

 Video-Az.

  

 Das Bauerntum als Lebensquell der nordischen Rasse

 

 Alman nasizminin ideolqu, Hitlerin nasist hökumətində İrq və məskunlaşdırma məsələləri üzrə nazir Rixard Valter Darrein (1895-1953) "Kəndlilər nordik irqin həyat mənbəyi kimi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1928

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 Перманентная революция

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Permanent inqilab" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1928-

29

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

¿Qué es filosofía?

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "Fəlsəfə nədir?" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1928

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  О философских тенденциях бюрократизма

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1929  


 

1929

 Joseph Goebbels

Video-Az.

 

 Michael. Ein deutsches Schicksal in Tagebuchblättern

 Axsadığı səbəbindən Birinci Dünya Müharibəsində iştirak edə biləməyən alman yazıçısı, nasist liderlərindən biri, nasist hökumətində Xalqı Maarifləndirmə və Təbliğat naziri Yozef Göbbelsin(1897-1945) 1919-cu ildə yazdığı və sonradan üzərində bir daha işlədiyi "Mixael. Alman taleyi gündəlik vərəqələrində" adlı romanı.

Video-En.

 

 

1929

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 Marriage and Morals

 

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Evlilik və əxlaq" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1929

   Ivor Armstrong Richards

 Video-Az.

 

 Practical Criticism

   Englis estetiki və ədəbiyyat tənqidçisi İvor Armstronq Riçardzın(1893-1979) "Praktik tənqid" adlı əsəri .

 Video-En.

 

 

 

1929

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

Vida como ejecución (El ser ejecutivo)

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "Həyat icra kimi (İcra varlığı)" adlı mühazirə kursu

 Video-En.

 

 

 

1929

  Alfred North Whitehead

 Video-Az.

 

  The Aims of Education and Other Essays

 

   İngilis riyaziyyatçısı və filosofu, proses fəlsəfəsinin başlıca nümayəndəsi, 63 yaşından Harvard Unuversitetinin fəlsəfə professoru Alfred Nort Uaythedin "Təhsilin məqsədi və digər esselər" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1929

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 

  Моя жизнь

 

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Mənim həyatım" adlı bioqrafik adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

 

1929

  Alfred North Whitehead

 Video-Az.

 

The Function of Reason

 

  İngilis riyaziyyatçısı və filosofu, proses fəlsəfəsi başlıca nümayəndəsi, 63 yaşından Harvard Unuversitetinin fəlsəfə professoru Alfred Nort Uaythedin "Zəkanın funksiyası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1929

  Ferdinand Tönnies

 Video-Az.

 

Soziologische Studien und Kritiken, 3 vols,

volume 3.

  Alman filosofu və sosioloqu, professional sosiologiyanın Almaniyada əsasını qoyanlardan biri, "başa düşən sosiologiyanın tərəfdarı, "formal sosiologiyanın" banisi  Ferdinand Tönnisin(1855-1936) "Sosioloji tədqiqatlar və təhlil" üçcildliyinin  üçüncü cildi 

 Video-En.

 

1929

 Edmund Husserl

 Video-Az.

  

 Formale und transzendentale Logik

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, fenomenologiyanın banisi Edmund Husserlin(1859-1938) "Formal və transsendental məntiq" adlı əsəri

 Video-En.

 

1929

   Harlow Shapley,

Helen E. Howarth

 Video-Az.

 

 Source Book in Astronomy

  Görkəmli Amerikan astronomu, 1921-1952-ci illərdə Harvard rəsətxanasının direktoru, 1921-1956-ci illərdə Harvard Universitetinin astronomiya professoru, 1924-cü ildən ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü Harlou Şeplinin(1885—1972) Helen Houartla birgə hazırladıqları "Astronomiyaya dair mənbə kitab"ı

 Video-En.

 

 

1929

 Rudolf Carnap

 Video-Az.

 

 Abriss der Logistik

 Alman-Amerikan filosofu Rudolf Karnapın(1891-1970) "Logistikaya dair oçerk" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1929

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  О социализме в отдельной стране и об идейной прострации

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

1930  


 

1930

  7th İnternational Congress of Philosophy. Oxford, United Kingdom

 Video-Az.

 

 

  Birləşmiş Krallığın Oksford şəhərində keçirilən 7-ci Beynəlxalq Fəlsəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

 

 

1930

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

Sobre la realidad radical

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "Radikal reallığa dair" adlı mühazirə kursu

 Video-En.

 

1930

 George Santayana

 Video-Az.

 

 The Realms of Being (4 vols.)

Book Second:  The Realm of Matter

 

İspan mənşəli American filosofu və yazıçısı Corc Santayananın(1863-1952) "Varlıq səltənətləri" adlı dörd ciddən ibarət adlı əsərinin ikinci cildi: Materiya səltənəti

 Video-En.

 

1930

  Edgar S. Brightman

 Video-Az.

 

 Problem of God

 

Amerikan dini filosofu və teoloqu, Boston personalizmi adlandıran cərəyanın nümayəndəsi, Boston Universitetinin fəlsəfə professoru Edqar S. Braytmenin(1884-1953) "Tanrı problemi" adlı əsəri

 Video-En.

  

 

1930  

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

Rebelión de las masas

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "Kütlələrin üsyanı" adlı əsəri ona beynəlxalq şöhrət gətirmişdir.

 Video-En.

 

 

1930

 Alfred Rosenberg

Video-Az.

 

 Der Mythus des 20. Jahrhunderts

 Alman nasist liderlərindən biri, Rusiya İmperiyasında çəkməçi ailəsində anadan olan, Moskva Ali Texniki Məktəbinin məzunu, sonradan nasizmin əsas ideoloqu, «irqi nəzəriyyə», «yəhudi məsələsinin qətiyyətli həllii», Versal müqaviləsindən imtina və «incəsənətin deqradasiyasına qarşı mübarizə» kimi anlayışlarının müəllifi, Nürnberq tribunalı tərəfindən hərbi cinayətkar elan edilən və tribunalının hökmü ilə edam olunan Alfred Rozenberqin(1893-1946)  "XX Yüzilin Mifi" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

1930 

  Emmanuel Lévinas

 Video-Az.

 

  La théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl

  Yəhudi mənşəli fransız filosofu, 1973-1976-cı illərdə Paris Universitetinin professoru Emmanuel Levinasın(1905-1995) "Husserlin fenomenologiyasında intuisiya nəzəriyyəsi" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1930

    André Breton

 Video-Az.

 

Second manifeste du Surréalisme

   Fransız  yazıçısı və şairi, sürrealizmin banisi Andre Breton özünün (1896-1966) "İkinci Sürrealizm Manifesti" adlı əsəri ilə sürrealizm hərəkatın nəzəriyyəsini inkişaf etdirmişdir.

 Video-En.

 

 

1930

 Jan Łukasiewicz,

Alfred Tarski

Video-Az.

 

 Untersuchungen uber den Aussagenkalkul

Polşa məntiqçisi, Lvov-Varşava məktəbinin əsas nümayəndələrindən biri, Varşava Universitetinin fəxri professoru, 1945-ci ildən Dublində İrland Kral Akademiyasının professoru Yan Lukaseviçin (1878-1956) yəhudu mənşəli Polşa-Amerika riyaziyyatçısı, məntiqçisi, həqiqiliyin formal nəzəriyyəsinin banisi  Alfred Tarskinin(1901-1983) alman  dilində yazdıqları "Sentensial hesabatlara dair araşdırmalar" adlı əsər 

Video-En.

 

 

 

1930

  Sigmund Freud

 Video-Az.


 Das Unbehagen in der Kultur

 

Yəhudi mənşəli alman filosofu və psixoloqu Ziqmund Freydin(1856-1939) "Mədəniyyətdən narazılıq" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1930

  6th Solvay Conference on Physics. Chair -

 Video-Az.

 

 Le magnétisme(Magnetism).

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Maqnetizm" mövzusu üzrə keçirilən 6-cı Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

1930

  Max Planck

Video-Az.

 

  Physik Einführung in die theoretische Physik

   

  Alman fiziki, kvant fizikasının banisi, Nobel mükafatı laureatı Маks Plankın(1858-1947) "Nəzəri fizikaya giriş" adlı əsəri

Video-En.

 

1930

  Niels Bohr

 Video-Az.

 

 The atom theory and the principles of the description of nature

 

Danimarka fiziki, Nobel mükafatı laureatı Nils Borun(1885-1962) "Atom nəzəriyyəsi və təbiətin təsvirinin prinsipləri" adlı əsəri

 Video-En.

 

1930

 Moritz Schlick

 Video-Az.

 

  Fragen der Ethik

 Alman-Avstriya filosofu, M.Plankın rəhbərliyi altında fizika üzrə dissertasiya müdafiə etmiş Moris Şlikin(1882-1936) alman dilində yazdığı "Etika məsələləri" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1930  

  Hans Reichenbach

 Video-Az.

 

Atom und Kosmos. Das physikalische Weltbild der Gegenwart

 

Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, məntiqi empirizmin nümayəndəsi, Berlin dərnəyinin banisi Hans Reyxenbaxın (1891-1953) "Atom və Kosmos: Müasir fizika dünyası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1930

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 The Conquest of Happiness

 

   Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Xoşbəxtliyin fəth edilməsi" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1930

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  К вопросу о происхождении легенды о "троцкизме"

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1931  


 

1931

Edgar S. Brightman

 Video-Az.

 

The Finding of God

 

Amerikan dini filosofu və teoloqu, Boston personalizmi adlandıran cərəyanın nümayəndəsi, Boston Universitetinin fəlsəfə professoru Edqar S. Braytmenin(1884-1953) "Tanrı axtarışı" adlı əsəri

 Video-En.

 

1931

   Edwin Holt

 Video-Az.

 

 Animal Drive and the Learning Process: An Essay Toward Radical Empiricism

  Amerikan filosofu və psixoloqu, Harvard Universitetinin fəlsəfə və psixologiya professoru(1901–1918), Prinston Universitetinin dəvət olunmuş psixologiya professoru Edvin Holtun (1873-1946)  "Heyvani təkan və öyrənmə prosesi: Radikal empirizmə dair esse" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1931

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Das literarische Kunstwerk. Eine Untersuchung aus dem Grenzgebiet der Ontologie, Logik und Literaturwissenschaft

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) alman dilində yazdığı  "" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1931

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

¿Qué es la vida?

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "Həyat nədir" adlı mühazirə kursu

 Video-En.

 

 

1931

 Gaston Bachelard

 Video-Az.

  

 L’Intuition de l’instant

 Fransız filosofu və sənətşünası Qaston Başlyarın(1884-1962) "Bir anın intuisiyası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1931

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 The Scientific Outlook

 

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Elmi nöqteyi-nəzər" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1931  

  Hans Reichenbach

 Video-Az.

 

Ziele und Wege der heutigen Naturphilosophie

 

Yəhudi mənşəli Alman-Amerikan filosofu, məntiqi empirizmin nümayəndəsi, Berlin dərnəyinin banisi Hans Reyxenbaxın (1891-1953) "Təbiətin müasir fəlsəfəsinin məqsədləri və metodları" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1931

 Lucien Lévy-Bruhl.

 Video-Az.

  

  Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive.

 Fransız filosofu və antropoloqu, Cayms Frezerin təsiri altında məntiqəqədərki təfəkkür nəzəriyyəsini yaradan Lüsyen Levi-Brülün(1857-1939)   "İbtidai mentalitetdə fövqəltəbii və təbii" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1931

 Otto Neurath

Video-Az.

 

 Empirische Sociologie

 Alman-Avstriya-Amerika filosofu, sosioloqu, iqtisadçısı və ictimai xadimi, Vyana məktəbinin təşkilatçılarından və yaradıcılarından biri Otto Neyratın(1882-1945) "Empirik sosiologiya" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

1931

  Ferdinand Tönnies

 Video-Az.

 

 Einführung in die Soziologie

  Alman filosofu və sosioloqu, professional sosiologiyanın Almaniyada əsasını qoyanlardan biri, "başa düşən sosiologiyanın tərəfdarı, "formal sosiologiyanın" banisi  Ferdinand Tönnisin(1855-1936) "Sosiologiyaya giriş" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

 

1931

 Oswald Spengler

Video-En.

 

 Der Mensch und die Technik

  Görkəmli alman filosofu, həyat fəlsəfəsinin nümayəndəsi Osvald Şpenqlerin(1880-1936) "İnsan və maşın" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1931

  Rudolf Carnap

 Video-Az.

 

Die Überwindung der Methaphysik durch logische Analyse der Sprache

 Alman-Amerikan filosofu Rudolf Karnapın(1891-1970) "Dilin məntiqi analizi vasitəsilə metafizikanın dəf edilməsi" məqaləsi

 Video-En.

 

1931

  Kurt Gödel

 Video-Az.

 

 

 Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme  

 

 

 Avstriya məntiqçisi, riyaziyyatçısı və filosofu, Vyana dərnəyinin iştirakçısı, Vyana Universitetinin müəllimi, sonradan Princeton Universitetinin professoru olacaq Kurt Gödel(1906-1978) alman dilində yazdığı riyazi məntiqə aid olan "Principia Mathematica-nın və eyni qəbildən olan sistemlərin formal olaraq həll oluna bilməyən fərziyyələri haqqında" adlı məqaləsində onun adını daçıyan iki teoremi, natamamlıq haqqında teoremləri isbat etmişdir və bu mühüm nəticə ona məşhurluq qazandırmışdır. Teorem  belə ifadə olunmuşdu: Əgər Z sistemi ziddiyyətsizdir, onda onun daxilində elə bir A təklifi mövcuddur ki, nə A, nə də onun inkarı Z-nin vasitələri ilə sübut oluna bilməz. Gödel Rasslin və Uaythedin üçcildlik möhtəşəm Principia Mathematica-sında formulə edilən formal sistemin təhlilinin nümunəsində göstərmişdir ki, kifayət dərəcədə zəngin formal sistemlərdə həll oluna bilməyən, yəni isbat oluna bilməyən və eyni zamanda təkzib oluna bilməyən təkliflər vardır. Gödel teoreminin əhəmiyyəti ondadır ki, o, alman riyaziyyatçısı David Hilbertin irəli sürdüyü proqramın,  riyaziyyatın formallaşdırılması proqramının həyata keçirilə bilən olmamasını göstərmişdir. Gödel teoremi göstərir ki, hətta natural ədədlər hesabını da tam formallaşdırmaq mümkün deyildir, çünki formallaşdırılmış hesabda həqiqi təkliflər mövcuddur ki, onlar həllolunmaz kimi özünü göstərir. Gödel teoreminin əhəmiyyəti fəlsəfi nöqteyi-nəzərdən ondadır ki, o, biliyin tam formallaşdırılmasının mümkün olmadığını göstərir.

 Video-En.

 

1931

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

 Христианство и классовая борьба . Париж

 

   Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Xristianlıq və sinfi mübarizə" adlı əsəri   

 Video-En.

 

 

1931

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  Niektóre założenia idealizmu Berkeley'a

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) polyak dilində yazdığı  "Berkli idealizminin bəzi ehkamları" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

 

1931-

32

  Kurt Gödel

 Video-Az.

 

 Diskussion zur Grundlegung der Mathematik

 

  Avstriya məntiqçisi, riyaziyyatçısı və filosofu, Vyana dərnəyinin iştirakçısı, Vyana Universitetinin müəllimi, sonradan Princeton Universitetinin professoru olacaq Kurt Gödel(1906-1978) özünün "Riyaziyyatın əsaslarına dair müzakirə" adlı məqaləsində riyazi məntiqdə onun adını daçıyan iki teoremi müqayisəli şəkildə təqdim edir. Birinci teorem təsdiq edir ki, əgər formal hesab ziddiyyətsizdirsə, onda onun daxilində başqasından çıxarıla bilməyən və təkzib oluna bilməyən formula mövcuddur. İkinci teorem təsdiq edir ki, əgər formal hesab ziddiyyətsizdirsə, onda onun daxilində bu hesabın ziddiyyətsizliyini təsdiq edən hansısa formula mövcuddur ki, bu formula çıxarıla bilən deyildir. Gödelin hər iki teoremi alman riyaziyyatçısı David Hilbertin irəli sürdüyü məşhur siyahının ikinci probleminə bilavasitə olaraq aiddir.

 Video-En.

 

1931

 Edmund Husserl

 Video-Az.

 

 Méditations cartésiennes

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, fenomenologiyanın banisi Edmund Husserlin(1859-1938) fransız dilində "Kartezian düşüncələr" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1931

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 Сталинская школа фальсификаций

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Saxtalaşdırmanın Stalin məktəbi" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1931

 Gottfried Feder

Video-Az.

 

 Was will Adolf Hitler?

 Alman nasist liderlərindən biri, Hittleri "yəhudi maliyyə kapitalizmi"nə mübarizəyə ilhamlandıran və onun iqtisadiyyat və maliyyə üzrə müşaviri,
Gotfrid
Federin(1883-1941)
 "Adolf Hitler nə istəyir?" adlı əsəri.

Video-En.

 

1931

   Ernst Thälmann

 Video-Az.

 

 Die Lage in Deutschland und die Aufgabe der Kommunistischen Partei Deutschlands. 11. Plenum des EKKI. Hoym

   Almaniya komunistlərinin lideri Huqo Ernest Telmanın(1886-1944) Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumunda "Almaniyada vəziyyət və Almaniya Kommunist Partiyasının vəzifələri" başlığı altında çıxışı.

 Video-En.

 

 

1931

 Joseph Goebbels

Video-Az.

 

 Der Nazi-Sozi“ –

 Fragen und Antworten für den Nationalsozialisten

 Axsadığı səbəbindən Birinci Dünya Müharibəsində iştirak edə biləməyən alman yazıçısı, nasist liderlərindən biri, nasist hökumətində Xalqı Maarifləndirmə və Təbliğat naziri Yozef Göbbelsin(1897-1945) "Nazi-Sozi - Nasional-sosialistlər üçün suallar və cavablar" adlı əsəri. Əsərdə "hər bir nasional-sosialist üçün 10 hökm"dən bəhs olunur:

1) Sizin ölkən Almaniya adlanır. Onu sözləri daha və daha bütün məsələ yuxarıda onu sevir.

2) Almaniyanın düşmənləri - sənin düşmənlərindir. Onlara bütün qəlbimlə nifrət et!

3) Hər bir həmyerlimiz, hətta ən kasıbı belə - Almaniyanın bir hissəsidir. Onu özünü sevdiyin qədər sev!

4) Özünə yalnız vəzifələri tələb et. Bu zaman Almaniya ədalət əldə edəcək!

5) Almaniya ilə fəxr et! Siz vətənilə qürur duymalısan. Bu vətən üçün milyonlar canlarını vermişlər.

6) Almaniyanın şərəfinə toxunan sənin və sənin əcdadlarının şərəfinə toxunur. Yumruğunu ona qarşı yönəlt!

7) Əclafı hər zaman vur! Unutma ki,əgər kimsə sənin hüquqlarını əlindən alırsa, sənin onu məhv etmək hüququn var!

8) Mübahisəçi antisemit olma, lakin sayıq ol!

9) Yeni Almaniyadan söhbət getdiyi zaman heç nədən utanmadan etməli olduğunu et!

10) Gələcəyinə inan. O zaman sən qalib olacaqsan!

Video-En.

 

1931

   Ernst Thälmann

 Video-Az.

 

 Katastrophe oder Sozialismus? Ernst Thälmanns Kampfruf gegen die Notverordnungen. Internationaler Arbeiter-Verlag

   Almaniya komunistlərinin lideri Huqo Ernest Telmanın(1886-1944) "Fəlakət və ya sosializm?" başlığı altında çıxışı.

 Video-En.

 

 

 

1931

  Karl Jaspers

 Video-Az.

 

 Die geistige Situation der Zeit

 

Alman filosofu Karl Yaspersin(1883-1969) "Zəmanənin mənəvi situasiyası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1931

 Николай Бердяев

 Video-Az.

 

  Русская религиозная психология и коммунистический атеизм. Париж

 

   Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "" adlı əsəri   

 Video-En.

 

1931

  Əhməd bəy Ağaoğlu

 Video-Az.

 

  Sərbəst insanlar ölkəsində

 

  Sorbonna universitetlərində təhsil alan, 1888-1894-cü illərdə Parisdə olarkən fransız filosofu Ernest Renanla şəxsən tanış olan Azərbaycan filosofu, jurnalist, pedaqoq və ictimai xadimi, 1909 cu ildən Istanbul Universitetinin müəllimi, türkçülük idealogiyasının banilərindən biri, Azərbaycan Cümhuriyyəti Milli Məclisinin üzvü, 1919-cu ildə Paris Sülh Konfrasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Türkiyədə mətbuat bürosunun direktoru, Türkiyənin "Hakimiyyəti-Milliyə" qəzetinin baş redaktoru və Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkün yaxın məsləhətçisi Əhməd bəy Ağayevin(Əhməd Ağaoğlu)(1869-1939) "Sərbəst insanlar ölkəsində" adlı əsəri.

 Video-En.


1931

 Николай Бердяев

 Video-Az.


 О назначении человека (Опыт парадоксальной этики). Париж

 

   Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "İnsanın təyinatı barədə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

 

1932  


 

1932

  Edgar S. Brightman

 Video-Az.

 

 Is God A Person?

 

 Amerikan dini filosofu və teoloqu, Boston personalizmi adlandıran cərəyanın nümayəndəsi, Boston Universitetinin fəlsəfə professoru Edqar S. Braytmenin(1884-1953) "Tanrı şəxsiyyətdirmi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1932

  George Herbert Mead

 Video-Az.

 

 The Philosophy of the Present

 

  Amerikan filosofu və psixoloqu Corc Herbert Midin(1863-1931) ölümündən sonra tələbələri tərəfindən "İndinin fəlsəfəsi" adı adında çap etdirilən əsəri

 Video-En.

 

 

1932-

33

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

Unas lecciones de metafísica

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "Metafizikaya dair bəzi dərslər" adlı mühazirə kursu

 Video-En.

 

 

1932

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 Немецкая революция и сталинская бюрократия

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi, 1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Alman inqilabı və Stalin bürikratiyası" adlı əsəri

Video-En.

 

1932

  Karl Kautski

 Video-Az.

 

  Krieg und Demokratie

(3 Bände)

Alman inqilabçısı, tarixçi və publisisti, Engelsin ölümündən sonra ortodoksal marksizmin nəzəriyyəçisi, Marksın "Kapital"ının dördüncü cildinin redaktoru Karl Kautskinin (1854-1938) 3 cildlik  "Müharibə və Demokratiya" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1932

 Charles W. Morris

Video-Az.

 

 Six Theories of Mind

 Amerikan filosofu, semiotikanın yaradıcılarından biri Çarlz Morrisin(1901—1979) "Zəkanın altı nəzəriyyəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

1932

  John von Neumann

 Video-Az.


 Mathematical Foundations of Quantum Mechanics

 

  Yəhudi mənşəli macar-Amerikan riyaziyyatçısı, oyunlar nəzəriyyəsinin yaradıcısı   fon Neymanın(1903-1957) "Kvant mexanikasının riyazi əsaslarıı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1932

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 Education and the Social Order

 

  Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Təhsil və sosial nizam" adlı əsəri

 Video-En.

 

1932

  Henri Bergson

 Video-Az.

 

 Les Deux sources de la morale et de la religion.

Yəhudi mənşəli fransız filosofu və yazıçısı, intuitivizmin və həyat fəlsəfəsinin nümayəndəsi, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Anri Berqsonun(1859-1941) "Əxlaqın və dinin iki mənbəyi" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1932

  Karl Jaspers

 Video-Az.


 Philosophie

 

 Alman filosofu Karl Yaspersin(1883-1969) "Fəlsəfə" adlı əsəri  

 Video-En.

 

 

1932

 Moritz Schlick

 Video-Az.

  

 Positivismus und Realismus

 Alman-Avstriya filosofu, M.Plankın rəhbərliyi altında fizika üzrə dissertasiya müdafiə etmiş Moris Şlikin(1882-1936) alman dilində yazdığı "Pozitivizm və realizm" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1932

 Ernst Cassirer

Video-Az.

 

 Die Philosophie der Aufklдrung

  

 Yəhudi mənşəli alman-Amerikan filosofu və kulturoloqu, Marburq məktəbinin nümayəndəsi, Hamburq Universitetinin professoru və rektoru, Yel Universitetinin və Kolubbiya Universitetinin professoru Ernst Kassirerin(1874-1945) "Maarifçiliyin fəlsəfəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1932

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 Завещание Ленина. Школа чистого психологизма

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Leninin vəsiyyəti. Xalis psixologizm məktəbi" adlı əsəri

Video-En.

 

1932

   Ernst Thälmann

 Video-Az.

 

 DWie schaffen wir die Rote Einheitsfront?

 Thälmanns Antworten auf 21 Fragen von SPD-Arbeitern!.

Verlag Antifaschistische Organisation, Berlin 1932

   Almaniya komunistlərinin lideri Huqo Ernest Telmanın(1886-1944) "Vahid cəbhəni necə yaratmaq olar? Fəhlə təşkilatlarının 21 sualına Telmanın cavabı" başlığı altında Antifaşist təşkilatlar nəşriyyatında çap etdirdiyi kitab.

 Video-En.

 

 

 

1933  


 

1933

  7th Solvay Conference on Physics. Chair - Paul Langevin (Paris)

 Video-Az.

 

 Structure et propriétés des noyaux atomiques

(Structure & properties of the atomic nucleus).

  Fizikanın fundamental problemlərinin müzakirəsi üçün beynəlxalq Solvey institutları tərəfindən Brüssel şəhərində "Atom nüvəsinin struktiru və xassələri" mövzusu üzrə keçirilən 7-ci Solvey konfransının materialları

 Video-En.

 

1933

 Albert Einstein

 Video-Az.

 

 On the Method of Theoretical Physics

 

 Yəhudi mənşəli dahi alman-Amerikan fiziki və filosofu, nisbilik nəzəriyyəsinin yaradıcısı Albert Eynşteynin(1879-1955) Oksfordda Herbert Spenser Mühazirəsi çərçəvəsində etdiyi "Nəzəri fizukanın metoduna dair" adlı məruzəsi

 Video-En.

 

 

 

1933

  Niels Bohr

 Video-Az.

 

 Light and life

 

Danimarka fiziki, Nobel mükafatı laureatı Nils Borun(1885-1962) "İşıq və həyat" adlı əsəri/

 Video-En.

 

1933

 

  Alfred North Whitehead

 Video-Az.

 

 Adventures of Ideas

 

  İngilis riyaziyyatçısı və filosofu, proses fəlsəfəsinin başlıca nümayəndəsi, 63 yaşından Harvard Unuversitetinin fəlsəfə professoru Alfred Nort Uaythedin "İdeyaların macaraları" adlı əsəri

 Video-En.

 


1933

  Max Planck

Video-Az.

 

 Ursprung und Auswirkung wissenschaftlicher Ideen

 

  Alman fiziki, kvant fizikasının banisi, Nobel mükafatı laureatı Маks Plankın(1858-1947) "Elmi ideyaların mənşəyi və təsiri" adlı əsəri

Video-En.

 

1933

  Georges Lemaître

 Video-Az.

 

 Discussion sur l'évolution de l’univers

 

   Belçika katolik ruhanisi, astronom və riyaziyyatçı, genişlənməkdə olan Kainat nəzəriyyəsinin və Kainatın ilkin atomdan yaranması barədə nəzəriyyənin banisi, Harvard rəsətxanasında Harlou Şepli ilə birlikdə tədqiqatlar aparan və Massaçusets Universitetində elmlər doktoru diplomunu alan, 1960-ci ildən öldüyü günə qədər Papa Elmlər Akademiyasının prezidenti Jorj Lemetrin(1894-1966) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

1933

  Albert Einstein

 Video-Az.

 

 Origins of the General Theory of Relativity

Yəhudi mənşəli dahi alman-Amerikan fiziki və filosofu, nisbilik nəzəriyyəsinin yaradıcısı Albert Eynşteynin(1879-1955) "" adlı adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

1933

  Max Born

 Video-Az.


  Moderne Physik

 

 Yəhudi mənşəli alman-ingilis fiziki, kvant mexanikasının yaradıcılarından biri, Nobel mükafatı laureatı Maks Bornun(1882-1970) "Müasir fizikada eksperiment və nəzəriyyə" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1933

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Проблемы советского режима (теория перерожения и перерождение теории)

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

1933

 Edgar S. Brightman

 Video-Az.

 

 Moral Laws

 

Amerikan dini filosofu və teoloqu, Boston personalizmi adlandıran cərəyanın nümayəndəsi, Boston Universitetinin fəlsəfə professoru Edqar S. Braytmenin(1884-1953) "Əxlaqi qanunlar" adlı əsəri

 Video-En.

 

1933

 Max Scheler

Video-Az.

 

Zur Ethik und Erkenntnislehre

 

 

  Alman filosofu və sosioloqu, fenomenologiyanın nümayəndəsi və fəlsəfi antropologiyanın banilərindən biri Mars Şelerın(1874-1928) ölümündən sonra çap olunan "Etika və idtak nəzəriyyəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

1933

 Nicolai Hartmann

Video-Az.

 

 Das Problem des geistigen Seins: Untersuchungen zur Grundlegung der Geschichtsphilosophie und der Geisteswissenschaften

 

  Alman filosofu, Marburq Universitetində Kogenin və Natorpun tələbəsi, və sonradan həmin universitetin professoru Nikolay Hartmanın(1882-1950) "Mənəvi varlıq problemi. Tarixin fəlsəfəsinin və tarixi elmlərin əsaslarına dair tədqiqatlar" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

1933

 Oswald Spengler

Video-En.

 

 Jahre der Entscheidungen

 Görkəmli alman filosofu, həyat fəlsəfəsinin nümayəndəsi Osvald Şpenqlerin(1880-1936) "Qərar rəbul etmə illəri" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1933

 Theodor Adorno

 Video-Az.

 

 

 Kierkegaard : Konstruktion des Ästhetischen

 

 

 Alman filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin aparıcı nümayəndələrindən biri, cəmiyyətin "tənqidi nəzəriyyəsi" ilə tanınan  Teodor Adornonun(1903-1969) "Kyerkeqor: Estetikanın konstruksiyası" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1933

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов)

 Video-Az.

 

 Философские тетради

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin ölümündən sonra "Fəlsəfə dəftərləri" adı ilə çap olunan əlyazmaları

 Video-En.

 

 

 

1933

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Германский фашизм у власти, причины и перспективы

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Alman faşizmi hakimiyyətdə, səbəbləri və perspekyivləri" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

 

1933

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 Чего хочет Гитлер?

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Hitler nə istəyir" adlı əsəri

Video-En.

 


 

 

1933

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 Что такое национал-социализм?

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Nasional-sosializm nədir?" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1933

   Ernst Thälmann

 Video-Az.

 

 Für die proletarische Einheitsfront.

Rede

   Almaniya komunistlərinin lideri Huqo Ernest Telmanın(1886-1944) "Proletariatın vahid cəbhəsi uğrunda" başlığı altında çıxışı.

 Video-En.

 

 

 

1933

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Фашизм и лозунги демократии

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Faşizm və demokratiya şüarları" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

 

 

1933

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 Трагедия немецкого пролетариата

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Alman proletariatının faciəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

1933—1937

   Ernst Thälmann

 Video-Az.

 

 Briefe aus dem Gefängnis an seine Angehörigen

   Almaniya komunistlərinin lideri Huqo Ernest Telmanın(1886-1944) "Həbsxanadan ailəsinə məktublar"ı.

 Video-En.

 

 

 

 

1933

  Николай Яковлевич Марр

 Video-Az.

 

 Вопросы языка в освещении яфетической теории

 

 Akademik Nicholas Yakovlevich Marrın məşhur "Yafəs nəzəriyyəsi işığında dil məsələləri" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1933

  Əhməd bəy Ağaoğlu

 Video-Az.

 

 Dövlət və Fərd

 

  Sorbonna universitetlərində təhsil alan, 1888-1894-cü illərdə Parisdə olarkən fransız filosofu Ernest Renanla şəxsən tanış olan Azərbaycan filosofu, jurnalist, pedaqoq və ictimai xadimi, 1909 cu ildən Istanbul Universitetinin müəllimi, türkçülük idealogiyasının banilərindən biri, Azərbaycan Cümhuriyyəti Milli Məclisinin üzvü, 1919-cu ildə Paris Sülh Konfrasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Türkiyədə mətbuat bürosunun direktoru, Türkiyənin "Hakimiyyəti-Milliyə" qəzetinin baş redaktoru və Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkün yaxın məsləhətçisi Əhməd bəy Ağayevin(Əhməd Ağaoğlu)(1869-1939) "Dövlət və Fərd" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1934

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

 Классовая природа советского государства

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Sovet dövlətinin sinfi təbiəti" adlı əsəri

Video-En.

 

 

 

1934  


 

1934

  8th İnternational Congress of Philosophy. Prague, Czech Republic

 Video-Az.

 

 

  Çexiyanın Praqa şəhərində keçirilən 8-ci Beynəlxalq Fəlsəfə Konqresinin materialları 

 Video-En.

 

1934

   Ivor Armstrong Richards

 Video-Az.

 

 Coleridge on Imagination

   Englis estetiki və ədəbiyyat tənqidçisi İvor Armstronq Riçardzın(1893-1979) "Kolric təxəyyül barədə" adlı əsəri .

 Video-En.

 

 

1934

  George Herbert Mead

 Video-Az.

 

 Mind, Self and Society

 

 Amerikan filosofu və psixoloqu Corc Herbert Midin(1863-1931) ölümündən sonra tələbələri tərəfindən "Zəka, özü və cəmiyyət" adı adında çap etdirilən əsəri

 Video-En.

 

1934

  Edgar S. Brightman

 Video-Az.

 

 Personality and Religion

 

 Amerikan dini filosofu və teoloqu, Boston personalizmi adlandıran cərəyanın nümayəndəsi, Boston Universitetinin fəlsəfə professoru Edqar S. Braytmenin(1884-1953) "Şəxsiyyət və din" adlı əsəri

 Video-En.

 

1934

 Richard Walther Darré

 Video-Az.

  

 Neuadel aus Blut und Boden

 

 Alman nasizminin ideolqu, Hitlerin nasist hökumətində İrq və məskunlaşdırma məsələləri üzrə nazir Rixard Valter Darrein (1895-1953) "Qanın və ruhun yeni aristokratiyası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1934

  John Dewey

 Video-Az.

 

 Art as Experience

Amerikan filosofu, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Con Düinin(1859-1952) "İncəsənət təcrübə kimi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1934

 Gaston Bachelard

 Video-Az.

  

 Le nouvel esprit scientifique

 Fransız filosofu və sənətşünası Qaston Başlyarın(1884-1962) "Yeni elmi ruh" adlı əsəri

 Video-En.

 

1934

 Jan Łukasiewicz

Video-Az.

 

 O nauce

Polşa məntiqçisi, Lvov-Varşava məktəbinin əsas nümayəndələrindən biri, Varşava Universitetinin fəxri professoru, 1945-ci ildən Dublində İrland Kral Akademiyasının professoru Yan Lukaseviçin (1878-1956) polyak  dilində yazdığı "Elm barədə" adlı əsəri 

Video-En.

 

 

 

1934

  Charles Hartshorne

 Video-Az.

 

 The Philosophy and Psychology of Sensation

 

 

  Uaythedin proses fəlsəfəsini proses teologiyasına doğru inkişaf etdirən Amerika filosofu, Çikaqo Universitetinin,  Emori  Universitetinin və Texas Universitetinin professoru Çarlz Hartshornun(1897-2000) "Hissiyyatın fəlsəfəsi və psixologiyasi" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1934

  Alfred North Whitehead

 Video-Az.

 

 Nature and Life

 

  İngilis riyaziyyatçısı və filosofu, proses fəlsəfəsinin başlıca nümayəndəsi, 63 yaşından Harvard Unuversitetinin fəlsəfə professoru Alfred Nort Uaythedin "Təbiət və həyat" adlı əsəri

 Video-En.

 

1934

 Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 Freedom and Organization

 

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Azadlıq və təşkilat" adlı əsəri

 Video-En.

 

1934

  Arnold Toynbee

 Video-Az.

 

 A Study of History

 

  İngilis tarixçisi vfilosofu Arnold Toynbinin(1889-1975) "Tarixi tədqiqatlar" adlı klassik əsəri

 Video-En.

 

1934

  Rudolf Carnap.

 Video-Az.

 

 Logische Syntax der Sprache

 Alman-Amerikan filosofu Rudolf Karnapın(1891-1970) "Dilin məntiqi sintaksisi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1934

  Willard Van Orman Quine

 Video-Az.

 

 A System of Logistics

 

  Amerikan filosofu və mətiqçisi, Harvard Universitetinin professoru, məntiq və fəlsəfə üzrə ilk Rolf Şok mükafatı laereatı Villard Van Orman Kvaynın(1908-2000) "Logistika sistemi" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1934

  Николай Бердяев

 Video-Az.


 Судьба человека в современном мире (К пониманию нашей эпохи)

 

   Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Müasir dünyada insanın taleyi" adlı əsəri.   

 Video-En.

 

1934

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

 Я и мир объектов (Опыт философии одиночества)

 

   Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Mən və obyektlər dünyası" adlı əsəri   

 Video-En.

 

1934

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Куда идет Франция?

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

1934

 John Dewey

 Video-Az.

 

 A Common Faith

  Amerikan filosofu, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Con Düinin(1859-1952) "Ümumi inam" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1934

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Бонапартизм и фашизм

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1935  


 

1935

   Edwin Hubble

 Video-Az.

 

 The Observational Approach to Cosmology

  Görkəmli Amerikan astronomu, astronomiyanın qanunlarından biri və dünyanın ən güclü teleskoplarından biri - NASA-nın və Avropa Kosmik Agentliyinin birgə layihəsi olaraq gerçəkləşən, hazırda Yerin orbitində fırlanan avtomatik rəsətxana - onun şərəfinə adlandırılan, Böyük Partlayış nəzəriyyəsinin ən böyük sübutu hesab olunan hadisəni, zaman keçdikcə kainatın genişlədiyi hadisəsini və bizim qalaktikadan kənarda digər qalaktikaların mövcudluğunu kəşf edən və Qalaktikaların təsnifatını təklif edən alim Edvin Habblın (1889-1953) "Kosmologiyaya müşahidəçi yanaşması" adlı əsəri

 Video-En.

 

1935

  Max Born

 Video-Az.


  The Restless Universe

 

 Yəhudi mənşəli alman-ingilis fiziki, kvant mexanikasının yaradıcılarından biri, Nobel mükafatı laureatı Maks Bornun(1882-1970) "Narahat Kainat" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1935

   Ralph Barton Perry

 Video-Az.

 

 The Hope for Immortality

   Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1913–30), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1920-21) Ralf Barton Perrinin(1876-1957) "Ölməzlik ümidi" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1935

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 Religion and Science

 

 Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Din və elm" adlı əsəri

 Video-En.

 

1935

 Raymond Aron

[ʁɛmɔ̃ aʁɔ̃]

 Video-Az.

  

 La philosophie critique de l’histoire

 Fransız tarixçisi və sosioloqu, tarixin pozitivist izahının əleyhidarı, tarixin tənqidi fəlsəfəsinin yaradıcılarından biri, industrial cəmiyyət tərəfdarı, siyasi təhlilçi, Fransada konservator və sağların ideoloqu, marksizmin və fransız solçularının tənqidçisi, elmin deideologizasiyasının tərəfdarı və Sartrın marksist ekzistensializminin əleyhidarı, İkinci dünya müharibəsindən öncə Tuluza Universitetində sosial fəlsəfə professoru, müharibə zamanı de Qollun Azad Fransa təşkilatının Londonda La France Libre qəzetinin baş redaktoru, müharibədən sonra Parisdə Milli İdarəçilik Məktəbinin professoru, 1955-1968-ci illərdə Sorbonna Universitetinin, 1970-ci ildən isə Collège de France’ın professoru Raymon Aronun (1905 – 1983) "Tarixin tənqidi fəlsəfəsi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1935

  Gabriel Marcel

 Video-Az.

 

 Être et avoir

  Fransız filosofu və dramaturqu  Qabriel Marselin(1889-1973) "Olmaq və var olmaq" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1935-

51

  Albert Camus

 Video-Az.

 

 Carnets

  Fransız yazıçısı və filosofu, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı  Alber Kamyunun(1913-1960)  qeyd "Dəftərlər"i 

 Video-En.

 

1935

 Lucien Lévy-Bruhl

 Video-Az.

  

 La mythologie primitive

 Fransız filosofu və antropoloqu, Cayms Frezerin təsiri altında məntiqəqədərki təfəkkür nəzəriyyəsini yaradan Lüsyen Levi-Brülün(1857-1939)   "İbtidai mifologiya" adlı əsəri

 Video-En.

 

1935

 Emmanuel Mounier

 Video-Az.

Revolution personaliste et communautaire

   Fransız filosofu, Fransız personalizminin banisi və əsas nəzəriyyəşisi, Müqavimət hərəkatının ştirakçısı Emmanuel Munyenin(1905-1950) "Personalist və icma inqilabı" adlı əsəri

 Video-En.


1935

  Ferdinand Tönnies

 Video-Az.

 

 Geist der Neuzeit

  Alman filosofu və sosioloqu, professional sosiologiyanın Almaniyada əsasını qoyanlardan biri, "başa düşən sosiologiyanın tərəfdarı, "formal sosiologiyanın" banisi  Ferdinand Tönnisin(1855-1936) "Müasirliyin ruhu" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1935

 Karl Popper

 Video-Az.

 

 Logik der Forschung

 Alman-Avstriya-Britaniya filosofu Karl Popperin(1902-1994) "Elmi kəşfin məntiqi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1935

 Otto Neurath

Video-Az.

 

  Pseudorationalismus der Falsification

 

 Alman-Avstriya filosofu, sosioloqu, iqtisadçısı və ictimai xadimi, Vyana məktəbinin təşkilatçılarından və yaradıcılarından biri Otto Neyratın "Falsifikasiyanın Psevdorasionalizmi" adlı əsəri Karl Popperin "Elmi kəşfin məntiqi" adlı əsərinin tənqidinə həsr olunmuşdur.

Video-En.

  

 

1935

   Edwin Hubble

 Video-Az.

 

 The Realm of the Nebulae

  Görkəmli Amerikan astronomu, astronomiyanın qanunlarından biri və dünyanın ən güclü teleskoplarından biri - NASA-nın və Avropa Kosmik Agentliyinin birgə layihəsi olaraq gerçəkləşən, hazırda Yerin orbitində fırlanan avtomatik rəsətxana - onun şərəfinə adlandırılan, Böyük Partlayış nəzəriyyəsinin ən böyük sübutu hesab olunan hadisəni, zaman keçdikcə kainatın genişlədiyi hadisəsini və bizim qalaktikadan kənarda digər qalaktikaların mövcudluğunu kəşf edən və Qalaktikaların təsnifatını təklif edən alim Edvin Habblın (1889-1953) "Dumanlıqlar səltənəti" adlı əsəri

 Video-En.

 

1935

   Ralph Barton Perry

 Video-Az.

 

 The Thought and Character of William James,

2 vols.

   Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1913–30), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1920-21) Ralf Barton Perrinin(1876-1957) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1935

 Nicolai Hartmann

Video-Az.

 

 Ontologie. 4

Bände: 1. Zur Grundlegung der Ontologie

 

 

  Alman filosofu Nikolay Hartmanın(1882-1950) dördcildlik "Ontologiya"sının birinci cildi: Ontologiyanın əsasları

Video-En.

 

1935

 Joseph Goebbels

Video-Az.

 

 Kommunismus ohne Maske.

Dr. Goebbels auf dem Reichsparteitag

 Axsadığı səbəbindən Birinci Dünya Müharibəsində iştirak edə biləməyən alman yazıçısı, nasist liderlərindən biri, nasist hökumətində Xalqı Maarifləndirmə və Təbliğat naziri Yozef Göbbelsin(1897-1945) "Maska olmadan kommunizm. Göbbels Nasist Partiyasında" adlı əsəri.

Video-En.

 

 

1935

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

  Дух и реальность (Основы богочеловеческой духовности)

 

   Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Ruh və reallıq(İlahi-insani mənəviyyatın əsasları)" adlı əsəri   

 Video-En.

 

 

1935

  Heydər Hüseynov

 Video-Az.

 

Dialektik materializm

 

  Heydər Hüseynovun  filosof Əhməd ağa ilə birlikdə marksist fəlsəfəyə dair yazdığı dərsliklərdən biri

 Video-En.

 

 

1936  


 

1936

  George Herbert Mead

 Video-Az.

 

 Movements of Thought in the Nineteenth Century

 

 Amerikan filosofu və psixoloqu Corc Herbert Midin(1863-1931) ölümündən sonra tələbələri tərəfindən "On doqquzucu əsrdə təfəkkürün inkişafı" adı adında çap etdirilən əsəri

 Video-En.

 

1936-

38

  Rudolf Carnap

 Video-Az.

 

 Testability and meaning

 Alman-Amerikan filosofu Rudolf Karnap(1891-1970) özününn "Yoxlanıla bilmə və məna" adlı adlı əsərində dispozisiya anlayışını məntiqi təhlilə məruz qoyur.

 Video-En.

 

1936

 Jan Łukasiewicz

Video-Az.

 

 Logistyka a filozofia

Polşa məntiqçisi, Lvov-Varşava məktəbinin əsas nümayəndələrindən biri, Varşava Universitetinin fəxri professoru, 1945-ci ildən Dublində İrland Kral Akademiyasının professoru Yan Lukaseviçin (1878-1956) polyak  dilində yazdığı "Logistika və fəlsəfə" adlı əsəri 

Video-En.

 

 

1936

 Alfred Tarski 

Video-Az.

 

 Über den Begriff der logischen Folgerung

 Yəhudu mənşəli Polşa-Amerika riyaziyyatçısı, məntiqçisi, həqiqiliyin formal nəzəriyyəsinin banisi  Alfred Tarskinin(1901-1983)  "Məntiqi nəticəsi anlayışı haqqında" adlı əsəri.

Video-En.

 

1936

 Alfred Tarski 

Video-Az.

 

 "Grundlegung der wissenschaftlichen Semantik",

 Actes du Congrès international de philosophie scientifique, Sorbonne, Paris 1935

 Yəhudu mənşəli Polşa-Amerika riyaziyyatçısı, məntiqçisi, həqiqiliyin formal nəzəriyyəsinin banisi  Alfred Tarskinin(1901-1983) 1935-ci ildə Parisdə keçirilən Elmin fəlsəfəsi üzrə beynəlxalq Konqresdə "Elmi semantika təməli" mövzusunda alman dilində ediyi çıxışının mətni

Video-En.

 

 

1936

 Alfred Tarski 

Video-Az.

 

 On the concept of logical consequence

 Yəhudu mənşəli Polşa-Amerika riyaziyyatçısı, məntiqçisi, həqiqiliyin formal nəzəriyyəsinin banisi  Alfred Tarskinin(1901-1983) ingilis dilində yazdığı "Məntiqi nəticə anlayışına dair" məqaləsi 

Video-En.

 

1936

 Otto Neurath

Video-Az.

 

  International Picture Language

 Alman-Avstriya-Amerika filosofu, sosioloqu, iqtisadçısı və ictimai xadimi, Vyana məktəbinin təşkilatçılarından və yaradıcılarından biri Otto Neyratın(1882-1945) "Beynəlxalq şəkil dili" adlı əsəri

Video-En.

 

1936

 Karl Löwith

Video-Az.

 

 My Last Meeting with Heidegger in Rome

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, Haydeggerin tələbəsi, Karl Lövitin(1897-1973) "Mənim Romada Haydeggerlə son görüşüm" adlı əsəri.

Video-En.

 

1936

  John Maynard Keynes 

 Video-Az.

 

 The General Theory of Employment, Interest and Money

 

 İngilis iqtisadçısı, mikroiqtisadiyyatın banilərindən biri , Con Meynard Keynsin "Məşğuliyyətin, mənafenin və pulun ümumi nəzəriyyəsi" adlı əsəri

 Video-En.


1936

 Bertrand Russell

 Video-Az.

 

  Which Way to Peace?

 

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Sülhə aparan yol hansıdır?" adlı əsəri

 Video-En.

 

1936

 Walter Benjamin

Video-Az.

 

 Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit

 

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, sənət nəzəriyyəçisi, ədəbi tənqidçi  Valter Benyaminin(1892-1940) "Sənət adlı əsəri onun texniki yeni istehsalı dövründə" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1936

  Jean-Paul Sartre

 Video-Az.

 

 L'imagination.

Fransız filosofu Jan-Pol Sartrın(1905-1980) "Təxəyyül" adlı əsəri

   Rus mətni

 Video-En.

 

1936

  Jean-Paul Sartre

 Video-Az.

 

  La transcendance de.

 Fransız filosofu Jan-Pol Sartrın(1905-1980) "Ego-nun transsendantliyi" adlı əsəri

   Rus mətni

 Video-En.

 

1936

 Edmund Husserl

 Video-Az.

 

    Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie: Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, fenomenologiyanın banisi Edmund Husserlin(1859-1938) "Avropa elmlərinin böhranı və transsendental fenomenologiya" adlı əsərinin tam mətni 1954 cü ildə çap olunmuşdur.

 Video-En.

   

 

1937  


 

1937

   毛澤東

 Video-Az.

 

 實踐論

   Çin dövlət və siyasi xadimi, maoizmin əsas nəzəriyyəçisi, 1949-1976-cı illərdə Çin dövlətinin başçısı Mao Tszedunun(1893-1976) "Praktika haqqında" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1937

  George Santayana

 Video-Az.

 

  The Realms of Being (4 vols.)

Book Third: The Realm of Truth

 

  İspan mənşəli American filosofu və yazıçısı Corc Santayananın(1863-1952) "Varlıq səltənətləri" adlı dörd ciddən ibarət adlı əsərinin üçüncü cildi: Həqiqət səltənəti

 Video-En.

 

1937

  Roman Ingarden

 Video-Az.

 

  O poznawaniu dzieła literackiego

  Polşa filosofu, fenomenologiyanın görkəmli nümayədəsi Roman İnqardenin(1893-1970) polyak dilində yazdığı  "Ədəbi sənət adlı əsərinin dərk olunması" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1937

 Charles W. Morris

Video-Az.

 

 Logical Positivism, Pragmatism and Scientific Empiricism

 Amerikan filosofu, semiotikanın yaradıcılarından biri Çarlz Morrisin(1901—1979) "Məntiqi pozitivizm, Praqmatizm və Elmi Empirizm" adlı əsəri

Video-En.

 

1937

  Charles Hartshorne

 Video-Az.

 

  Beyond Humanism: Essays in the New Philosophy of Nature

 

  Uaythedin proses fəlsəfəsini proses teologiyasına doğru inkişaf etdirən Amerika filosofu, Çikaqo Universitetinin,  Emori  Universitetinin və Texas Universitetinin professoru Çarlz Hartshornun(1897-2000) "Humanizmdən kənar: Təbiətin yeni fəlsəfəsinə dair esselər" adlı əsəri

 Video-En.

 

1937

 Talcott Parsons

 Video-Az.

  

 The Structure of Social Action

 

  Amerikan sosioloqu, Harvard Universitetinin professoru Talkott Parsonsun(1902-1979) "Sosial əməlin strukturu" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1937

  Edgar S. Brightman

 Video-Az.

 

 The Future of Christianity

 

  Amerikan dini filosofu və teoloqu, Boston personalizmi adlandıran cərəyanın nümayəndəsi, Boston Universitetinin fəlsəfə professoru Edqar S. Braytmenin(1884-1953) "Xristianlığın gələcəyi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1937

   毛澤東

 Video-Az.

 

 矛盾論

   Çin dövlət və siyasi xadimi, maoizmin əsas nəzəriyyəçisi, 1949-1976-cı illərdə Çin dövlətinin başçısı Mao Tszedunun(1893-1976) "Ziddiyyətlərə dair" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

 

1937

  Alan Turing

 Video-Az.

 

 On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem

 

  İngilis riyaziyyatçısı, məntiqçısi, kompyter elmləri sahəsində görkəmli mütəxəssisi kriptanalitiki, filosofu, Alan Türinqin "Hesablana bilən ədədlərə dair, "Entscheidungsproblem"ə tətbiq ilə" adlı əsəri. Alman mənşəli olan və həllolunma problemi mənasını verən Entscheidungsproblem termini 1928-ci ildə David Hilbert tərəfindən formulə edilmişdir.

 Video-En.

 

1937

 Niels Bohr

 Video-Az.

 

  Causality and complementarity

 

 Danimarka fiziki, Nobel mükafatı laureatı Nils Borun(1885-1962) "Səbəbiyyət və əlavəlilik" adlı əsəri

 Video-En.

 

1937

  Max Horkheimer

 Video-Az.

 

 Traditional and Critical Theory

 

 Yəhudi mənşəli alman-Amerikan filosofu və sosioloqu, Frankfurt məktəbinin banilərindən biri, Frankfurt Universitetinin professoru (1930-33), Kolumbiya Universitetinin professoru (1934-49), Frankfurt Universitetinin professoru (1949-63) və rektoru (1951-53)  Maks Horkhaymerin(1895-1973) "Ənənəvi və tənqidi nəzəriyyə" adlı əsəri  

 Video-En.

 

1937

  Max Planck

Video-Az.

 

 Religion und Naturwissenschaft

 

  Alman fiziki, kvant fizikasının banisi, Nobel mükafatı laureatı Маks Plankın(1858-1947) "Din və təbiətşünaslıq" mövzusunda oxuduğu mühazirədə əxlaqın və humanizmin əsasını dində görür.

Video-En.

 

1937

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Сталинизм и большевизм

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Stalinizm və bolşevizm" adlı əsəri

Video-En.

 

1937

   毛澤東

 Video-Az.

 

 反對自由主義

   Çin dövlət və siyasi xadimi, maoizmin əsas nəzəriyyəçisi, 1949-1976-cı illərdə Çin dövlətinin başçısı Mao Tszedunun(1893-1976) "Liberalizmin əleyhinə" adlı əsəri

 Video-En.