FƏLSƏFİ  MƏNBƏLƏR

XX ƏSR

 

(1914 - 1918)

 

 

 

1914 


 

1914

   George Herbert Palmer

 Video-Az.

 

 Trades and Professions

  Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru Corc Herbert Palmerin(1842-1933) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1914

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

Meditaciones del Quijote

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) ilk  adlı əsəri olan "Don Kixot barədə düşüncələr". adlı əsərin proloqunda Orteqa-i-Qassetin əsas fəlsəfi ideyaları ilə tanış olmaq olar. Ortega-i-Gasset burada insanın təyinini belə verir: "Mən - "mən" və mənim şəraitim-vəziyyətimdir" («Yo soy yo y mi circunstancia»), yəni insan onu əhatə edən tarixi şəraitdən kənatda nəzərdən keçirilə biləməz. İnsanın yeganə reallığı onun şeylərlə birlikdə varlığıdır.

 Video-En.

 

1914

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

Our Knowledge of the External World as a Field for Scientific Method in Philosophy

 

   Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Bizim ətraf dünya haqqında biliyimiz fəlsəfədə elmi metod üçün məkan kimi" adlı əsəri

 Video-En.

 

1914

  Gabriel Marcel

 Video-Az.

 

 Existence et objectivité

 

  Fransız filosofu və dramaturqu  Qabriel Marselin(1889-1973) "Mövcudluq və obyektivlik" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1914

  Jacques Maritain

 Video-Az.

 

 La Philosophie bergsonienne: études critiques. Marcel Rivière et Cie

 

  Fransız filosofu və və teoloqu, Neotomizmin banisi Jak Maritenin (1882-1973) "" adlı əsəri 

 Video-En.

 

 

1914

   Edwin Holt

 Video-Az.

 

 The Concept of Consciousness

  Amerikan filosofu və psixoloqu, Harvard Universitetinin fəlsəfə və psixologiya professoru(1901–1918), Prinston Universitetinin dəvət olunmuş psixologiya professoru Edvin Holtun (1873-1946)  "Şüur anlayışı" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1914

  Max Planck

Video-Az.

 

  Das Prinzip der kleinsten Wirkung 

 

  Alman fiziki, kvant fizikasının banisi, Nobel mükafatı laureatı Маks Plankın(1858-1947) "Ən az təsir prinsipi" adlı əsəri

Video-En.

 

1914

  Karl Kautski

 Video-Az.

 

  ERasse und Judentum

Alman inqilabçısı, tarixçi və publisisti, Engelsin ölümündən sonra ortodoksal marksizmin nəzəriyyəçisi, Marksın "Kapital"ının dördüncü cildinin redaktoru Karl Kautskinin (1854-1938)  "İrq və Yəhudilik" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1914

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

 Карл Маркс (краткий биографический очерк с изложением марксизма)

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Karl Marks" adlı əsəri

 Video-En.

 

1914

 Лев Давыдович Троцкий.

Video-Az.

 

  Об интеллигенции

 

 Rusiya inqilabçısı, sonradan 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "İntellegensiya haqqında" adlı əsəri

Video-En.

 

1914

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

Vieja y nueva política

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "Köhnə və yeni siyasət" adlı mühazirəsi

 Video-En.

 

1914

  Питирим Сорокин

 Video-Az.

 

 Преступление и кара, подвиг и награда: Социол. этюд об основных формах обществ. поведения и морали

 

 Rus inqilabçısı, sonradan rus-amerikan sosioloqu, 1931-ci ildə Harvard Universitetinin Sosiologiya fakültəsinin banisi və 1942-ci ilə qədər rəhbəri, 1931-1959-cu illərdə Harvard Universitetinin professoru, 1965-ci ildə Amerika Sosiologiya Assosiasiyasının prezidenti, sosial stratifikasiya və sosial mobillik nəzəriyyələrinin yaradıcılarından biri Pitirim Sorokinin (1889-1968) "Cinayət və cəza, hünər və mükafat: İctimai davranışın və əxlaqın əsas formaları haqqında etüd" adlı əsəri.  

 Video-En.

 

 

 

1915 


 

1915

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

 Psychology General and Applied

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Freyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən Uilyan Ceymsin təklifi ilə Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi Huqo Münsterberqin(1863-1916) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1915-

1917

Sigmund Freud

 Video-Az.

 

Vorlesungen zur Einfuhrung in die Psychoanalyse

 

Yəhudi mənşəli alman filosofu və psixoloqu Ziqmund Freydin(1856-1939) "Psixoanalizə giriş üzrə mühazirələr"i

 Video-En.

 

1915

 Hermann Cohen

 Video-Az.

 

  Deutschtum und Judentum

 Yəhudi mənşəli alman filosofu, Marburq məktəbinin başçısi, Herman Kohenin(1842-1918) "Almanlıq və yəhudilik" adlı əsəri

 Video-En.

 

1915

 Max Scheler

Video-Az.

 

Der Genius des Kriegs und der Deutsche Krieg

 

  Alman filosofu və sosioloqu, fenomenologiyanın nümayəndəsi və fəlsəfi antropologiyanın banilərindən biri Mars Şelerın(1874-1928) "Müharibə dahisi və alman müharibəsi" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1915

   Edwin Holt

 Video-Az.

 

 The Freudian Wish and Its Place in Ethics

  Amerikan filosofu və psixoloqu, Harvard Universitetinin fəlsəfə və psixologiya professoru(1901–1918), Prinston Universitetinin dəvət olunmuş psixologiya professoru Edvin Holtun (1873-1946)  "Freydsayağı istək və onun etikada yeri" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1915-

16

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

Investigaciones psicológicas

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "Psixoloji tədqiqatlar" adlı mühazirə kursu

 Video-En.

 

1915

  Karl Kautski

 Video-Az.

 

  Nationalstaat, imperialistischer Staat und Staatenbund

Alman inqilabçısı, tarixçi və publisisti, Engelsin ölümündən sonra ortodoksal marksizmin nəzəriyyəçisi, Marksın "Kapital"ının dördüncü cildinin redaktoru Karl Kautskinin (1854-1938)  "Milli dövlət, imperialist dövlət və konfederasiya" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

 

1915

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

  Социализм и война

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Sosializm və müharibə" adlı əsəri

 Video-En.

 

1915

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Россия и Европа

 

 Rusiya inqilabçısı, sonradan 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Rusiya və Avropa" adlı əsəri

Video-En.

  

1915

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

 О лозунге Соединённых Штатов Европы

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Birləşmiş Avropa Ştatları şüarı hqqında" məqaləsində qeyd edir ki, sosialist inqilabının Marksın düşündüyü kimi bütün dünyada eyni zamanda baş verməsi mütləq deyildir. Sosialist inqilabı ayrıca götürülmüş ölkədə də baç verə bilər.

 Video-En.

 

 

1916 


 

1916

 John Dewey

 Video-Az.

 

  Democracy and Education

 Amerikan filosofu, Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti Con Düinin(1859-1952) "Demokratiya və təhsil" adlı əsəri

 Video-En.

 

1916

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

 The Photoplay. A Psychological Study

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Freyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən Uilyan Ceymsin təklifi ilə Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi Huqo Münsterberqin(1863-1916) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1916

   Ralph Barton Perry

 Video-Az.

 

 The Free Man and the Soldier

   Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1913–30), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1920-21) Ralf Barton Perrinin(1876-1957) "Azad insan və əsgər" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1916

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

Principles of Social Reconstruction

 

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Sosial rekontruksiya prinsipləri" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1916

    José Ortega y Gasset

 Video-Az.

 

Personas, obras, cosas

   Alman təhsilli ispan filosofu və sosioloqu Xose Orteqa-i-Qassetin(1883-1955) "İnsanlar, əsərlər, şeylər" adlı əsəri adlı kitabı. Burada onun 1904–1912-ci illərdə yazdığı "Renan",  "Adəm cənnətdə",  "Pedaqogika siyasi proqram kimi",  "Mədəni problemlər" adlı məqalələri poplanmışdır.

 Video-En.

 

1916

 

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 Why Men Fight

 

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "İnsanlar niyə döyüşürlər" adlı əsəri

 Video-En.

 

1916

 Max Scheler

Video-Az.

 

Krieg und Aufbau

 

  Alman filosofu və sosioloqu, fenomenologiyanın nümayəndəsi və fəlsəfi antropologiyanın banilərindən biri Mars Şelerın(1874-1928) "Müharibə və quruculuq" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1916

 Max Scheler

Video-Az.

 

Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik

 

  Alman filosofu və sosioloqu, fenomenologiyanın nümayəndəsi və fəlsəfi antropologiyanın banilərindən biri Mars Şelerın(1874-1928) "Etikada formalizm" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1916

 Otto Neurath

Video-Az.

 

   Zur Klassification von Hypothesensystemen

 Alman-Avstriya-Amerika filosofu, sosioloqu, iqtisadçısı və ictimai xadimi, Vyana məktəbinin təşkilatçılarından və yaradıcılarından biri Otto Neyratın(1882-1945) "Hipotez sistemlərinin təsnifatına dair" adlı əsərində belə bir filir irəli sürür ki, elmi fəlsəfənin vəzifələrindən biri metanəzəriyyənin işlənib-hazırlanmasıdır.

Video-En.

 

1916

  Albert Einstein

 Video-Az.

 

 Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie

 

Yəhudi mənşəli dahi alman-Amerikan fiziki və filosofu, nisbilik nəzəriyyəsinin yaradıcısı Albert Eynşteynin(1879-1955) "Ümumi nisbilik nəzəriyyəsinin əsasları" adlı adlı əsəri.

 Video-En.

 

1916

   Max Planck

Video-Az.

 

 Die physikalische Struktur des Phasenraumes

 

  Alman fiziki, kvant fizikasının banisi, Nobel mükafatı laureatı Маks Plankın(1858-1947) "Faza məkanının fiziki strukturu" məqaləsi kvant nəzəriyyəsinin mürəkkəb sistemlərə ümumiləşdirilməsində əhəmiyyətli rol oynamışdır.

Video-En.

 

1916

  Vilfredo Pareto

 Video-Az.

 

 Trattato di sociologia generale

 

  İtalyan filosofu, elita nəzəriyyəsinin yaradıcılarından biri  Vilfredo Paretonun "Ümumi sosiologiya üzrə traktat" adlı əsəri 

 Video-En.

 

1916

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

 Империализм как высшая стадия капитализма (популярный очерк)

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "İmperializm kapitalizmin yüksən mərhələsidir" adlı əsəri

 Video-En.

 

1916

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

  Justice in War-time

 

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Ədalət müharibə zamanı" adlı əsəri

 Video-En.

 

1916

 Pierre Teilhard de Chardin

 Video-Az.

  

 La vie cosmique

 Fransız katolik filosofu və antropoloqu, sinantropu ilk kəşf edənlərdən biri, Vernadski ilə yanaşı noosfer nəzəriyyəsinin yaradıcılarından biri Pyer Teyyar de Şardenin(1881-1955) müharibə zamanı yazdığı "Kosmik həyat" adlı əsərdə onun mistika və mənəvi həyat barədə fəlsəfi və elmi düşüncələri öz əksini tapmışdır. Teyyar de Şarden sonralar müharibənin ondan ötrü Mütləqlə görüş olduğunu yazmışdı.

 Video-En.

 

 

1916

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

 Смысл творчества (Опыт оправдания человека)

    Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Yaradıcılığın mənası" adlı əsəri   

 Video-En.

 

 

1917 

 

 

1917

 

  Alfred North Whitehead

 Video-Az.

 

 

 The Organization of Thought Educational and Scientific

 

   İngilis riyaziyyatçısı və filosofu, proses fəlsəfəsinin başlıca nümayəndəsi, 63 yaşından Harvard Unuversitetinin fəlsəfə professoru Alfred Nort Uaythedin "Təhsildə və elmdə fikrin təşkili" adlı əsəri

 Video-En.

 

1917

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

 Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Dövlət və inqilab" adlı əsəri

 Video-En.

 

1917

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

  Political Ideals

 

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

1917

 Moritz Schlick

 Video-Az.

 

  Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik

 Alman-Avstriya filosofu, M.Plankın rəhbərliyi altında fizika üzrə dissertasiya müdafiə etmiş Moris Şlikin(1882-1936) alman dilində yazdığı "Məkan və zaman müasir fizikada" adlı əsəri.

 Video-En.

 

1917

   Edwin Hubble

 Video-Az.

 

 Photographic investigations of faint nebulae

  Görkəmli Amerikan astronomu, astronomiyanın qanunlarından biri və dünyanın ən güclü teleskoplarından biri - NASA-nın və Avropa Kosmik Agentliyinin birgə layihəsi olaraq gerçəkləşən, hazırda Yerin orbitində fırlanan avtomatik rəsətxana - onun şərəfinə adlandırılan, Böyük Partlayış nəzəriyyəsinin ən böyük sübutu hesab olunan hadisəni, zaman keçdikcə kainatın genişlədiyi hadisəsini və bizim qalaktikadan kənarda digər qalaktikaların mövcudluğunu kəşf edən və Qalaktikaların təsnifatını təklif edən alim Edvin Habblın (1889-1953) "Zəif(uzaq) dumanlıqların fotoqrafik tədqiqatları" mövzusunda dissertasiyası

 Video-En.

 

 

1917

  Ferdinand Tönnies

 Video-Az.

 

 Der englische Staat und der deutsche Staat

 

  Alman filosofu və sosioloqu, professional sosiologiyanın Almaniyada əsasını qoyanlardan biri, "başa düşən sosiologiyanın tərəfdarı, "formal sosiologiyanın" banisi  Ferdinand Tönnisin(1855-1936) "İngilis Dövləti və Alman Dövləti " adlı əsəri 

 Video-En.

 

1917

 Max Scheler

Video-Az.

 

Die Ursachen des Deutschenhasses

 

  Alman filosofu və sosioloqu, fenomenologiyanın nümayəndəsi və fəlsəfi antropologiyanın banilərindən biri Mars Şelerın(1874-1928) "Almanlara qarşı nifrətin səbəbləri" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1917

   Hugo Münsterberg

 Video-Az.

 

 Business Psychology

   Alman-Amerikan filosofu və psixoloqu, Vundtun ardıcılı, 1887-1892-ci illərdə Freyburq Universitetinin professoru, 1892-ci ildən Uilyan Ceymsin təklifi ilə Harvard Universitetinin professoru, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının prezidenti(1898), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1908), təhsildə, təbabətdə və biznesdə tətbiqi psixologiyanın banisi Huqo Münsterberqin(1863-1916) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1917

  Rudolf Pannwitz

 Video-Az.

 

Die Krisis der europaeischen Kultur

 

Alman yazıçısı və esseist filosofu Rudolf Panvits (1881-1969) özünün "Avropa mədəniyyətinin böhranı" adlı əsərində postmodern terminini irəli sürmüşdür ki, bu sonralar məşhurlaşmışdı.

 Video-En.

  

1917

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

 Большевики должны взять власть!

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Bolşeviklər hakimiyyəti ələ almalıdırlar" adlı əsəri

 Video-En.

  

1917

 Лев Давыдович Троцкий.

Video-Az.

 

 Империализм и национальная идея

 

 Rusiya inqilabçısı, sonradan 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "İmperializm və milli ideya" adlı əsəri

Video-En.

 

1917

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

 Задачи пролетариата в нашей революции

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Bizim inqilabda proletariatın vəzifələri" adlı əsəri

 Video-En.

  

 

1917

 Лев Давыдович Троцкий

Video-Az.

 

  Психологические загадки войны

 

 Rusiya inqilabçısı, sonradan 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "" adlı əsəri

Video-En.

 

 

1918 


 

1918

  Karl Kautski

 Video-Az.

 

  Die Diktatur des Proletariats

Alman inqilabçısı, tarixçi və publisisti, Engelsin ölümündən sonra ortodoksal marksizmin nəzəriyyəçisi, Marksın "Kapital"ının dördüncü cildinin redaktoru Karl Kautskinin (1854-1938)  "Proletariat diktaturası" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1918

  Ленин, Владимир Ильич (Улья́нов) 

 Video-Az.

 

 Пролетарская революция и ренегат Каутский

 

  Rus inqilabçısı, Sovet dövlətinin banisi Viladimir İliç (Ulyanov) Leninin "Proletar inqilabı və xain Kautski" adlı əsərində Karl Kautski tərəfindən "Proletariat diktaturası" əsərində irəli sürülən fikirlər ifşa olunur.

 Video-En.

  

 

1918-

1919

 Gottlob Frege

 Video-Az.

 

Der Gedanke. Eine logische Untersuchung

  

 Alman məntiqçisi, ruyaziyyatçısı və filosofu Gotlob Fregenin(1848-1925) "Beiträge zur Philosophie des Deutschen Idealismus I" məcmuəsində çap ütdirdiyi "Fikir. Məntiqi tədqiqat" məqaləsi

 Video-En.

 

 

1918

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

Mysticism and Logic and Other Essays

 

 

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "Mistisizm və məntiq və başqa esselər" adlı əsəri

 Video-En.

 

1918

 Ernst Bloch

Video-Az.

 

 Geist der Utopie

Alman filosofu, sosioloqu, "ümid fəlsədəsi"nin "hələ ki-Qeyri-varlıq ontologiyası"nın yaradıcısı Ernst Bloxun(1885-1977)topiyanın ruhu" adlı əsəri

Video-En.

 

1918

  Bertrand Russell

 Video-Az.

 

 Proposed Roads to Freedom: Socialism, Anarchism, and Syndicalism

 

Britaniya filosofu və riyaziyyatçısı Bertran Rasselin "" adlı əsəri

 Video-En.

 

1918

Oswald Spengler

Video-En.

 

Der Untergang des Abendlandes.Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, Band 1: Wien

 Görkəmli alman filosofu, həyat fəlsəfəsinin nümayəndəsi Osvald Şpenqlerin(1880-1936) dünyaca məşhur "Qərbin qürubu" adlı əsərinin birinci cildi

Video-En.

 

 

1918

   Ralph Barton Perry

 Video-Az.

 

 The Present Conflict of Ideals: A Study of the Philosophical Background of the World War

   Amerikan filosofu, Harvard Universitetinin professoru(1913–30), Amerika Fəlsəfə Assosiasiyasının prezidenti(1920-21) Ralf Barton Perrinin(1876-1957) "" adlı əsəri

 Video-En.

 

 

1918

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

Судьба России (Опыты по психологии войны и национальности) Сборник статей 1914—1917

 

  Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Rusiyanın taleyi" adlı əsəri    

 Video-En.

1918

 Moritz Schlick

 Video-Az.

 

  Allgemeine Erkenntnislehre

 Alman-Avstriya filosofu, M.Plankın rəhbərliyi altında fizika üzrə dissertasiya müdafiə etmiş Moris Şlikin(1882-1936) alman dilində yazdığı "Ümumi idrak nəzəriyyəsi" adlı əsəri

 Video-En.

1918-

1919

 Gottlob Frege

 Video-Az.

 

   Die Verneinung

 Alman məntiqçisi, ruyaziyyatçısı və filosofu Gotlob Fregenin(1848-1925) "Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus I" məcmuəsində çap etdirdiyi "İnkar" məqaləsi

 Video-En.

 

 

1918

  Николай Бердяев

 Video-Az.

 

Духовные основы русской революции (Сборник статей)

 

    Rus filosofu Nikolay Berdyayevin "Rus inqilabının mənəvi əsasları" adlı əsəri   

 Video-En.

 

1918

 Лев Давыдович Троцкий.

Video-Az.

 

 Тезисы о войне

 

 Rusiya inqilabçısı, 1017-ci il Oktyabr inqilabının təşkilatçılarından biri, 1927-ci ilədək Sovet dövlət xadimi,1923-cü ildən partiyadaxili sol müxalifətin lideri, 1938-ci ildə Dördüncü İnternasionalın yaradıcısı və əsas nəzəriyyəçisi Trotskinin "Müharibə haqqında tezislər" adlı əsəri

Video-En.

 

1918

 Богданов Александр Александрович

 Video-Az.

 

Искусство и рабочий класс

 

Rusiya inqilabçısı, bolşevik, proletkultun ideoloqu, filosof, təbiətşünas-alim, sistem yanaşmasının və kibernetikanın sələfi hesab edilə bilən tektologiya adlı yeni elmin yaradılmasının təşəbbüskarı Aleksandr Boqdanovun(1873-1928) "İncəsənət və fəhlə sinfi" adlı əsəri.

 Video-En.

 

 

1918

  Le Corbusier,

Amédée Ozenfant

 Video-Az.

 

 Après le cubisme

 

   İsveçrə mənşəli fransız memarı və nəzəriyyəçisi, müasir memarlığın liderlərindən biri, memarlıqda rasionalizm və inşaatın sənayeləşdirilməsi ideyalarının müəllifi, memarlıq təcrübəsinə lentvari-üfüqi pəncələr, yastı dam-bağ, dayaq sütunlar üzərində ucaldılmış bina kimi yeniliklər gətirmiş, Paris, Buenos Ayres və  Əlcəzair şəhərlərini planlaşdırılmasında yeni urbanizm təmayüllərini tətbiq edən  şəhər planlayıcısı, dizayner, rəssam, yazıçı Le Korbuzyenin(1887-1965) fransız kubist rəssamı və yazıçısı Amede Ozanfanın(1886-1966)  "Kubizmdən sonra" adlı əsəri.

 Video-En.