Duranə Nəzərli

 

TƏCRÜBƏ:

 

İyun 2015 – indiyə qədər

Fəlsəfi Maarifçilik Assosiasiyası, köməkçi

 

2015 iyun – indiyə qədər

laborant, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Fəlsəfə İnstitutu, Bakı, Azərbaycan.

 

TƏHSİL:

Bakı İslam Universiteti